Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

fordi01.htm

 

 kasler-journal.dk

Page Down

 

 

 

* FORDI

 

jeg belært af emsige hjemmesidefabrikanters citattyveri uden kildeangivelse tidligere havde et mere barsk forbud, uden at det blev respekteret. Det gælder f. eks. klik til "Bankkommissionens hemmelige beretning"

 

Til læsernes orientering kan jeg nævne andre eksempler, hvoraf de 3 første er fra mine indlæg i dagspressen:

Tyske godsejere og lykkeriddere i enevældens første århundrede: - "På det tidspunkt betragtedes Danmark som en blindtarmsprovins i det nordtyske".

Landbruget:

"Mafiaen i gummistøvler".

Det kgl. Teater:

"Den nuværende orkestergrav - dødsdromen for bulderbragende støjsvin - kan sælges som balustrade for folkedans og royale folkesagn".

og et groft eksempel:

Fyns Stiftstidende Tirsdag 26 december 2006.

 

(Citat):
    - "Brage er sikker: Plum begik selvmord

65-årig har kastet sig over Thorøs historie og afviser nu alle konspirationste-orier om ø-kongens død.

En 65-årig mand fra Middelfart fremstår i dag som den ultimative Thorø-eks-pert.

Af Ole Carsten Rasmussen.

 

Overmontør Esben Brage faldt for øen med et brag, da han i 1994 skulle arrangere et orienteringsløb. Året før var Thorø ved tilsanding blevet landfast med Fyn.

- Jeg har altid været meget historisk interesseret. Men Thorø fascinerede mig så dybt, at jeg siden har brugt det meste af min fritid på at kortlægge øens fantastiske historie. Der er jo på en gang tale om både lokal-, danmarks- og verdenshistorie. Primært i form af de interessante spor, som øens ejer fra 1917-1929, gullaschbaronen Harald Plum, har efterladt sig.

Hans brødre og fætre drev købmandshandel i Assens. Men det var ikke nok for Harald Plum (1881-1929). Han gik efter en international karriere og stiftede i 1916 med støtte fra Landmandsbanken Det Transatlantiske Kompagni, der satsede på handel med Rusland. I den forbindelse fik han en rival i tidens mægtigste danske finansfyrste, H.N. Andersen, Ø.K.'s stifter.

Og med den russiske revolution i 1917 fik Harald Plum flere problemer, som i 1922 var medvirkende til Landmandsbankens krak. Der gik i nutidskroner milliardbeløb tabt, men det lykkedes Plum at holde skindet på næsen indtil 1929, da hans nye selskab The Crown Butter Export Co gik rabundus med et tab på 450 millioner kroner i nutidskroner - og blev afsløret som et svindel-foretagende.

Den 24. oktober 1929 begik Harald Plum selvmord på Thorø under usæd-vanlige omstændigheder, og med det samme opstod der konspirationsteorier af forskellig art.

Kongehuset og ØK

Blandt andet blev det antydet, at H.N. Andersen havde beordret Plum myrdet, fordi han lå inde med oplysninger om transaktioner, der kunne belaste både Ø.K. og kongehuset, som Andersen havde tætte kontakter til.

Konspirationsteorierne fik næring af, at politiet i Assens var meget tilbage-holdende med oplysninger.

- Og samtidig var der tale om et usædvanligt selvmord, konstaterer Esben Brage. Den 23. oktober skød og sårede Harald Plum sig i brystet med to revolverskud. Men først næste morgen lykkedes selvmordet, da han skød sig i hjertet med en pistol. Nogle dage før havde han i øvrigt prøvet at tage livet af sig ved hjælp af piller. Med til rygtedannelserne bidrog også, at en tilkaldt læge og et familiemedlem havde kastet begge våben i vandet. De blev senere fundet af politiet.

Esben Brage er efter omfattende research i dag ikke i tvivl om, at der var tale om selvmord. Han tror ikke på konspirationsteorierne.

- Harald Plum var bare kommet så langt ud, at han simpelthen ikke var i stand til at gennemføre et hurtigt og effektivt selvmord.

- Jeg har haft lejlighed til at nærlæse både ligsynsattest, obduktionsrapport og de meget omfattende politirapporter. De rummer fantastiske detaljer, men intet der efter min mening dementerer, at det var selvmord, fastslår Esben Brage.

Han har i dag etableret sig som en slags uofficiel Thorø-guide, der bl.a. tilbyder en syv km lang tur på fire-fem timer.

Undervejs vil deltagerne få den fantastiske historie om Harald Plum belyst af de mange spor, han satte sig på øen.

Et af de mest markante er dog væk i dag, nemlig Thormonumentet - Danmarks dengang næststørste skulptur. Det står i dag ved Haustrups Fabrikker i Odense.

Man kan stadig se den høj, der rummer resterne af hans mausoleum. Det blev indviet i 1926 af otte præster i ornat. Ved siden af skulle hans skødehunde gravsættes.

