Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret15sags1                                                                                                                                                                                                                                                                    kasler-journal .dk
Page Down

 

 

 

De parlamentariske Kommissioners Beretninger

1945 - 1956

vedrørende den tyske Besættelse

1940 - 1945

 

 

 

Systemregister 3

Sagsregister vedr. besættelsestiden

 

 

 

 

OVERSIGT OG REGISTRE

 

1958

 

 

 

Sagsregister

 

vedrørende

 

Besættelsestiden

 

 

 

...................................................................................

Forkortelser, eksempel:

I 30 = Beretning I Side 30

I A / a 30 = Beretning I Aktstykker Side 30

I Nr. / nr. 30 = Beretning I Aktstykke Nr. 30

I St. 30 = Beretning I Stenografiske Referater Spalte 30 

Alle beretninger: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

Bilag til beretningen (I - XIV): Aktstykker  

Bilag til beretningen (I - XIV): Stenografiske Referater

....................................................................................

 

 

Sagsregister vedrørende 9. april 1940 m.v.     Spalte 1-2

Navneregister     Spalte 69-70

Sagsregister vedrørende besættelsestiden     Spalte 533-534

 

533-534

Aabenraa, VII a 1441, 1300 f, 1304, 1344, 1356, 1376, 1988. X a 339. XIII a 191. XIV 16, 51, 104, 167; a 25, 186, 284, 301, 303, 659 (21), 731 (126).

Dibbernhaus, s. d.

sabotage, se Sabotage: Aabenraa (St. 773).

SD og Gestapo, se Ty. myndigheder i Danmark (St. 843).

ty. arbejdsanvisningskontor, se Tyske myndigheder i Danmark (St. 821).

ty. gymnasium, se Mindretal, ty. i Danmark: skoleforhold (St. 678).

ty. konsulat, se Ty. myndigheder i Danmark (St. 845).

Aabenraa Kreditbank, XIV a 835 (266).

Aabenraa Socialdemokrat, X a 534.

Aalborg, IV 65; a 382, 459, 683. Va 89. VII a 350, 722 f, 1356, 1376, 1521, 1988. VIII a 40, 67. X a 623. XIII a 219, 600 (346), 1342 f (970).

begivenhederne juli—aug. 1943 IV a 263, 274, 497, 822. VI a 186. VI 1182; a 116, 372.XIII a 851 f (560 f), 874 (582).

henrettelse af sabotør sept. 1943. XIII a 879 (586).

arresten, se Fængsler, da.

Cementfabrikkerne X a 228, 236, 561, 623 ff; St. 172 f.

Churchillklubben, s.d.

clearingdrab XIII a 195, 198.

Flyvepladsen, se Flyvepladser.

Frikorps Danmarks orlov sept.—okt. 1942. IV a 715. XIII a 1424, 1428 f, 1438, 1440, 1445 ff, 1449 f.

luftangreb s.d.

sabotage, se Sabotage, St. 770 og 771.

schalburgtage XIII a 191, 193 f, 197 ff, 201 f.

skibsværftet V a 80. XIII a 1583 (1183).

ty. kommitteret for den indre forvaltning, kontoret for. IV a 36. XIII 4; a 20 f (20 f), 662 (401).

ty. krigsret nov. 1942 IV a 748, 759.

værnemagtsarbejder IV a 679. XIV a 858 (308).

Aalborg, da. skib XIII a 1568 (l 170 f).

Aalborg—Hamburg-autostrada, ty. ønske om. X 57, 61; a 304 f.

Aalborghus, da. skib. XIII a 1583 (1183).

Aalborg Socialdemokrat, VII a 152.

Aalborg Stiftstidende, XIII a 191.

Aalholm, ø i Isefjord VII a 289.

Aalholm, Lolland VI 43; a 178 f. XIII a 865 (574), 868 f (577).

Aalholm Avis. XIII 90; a 651 (390 f), 671 (409), 689 (425).

Aarhus. IV a 462. VII a 157, 192,' 195, 296, 350, 375, 489,867 f, 1107, 1521, 1579; St. 356. VIII a 49. X 61 a 273, 275 f. XIII a 913 (621), 1457 (1072), 1459 (1074).

