Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret15navne1                                                                                                                                                                                                                                                             kasler-journal .dk
Page Down

 

 

De parlamentariske Kommissioners Beretninger

1945 - 1956

vedrørende den tyske Besættelse

1940 - 1945

 

 

Systemregister 2

 

Navneregister

 

 

 

OVERSIGT OVER OG REGISTRE TIL
DE PARLAMENTARISKE KOMMISSIONERS
BERETNINGER OG BILAG I-XIV

1958

 

 

 

Systemregister 2

Bind 15

1. Sagsregister vedrørende 9. april 1940 m.v.     Spalte 1-2

2. Navneregister     Spalte 69-70

3. Sagsregister vedrørende besættelsestiden     Spalte 533-534

 

 

NAVNE-REGISTER

 

.................................................................................

 

Bemærk:

I 30 = Beretning I Side 30

I A / a 30 = Beretning I Aktstykker Side 30

I Nr. / nr. 30 = Beretning I Aktstykke Nr. 30

I St. 30 = Beretning I Stenografiske Referater Spalte 30 

Alle beretninger: 1 - 14   =   I - XIV

Bilag til beretningen (I - XIV): Aktstykker  

Bilag til beretningen (I - XIV): Stenografiske Referater

..................................................................................

 

Romertal / Beretninger 1 - 14  =  I - XIV

1 I, 2 II. 3 III, 4 IV, 5 V, 6 VI, 7 VII, 8 VIII

 9 IX, 10 X, 11 XI, 12 XII, 13 XIII, 14 XIV

 

a = aktstykke

Spalte 69-70

,,A", grosserer, agent for Secret Service. VII a 116 f.

Aaby, (alias Lammert). VII a 250.

Aabye, Karen, forfatterinde. XIII a 199.

Aagaard, C.E. da. presseattaché i London. V a 179. XIII a 1018 f (706 ff).

Aagaard, Hugo, politifuldmægtig. IX a 26, 45, 52, 91; St. 298.

Aagaard, Peter L., stationsmester. III a 423.

Aalling. XIV a 509.

Åmann, sv., sekretær i arbetsmarknadskommiss. VII a 1718; St. 423.

Aarup, Gunner. VII a 717, 719.

Åberg, ty. statsborger. III a 270 f.

Abel, Carl Erik, assurandør. VII a 1747 f, 1757.

Abell, Kjeld, forfatter. IV a 646.

Abetz, Otto, ty. ambassadør i Paris. XIII a 239.

Abildtrup, A., redaktør. V a 28.

Abramowitz, Hans, navneforandring til Goldby, s. d.

Abstrup, Karl, overbetjent. VIII 148; a 1129, 1132ff, 1136-39; Sp 310, 322, 325, 327, 473.

Achenbach, ty. leder af Adolf Hitler Stiftung. XIV a 49.

Adlercreutz, A.F. Carlos, sv. oberst, chef f. forsvarsstabens efterretnings-afd. (1937-42). III 23, a 46, 67 ff, 70.

Adolph, A.O., oberstløjtnant, 1933 chef for 2. livgardebataillon. VI a 137.

Adzersen, landmand. XIV a 846 (292).

Agard, Leo, rejseleder. III St. b 430 f, 451, 468 f, 513-520, forklaring for kommissionen.

Agdal, Tage, politiinspektør. X a 305, 311, 588, 597 f.

Agerley, Mathias, læge. XIV a 186.

Agerskov, løjtnant. II St. 257.

Agersted, Aage, politimester, 1943 chef for ordenspolitikommandoen i Jyl-land, død 2.12.1944. I a 84, 124, II a 6, III St. b 310. VII 209; a 399, 1763 f, 1889. XIV 16 ff, 61, 103, 170, 195, a 18, 24 f, 31 ff, 41, 61, 64, 69, 186 f, 199, 607 f, 895 (356), 1009 (543).

Agersted, Fin, løjtnant. XIV a 186, 199.

Agger, Holger Georg, kaptajn. I a 64, 70, 80, 112; St. 400. III 56; a 405 f. VI a 139 f. X a 464-68; St. 145.

Agner, Sturmführer. VII a 1512.

Ahlefeldt-Laurvig, Carl, greve, overretssagfører. III a 184.

Ahlefeldt-Laurvig, Christian Carl, greve (Løvenborg). IX a 232.

Ahlefeldt-Laurvig, Fritz, greve. IX St. 241.

Ahlefeldt-Laurvig, Hans, greve (Stensballegaard). IX 11, 14, 18-21; a 13 f, 17 f, 25 f, 35, 37, 43, 45, 52 f, 61, 65, 73 f, 77 f, 91, 109; et. 14, 36, 40, 44, 70, 74, 235, 240 f, 277, 308.

Ahlefeldt-Laurvig, Preben, greve. IX St. 241.

Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Gregers, greve. IX a 26.

Åhlmann, Nicolai, nordslesvigsk politiker. II St. 293.

71-72

Ahrens, Hans Christian Magnus, arbejdsformand. III a 296 f, 298 ff, 302 f; St. a 29 ff. IX St. 333, 352.

Ahrens, Ingeborg. VII a 885.

Aickelin, ty. Hauptmann. XIII a 845 (554), 908 (617).

Albeek, Jack. VII a 313 f.

Alberti, Peter Adler, justitsminister. X a 247.

Albrecht, ty. legationsråd i Ausw. Amt. XIII side XVIII; a 1272 (908), 1277 (911), 1282 (917), 1303 f (937 f), 1306 (940 f).

Albsmeier, ty. major, XIII a 859 (568), 864 (573).

Alexander, Albert Victor, eng. marineminister. I St. 680 f. IX St. 93.

Alexandrine, dronning af Danmark. I a 16, 108, 194. IV a 489, 733. IX a 234. XII 39, 44; a 177 (474), 199 (492). XIII a 365 (211), 753 (480), 860 (569).

Alfieri, Dino, ital. ambassadør i Berlin. XIII a 723 (455).

Alkil, Niels, lrs.sagfører, redaktør, „Besættelsestidens Fakta". V 15.

Allardt, ty. legationssekretær i København. X a 50 f.

Allerup, Flemming, højesteretssagfører. VII a 1945 f.

Allerup. R., oberstløjtnant. VI a 139.

Alnor, Uwe, læge. XIV a 192, 938 (422).

Alsop, brødrene, amr. journalister. XIII 120; a 1028 (714).

Alten, F.B., ritmester, 1943 oberstløjtnant. I a 72 f.

Altschul, Ansik Tsalerov. VII a 885, 1162.

Amann, Max, ty. rigspresseleder. XIV 76; a 813 (238).

Amby, Kristen, fængselspræst, MF (kons.). IV 65; a 201, 225 f, 563, 648. VIII a 140. XI 24; a 161. Deltagelse i kommissionens afhøringer:

I St. 10, 12 f, 16, 39, F.A.H. Kjølsen ][ 65 f, 59, E.M. Nordentoft ][ 77-82, 84, 92 f, J. v. Stemann ][ 126 f, 139, 143, 174, 177, 196 f, 201 f, 261, 264, 268 f, H. Rechnitzer ][ 209 f, 215, 220 ff, 225, A.H. Vedel ][ 239 f, Halfdan Hen-driksen ][ 248, A.M. Hansen ][ 249 f, V. Buhl ][ 263 f, Charles Petersen ][ 324 f, V.O. Harrel ][ 339, 341, P.A. Mørch ][ 394, 397 f, O.E. Busch ][ 405 f, 410, 412 f, 420, 423, 425, 434, 439, W.W. Prior ][ 581, 583 ff, 587 f, 590 f, 597, 599 ff, 607 ff, 611, 655 f, 661 ff, 665 f, 669, 671 ff, 676, 678 f, P. Munch ][ 622 ff, 626, 628 f, 633, 636, 639, 646, Alsing Andersen ][

II St. 11 ff, 20, 27 ff, 37 f, 42, V. Steensen-Leth ][ 57, 62, 67, P. Ipsen ][ 89, 95, F.L.C. Schøn ][ 370, 373 f, N. Svenningsen. ][

III St. a 64, 67 f, Johs. Schmidt. ][ IV St. 14, 19 f, 26 f, 37 ff, 42 ff, 101 f, 118 ff, 136 f, Erik Scavenius ][ 54 f, 57 f, 61 ff, P. Munch ][ 127 ff, 132, J. Christmas Møller. ][ V St. 8, H. Kauffmann ][ 43, Erik Scavenius. ][

VI St. 11, Erik Scavenius ][ 14, P. Munch ][ 56 ff, 67 ff, S. Brorsen ][ 79 f, E. With. ][

VII St. 76 f, 82, Eiv. Larsen ][ 109 f, 124 f, 150-54, 158-65, 167 f, 171, 174, 176, 179-83, 186 f, 190 ff, 195 f, 198 ff, 206 f, 210 ff, 222, 231 f, 235-38, 240, 246 ff, 252-56, 269 ff, 278, 394, 397 f, 401 f, 404 ff, 410, 582, E. Thune Jacobsen ][ 283 ff, 290 f, A. Hye-Knudsen ][ 294 ff, 299, 301, 303 f, 308, C. Gjerstrup ][ 309-12, 316, 318, Cai Jensen ][ 324 ff, 328, Johs. Hansen ][ 440, 442, V. Malmer ][ 446 f, O. Chr. Eiis ][ 454 ff, 458, 461 f, N. Svenningsen ][ 465 f, 469 f, 472-75, H.V. Dinesen ][ 482-91, 494 f, 505 f, 508 ff, 513, 515-20, Chr.V. Madsen ][ 540-44, 548 ff, A.K. Bentzen. ][

VIII St. 13, 26, 31, 34 ff, P.G. Cohn ][ 49, 53 f, 73-76, Laurits Hansen ][ 88 E. Thune Jacobsen ][

IX St. 6 ff, Paul Holt ][ 13, 16 ff, 32 f, 36, J.P. Axel Hansen ][ 101 ff, 116 f, 120 f, Holger Andersen ][ 163 J. Christmas Møller ][ 196 ff, 200 f, 203 f, 211 f, 217, Percy H. Ipsen ][ 226, P.G. Cohn ][ 238, Johs. Hansen ][ 273, 281 f, 285 f, A.P. Møller ][ 298, 304 f, E.A. Hoffmann ][

X St. 182 ff, E. Thune Jacobsen. ][ deltagelse i kommunistudvalgets arbejde m.v. VII 120, 123 f, 131,137; a 1078, 1081, 1083, 1167-72, 1174 f, 1220; St. 320, 378, 578 ff. VIII 21 f; a 89-95, 98; St. 85 f.