Plum boede på Thorøgård, som han lod den kendte arkitekt Aage Lønborg-Jensen restaurere, mens den nordiske berømte havearkitekt Gudmund Brandt anlagde haven.

Dengang sejlede man til øen med ret store skibe. Når de ankom sørgede Plum for, at der blev saluteret med en revolverkanon, man stadig kan se rester af.

Homoseksuel

Han ejede selv en 150 ton sejlbåd, som på det tidspunkt var Nordens største. Hans hjerte bankede i øvrigt varmt for søspejderne, som han forærede et skib.

- Plum var homoseksuel, hvilket han ikke lagde skjul på, og jeg har fået bekræftet, at han og hans homoseksuelle venner holdt "hof" med de unge søspejdere på Thorø, oplyser Esben Brage, der i dag er nået så langt med sine Thorø-studier, at han kan sige:

- Jeg har kun meget, meget få løse ender.

Ville bygge Rundetårn

- En af dem er originaltegningerne til Vesterborg. Dem ville jeg gerne se. Bygningerne er nu feriekoloni, men Plums oprindelige projekt gik på at skabe et egnsmuseum for danske småøer på Thorø. Det skulle være en hybrid af intet mindre end rundetårn og Trinitatis Kirke. På grund af hans fallit, nåede byggeriet aldrig over stueplan. Men diameteren på Rundetårn og Vesterborgs fundament er den samme - godt 15 meter.

Hvad mener Brage i øvrigt selv om Harald Plum?

- Blændende dygtig, men samtidig en fantast, der led af storhedsvanvid. Desuden maniodepressiv med tendens til at dyrke døden og afdøde..

Esben Brage har fundet politirapporterne om Harald Plums død på internet-adressen: www.kasler-journal.dk. En hjemmeside, som tilhører journalisten og forfatteren Mogens Kasler fra det nationalistiske Dansk Forum. Han har ved ihærdig indsats fået arkivindsigt, selv om forældelsesfristen på 80 år endnu ikke er udløbet.

Kasler siger, at han ikke mere er interesseret i Harald Plum-sagen. Men materialet ligger stadig på hans meget omfattende hjemmeside, der bl.a. relaterer sig til begivenheder med tilknytning til Danmarks besættelse.

(Citat slut)

 

Jeg sendte omgående pr. mail en protest til Fyns Stiftstidende, der blev bragt i bladets online-udgave:

(Citat):

- "Kasler er sikker - Plum døde efter 4 skudlæsioner"

Uden at omtale Esben Brage, henvendte journalist Ole Carsten Rasmussen sig til mig, og talte kun om, at www.kasler-journal.dk var "imponerende flot". Derfor måtte jeg tro, at han ville skrive om mit arbejde. Til min store ærgrelse indsætter han i stedet en misvisende opsats, hvori han påstår:

- "Esben Brage har fundet politirapporterne om Harald Plums død på inter-net-adressen: www.kasler-journal.dk. En hjemmeside, som tilhører journalisten og forfatteren Mogens Kasler (1): fra det nationalistiske Dansk Forum. (2): Han har ved ihærdig indsats fået arkivindsigt, selv om forældelsesfristen på 80 år endnu ikke er udløbet. (3): Kasler siger, at han ikke mere er interesseret i Harald Plum-sagen. Men materialet ligger stadig på hans meget omfattende hjemmeside, der bl.a. relaterer sig til begivenheder med tilknytning til Danmarks besættelse.

I den anledning skal Fyns Stiftstidendes læsere vide:

ad 1: Jeg er stik imod det nationalistiske Dansk Forum. Jeg kender kun Dansk Forum af omtale, fordi en vis Martin Kasler på et tidspunkt var formand for Dansk Forum.

ad 2: Da jeg for år tilbage søgte arkivindsigt, og fik den, skyldtes det, at forældelsesfristen på det tidspunkt var tæt ved at være udløbet.

ad 3: Jeg er fortsat stærkt interesseret i Harald Plum, af såvel private, som af samtidshistoriske grunde.

Jeg anmoder derfor Fyns Stiftstidende om en berigtigelse til artiklen: "Brage er sikker - Plum begik selvmord", idet jeg har krav om ændring af overskriften til: "Kasler er sikker - Plum døde efter 4 skudlæsioner".

Venlig hilsen

Mogens Kasler"

(Citat slut)
 

Dermed skulle den potte være ude.

Den nævnte Martin Kasler - og en gruppe studerende i Dansk Forum - indmeldte sig for år tilbage, en bloc i Dansk Folkeparti, men blev afvist af charmetrolden Pia Kjærsgaard og hendes livgarde med påstanden: 

"Dem har vi ekskluderet. De er nazister".

 

Et fælles træk ved det daværende Dansk Forum, og det altid tilstedeværende Dansk Folkeparti og Pia K, er hendes fjendske holdning til "de fremmede".

Dette fælles træk er genkendeligt hos hitlerismen og alle tilsvarende, intole-rante fænomener.

