Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

 storef10                                                                                                                                                                                                                                                                               kasler-journal.dk
Page Down

 

 

besynderlige
  
forventninger
 

 

 

 

Jamen, dog -

en hvidbog

om besættelsen

 

 

 

Der er mange begrundelser for, at folketinget, regeringen, højesteret og rigsarkivet lader udsende en  hvidbog om besættelsestiden. Fordi den tid hak-kes i småbidder i vore dages palaver, uden et samlet overblik. 

Holberg ville have sagt:

- "De pantsatte bondedrenge i medieverdenens slagkraftigste tryllemedium, fjernsynet, er næppe klar over, hvor mange problemer de med deres hastværk, dagligt fejer ind under gulvtæppet".

En hvidbog vil bidrage til klarhed over, hvad der skete i tiden før, under og efter besættelsen. Facts og realiteter, uden islæt af flertalsdanskernes døds-synd, de konfliktsky, fortielsen af besættelsens kendsgerninger bag et under-trykkelsesvæv af løgne og fortrængninger. En hvidbog, som ikke rokker en tød-del ved den seriøse del af modstandsbevægelsen.

Med De Parlamentariske Kommissioners Beretninger 1946-56, Sagfører-rådets Besættelsestidens Fakta 1945, samt senere tilkommet stof, og dertil computere og scannere til hurtig ekspedition, kan trænede fagfolk, jour-nalister, historikere og embedsmænd sættes på jagt i relevante arkiver, statens og private, danske, tyske, svenske, norske, de allierede, modstandsbevæ-gelsen, og, omsider, regenthusets arkiv med Christian X´s problemer.   

Konklusionen udgives som folkegave. Samtlige bind til forskning.

 

Diskretion og nervøsitet hvilede for tungt på PKB, med hemmelige afhørin- ger og nye spørgsmål, som senere historikere ikke har formået at besvare. En del materiale var klassificeret, arkivet lukket for videbegærlige.

Dernæst havde undersøgerne ikke lyst, mod eller evne til, at stikke hånden i en hvepserede.

En efterfølgende debat vil da skabe klarhed over, i hvilket omfang nutidens fremmedhad og nynazistiske tiltag i Danmark har sit udspring i den del af befolkningen, som hidtil har skjult deres bitterhed over det afviste politiske ansvar for besættelsens forløb og konsekvenser.

Herunder æresoprejsning til retsopgørets uforskyldt fordømte.

 

Derom taler valgresultaterne i 1945, 1947, 1973 og den aktuelle tilgang til Dansk Folkeparti. Dette anliggende angår hovedparten af befolkningen, som ikke forstår den urimelige merværdi, som blev tillagt modstandsbevægelsen, og dermed forvred de faktuelle kendsgerninger i den almene danske historie-skrivning.

Det gør savnet af en autoriseret regeringshvidbog stedse aktuel: 

En resumerende hvidbog, suppleret med sidste nyt om Besættelsestiden 1940-45.
 

 

                                    11. Pinlige forventninger        

 

 

 

 kasler-journal.dk
Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011