Amen, John H., amr. oberst. XII a 272-95 (556-79).

Ammundsen, Esther, reservelæge. VI a 501 f, 760, 788, 813. VII a, 457, 642, 1122, 1729, 1736, 1776.

73-74

Ammundsen, Johannes, sekretær. VII a 642.

Ammitzbøll, Edvard Kindt, vicefængselsinspektør, 1945 fængselsinspek-tør. III St. b 476.

Amthor, Heinz, ty. protokolchef. IX a 255. XI a 156 f.

Anden, dæknavn. VII a 1652 f.

Anders And, dæknavn for Anders Andersen (s. d.).

Andersen, „brødrene", se Hugo Andersen og Kay Andersen.

Andersen, entreprenør. VIII a 31.

Andersen, ty. Hauptmann. XIV 189; a 634.

Andersen, lærer. XIV 190; a 615 f, 622, 626..

Andersen, ty. overkonsistorialråd. XIV a 246.

Andersen, reservebetjent. VII a 1875.

Andersen, Aage Alfred, lagerarbejder. VII a 1592 (1596).

Andersen, Aage Henning, redaktør. VII a 1738. X 38; a 83, 413, 427 f, 532.

Andersen, Adam, medlem af DNSAPs storråd. X a 550.

Andersen, Aksel, snedker. VII a1592 (1596).

Andersen, Albert, formand. XIII a 198.

Andersen, Aksel ell. Elner, identisk med Peter Andersen, formand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, s.d. VIII St. 16

Andersen, Alfred, formand for DKPs Randersafdeling. VII a 885.

Andersen, Alfred, kriminaloverbetjent. VII 89; a 907, 914, 916-22, 1638, 1640, 1644, 1646, 1666, 1683-86, 1688, 1702 f, 1713-20, 1723 ff, 1732-38, 1756, 1758, 1774 f, 1785; St. 342, 346 ff, 417, 421, 427. X St. 121 f.

Andersen, Alfred Hjort, bankbud. XIII a 196

Andersen, Alsing, forsvarsminister 1935-40, finansminister juli-nov. 1942, MF (soc.dem.). VII a 1964; St. 96. VIII a 112, 147.

beretning om begivenhederne omkring 9.4.1940. I a 42-51; St. 3, 613-48, 687-716.

forklaring for kommissionen II a 52, 141.

korrespondance med kommissionen. I a 212. II 21, 41, 44; a 138. III a 74.

virksomhed som forsvarsminister før 1.4.1940. I 14 f, 66-70, 88-91; a 177, 180 f; St. 100, 103, 112, 114, 122, 124 ff, 135, 140, 151 f, 364, 406, 408, 476-79, 494, 577 f, 580 ff, 585 f, 587, 590, 679 f. II 15, 38 f; a 135, 140, 149 f. III 12, 38 ff; a 74, 99, 143, 285 f, 288, 289 f, 345, 351, 361, 364 f; St. a 13 f, 16 ff, 21-26, IV a 58. IX a 143; St. 22 f.

virksomhed som forsvarsminister 1.- 9.4.1940. I 9 f, 22, 43-48, 71 ff, 76-84; a 10 ff, 15, 55-61, 111 ff, 136-39, 142, 144, 182, 184-87, 191 f; St. 59-62, 72 f, 79-90, 92 ff, 96-99, 104-110, 142, 144, 147, 159, 161 ff, 169, 181-85, 187-92, 195-201, 207 f, 210-16, 218-24, 226 ff, 242, 264 ff, 270, 275, 341 ff, 352, 363 f, 369 f, 377, 379, 381, 384, 407, 411 ff, 415-23, 427, 429 f, 432, 478-88, 503 f, 506 f, 548, 592, 604, .658, 670, 677, 686. II 45; a 33, 35, 37, 39, 46 ff, 154; St. 72, 75, 83. III 23 f, 26; a 70, 341, 359, 403; St. a 9; St. b 240.

forhandlinger i regeringen 1.4.-7.4.1940. I 16, 18, 25; a 20, 134; St. 596, 599, 601 f, 684. II 24, 29; St. 73, 75, 77.

forhandlinger i regeringen 8.4.1940. I 25, 31, 81; a 7, 14, 21, 112, 188; St. 659, 662, 668, 685. II 30; a 159; St. 99, 323, 326.

partiformandsmødet 8.4.1940. I 12, 27 f, 81, 93-96; a 7, 13 f, 29; St. 233 f, 236 f, 240-45, 247 f, 250 ff, 255, 258, 273, 517, 519 f, 524-27, 529, 531, 534-44, 546, 665, 674, 676. II 34.

grænsegendarmeriet 8-9. 4.1940. I 64 ff; a 112, 117.

politiet 8.-9 1940. I 66; a 120; St. 491.

de militære begivenheder 9.4.1940. I 85 f; a 62, 114, 144 f, 193; St. 115 f, 281 ff, 285-90, 292-96, 366. IX St. 167.

75-76

forhandlinger i regeringen, 9.4.1940. I 91 f; a 8, 16 f, 22, 107 f, 146. II St. 344. II a 73 IV a 3, 411. IX a 188.

dannelsen af samlingsregeringen 10.4.1940. IV 14; a 7.

virksomhed som forsvarsminister 9.4.- 8.7.1940. I a 196, 198, 201 f; St. 450. III 26, 49, 51; a 72 f, 75, 309, 372, 382, .451 ff, 492.

forhandlinger i regeringen indtil 8.7.1940. IV a 43, 404. 417 ff, 421 f. V9; a 9. VI 9.

aflevering af antiluftskyts april 1940. IV a 46, 412 f, 417. V a 12. VI 12 f; a 34, 35.

viceadmiral Rechnitzers afgang. I St. 191 f, 199, 271 f, 370-75. II a 49, 53. III 30. VI 11 f; a 28.

virksomhed i samarbejdsudvalget. IV a 608, 627, 544 ff, 655, 557, 561, 564, 668 f, 671, 576, 678, 681 f, 594, 697, 699- 604, 609, 611, 615, 618, 630-34, 641, 645, 647 ff, 651 f, 656 f, 663 f, 666, 677, 682, 685 f, 689 f, 697.

nævnt i indberetning fra Abwehrstelle, okt. 1940. XIII a 348 f (195 ff).

ang. Renthe-Finks démarche dec. 1940-jan.l941. IV 36; a 533 ff, 543.

udleveringen af torpedobåde til tyskerne jan.1941. IV a 641.

den ty. aktion mod Hans Hedtoft og H.C. Hansen 1941. IV 45; a 170, 596, 600. XIII a 491.

konstitution som forretningsfører for Socialdemokratisk Forbund 7.2. 1941. V a 74.

Grønlandstraktaten april 1941. IV a 564 f.

Regeringserklæringen af 26. juni 1941. IV a 580 ff.,

Harald Petersens afgang som justitsminister 1941. IV a 573 ff, 577.

Anti-kominternpagten nov. 1941. IV a, 619, 621ff„627f, 642.

V. Buhls overtagelse af statsministerposten i maj 1942. IV a 672 ff.

Per Albin Hanssons besøg 10.-11.5.1942.1 XIII a 695 (342).

udnævnelse til, og virksomhed som minister 1942. IV 13, 47; a 199 f, 405, 472, 476, 479, 70 715 f. X a 309, 329 ff. XIII 78; a 596 (343), 610-13 (355 f, 680 f (417 f).

telegramkrisen og regeringsomdannelsen no 1942. IV 59; a 191, 196, 225 ff, 482, 484, 738 741; St. 103. XIII 96; a 743 (471), 768 (492).

bemyndigelsesloven nov. 1942. IV a 735.

begivenhederne august 1943. IV a 258, 821 f.

particirkulæret af 2. 9.1943. VIII a 877 (685).

arbejderforhold. IV a 548, 556; 569, 645, 667 f, 684, 692.

la Cour-sagen. IV a 659, 671, 676, 691.

DNSAP. IV a 475, 550, 553, 570, 641, 670 f, 681.

Frikorps Danmark. IV a 475, 588, 670.

Laurits Hansen-sagen m. v. VIII 23 f, a 113, 121 f, 131, 149; St. 50. XI a 159.

handelsskibe, bevæbning af. VIII 33; a 160.

hvervning til ty. og finsk krigstjeneste. IV a 584 ff, 589.