535-536

Frikorps Danmarks orlov 1942. VII a 1429, 1431 ff, 1440, 1447. XIII a 670 (320).

undtagelsestilstand marts 1943. IV a 781. XIII a 847 (657).

begivenheder august 1943. VI 46; a 188. VII a 116. XIII a 852 f (562).

undtagelsestilstand nov. 1943. XIII 161; a 1411 (1031).

arresten, se Fængsler, da.

clearingdrab XIII a 190, 197 f, 200 ff.

Danmarks-kredsen, s. d.

Da-ty. forening, tale af Best 9.2.1943. IV 210, 233.

Flyvepladsen, se Flyvepladser.

sabotage, se Sabotage: Aarhus (St. 773).

schalburgtage XIII a 193—202, 219.

ty. kommitteret for den indre forvaltning, kontoret for. IV a 36. XIII 4; a 20 f (20 f), 662 (401)

Aarhus, da. skib. XIII a 1681 (1182).

Aarhus Ekko, illegalt blad. VII a 756.

Aarhus-Kalundborg-ruten. l a 200 f. V a 79.

Aarhus Oliemølle A/S. X a 178, 251, 275. XIII a 134, 145, 163, 181, 318 (167), 329 (178). 444, 463.

Aarhus Universitet. V a 51. XIII a 218, 504 (264), 588 (336), 593 (340).

Aarø. XIV a 705 (101).

Abwehr, se Ty. myndigheder i Danmark (St. 831) og Tyskland (St. 890).

Admira-fodboldkampen i København 4.6.1941, se Demonstrationer.

Adolf Hitler Stiftung. XIV a 49.

Aflytning af telefon, se Censur: telegraf- og telefoncensur.

African Reefer, da. skib. VII a 170. XIII a 1562 (1165).

Afsoning af straf, se Deportationer, Justitsministeriet: afsoningsregler (St. 628), og Ty. myndigheder i Danmark (St. 837).

Aftenbladet, da. blad. V a 45.

Aftonbladet, sv. blad. IV a 598. XIII a 1188 (836).

Agence Havas, telegrambureau, XIII 109 f; a 959 f (659).

Akademie für Deutsches Recht. XIII a 770 (493).

Akademisk Tidsskrift. VII 66; a 176, 607 ff (611 ff).

Aksepagten, se Tremagtspagten.

Aktivitet, blad. VIII 24. IX a 150. X a 84, 250 f.

Alimentationssager, da.-ty. kommission ang. XIII a 863 (582).

Allierede statsborgere, internering af, se Internering.

Als Odde. VI 54; a 232 f.

Amada, da. virksomhed i Danzig. XIII 160; a 1406 (1027).

Amalienborg, slot. VII a 1404. Begivenheder 29.8.1943. VI 32; a 135 f. XIII a 855 (564) 863 (672), 911 (619).

American Express Company. IV a 442. XIII a 973 (672).

American Tobacco Co., København. VII a 1875.

Amtsrådsforeningen for Danmark. VII a 1915.

Andelsselskaber, De samvirkende danske. IV a 259.

Andersen & Berg, firma, Aarhus. VIII a 27, 30 ff.

Andrzejczak, J.G. & Louis Bjerring, entreprenørfirma. X a 586.

Angamos, chilensk skib. XIII a 1565 (1168), 1583 (1183).

Angiveri, se Mindretal, ty., i Danmark (St. 670), og Stikkere.

Anholdelse af da. borgere i forb. med besættelsen 9. april 1940, se Ty. myndigheder i Danmark, besættelsestyrkerne (St. 821).

Anholdelse til ty. fængsel, se Justitsministeriet (St.634), Politiet, (St. 716) og Statsadvokaten for særlige anliggender, (St. 798).

537-538

Anholt. IV a 41. VII a 25.

Anklagemyndighed, den offentlige, se Rigsadvokaten og Statsadvokater-ne (St. 791 ff).

Anlægsdirektoratet. VIII 45; a 208, 221.

Antijødisk liga, dansk. VII a 246. X a 427.

Anti-komintern, ty. propagandaorganisation. XIII a 137, 140, 162, 185.