 

Men potten var desværre endnu ikke ude; den viste sig at indeholde mere pottepis end forventet, efter at jeg havde skrevet til Esben Brage, og modtog følgende svar:

(Citat):

 

- "Middelfart den 27. december 2006

Hr. journalist Mogens Kasler.

Hermed svar på Deres email den 26. december 2006.

Historik: For ca. 2 md. siden blev jeg kontaktet af journalist Ole Carsten Ras-mussen fra Fyens Stiftstidende lokalredaktion i Assens, hvor han ville skrive og bringe en artikel i afsnittet Vestfyn – Ny Assens, artiklen ville han bringe mel-lem jul og nytår, hvilket skete tirsdag den 26. december 2006.

Artiklen skulle primært handle om Thorø og Harald Plum med min med-virken, idet han havde erfaret, at jeg har en indgående viden om disse emner ved en omfattende research gennem 12 år, hvoraf jeg de sidste 5-6 år har praktiseret guidning for lokalhistoriske foreninger, efterløns -, pensionist og firmaklubber samt skoleklasser fra hele Danmark, som er på lejrskoleophold der på øen.

Jeg var ikke just positiv for, at der skulle bringes en artiklen og jeg frabad mig sensationsoverskrifter og et odiøst indhold, men jeg havde en mistanke om, at det var det journalisten pønsede på, hvilket jeg til fulde nu har erfaret.

Mit håb var, at der var blevet skrevet en sober artikel om mit kendskab til Thorø og Harald Plum, som er af meget ældre dato, end kendskabet til Deres udmærkede hjemmeside, som jeg først stiftede bekendskab med for 5 – 6 md. siden, så journalistens udlægning og Deres påstand om udnyttelse af denne viden, vil jeg hermed blankt afvise !

Mine kilder til historien er mennesker fra hele Danmark, primært fra Assens, hvoraf nogle har været meget tæt på de dramatiske ting der skete på Thorø (åndsfriske mennesker midt i halvfemserne), så allerede i 2002 havde jeg "styr" på omstændigheder ved selvmordet / mordet for at blive i de termer, også med detaljer der ikke fremgår af den politirapport, De så dygtigt har fået lagt på internettet.

Indvidere har min research været på sekreteriatet for "Kolonierne" på Frydendalsvej på Frederiksberg ved forretningsfører Lars Fabricius samt på Haraldsgave i Aldershvileparken, Bagsværd ved kostskoleinspektør Søren Bør-resen samt på alle revante arkiver for at have substansen i orden til guid-ningen, også når der har været lokale interesserede bl.a. Thorøhuse Bylaug m. fl.

Som artiklen er bygget op, ser det ud som journalisten har interviewet mig, det er ikke tilfældet, vi havde en kort samtale den 18 december 2006, hvor han fik mine historiske notater til gennemlæsning, her gjorde jeg opmærksom på, at der fandtes en god hjemmeside på internettet, "Kasler-Journalen", den har han til min store ærgrelse kædet sammen med mit kendskab til Thorø og Harald Plum, det vil sandelig jeg ikke hænges op på.

Jeg vil gerne regnes for ekspert på området, samtidig med jeg fuldt anerkender Deres indsigt i de samme interesser, kunne vi finde sammen om dette, deler jeg gerne mine mange tusinder fact’s med Dem, da mit materiale er særdeles omfangsrigt og samtidigt verificeret, da jeg har været helt nede i kildematerialet via bøger og aviser fra de årtier.

Med venlig lokalhistorisk hilsen, samt godt nytår.

Konsulent Esben Brage, Perikonvej 5, 5500 Middelfart

N.B. Jeg har ved mine sidste guidninger tilladt mig at gøre opmærksom på Deres udmærkede hjemmeside, da den er offentlig tilgængelig, har jeg ikke set noget forkert i dette.

P.S. Som De skriver, er det ikke beviseligt, at det var selvmord, jeg vil hævde, det heller ikke er beviseligt, det var mord, trods det dilemma, døde Harald Plum, det er beviseligt !

(Citat slut)

 

Foranstående fik et efterspil: Lokalredaktør Ole Carsten Rasmussen fratrådte sin stilling. Det var jo for åbenlyst, at han, som var han agent for politiske interesser - hvilke ved jeg ikke - mente, at kunne afsløre mig som radikal højre-ekstremist, men gjorde det ved - navneforveksling, af den type, som i journalist-branchen regnes for den groveste journalistfejl.

Det banale kodex lyder:

- "Kend dit stof, uagtet det skal serveres som en af dagens nyheder. Anvend altid kildekritik. Er du i tvivl, så slet artiklen. Det er hverken reporterens eller journalistens opgave, at kolportere falske nyheder".

 

 Jeg, der alle mine dage åbent har erklæret mig til venstre for midten i det politiske spektrum, skrev for nu 10 år siden en større artikel om Harald Plum.

Læseren kan her selv bedømme min kritiske politiske holdning, samt om der stjæles, og hvem der i så fald stjæler hvad, fra hvem?

 

klik til Harald Plums død

 

klik tilbage til index

 

 

 

 

 kasler-journal.dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011