Højgaard-kredsen. IV a 528, 530. IX a 135.

kommunisterne, forholdsregler mod. IV a 579 f, 690-596, 598, 605, 822. VII a 1167-70; St. 16, 142. VIII a 90-93.

Gunnar Larsen. IV a 678. VII a 799. X 41; a 263.

Christmas Møller-sagen. IV a 538, 680. XIII a 347 (195).

„Rostockmødet". III a 112, 714; St. b 12, 118, 265 ff, 273 f, 281 f, 327 ff, 414 f. III till. a 7 f; St. 18, 34 ff, 39 f, 64, 67.

77-78

Erik Scavenius’ kritik. IX a 229.

J. Sehesteds angreb. III a 598; Sp b 493.

kritik af Knud Sthyr. IV a 474.

Tysklandsarbejderne. IV a 480, 571 f.

general Withs kritik. III 39 ff; a 285-91; St. a 11-28.

økonomiske lovforslag. IV a 642, 635, 655, 682. IV a 539.

Ørum-sagen, IV a 539.

Andersen, Anders („Anders And"). VIII a 469 (471).

Andersen, Anders Peter, politimester. IX a 17.

Andersen, Anders Peter, tobaksarbejder. VII a 196, 872, 883.

Andersen, Anders William, ekspedient. VII a 1681.

Andersen, Arthur, dommer. VII 166; a 147, 161, 418, -966, 1326, 1362 f, 1367 ff, 1372 f, 1375 ff. dom i la Cour-sagen; St. 603, 640.

Andersen, Axel Ejler, kommunelærer. VII a 237, 291.

Andersen, B., kriminalbetjent. IX a 66.

Andersen, Bernt, kriminalbetjent. XIV a 498.

Andersen, B.H., kommandør, chef for søværnets kaserne. VI a 194 f, 210.

Andersen, Carit, forlagsboghandler. V a 46.

Andersen, Carl, ty. major.VII a 1728.

Andersen, Chr., ekspedient. XH a 195.

Andersen, Chr., kriminalbetjent. VII a 1645 f, 1718,1738,1768,1776; St. 427.

Andersen, Chr., overbetjent. XIV a 614, 619.

Andersen, Ejnar Ole Osvald, arbejdsmand. IV a 238. VII a 222, 303, 309.

Andersen, Elna. XIII a 197.

Andersen, Emil Lundgaard, statsaut. revisor. X a 511.

Andersen, Erik, boghandler. VII a 1592 (1596).

Andersen, Erik, ekspeditionssekretær, 1945 kontorchef. VII a 31, 890, 967, 1025, 1201, 1299, 1662, 1931.

Andersen, Ernst, professor. III tillæg St. 16 f. VII a 1990.

Andersen, Esben, specialarbejder. VII a 887.

Andersen, Ferdinand, fabriksarbejder. XIII a 201.

Andersen, Fr., borgmester, MF (soc.dem.). IV a 612, 723. X a 350 f.

Andersen, Gustav, sekretær. III a 83 f.

Andersen, H., landsretssagfører. VIII a 201.

Andersen, Harry Andreas. VII a 268 f, 271, 1198.

Andersen, H.C., ekspeditionssekretær. X 60; a 664, 566, 580.

Andersen, H.C., kriminalassistent. VII 197, a 1691, 1697, 1722, 1745 f, 1767, 1787.

Andersen, H.N., etatsråd. XI a 66. XIII a 472.

Andersen, Holger, fhv. præsident. III a 600; St. b 145. IV a 432, 528, 676. IX 16, 25 ff, 29-33, 37 ff, 42, 44; a 25, 38, 62, 71, 92-94, 96 f, 99 f, 124 f, 130, 132, 136,156 f. Udkast til henvendelse til offentligheden fra Højgaard-kredsen, 168 ff, 176 f; St. 5-9, 52, 75-122. Forklaring for kommissionen, 125 f, 129, 137, 162, 191, 197, 205, 220, 226,229, 233, 261 f, 312, 318. XI 26 f; a 187.

Andersen, Hugo, kriminaloverbetjent. VII 195 ff; a 163-43, 1646, 1648 ff, 1652, 1655 f, 1658,1660 f, 1664 f, 1667 f, 1671 f, 1676 ff, 1680-85, 1687-95, 1697, 1702, 1705 ff, 1709-13, 1715 f, 1721-46, 1748-52, 1757-60, 1770, 1772, 1775, 1784-87; St. 343, 345-49, 351, 360 f, 418, 421, 425, 427-51. VII a 1331-34. Rapporter i la Cour-sagen, XIII a 676 (413).

Andersen, Ingeborg, direktør. VII a 1086, 1089; St. 549.

Andersen, J., stationsmester. III a 422.

Andersen, Jacob Tage Ernst, redaktør. VII a886.

Andersen, Jens, fabrikant. III a 99.

Andersen, Jens Marinus, arbejdsmand. VII a 1592 (1596).

Andersen, J.E.T., kontorchef i generaldirektoratet for post- og telegraf-væsenet. X a 107, 115, 132, 138, 140.

79-80

Andersen, Johs. IX 42 (se Hansen, Johs.).

Andersen, J.P. MF (soc.dem.). IV a 808.

Andersen, Kay, kriminaloverbetjent. VII a 1637, 1660, 1666, 1687 f, 1711, 1716, 1723, 1725-39, 1759 f, 1776; St. 348, 351, 421.

Andersen, K. Hee, præst. XIII a 327 (177).

Andersen, K.J., politibetjent. XIII a 1349 (977), 1351 (978 f).

Andersen, Knud. VII a 886.

Andersen, Knud Børge, redaktør. VII a 884.

Andersen, Martin William Christian, arbejdsmand. VII a 197, 872, 1183.

Andersen, Nina, sekretær, MF (soc.dem.) IV a 808. VII a 230.

Andersen, P., redaktør. V a 28.

Andersen, Peter, formand for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. IV a 243 ff. VIII 27; a 115, 120 f, 126, 128 f, 132, 144, 152; St. 16, 63.

Andersen, Peter, forretningsfører for Dansk Arbejdsmands Forbund. IV a 248.

Andersen, P.J.C. VII a 387.

Andersen, Poul, professor. III tillæg St. 23. VII 214; a 972 f, 979, 985, 1001, 1932 f, 1971, 1990. IX 41; a 164 ff, 167 f. Responsum til Højgaard-kredsen; St. 101.

Andersen, Poul, våbenhandler. IX a 45.

Andersen, Poul Ejnar, væver. VII a 1592 (1596).

Andersen, Poul Richard. VII a 1213, 1215.

Andersen, Ragnhild Nicoline, formand for Danmarks kommunistiske Ung-doms-forbund. VII a, 196, 873; St. 328:

Andersen, R.C.G., trafikassistent. III a 426.

Andersen, R. Chr., grosserer. IX a 46, 109.

Andersen, Robert, vaskeriejer. VII a 1506 f, 1509 f.

Andersen, Robert Kauling. VII a 1592 (1596).

Andersen, S.A., oberstløjtnant, chef for vestre luftværnskommando. II 13, 60-63; a 19,120-127, 128 f; St. 357 f, 361 f, 364. IV a 415. VII a 1889.

Andersen, Svend, fængselsbetjent. VII a 1136 f.

Andersen, Svend Erik, kobbersmed. VII 163; a 1329, 1331 f; St. 228.

Andersen, Tage, oberst, chef for jyske flyverafdeling. I a 79. III 28; a 140, 566.

Andersen, Th.M., smedem., MF 1939-41 for D.N.S.A.P, 1941-43 for DANSK FOLKEPARTI, 1943 for Det nationale Folkeparti. IV a 78, 763. VII a 834 f. X 43, 52; a 199f, 309, 550f; St. 116f, 121f, 128.

Andersen, Troels Thune, læge ved Københavns fængsler, 1943 overlæge; Røde Kors læge ved politilejrene i Sachsen og ved Bernadotteekspeditionen til Tyskland febr.-maj 1945. VII 128; a 1148, 1164 f.

Andersen, Ulrik, kontorchef. IV a 327.

Andersen, Viggo Betzer,VII a 1014 (1015).

Andersen, Vilh., overbetjent. X a 181.

Andersen, Vilh., professor. IX 30; a 94, 160; St. 77.

Andersen, Villy Ravne, maskinarbejder. VII a 1592 (1596).

Andersen-Alstrup, Theodor, generaldirektør for DSB. III a 697

Andersen-Hornbo, Knud. XIII a 725 (456).

Andersen-Kuhnmünch, Frede Carl. VII a 1592 (1596).

Andersen Nexø, Martin, forfatter. IV a 461, 584. VII a 196 f, 200, 873 f, 880, 1112, 1168; St. 56, 64, 453, 503 f. VIII a 91.

Andersson, Josef, forretningsfører for Dansk Skrædderforbund, M.L. (soc. dem.). VIII 27; a 111 f, 115, 125 f, 128 f, 132 ff, 144; St. 16, 23.

Andreasen, Løjtnant, dæknavn. VII a 252.

Andreasen, politibetjent. III a 315.

Andreasen, Erik E. XIII a 204.

81-82

Andreasen, H., lærer. IX 30; a 94, 160; St. 78.

Andreasen, Hardy, landsretssagfører. IX 20; a 88 f; St. 223, 229.

Andreasen, H.E., artillerikvartermester. VI a 224.

Andreasen, Henry. VII a 883.

Andreasen, Jacob, maskinpasser. XIII a 201.