Antikominternpagten, Danmarks tiltrædelse af, 25.11.1941. IV 35, 48 f; a 104 f, 108, 168, 179, 193, 214, 229, 452—55, 618—28, 630, 632, 673 ff, 707, 729, 731, 734; St. 94. V 20 f, 37—48; a 61, 63, 158, 166 f, 174 f, 262—71, 280—96, 297—304 (pagtens tekst), 306 f, 310, 321—32; St. 8 ff, 21, 28, 30, 39 f. VI a 40; St. 20. VII 66; a 188, 199, 202, 454, 465 (466), 488 f, 572, 628 (630), 1025, 1341; St. 98, 115, 117, 215, 217, 624. VIII a 145. IX a 229. X a 280. XI 15, 17. XIII 67, 69—72, 74 f, 113, 117; a 162, 414, 440, 650—55 (304—08), 557 (309), 559 (311), 565—68 (316—19), 573 (324)i 765 (489), 771 (495), 1004 f (696 f), 1007—10 (698—701), 1482 (1096). XIV a 715 f (110 f), 756 (163). Demonstrationer i anledning af tiltrædelsen, se Demon-strationer. Finlands tiltrædelse, se Finland. Reaktionen i England, se Eng-land.

Antikommunistisk virksomhed. X 22 f, 30, 33, 36 f, 39, 41 f; a 154 f, 263 f, 396, 399 f, 406, 408, 423 f, 426, 431, 435, 439, 443-47, 449; St. 57—61, 75 f, 78 f, 82—89, 91—95, 97 ff, 108, 110 f, 120 f, 123, 149, 179 ff, 195,197. XI a 197. XIII a 137, 139 f, 161 f, 166, 185, 188, 235 f, 1444(1059). se tillige Dansk antikommunisme.

Antiluftskyts, da., udlevering af, se Hæren (St. 610).

Antisemitische Aktion, Berlin. XIII a 134, 153, 181, 233.

Antisemitisme, se Jøderne og Censur, forbud mod antisemitisk spottevise.

A.P. Bernstorff, da. skib. XIII a 1581 (1182).

Apenrader Bank. XIV 93, 101; a 287 f, 853 (299).

Apolloteatret. X a 358 ff.

Appel, Gustav, ty. Firma. X a 162, 165 f.

Arbejderen, blad. VII a 756.

Arbeitererziehungslager, se Tyskland (St. 871).

Arbeitswissenschaftliches Institut, Berlin, se Tyskland (St. 871)

Arbejderavisen, ugeblad for da. Tysklandsarbejdere. VII a 1483 f. VIII 12. X 22, 33-37; a 155, 408, 410, 426 f, 429; St. 90, ff, 94, 97 ff, 100 f, 110. f. XI a l97.

Arbejderbevægelsen, se Fagbevægelsen og Socialdemokratiet.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. IV a 654. VIII 23; a 120 f, 127, 129. XI 66; a 159. XIll a 468.

Arbejderbladet. VII 87, 134; a 194 (31.5.1939), 195 (14.9.1934), 196 (31.5.1939), 197, 270, 542 (543), 755 ff, 775, 872 ff, 879 f, 884, 920, 1110. VIII a 141. X a 608. Aktionen 22.6.1941. VII 104; a 1961, 198, 886, 904 f, 919, 927, 931 f, 941, 950 f; st. 360, 435, 484, 497.

Arbejderbladets støttefond. V a 262, VII a 200.

Arbejdere, da. i ty. tjeneste (i Danmark), se Værnemagtsarbejder. Da. i udlandet, se Finland, Norge og Tysklandsarbejdere.

„Arbejderen", se Arbejderavisen.

Arbejdernes Fællesorganisation. IV 45; a 170, 258, 263 ff. IX a 168.

Arbejdernes Oplysningsforbund. IV 45; a 170.

Arbejderpressen, kommunistisk forening. 'V-a-262. VII a 200..

Arbejderværnet, København. VII a 542. (543).

Arbejdets Røst, blad, udg. af Jes Asmussen. IV a 246. VIII a l42.

539-540

Arbejdsanvisning. Privat. ang., Tysklandsarbejdere. V a 41. VIII 16 f; a 12, 27—36, 59 (62).

Arbejdsanvisningskontorer, da. Tysklandsarbejdere. VIII a 11, 46, 49. Ty., se Ty. myndigheder i Danmark (St. 821).

Arbejdsdirektoratet. Tysklandsarbejdere. VIII 15 f, 16 f; a 12, 14, 27 ff. 30. ][ skr. 20.4.1944 til arbejdsmin., 31. ][ skr. 27.12.1944 til arbejdsmin., 32 ff, 36, 45. ][ cirkulære 16.7.1940, 46 ff. ][ redegørelse 1.8.1945. XIII a 1465 1079, 1500 (1112), 1506 (1118). ][ cirkulære 29.11.1941.