Andreasen, Jørgen, fuldmægtig hos 2den ekstraordinære statsadvokat for København. X a 464.

Andreasen, Marius, chauffør, dæknavn for Aksel Larsen, s.d.. VII a 268, 1199.

Andresen, ansat i ty. konsulat, Åbenrå. XIV a 779 (184).

Andresen, invalideforeningens formand, Tønder. XIV a 301, 374 f.

Andresen, prokurist. IX a 44.

Andresen, Helge C. M., kommandørkaptajn. III a 171.

Andresen, Jørgen, forfatter. XIV a 774 (179).

Andresen, Robert. XIII a 196.

Andresen, Sedam Viggo. X a 487, 491.

Andresen Sigurd, dommer. XIV a 1042 (698).

Andrzejczak, I.G., entreprenør. X a 586.

Andst, Hans Peter, politikommissær. III a 239. VII 11, 85; a 753, 860, 907 f, 914, 916-19, 21 ff, 942-45, 947 f, 957, 962, 1788; St. 411-14. Forklaring for kommissionen, St. 436 ff. X a 492; Sp 114. XIII a 170. Eftersøgning af kommunister VII 97, 100 f, 111; a 203, 267, 855, 903-05, 912, 933, 937-41, 949-52, 956, 958; St. 60, 62 ff, 66, 73, 76, 358, 419, 432, 480, 485, 491-94, 497, 502. "Sverigesrejsen" VII 195, 197; a 1642 f.

Angermann, ty. Fregattenkapitän. XII a 61 (374), 137 (440).

Angern, ty. oberst. XII 23; a 70 (382).

Anker-Rasmussen, Svend Frederik, pressesekretær. X a 427 f.

Appel, Elin Høgsbro, cand. mag., MF (venstre). III a 698, 699.

Appel, Erik, domæneforpagter, MF (venstre). XIII a 596 (342). XIV a 218.

Appel, Gustav, ty. fabrikant. X a 162, 165 f.

Appel, Hans, IX St. 188.

Appelt, ty., ansat i Reichsnährstand. XIII a 138, 156, 159, 163 f, 182, 184, 186, 233 f.

Apperlin, ty. oberstløjtnant. XIII a 1356 (983).

Arendrup, A.Y. orlogskaptajn. VI a 133.

Arends, ty., statssekretær hos rigsstatholderen i Hamburg. XIII 110 f; a 962 (662).

Arentoft, W., major, SS-Sturmbannfuhrer. XIII a 139, 211, 236.

Arffmann, Svend, dommer. VIII a 201.

Arildsen, Skat, cand. teol. III St. b 142.

Arildskov, Max J., kaptajn. IV a 209. X a 535.

Arkner, Poul C. Andersen, godsejer. X a 453, 463-66, 468; St. 149.

Arnberg, Asger, stud. med. VII a 607 (611).

Arnold, dr., ty., ansat under det ty. riges befuldmægtigede. IX a 255.

Arnstedt, N.P., gesandt. X a 561. XIII a 460, 490.

Arup, Erik, professor. VII a 1383.

Arup, Niels, ministersekretær. XIII a 338 (186).

Asbo, Ejner, kordegn. XIII a 193.

Asch, XIV 109; a 866 (320), 868 (321).

Aschmann, ty. embedsmand i Ausw. Amt. XIII Side XIV.

Aslund, E.C., postkontrolør. X 14; a 53.

Asmus v.d. Heide, se Jurgensen, Asmus Wilhelm.

Asmussen, overbetjent. XIV a 563.

Asmussen, Alex, telegrafarbejder. XIV a 1036 (593).

83-84

Asmussen, Jes, redaktør, DNSAPs sysselleder i Sønderjylland. IV a 246, 626. VIII a 143. XIV a 59.

Asmussen, P.M., forretningsfører for Foreningen af danske Arbejdere i Udlandet. IV a 474. VII a 800 f, 823, 1470, 1473 ff, 1477 f, 1480,148, VIII 12; a 153. X 22, 32-58; a 155, 264 f, 268, 392, 395 ff, 399 f, 402,406-12,424-31,434-37, 635, 560r 556; St. 64, 75, 77 f, 90 ff, 94 -101, 110, 178-81, 183 f, 195-98, 200, 202. XI a 196 f, 199.

Assarson, Per Vilhelm, sv. envoyé, assisterende kabinetssekretær i Utrikesdeparte-mentet. II a 22.

Assmann, Kurt, ty. admiral. XII a 3 (327), 14 (337), 63 (367), 271 (555), 305 f (589 f), 317 (601), 321 (605).

Astrup, Børge Helmuth, støberiarbejder. VII a 196, 873.

Astrup, Poul Bjørndal, læge, formand for Studentersamfundet. VII a 958.

Atherton, Bay, amr. gesandt i København. V a 202 f. X a 232. XIII a 968 (668).

Attlee, C.R., eng. minister. XIII a 555 (308).

Attollico, Bernardo, ital. ambassadør i Berlin. XII a 194 (487).

d'Auchamp, F.L.P., politimester. VI 43; a 180.

Auerbach, Axel. XIV a 371 f.

Auerbach, Hans, barbér. XIV a 371 f.

Augsburg, H.V., kommandør. III a 610, XII 40; a 326 f (176), 430. XIV a 58, 62.

August, ty. oberst. XIII a 863 (572).

Aurdal, overbetjent. I a 128.

Autzen, Martin, XIV a 1041 (597 f).

Aweyden, T., ty. oberstløjtnant. XIII a 894 (602), 908 (616).

Axel, prins af Danmark, kontreadmiral, direktør i ØK. IV a 431. IX a 234 f. X a 211. XI a 66,175. Økonomiske forhandlinger i England dec. 1939. XIII a 466, 472 f. Samtale med Renthe-Fink 5.4.1940. XII 36; a 164 (454 f). Rejse til Berlin april 1940. I 22, 24, 28 ff, 32; a 11, 14, 18 ff, 27-30, 30 f. Referat af samtale med Göring 9.4.1940, 35; St. 45, 341. II 25 f; a 166; St. 27, 30, 90 f, 127. III, 21; a 6, 60; St. b 399, IV a 11 f. XII 36; a 13 (336), 154 (464 f). Nævnt som statsministeremne, IV a 433, 528. IX 25, 27 f, 32 f, 39, 41^46; a 96, 99, 125, 131 f, 134, 136, 162 f, 169; St. 52, 84, 92, 94, 126 f, 129, 142, 147, 162, 166, 170, 191, 194, 197 f, 200 f, 206, 212, 215, 265 f, 259 ff, 263, 290, 317 f, 338. XIII 44 f; a 69 (62), 85 f (77 f), 92 (84), 350 (198), 356 ff (203 ff), 420-23, 425, 427 f, 431, 434, 441 f, 453-59, 469 f, 480-85, 489 ff. Internering 29.8.1943. VII a 1222.XIII a 862 (571).

Ayrer, ty. oberst. XIII a 865-68 (574 ff), 903 f (611 f).

Bågenholm, sv. landbrugsattaché i Berlin. III a 6.

Baastrup, Eiler L, direktør. VII a 1471, 1473. IX a 22. X 37, 41; a 393, 395, 423 ff, 436, 448; St. 76, 80, 178. XIII a 146.

Bach, ingeniør. VII a 1684, 1720.

Bach, politibetjent. VII a 905, 938, 952.

Bach, Andreas, statsadvokat, 1946-47 kst. auditør ved den ekstraordinæ-re tjenestemandsdomstol, 1947 ved domstolen for anke af tjenestemands-sager. III a 336. IX a 10 f, 14 f, 20, 63. XIII a 106 (97).

Bach, C.L, politimester. II a 121, 123. IV a 263, 459, 646, 748, 769. VII a 373, 451. XIII a 1355 ff (982 ff).

85-86

Bach, Knud, gårdejer, formand for LS. III St. b 269. XIII a 63 (56), 84 (76)128 (110), 143. Regering Knud Bach 1940. III a 588; St. 408, 488. XIII 12, 14; a 67 (60), 71 (64), 74 (67), 82 f (74 f), 91 (83), 143 ff, 147. Nævnt som landbrugsministeremne 1940. XIII a 321 (171), 327 (176). Protestudmeldelserne fra LS 1940. XIII a 318 (168), 400 (240). Mødet på Broholm 13.-14. 8.1940. XIII a 134, 155, 310 (160). Besøg i Tyskland 1940. III St. b 79, 502. VIII a 155. XIII a 342 (190). Nævnt som ministeremne nov. 1942. IV 55; a 196, 739. Aflytning af hans telefon. VII a 768. Xa21. Bondepartiet og DNSAP, samarbejde med. IV 26; a 50, 78, 80. V a l6. IX 9; a 119 f, 122, 152, 250—53, 256 f.. X a 253 f, 537, XIII 13, 15 f, 37 f, 40, a 61, 63 (56), 67 (60), 69 ff (62 ff), 74 (67), 76 (69), 86 (78), 88 f (80 f), 110, 132 f, 147-51, 176, 179, 230, 232, 310 f (160 f), 318. (168), 399 (239), 402 (241). Landbrugseksporten til Tyskland. III St. b 98. IX a 117 f. XIII 133; a 80 (72 f), 103 (94), 132, 134 ff, 142 f, 146,167 ff, 173 f, 180,182 f, 342 (190), 1127 (783). Retssagen III St. b 76, 643. XIII a 131,141,143,145-48, 151,171-73, 179 f, 182 f, 186. Ang. ty. propaganda bl. da. landmænd. XIII a 138, 186. Økonomisk støtte fra Majoratsforeningen. X a 536-45. Økonomisk støtte fra Tyskland. XIII a 136, 183.