Arbejdsfront. Planer om indførelse i Danmark. XIII 37; a 311 (161), 824 (537). Se iøvrigt Nationalsocialistiske Arbejderparti, Danmarks: Det da. Arbejdsfællesskab (St. 685), samt Tyskland: Deutsche Arbeitsfront (St. 882) og Værnemagtsarbejder: ty. krav om indførelse af arbejdsfrontprin-cipper.

Arbejdsfronten, blad. X a 420.

Arbejdsfællesskab, Det danske, se Nationalsocialistiske Arbejderparti, Danmarks (St. 685).

Arbejdsfællesskabet, uafhængig nationalsocialistisk organisation. VII 1444, 1473. VIII a 117; St. 45. X 22 f, 33, 37, 39, 41; a 155, 395, 410, 423, 436, 444, 448; St. 80, 84, 178.

Arbejdsgivere indenfor jern- og metalindustrien, sammenslutningen af. VII a 1848.

Arbejdsgiverforening, Dansk. IV a 259. 'VIII a 219. X a 418 f; St. 198. XIV 106; a 860 (311).

lønforhøjelse ved ty. indblanding. VIII 23, 27; a 107,111,127,131 f, 134; St. 65.

Dansk Arbejdsfællesskab. IV a 667. VIII a 117, 142; St. 44, 47.

strejkerne juni—juli 1944. VII a 1848, 1852, 1863, 1866. ][ cirkulære 5.7. 1944 vedr. lønudbetaling efter folkestrejken VIII a 57 f.

studierejser til Tyskland, deltagelse i. VIII 26; a 115, 121, 123, 130, 161 f; St. 15, 51, 54, 57, 72 f.

værnemagtsarbejder og civile arbejder i Tyskland. VIII 43, 45; a 185, 192 f, 207 f, 219. Formandens meddelelser 4.9.1943.

Arbejdsløses organisation, De. VII a 874.

Arbejdsløshed. IV a 531, 533, 548 ff, 557—60, 569, 580, 656. VII a 887. VIII 42; a 24 f, 187, 189, 207, 209, 219. IX a 120, 156, 171 f, 185; st. 82. X a 417 f, 420. XIII 167; a 1468 (1082), 1473 f (1087), 1477 (1091), 1482 (1096), 1484 (1098), 1498 f (1111), 1508 (1120), 1512 (1123), 1519—23 (1129—33), 1527 (1136). XIV a 667 (30).

foranstaltninger mod. IV a 177, 180 f, 200, 416, 515, 519, 543, 599,, 602, 645, 762, 811; St. 83. VIII 12; a 9. IX a 172, 185, 195. X 54 f; a 203 ff, 264, 271, 273—76, 281, '296, 312 f, 318, 322, 324, 330, 332 ff, 342 f, 349, 419, 572. XIII 167; a 53 (50), 76 (69), 78 (71), 82 (75), 93 f (85), 107 (97 f), 111, 178, 306 (156), 309 (159), 1480 (1094), 1482 (1096), 1484 (1098), 1501 (1114), 1512 (1123), 1520 ff (1129—32).

Arbejdsløshedsunderstøttelse og arbejdsløshedskasser. IV a 517, 557—60, 569, 656. VIII a 47. XIII a 1514 (1124), 1522 (1132). 

tysklandsarbejdere. VIII 15, 17; a 13 f, 16, 45—48, 54. XI a 29. XIII a 1500 (1112), 1506 (1118).

Arbejdsløsheds- og arbejdsfordelingsstatistikken. IV a 517. VIII a 16.

Arbejds- og socialministeriet, herunder medtaget oplysninger om ministeriet og om dets ledende embedsmænd, departementscheferne J.T.Høirup, H.S. de Jonquiére, H.H. Koch og kontorchef H.B. Sommer-Andersen.

ang. ministrenes virksomhed henvises til navneregisteret.

oversigt over besættelsestidens ministerier IV a 404 f, IV 16 a 355, 479. VII a 1543, 1916, 1921. VIII 11. X a 296. XIII a 821 ff (535 f).

541-542

beskæftigelsescentralen. VIII a 16. X 54 f; a 332.

da. arbejdere i Norge. IV a 454. VIII14; a 24 ff, skrivelse 3.12.1941 til udenrigsmini-steriet.

Frikorps Danmark, medlemmers pårørende. XIII 155; a 1341 (969).

deportationen af jøder okt. 1943. XIII a 1395 (1017).

offentlige arbejder. Vejarbejder. X a' 322 f. XIII a 1509 (1120).

den ty. rigsbefuldmægtigedes forslag om indskrænkning 1943—44. VIII 16; a 15 f, 59 ff (62 ff) skr. 26.2.1943, 65 ff skr. 29.1.1944 til udenrigsmin.

overførsel fra Tyskland til Sverige af koncentrationslejrfanger. VIII 11 f.

strejkebevægelsen aug. 1943. IV a 247—51.

strejkerne juni—juli 1944. VII a 1845, 1848 ff, 1866 f.

ty, mindretal. XIV 106; a 803 (223), 861 (311).

ty. myndigheder, forhold til. IV a 40. VII a 24.

Tysklandsarbejdere. IV a 40. VIII 12—18; a 9—19, redegørelse 6.3.1946, 21, 2?7, skrivelse 3.7.1942 til arbejdsdirektoratet, 29, skrivelse 18.11.1942 til udenrigsministeriet, 30 f, 32—14, skr. 7.11.1942, 3.4.1943, 5.5.1942, 16.6.1942, 15.10.1942, 4.5.1943, 27.7.1943, 24.11.1942 og 20.5.1943 til udenrigsmin., 46 ff, 49, skr. 30.7.1940 til det sociale udvalg i Horsens, 50 f, skr. 22.5.1942 og 10.12.1942 til amtmændene, 53—58, skr. 6.2.1943, 17.3.1944 og 13.5.1944 til udenrigsmin., 68—75, aftaler 12.12.1940, 24.2. 1942 og 19.4.1943 med ty. rigsarbejdsministerium, X st. 77. XIII 166; a 1456 f (1071 f,

understøttelse til deporterede jøder og politifolk. VIII 11.

understøttelse til internerede kommunister og deres familier VII a 1035 f, 1107,1159,1173,1175; St. 507, 578—82, VIII 11, 18—22; a 76 ff, ][ Johs. Kjærbøls redegørelse 81. skr. 13.10.1941 til justitsmin. 82 f. ][ skr. 23.6.1942 til finansmin. 84. ][ skr. 28.4.1942 til de sociale udvalg 85 f. ][ skr. 6.2.1942 til statsministeren 87. ][ skr. 23.12.1841 til de sociale udvalg 88. ][ skr. 30.1.1942 til afdelingschef H. Hejlesen 91, 93, 102; St. 85—88.

værnemagtsarbejder. VIII a 198, 217.

Arbejdstjeneste (-tvang), evt. indførelse af. IV a 312, 316. VI a 82. VII a 1656, 1664, 1671, 1679, 1693, 1700, 1702 ff, 1707, 1711, St. 342. VIII 42, 45; a 10, 207 ff, 220, X 34 f; a 269, 434; St. 77, 90, 110, 184, 189, 200. XI 17; a 197. XIII 167; a 119 (105), 209, 222, 245, 306 (166), 333 (182), 545 (299), 1526 ff (1136 f), 1530 (1139). XIV 142 f; a 460—64, 966 ff (465 f). se tillige Nationalsocialistiske Arbejderparti, Danmarks: arbejds-tjenesten (St. 685).

Arbejdstjeneste, den tyske, se Tyskland (St. 885).

Arbetet, sv. dagblad. VII a 1644 f. XIII a 596 (343).

AREF (Arbeitsgemeinschaft europäischer Fernmeldeverwaltungen). X a 120 (f).

Argentina. Ambassaden i Berlin. XIII 169; a 1557 f (1161).

gesandtskabet i Danmark. V 17; a 143. XIII 118, 169; a 982 (678), 1013 (703), 1542 (1149 f).

ang. den da. gesandt efter 1940. V 20; a 166. XIII 118; a 1013 (703).

da. skibe, XIII 169; a 408 (246), 1542 (1149 f), 1544 (1151), 1557 f (1161), 1565 (1168).

Argeska, ty. forlag. X a l70.

Arkiver, tyske. Dokumenter til rådighed for kommissionen. IV 9 f. XI a 19, 22, XIII side IX ff; a 228, 232, 293, 298, 416. XIV 9 ff, a side XXI f.

Arnum. XIV a 279..

Askov Højskole. X a !77, 181.