Bache, Erling, redaktør. X a 533. XIII a 53 (49).

Bachmann, husejer. XIV a 40 f.

Back, Christian, overingeniør. XIII a 199.

Backe, Herbert, ty. statssekretær i Rigsernæringsministeriet. XIII 106 f; a 930 (634), 943 f (645 f).

Bade, ty. oversætter. XIII a 1355 (982).

Baensch, ty. oberst. XII a 70 (382), 292 (577).

Bager, A. V., sergent. I a 63 f.

Bagge, ty. Hauptmann. X a 66.

Ballien, van, hollandsk statsborger. VIII 23; St. 20 f, 25, 27.

Bahnsen, toldforvalter. XIV a 192.

Bahnsen, Holger, orlogskaptajn 1939. VI a 299.

Bahnsen, E.N.S., kaptajn. Ia8L

Baier, ty. løjtnant. XII a 221 (611).

Bak, Jens A.V., landmand. XIII a 170.

Bak, Ragna. XIII a 170.

Baldwin, Stanley, eng. premierminister. I 14; St. 579, 581, 680.

Balle, J., kaptajnløjtnant. VI a 249 f.

Baller, V., landsretssagfører. XIII a 338 (187).

Balnus, ty. Oberfeldintendant. XIII a 908 (616). XIV a 464.

Balslev, Johan, ekspedient. VII a 257 f, 642, 1729.

Baltzer, A., kriminalbetjent.III 62; a 496-500, 502.

Bananen, dæknavn. VII a 1757.

Bang, politibetjent. XIII a 1349 (977).

Bang, S.P. skovrider. III 42; St. a 30. IX St. 334.

Bang-Christensen. VII a 1517.

Bang-Ebbestrup, E. overretssagfører. X a 515, 517 f.

Bang-Jensen, Povl, attaché ved gesandtskabet i Washington. XIII a 1086 (759), 1094 (763).

Bangsbøl, Leif (alias „Beck"), faldskærmsagent. X a 222 f.

Bangsbøll, F.C.S., kommandørkaptajn. VI 46; a 191, 193 f, 196.

87-88

Bangsholt, Henry Andreas. VII a 886.

Bangshøj, J. G., stud. med. III 31; a 152 ff.

Bangsted, Helge, redaktør. III a 208. V a 261. VI a 87. VII a 119, 216, 791 ff. X 28; a 375, 522; St. 55. XI 18. XIII a 321 (171), 339 (187).

Banse, Ewald, ty. forfatter, professor. V a 197.

Barandon, Paul Gustav Lois, 1942-44 ty. diplomat i København, chargé d'affaires under telegramkrisen 1942. XIII a 205, 222, 1235 (874). Virksomhed under telegramkrisen 1942. IV a 208, 216, 218 f. XIII 92 f; a 684 (421), 686 (422), 690 f (426 f), 693-96 (428 ff), 701 f (435 f), 704-10 (438-43), 726-30 (457-60), 732-35 (462 ff), 738 (467), 744 f (472), 748 f (475 f), 775 (499). Augustkrisen 1943. IV a 236, 272, 274 f, 292. XIII a 858 (567). Aktionen mod jøderne okt. 1943. XIII 157; a 1377 f (1001 f). Aktionen mod det da. politi 19.9.1944. XIII a 1438 (1053). Dipl. missioner, da., i den frie verden. IV a 177 f, 324. XIII a 1016 f (705 f). Dipl. missioner, fremmede i Danmark. IV a 324. XIII a 982 (678), 1565 (1168). Frikorps Danmark. XIII a 732 f (462 f). Handelsskibe, da., bevæbning af. XI a 163 f, 167-72. Handelsskibe, da., i Chile. XIII a 1565 (1168). Internering af allierede statsborgere i Danmark. XIII a 1265 (902). Island, Danmarks forhold til. XIII a 535 (289 f). Kommunisterne, forholdsregler mod. XIII a 1325 (957). Mindretal, ty. XIV 50, 145; a 128 f, 750 (146), 914 (399), 969 (467), 1026 (571). Modterror. XIII a 224. Christmas Møller-sagen. IV a 213. Sabotagen. XIII a 640 (381). Tysklandsarbejdere. XIII a 1519 (1129). Værnemagtsskader, da.-ty. overenskomst om. XIII a 1300 (934), 1304 f (938 f). Værne-pligt for personer med dobbelt statsborgerret. XIII a 1289 (924). Østområderne, da. politi-bataillon i. XIII a 1161 (804).

Bardenfleth, Gunnar, kongen Chr.X´s kabinetssekretær. Ang. begivenhe-derne april 1940. I a 15, 22, 107, 114. II 26; St. 110, 315. III a 4; St. b 80, 91, 414, 493. IV 53; a 718. V44. VII a 118. X a 621. Samtale med P. Munch vedrørende Frits Clausen juni 1940. XIV 23; a 47. Henvendelser fra Jørgen Sehested 1940. XIII a 87 (79), 100 (91), 102 (92), 109, 112, 144. Ministeriet Scavenius´ tilbagetræden 29.8.43. IV 63; a 401. Forsøgene på regerings-dannelse efter 29.8.1943. IV a 312 f, 317-22, 331, 334, 337, 339. IX 47 f, 50, 57 f; a 202, 206, 212 f, 218, 227 f, 234 f, 241, 243. XI a 180. Dan-markskredsen. IX 12 f, 22; a 23 f, 38, 61, 71, 73, 78 f, 83, 92; st. 18, 32, 57, 59, 224, 242. Ty. myndigheder, forhold til. IV a 50, 731. V a l6. XIII a 502 (262). „Rostockmødet". III 77; a 94, 530, 542; St. a 35.

Bardino, Carl F, smedemester. XIII a 198.

Bardossy, Låszlo, ungarsk premier- og udenrigsminister. V a 303.

Barfod, A, departementschef. IV a 355. VII a 1543. XIV 83; a 426, 483 f, 828 (258).

Barfod, Halfdan B, kommandør. II St. 209. IX a 46.

89-90

Barfod, Holger, lagerforvalter. X a 168.

Barfod Knud Hansen, radiotelegrafist. VII a 268, 270 f, 884, 1198.

Bargfeldt, Rolf, lærer, fra 1941 leder af Amt für Presse und Propaganda inden for SK, fra 1944 af SK-Schulungsamt. XIV 43, 130, 159, 162, 176 f; a 426, 483, 503, 522, 586, 589, 710 (105), 712 (107), 896 (357), 940 f (424 f), 990 (491), 994 (495), 1019 f (559 f), 1032 f (579 f).

Barkoy, protokolchef, russ. udenrigsministerium. XI a 56.

Barning, E.V, ekspeditionssekretær, sekretær for kommissionsdomstolen af 3.2.1947. III a 622 f, 626. f, 629 ff. III tillæg. St. 12, 26.

Barros, Chiles gesandt i Berlin. XIII a 739 (468).

Barthel. XIV a 866 (320).

Bartholdy, C.G, kaptajn. I a 81, 83. XIV a 198.

Bartlett, Bob, amr. kaptajn. V a 206.

Baum, A, kvartermester. III a 172.

Baumann, da. interneret. XIII a 1402 (1023).

Baumann, ty. major. XIV 110; a 872 (327).

Baumann, Reimund, da. generalkonsul. V 31 f; a 49, 223, 242. XIII 130; a 1086 (759), 1093 (763), 1095 f (764), 1560 (1163).

Beale, Leonhard T, direktør. V a 206.

Bech, Arne. VII a 245, 247, 249 f.

Bech, August, forpagter, formand for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger. IV a 473. IX 30; a 94, 160; St. 77.

Bech, Erik, 1942 politiadvokat, 1950 statsadvokat i København. III a 132, 636, 714; St. 76, 240, 537, 602 f, 605 f, 642 f, 645—52. IV a 96. XII 9 f. XIII Side IX, XIV a 47, 56, 382.

Bech, F.S., fængselsbetjent. VII a 1139.

Bech, Georg, da. generalkonsul. V 31 f; a 49, 223, 242. XIII 130; a 1086 (759), 1093 (763), 1095 f (764), 1560 (1163).

Bech, Knud B.T.H., arbejdsmand. IV a 238. VII a 222.

Bech, Ole. X a 456, 458, 495.

Bech-Bruun, Helge, højesteretssagfører. X a 175.

Beck, dæknavn for faldskærmsagenten Leif Bangsbøl, s. d.

Beck, ty. Hauptmann. XII a 211 (510).

Beck, Poul, grosserer, XI 10 f, 15, 17 ff, 21 ff; a 17, 26, 35-38, 41, 44 f, 48, 52 f, 55 f, 73-78, 81, 83 f, 86,. 91, 100 f, 103; St. 36, 40 f, 44 f, 269.

Beckebans, ty. Stabsveterinär. XIII a 908 (616).

Becker, redaktør. XIV a 807 (229.)

Becker, ty. oberst. XIII a 268 (130).

Beckett, T.V., politimester. IX a 15.

Beck-Friis, H., sv. diplomat. III 21; a 69.

Begtrup-Hansen, Knud, vicepolitichef, 1941 rigspolitichef. VII 10, 21; a 1670.

begivenhederne 9.4. 1940, III 61, a 482, 485 ff, 490 f, 496, 501 f.

begivenhederne 28.-29.8.1943. IV a 355 f. VII a 327, 1543 f.

politiets opgaver efter 29.8.1943. VII a 329, 331, 335, 342, 515, 527-28, cirkulære af 3.1.1944 om da. politis deltagelse i sabotageopklaring m. m. VII a 1885.

politiets forhold til de ty. tropper efter 29.8. 1943. VII a 513-14, cirkulære af 30.9.1943.

ty. krav om afgang juli 1944. VII 206 f, 209; a 400, 1859 f.

ty. kritik og aktionen mod politiet 19.9.1944. VII a 405, 1884 f, 1896 ff.

gidseltagning og terror. VII a 339, 533-34.

kommunisterne, forholdsregler mod. VII a 889.

politibevogtning mod sabotage. VII a 516, 1810, 1813.

sikkerhedspolitiet. VII a 501 f, 759-60, 936, 960 f, 1757; St. 573, 675 f. XI a 152.

91-92

„Sverigesrejsen". VII a 1656, 1680, 1704 f, st. 343.

udrykningskommandoer, da.-ty. VII a 631—32.

Behr, von, ty. legationsråd. XIII a 1129 (785), 1131 (786).

Behrendorf, Jørgen, murer. VII a 1900 (1901).

Behrends, ty. SS-Brigadeführer, næstkommanderende i Vomi.

ty. mindretals stilling før 9.4.1940. XIV 13 f.

ty. mindretals stilling i alm. efter 9.4.1940. XII a 174 (471). XIV 18, 22, 31, 37, 41 f, 44, 50 f; a 35, 37, 48 S, 64} 648 (8), 650 (9), 696 (92), 698 (94), 714 (109), 718 (114), 722 (118), 736 ff (132 ff), 785 (203), 851 (297).

ty. mindretals forhold til DNSAP ved valgene 1943. XIV 69 f; a 793 f (213 f).

ty. mindretals SS-frivillige og tidsfrivillige.. XIV 121, 127, 133, 149; a 437, 501, 888 (350), 893 (354), 916 (400), 935 (419).

ty. mindretals samarbejde med SD. XIV 189; a 736 (132).

indberetninger fra ty. mindretal. XIV 196, 198; a 636, 638, 736 (132).

Behrendt, overkontrolør ved post- og telegrafvæsenet. I a 127.

Beinhorn, Elly, ty. flyverske. IV a 117. X a 297.

Bejer, premierløjtnant. XII a 203 f (495 f).

Below, von, tysk militærattaché i Stockholm. III a 16.

Bencke, E., grosserer. IX a 109.

Bendorf, Peter. XIV a 838 f (269).

Bene, ty. gesandt. V a l46.

Benemann, embedsmand ved ty. gesandtskab i København. VII a 782, 790. XIII a 645 (299), 548 (302).

Bengel, ty. løjtnant. XII a 227 (515).

Bengelsdorf, Fritz (muligvis identisk med Grothmann, s.d.). III a 575 ff, 589, 607, 709; St. b 409 ff, 543, 571, 578 ff, 611 ff.

Bennewltz, ty. Sonderfuhrer. XII a 206 (498).

Bennike, Helge, oberst. I 51; a 65, 68; st. 109 f, 448 f. III st. b 516. VI a 152.

Bensmann, Hermann, abwehrmand. III a 509, 577, 587, 705; st. b 34 ff, 424 ff, 434, 438, 543, 547 f, 552, 592.

Bentivengi, von, ty. oberstløjtnant. XIII a 39 (37).

Bentsen, William Axel, politikommissær. VII a 1414, 1868, 1871.

Bentzen, A.C., fængselsinspektør, leder af Horserødlejren 1941-43. VII 11, 114, 116 f, 119 f, 123 f, 126, 129 ff; a 1026 f, 1039, 1047, 1072 f, 1075 f, 1080, 1082, 1084 ff, 1088 f, 1094, 1097 ff, 1101, 1106-09, 1111 f, 1114, 1119 ff, 1127, 1128-31.

indberetning om urolighederne i Horserød dec. 1942, 1132-38, 1140-44, 1176 ff, 1182 ff, 1185 f, 1187-90, 1191 f, 1194, 1241, 1270; St. 151-66, 170f, 179-83, 189, 204-09, 211 ff, 293, 305, 309 f, 317, 365-68, 371 ff, 376, 379 f, 607-10, 516, 518, 520, 521-54,

forklaring for kommissionen, VIII a 99.

ledelse af andre lejre. VII 19, 116 f, 129, 131; st. 173, 367, 521 ff, 528, 546, 551 ff, forklaring for kommissionen.

virksomhed i fængselsdirektoratet. VII a 1274.

Bentzen, Paul, læge. V a 206.

Bentsen, Poul, præst. XIII a 202, 220, 224.

Berendsen, redaktør. VII a 1889.

Berg, entreprenør. VIII a 31.

Berg, fabrikant. X a 411.

Berg, Aksel Bernhard, sekretær i snedkerforbundet. IV a 101. VIII a 111 f, 115, 118, 138, 144, 162 f; St. 45

Berg, C.J.V., kaptajn. VI a 149.

Berg, Ernst Vilhelm, sekretær i De samvirkende Fagforbund.

ang. „Rostockmødet". III a 98, 130 ff, 695 ff, 607; St. b 115 ff, 287-95, 297 f, 300, 333-65.

forklaring for kommissionsdomstolen, 373 f, 376-83, 410, 413, 466.

93-94

forholdet mellem arbejderbevægelsen og besættelsesmagten. IV a 101. VIII 25 ff; a 21, 111 f, 115, 117, 126 f, 129, 131 ff, 138, 142, 144, 147, 152 f; St. 16, 42 f, 53, 63—66, 68, 74. XIII 37, 79; a 311 (161), 595 (342).

Berg, J. ansat i sikkerhedspolitiet. VII a 97.

Berg, Nancy. XIII a 200.

Bergemann, ty. Ministerialdirigent: XIII a 268 (130).

Bergendahl, Ragnar, sv. professor. III a 218.

Berger, frk., ty. kontorist. VII a 933.

Borger, ty. Ministerialdirektor. XIII a 269 (130).

Berger, Gottlob, 1939 chef for SS-Ergänzungsamt, 1940 leder af SS-Hauptamt, 1943 SS-Obergruppenfuhrer og General der Waffen SS.

da. frivillige. XIII 144; a 583 (332), 603 (349), 1151 (804), 1198 (842 f)

aktionen mod de da. jøder. XIII a 209.

ty. mindretals forhold til DNSAP. IV a 98. XIV 39, 69; a 363, 792 (212 f).

hvervning af frivillige blandt ty. mindretal. XIV 120 f, 125—28, 132, 134; a 363 f, 378, 437, 889 (351), 900 (361), 902 (387), 910 (395), 916 (400), 921 ff (40fff, 408), 928 f (413), 939 (423).

tidsfrivillige. XIV 146-48, 163; a 500, 970 f (468 f), 973 f (471 f), 978f,(476)

angreb på ty. mindretals ledelse. XIV 50; a 737 (133), 922 (406), 929 (4l3).

Berggrav, Eivind, no. biskop. V a 45.

Berggreen, V., tømrermester. VIII a 33.

Bergmann, ty. gesandt. XIV a 787 f (206 f, 209), 797 (217), 976 (474).

Bergstedt, Harald, forfatter. IV a 681. VIII 152 f.

Bergstrøm, Jens Christian. VII a 884.

Bergstrøm, Judith. VII a 1178.

Berg-Sørensen, Karl Helmuth Preben. VII a 1616.

Berk, ty. Landrat. XIII a 1511 (1122).

Berle, Adolf, A., Jr., amr. Assistent Secretary of State. V 26, a 202 ff. XIII 119, 127; a 1101 (766), 1105 (768).

Berlin, Knud, professor. IV a 303. VII a 654, 969, 972, 978 f, 984 f, 988, 999,1001, 1003, 1932 f.

Bermer, ty. oberst. XII a 293 (677).

Bernadotte, Folke, sv. greve. III St. b 28. X a 411. XIV a 193.

Bernbom, F., trafikassistent. III a 426.

Bernhoft, E. A., da. gesandt. I 27; a 13, 620. XIII 116, a 1003 (695 f), 1664 (1167).

Berning, Hugo, kontorchef. VII1 41; St. 282.

Bernstorff, Erik, ty. greve. XIII a 1278 f (912 ff).

Bernus, Andreas L. von. XIII a 1079 (755).

Bernus. Berta, L.M. XIII a 1079 (755).

Bernuth, von, ty. oberst. XIII a 858 (567).

Bertelsen, Hans, sekretær. I a 35. VIII a 35. X a 76. XIII a 420, 426, 429, 442, 465, 467, 469, 481, 485.

Bertelsen, J.H., trafikassistent. III a 423.

Bertelsen, Johannes Matthias. VII a 269, 272, 1199.

Berthelsen, Ejnar, havnearbejder. VII a 885, 1975-78.

Berthelsen, Gerda, frue. VII a 1653.

Berthelsen, Palle, oberst. III St. b 278.

Bertram, ty. direktør. XIII a 1581 f (1182 f).

Berzarin, russ. general. III St. b 28.

Bessel, von., ty. oberst. XII a 233 (620).

Best, Karl Werner, dr. jur. Juni 1940 krigsforvaltningschef i Frankrig. 5.11.1942 rigs-befuldmægtiget i Danmark, III a 209; St. b 648. IV 10; a 809. VII 80; a 128, 525; St. 33. VIlI a 146 f; St. 30, 48.