543-544

Asociale elementer, deportation af, se Deportation.

Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagbevægelsen.

Assens. VI 42, a 172 f. XIII a 192, 202, 870 (578J, 872 ff (581 f ).

Asserbo. VIII 25 f; a 126, 151; St. 15, 52 f, 55, 57, 66, 69 f.

Associated Press. XIII 109; a 957 (657), 1023 (709).

Atlanterhavsdeklarationen 14.8.1941. V 32, a 86, 218; St. 28. X 47;St. 161. XIII a 1107 (769

Atten Aar af Højesterets Historie. Af Troels G. Jørgensen; København 1947. VlI 107, 162, 170; a 966, 1001— O8 (tekst), 1326, 1390, 1966-73 (tekst), 1988 f. IX 51, 54; a 198, 199—203 (tekst), 205— 08, 210 f, 214, 216, 218.

Auschwltz, koncentrationslejr; XIII a 1392 (1014)

Australien, da. skib. XIII a 1584 (1187).

Auswärtiges Amt, se Tyskland (St. 871 ff).

Automobiler. ty. krav om udlevering febr. 1943, IV a 775, ty. forbud mod kørsel 29. og 31.8.1943. IV 65; a 357, 360, 363, 377.

Bager- og Konditormestre i Jylland, Centralforeningen for. V a 46.

Bagsværd, XIII a 199

Baltikum, ang. indlemmelse i Sovjetunionen juli 1940. XIII 130 f; a 1111 (773).

ty. krav 22.6.1941 om foranstaltninger mod borgere derfra. V 34, a 257, 274 (275), VII 99; a 853 (854).

da. interesser i, se Østrumsudvalget (St. 916), Cementcentral (St. 550) og navnereg. Larsen, Gunnar, ang. Østrummet (St. 317).

Bandholm. VI 55, a 233, 263 f.

Bang, H. Kornerup, firma, København. XIII a 32 f.

Batory, polsk skib, VII a 978, 984, 988, 997.

Bay & Vinding, firma. Charlottenlund. VIII a 192, 212, 216.

B.B.C. British Broadcasting Company. IV 34; a 81, 212, 325, 454, 463, 496, 585, 676,772. V a 27, 72. VII a 608 (812), 634, 701, 1646, 1652, 1687, 1703, 1705, 1723, 1726, 1729, 1738, 1766, 1775 f; St. 116, 342, 428. IX a 58, 229, 236. XI a 10. XIII 71, 87; a 206, 236, 372 (217), 389 (230), 394 (284 f), 401 (240), 411 (249), 509 (268), 636 (378); 716 (447), 752 (479), 803 (521), 835 (545), 843 (553), 882 (590), 889 (597), 936 (639), 944 646); 1010 (700 f), 1473 (1087), 1501 (1114). XIV a 766 f (173).

ang. Christmas Møllers virksomhed. IV 40, 48 f; a 122, 155, 203, 214, 467, 471, 475. VII 66, 70; a 174, 212,615 f, (tale 6.9.1942): XIII 81, 83, 85; a 618 f (362 f), 627 (370), a 637 (378), 844 (664),'877 (685).

referater af danske ministermøder og samarbejdsudvalgsmøder. IV a 463, 815. VII a 1220.

evt. forbud mod aflytning af. VII a 111; St. 117. XIII a 140, 166, 236.

ang. forbud mod aflytning i offentlige lokaler, se Justitsministeriet St. 635

sabotage. IV a 475. V 199; a 211 f, 573, 615 f. VII 70; a 212, 615 f. XIII a 639 f (380), 850 (559).

Kaufmann og Grønlandsagen. IV a 467. V a 218. XIII127; a 1067 (744 f), 1107 (769).

det da. råd i England, febr. 1941. XIII a 10011 (694 f).

Anti-kominternpagten, da. tiltrædelse af, nov.—dec. 1941. V 47; a 269 f. XIII; a 1004 (697), 1007 (698 f). XIV a 715 (110).

Gunnar Larsen, angreb på. X 66; a 196, 266, 283, ,616, 619.

Befæstningsarbejder, se Værnemagtsarbejder: befæstningsarbejder i Jyl-land.

Belgien, gesandtskabet i Danmark. V 16; a 142. XIII 112; a 976.

told- og møntunion med Luxembourg, V 52, 57; a 338, 346, 354, 409.

ty. besættelse 1940—45. IV a 312. VII a 180, 183.