95-96

XIII s. x, 3, 98; a 167,204, 641 (382), 1442 (1057).

udnævnelse til rigsbefuldmægtiget. IV 50, 52, 54, 59; a 107, 214, 223; St. 73. VII a 114, 120, 1708. XIII 99; a 205, 216, 439, 747 f (474 f), 751 (477), 759 f (484 ff), 762 (487).

dannelsen af ministeriet Scavenius. IV 54 f, 58 f, a 102, 191, 194 ff, 208 f, 219 f, 222, 225 ff, 230 f (232 f)

tale ved sammenkomst med ministeriet Scavenius 14.11. 1942, 481 ff, 485, 721, 730 f, 733, 735 ff, 739. XIII 99, 104; a 205 f, 244, 760 (485 f), 762 ff (487 f), 764 f (489), 767—72 (491—95).

bemyndigelsesloven af 11.11.1942. XIII a 772 (495 f).

udnævnelsen af ital. gesandt (dec. 1942). XIII a 782 (504 f).

tale i Da.-ty. Selskab, Århus 9.2.1943. IV a 233.

valgene 1943. IV a 764, 775. IX a 253 f. XIII 102 ff; a 165, 187, 244, 790 f (512), 794 f (514 f), 797 (517), 800—O4 (519—22), 809—15 (526—30), 820 f (534).

augustkrisen 1943. IV 59 f; a 235—37, 243—56, 261, 263, 266 f (268), 269 f (271), skrivelser til Scavenius 23.8.1943, 275—83, 286 f (288), skrivelse til Scavenius 28.8.1943, 289—92, 355, 495, 497, 810 ff, 818, 820, 822; st. 107 f. VI 45; a 126, 146, 187 ff, 199, 254 f. VII 183 f; st. 606. XIII a 830—36 (542—46), 851 f (562), 939 f (642).

undtagelsestilstanden 29.8.1943. XIII 105 f; a 839 f (549 f), 878 (586), 915— 25 (623—30).

beføjelser under undtagelsestilstanden. XIII a 927 (632).

hvorvidt Tyskland efter 29.8.1943 befinder sig i krig med Danmark. XIII 149; a 1239 (879).

den ty. politiks muligheder efter 29.8.1943. XIII a 212.

ordningen efter 29.8.1943. III a 606. IV 64; a 311—25, 343. IX 47 f, 50 f; a 205 f, 226 f, 230 f, 234 ff, 242, 254, 256. XIII 105 ff, 114; a 140, 168, 923 (628), 926 (631), 930 ff (634 ff), 934 f, (637 f), 937 f (640 f), 1376 (1001).

aktionen mod de da. jøder. IV a 325. XIII.157 f; a 190, 206 f, 209, 222 f, 239 f, 244, 415, 934 f (638), 938 (641), 1370—73 (995—98), 1373 f (999).

telegram til Ribbentrop 8.9.1943 om løsning af det da. jødespørgsmål, 1375—81 (10-00—04), 1387 f (1009), 1391 (1013), 1393 (1015), 1394 (1016), forklaring for Nürnberg-domstolen.

undtagelsestilstandens ophævelse. IV 66; a 396—400. VII a 1554 (1555), 1556 f. XIII a 912 (620), 928 f (633), 938 (641), 1385 (1007).

mødet i Wolfschanze 30.12.1943. XIII a 213.

udsendelse af ty. chargé d'affaires til Danmark febr. 1944. XIII 107; a 945 (646).

planlagt attentat mod, april 1944. VII a 298 f.

forordning af 25.4.1944 om besiddelse af våben. XIII a 1383 f (1006 f).

forordninger af 23.5., 24.6. og 27. 6. 1944 til beskyttelse af besættelsesmagtens interesser. XIII a 1385 f (1007 f).

aktionen mod da. politifolk i Jylland 26.5.1944. VII 209; a 1889 f. XIV 61; a 198.

folkestrejken i København 1944. VII 204 ff; a 1808 (1809), 1846, 1852—67. XIII 162; a 220.

krav om Eivind Larsens og Begtrup-Hansens afgang juli 1944. VII 206 f, 209; a 400, 1855, 1859 f.

møde hos Hitler 5.- 6.7.1944. XIII a 243.

kapitulationsforhandlingerne maj 1945. XIII a 245.

stilling i dagene efter kapitulationen 1945. XIII 107 f; a 950 ff (651 f), indberetninger til Ausw. Amt i Flensburg/Mörwiok.

arbejderbevægelsen. VIII 23 f, 26 f; a 107 f, 111, 113, 120, 123 f, 126—34, 144, 154; st. 16, 21, 35, 40, 50, 61 ff, 65 f, 72, 75 f. XIII 99; a 821 ff (535 f), 825 f (538).

da. arbejdskraft i ty. virksomheder. VIII 16; a 59 ff (62 ff), 220. XIII a 1522 (1132), 1529 f (1138 f).

97-98

arbejdstjeneste for danske, aug. 1944. XIII 167; a 209, 222, 245, 1526 ff (1136 f). XIV 142 f; a 460, 463, 967 f (465 f).

ødelæggelse af arkivmateriale før kapitulationen. XIV 9.

forholdet mellem befolkningen og besættelsesmagten. IV a 486, 492, 494. VII a 228, 674 f, 1607 f.

henvendelse til den da. offentlighed 24.4.1944. XIII 155; a 854 (563).

deportationer. VII 193; a 223, 303, 354, 1574 f (1576 f), 1585 f (1587 f), 1591 (1595), 1602 f, 1606, 1611 f (1613 f), 1617 f (1619), 1620 f (1622 f), XIII 159 f; a 1399 (1021), 1403 (1024 f).

drab på da. arrestanter aug. 1944. XIII a 220 f, 244.

Danmarks forbindelse med de neutrale magter efter 29.8.1943. XIII 114, 118; a 983 f (679), 1023 (709).

afbrydelse af diplomatiske forbindelser med Finland 1944. V a 143.

bekæmpelse af faldskærmsagenter. XIII154, 163; a 1331 f (961 f).

ty. flygtninge. XIV 63; a 758 (169).

frivillige til Frikorps Danmark m. v. III at. 66. IV a 493. VI 22 ff, 26; a 82 ff, 89, 97 ff, 105—11. XI a 71, 86 (87), 89—92, 96 (97). XIII 155; a 799 (518), 847 f (557).

da. frivillige til ty. luftværn i Danmark feb. 1943. XIII 148; a 1236 (875).

sikkerhedsforanstaltninger i da. fængsler april 1943. XIII 155; a 1337 (965).

bevæbning af da. færger dec. 1943. X a 151 f.

gidseltagning. VII189; a 355, 1583 f. XIII a 223.

henvendelser fra A. Hartel vedrørende det antikommunistiske arbejde i Danmark. XIII a 139 f, 162, 165 f, 186, 187 f.

da. hjælpepoliti i ty. tjeneste efter 29.8.1943. XIII a 923 (629).

den da. hær indtil 29. 8. 1943. IV a 746, 750, 755, 800—04. VI 22 ff, 26; a 82 ff, 89, 97 ff, 102—11, 115, 117. XI a 86 (87), 93 (94). XIII 102, 146 ff; a 789 f (510 f), 799 (518), 805 ff (523 ffj, 808 f (526), 847 f (557 f), 1225 (866 f), 1227 f (868 f), 1229 (869), 1231 (871), 1234 f (873 f).

afvæbning af den da. hær. XIII 149; a 1239 (879).

hærens deltagelse i modstandsbevægelsen. VII a 1951, 1955.

den illegale presse. VII a 274, 277; st. 120.

indberetninger om situationen i Danmark. XIII a 785 (506 f), 817 ff (531 ff). udviklingen 6.11.1942—5.5.1943.

internering af allierede statsborgere. VII a 44 (46), 48 (49), 52 f (53 f), 60 (61), 62 (63), 64 (66).

foranstaltninger med henblik på allieret invasion 1944. XIV 59; a 775 (180).

jurisdiktionsspørgsmålet. IV a 748, 753 f, 769. VII 42, 72; a 114, 219, 225, 292, 1267; St. 122. XIII 105; a 213, 220, 244, 780 (502 f), 798 (517), 831 (642), 853 f (563), 929 (633), 1290—94 (925—28) sammenlignende redegørelse for retsbeskyttelsen for værnemagten i Frankrig og Danmark, 1417 (1036).

Louis von Kohl. VII a 782, 791, 793. XI a 151 f.

kollektive straffe ved sabotagebekæmpelsen. XIII 160—63; a 1411 ff (1031 f), 1423 ff (1041 f), 1425 f (1043).

bekæmpelse af kommunisterne. VII a 280, 1222; st. 120. XIII 153 f, 158 f; a 1326 (957 f), 1403 (1025).

kompetence overfor Befehlshaber Dänemark. XIII 101 f; a 206, 208 ff, 219, 225 f, 241, 777 ff (500 ff), 1230 (870).

kompetence overfor Der Höhere SS- und Polizeiführer. XIII a 206, 209, 211, 1413 (1033).

normalisering af forholdet til kongehuset. IV 59; a 209 f. XIII 100 f; a 206, 786 f (508f),< 792 f (513 f), 795—800 (515—19).

kongens nytårstale 1943. XIII a 784 (506).

kontrol med lovforslag m.v. XIII a 776 (499 f).

ty. krigsrets-justits, dødsstraf. VII 42; a 375, 1257, 1579 f, 1582, 1689 f, 1601, 1605, 1624, 1626 f (1629 f), 1630 f. XIII 154, 161; a 213, 220 f, 244, 828 (540), 923 (629), 929 (633), .1331 f (9611), 1411 (1031), 1417 (1036).

99-100

ang. Gunnar Larsen. X 65; a 166, 283, 288.

da. leverancers betydning for Tyskland. XIII a 854 (563).

ty. mindretal. dr. Møllers tale i Haderslev 23.2.1943. XIV a 755 (152 f).

dr. Møllers udnævnelse til overdyrlæge. XIV 51 f; 742 f (137 ff), 749 (145)752 (148).

valgene 1943. XIV 53 f, 66—70; a 157, 208, 785 ff (203 f, 206), 789 ff (210 ff), 793 (213).

oprettelse af kontor under statsministeriet 1943. IV a 775. XIV 65—71; a 208, 225 f, 786 f (204, 206), 789 ff (210 ff), 797 (217), 799 f (220).

stilling efter 29.8.1943. XIV 55—64; a 187—94, 197 ff, 766 f (172 f), 782 (200), 1053 (624).

frivillige til ty. krigstjeneste. XIV 134 f, 138, 140 f; a 755 (152 f), 781 f (200), 939 (423), 947 f (434 f), 951 (443), 955—58 (449—52), 963 (456).

kulturelle spørgsmål. XIV 42, 46, 77 f, 87, 89 f; a 272, 277, 741 (137), 751 (147), 755 (153), 817 (243), 840 f (272 ff).

leverancer til besættelsesmagten. XIV 112; a 785 (203).

„Nordschleswigsche Zeitung". XIV 74—76, 95; a 287, 805—08 (227—30), 811 f (236 f), 814 (239).

samarbejde med SD. XIV 190; a 785 (203).

selbstschutz. XIV 180—83, 186; a 569 f, 581, 585 f, 1024—28 (567, 570, 573 ff), 1032 (579).

skansearbejde. XIV 142 f; a 460, 462 ff, 966 ff (464 ff).

tidsfrivillige. XIV 145—49, 151—55,162; a 499—502, 504, 517 ff, 522 f, 528, 970 (468), 975 (473 f), 979 f (477 f), 996 ff (529 ff).

modterroren. XIII 160—63; a 202, 207 f, 210—14, 216—19, 223 ff, 242 f, 1414 ff (1033 ff), 1419 (1038), 1423 f (1041 f), 1427 f (1047 f).

da. nationalsocialister. III a 600; st. 90. IV a 99, 208 ff, 812. VII a 119. XIII 10, 103 f, 107; a 244, 413, 440, 461, 802 (520), 809 f (526 f), 814 (529), 819 (533), 823 f (536 f), 946 (647).

Nordslesvigs indlemmelse i Tyskland. XIV 57; a 50, 747 (143), 781 (199).

da. officerers tjeneste i den ty. værnemagt. IV a 800—04. VI 22 ff, 26; a 82 ff, 89, 97 fi, 102, 105 f (107 f), 109 ff. XI a 86-87, Aide-mémoire af 14.4.1943.

orlogsværftet efter 29.8.1943. XIII 149; a 1240 f (880).

personlig beskyttelse ved da. politi. IV a 491.

kritik af da. politi. VII 204 f, 208 f; a 395 ff, 399, 1806 (1807).

krav om indskrænkning af det da. politi, 1808 (1809), 1810, 1815, 1857 ff, 1881 (1882), 1883, 1888, 1891 (1892).

samarbejdet med det da. politi. XIII a 1326 (957 f), 1331 f (961 f).

politiets stilling efter 29.8.1943. VII a 330, 334. XIII 105.

aktionen mod politiet 19.9.1944. XIII 165; a 212, 215, 245, 1444 (1059). XIV 61 f; a 193.

da. varetagelse af politiopgaver efter 19.9. 1944. VII 212 f.

forstærkelse af de ty. politistyrker efter 29.8.1943. XIII 105 f; a 923 (629), 928 f (633)^ 931 (635), 1374 f (999 f).

da. presse. V a 29, 133.

radioudsendelser til udlandsdanske 1944. XIII 110; a 964 (663).

retssagen mod B. XIII 99; a 189, 205, 227, 238, 246, 248 f.

samtale med dir. Helmer Rosting sept. 1943. XIII 158; a 1379 (1003).

sabotagen. IV 60; a 235 f, 238—42,408,496,772,780,789. VII 42, 190, 192, 199 f; a 109, 115 f, 214 f, 216, 222 f, 286, 351 f, 375, 634 f, 1881 (1882); st. 101, 121 f. XIII 101, 104, 158, 161 ff; a 209 ff, 213, 221, 225, 241, 245, 816 f (530 f), 827 (539), 847 (557), 930 ff (634 ff), 1411 ff (1031 f), 1418—29 (1037—45). XIV a 806 (228), 1024 (567), 1026 (573), 1045 (600).

krav om da. sabotagebevogtning. VII 199 ff, 208; a 344^8, 1791 (1792), 1793 (1794), 1795 (1798), 1808 (1809), 1815, 1857 ff.

101-102

Erik Scavenius. XIII 100;, a 414, 781 (504), 783 (505), 787 (509), 850 (559)

Schalburgkorpset. VII a 336, 357 f, 523 f. XIII a 785 (507).

henvendelse fra Sehested om grev F.M. Knuth 1943, XIII a 137.

vidne i sagen mod Jørgen Sehested m. fl. XIII a 170.

skibe, da, krav om. IV a 765. XIII 172 f; a 222, 1583 (1183).

oprettelse af Sondergericht des Reichsbevollmächtigten juli 1944. XIII a 1417 (1036).

Terbovens kritik af anvendelsen af den da. handelsflåde nov. 1943. XIII 172 f; a 1581 f. (1182 f).

ulovlige ty. levnedsmiddelindkøb. IV a 494.

da. indsats i Østrummet. XIII 136; a 1154 (807).

Besthorn, ty. Fregattenkapitän. VI a 47, 296.

Bethge, ty. konsulatssekretær. II a 30. III a 179.

Bethmann, ty. SS-Sturmbannfuhrer. XIV 118; a 347 f, 625 f.

Bethouin, fr. general. XII a 289 (573).

Beuck, Carl, sognepræst. XIV 79; a 247.

Bevin, Ernest, eng. arbejdsminister. IX St. 93.

Beyer, Frode, provst. XIV a 245 £

Beyer, Niels Chr. Bruun, kriminaloverbetjent. VII a 787.

Bibra, von, ty. gesandt. XIII a 936 (640).

Biering, Erik, da. gesandt. XIII 116; a 992 f (687).

Bigum, Julius, redaktør. Va28.

Bihesen, Poul, direktør. X a 410 ff. XIII a 321 (171).

Bilack, Viggo. VII a 1875.

Bildsøe, Hans Grove, kommandør, jagtkaptajn. VI a 187, 190 f.

Bilfeldt, Otto, kontorchef. VII 141; a 1542, St. 282.

Bille-Brahe, E., generalinspektør for artilleriet. XIII a 862 (571), 910 (618)

Bille-Brahe O., baron (Fraugdegård). IX a 26, 35, 43, 45, 109; St. 36.

Bindslev, Alfred, borgmester, MF (kons.). III a 606; st. 146, 418.

Binnerup, Bjørn Elith, kaptajn i Waffen SS. III 73; a 110 f, 112 f, 114; St. b 1—22, 66, 71, 200, 228, 371.

Birck, Laurits V, professor. VIII a 139.

Birketoft, faldskærmsagent. VII 154; a 253.

Birkhede, E.K., premierløjtnant. III 27; a 137 f, 141.

Birkhauser, ty. overstabsveterinær. XIII a 901 (609).

Birkner, ty. officer. XIII a 1280 (914).

Bischoff, ty. oberleutnant. XIII a 908 (617).

Bisgaard, Ove, forretningsfører. XIII a 199.

Bisse, ty. legationsråd. XIII a 1095 (764), 1549 (1154), 1560 (1164), 1567 (1169 f).

Bjarkov, H. L. V., oberstløjtnant. III a 566.

Bjarnhof, Karl, redaktør. XIII a 596 (343). / Citat fra aktstykke 240, side 342-43, udateret notits (ca, 10.-15. maj 1942) af presseattaché Schröder, jvf. oplysninger af Aage Jørgensen: - "Redaktør Karl Bjarnhof skal have udtalt, at Hedtoft-Hansen havde ladet ham vide, at han for ca. tre fjerdingår siden havde fået tilbudt en rejse til England".

Bjarnild, Edgar Jens Johannes. VII a 884, 958.

Bjerre, Axel Møller, politimester, ML (venstre). I a 123. III 79; St. a 55. VII a 1963 f. XIV 56; a 194, 1042 (598).

Bjerre, H.J. Larsen, redaktør. III St. b 638.

Bjerre, Robert. XIII a 200.

Bjerre, Thorkel, orlogskaptajn. II St. 172, 235.

Bjerregaard, Oskar, politiadvokat. VII a 1610.

Bjerrekær, kriminalassistent. VII a 796.

Bjerring, C.M.J., politikommissær. VII a 183, 1779.

Bjerring, Louis, entreprenør. X a 586.

103-104

 

 

Fortsættes i næste udgave af Kasler Journal            

 

klik til Sagsregister  vedrørende besættelsestiden.                               

 

                                            klik til index

 kasler-journal .dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011