545-546

Bemyndigelseslove, se Love (St. 661, 664).

Benådninger af dødsdømte, se Dødsstraf.

Benzin. IV a 420, 457, 526, 540, 577, 592, 603, 607, 616, 636, 679, 759, 767, 774. V a 41.

Berlingske Aftenavis. V a 68. VII a 1485. X a 388. XI a 49.

Berliner Börsenzeitung", ty. dagblad. IV 33, a 422. XI 27; a 187. XIII 48, a 368 (214), 370 (215).

Berlingske Tidende. IV 23, 64; a 49, 70, 167, 343; St. 123 ff. V a 15, 30, 47, 71 (tekst), 85, 295. VII a 178, 571 (tekst), 575 (tekst), 576, 812, 1497 f, 1500, 1515, 1877. IX 46; a 96, 99, 170—73 (tekst), 77—81 (tekst); st. 81, 167, 280, 335 f. X a 248, 306, 513 f; St. 115, 168. XI 11; a 8, 9 (tekst), 49. XIII a 52—55 (49 ff), 69 (62), 181, 362 (208), 602 f (348).

Berritsgaard, Lolland. Begivenhederne 29.8.1943. VI 42 f, 177 f. XIII a 865 (574), 868 f (577).

Beskæftigelsescentralen, se Arbejds- og socialministeriet.

Beskæftigelsesministerium. Konservativt ønske, om, før 8.7.1940. IV a 71.

Beskæftigelsesudvalg, se Regeringens beskæftigelsesudvalg (St. 752).

Beslaglæggelse af skrifter, se Censur.

Besættelsesstyrkerne, se Ty. myndigheder i Danmark (St. 821).

Betta, da. skib. XIII'a l568 (1170f).

Bevæbning af færger, se Færger.

Bevæbning af handelsskibe, ty. krav om, 1941—42, se Skibsfart.

Bird, T., da. firma. VIII a 192.

Birgit, da. skib. XIII a 1568 (1170 f).

Bistrup. VII a 261, 1258.

B.M.W. Prüfstande, Avedøre. VII 199; a 343.

Bod, kollektiv. IV a 496, 772, 782. VII 72; a 214, 634, 637, 1217; st. 121. XIII a 882 (590), 892 (599), 896 (603).

København, sept. 1943. IV 65; a 315 f, 376, 391. XIII a 878 (586).

Odense, aug.—sept. 1943. IV 65; a 237, 252 f (254), 279 f (281), 286 (288), 292, 392, 497. VI a 165, 254 (255). VII 184; a 116, 381, 385. IX a 225. XIII a 832 (543), 836 (546), 849 (559), 939 (642).

Thisted, nov. 1942. VII a 228. XIII a 777 (500).

Bogcensur, se Censur: bøger og boganmeldelser.

Bogense. VI 55; a 233. XIII a 849 f (559 f).

Bogø. VI 55. VII a 32 f; st. 187. XIII a 1252 (892).

Boldspil Union, Dansk. XIII a 510 (269).

Bolivia. XIII a 1013 (703).

Bondeavisen. X a 352.

Bondebreve. (1940). XIII a 148 f, 155, 232, 247.

Bondepartiet. IV 16; a 412, 522, 527, 648, 664. VII a 573. IX a 120. X a 83. XIII a 75 (68), 126 (109), 128 (110), 134, 142, 149 f, 153, 167, 181, 230, 234. XIV a 645 (5).

angreb på regeringen 1940. III a 711 f, st. b 87 f, 401. IV 26; a 78, 79 f, henvendelse 24.8.1940 til rigsdagsmedlemmer fra Venstre og det konservative Folkeparti, 165 ff, 418. V a 16. VIII a 140. IX a 148, 251. X a 246.

547-548

XIII a 91 (83), 103 f (93 f), 133, 149, 151, 164, 176 ff, 230 ff.

aktioner mod H. Hedtoft-Hansen og Hartvig Frisch. IV a 166 f. X a 246, 248.

regeringsomdannelsen 8.7.1940. IV 2.4, 26, 29; a 68; St. 10. XIII a 230.

evt. deltagelse i „overgangsregering" mart« 1941. IX a 253. XIII a 136, 160, 184, 235.

regeringsomdannelsen 9.11.1942. IV a 732. IX a 253.

valget 1943. IV a 764, 775. XIII a 802 (520), 813 (529). IV a 436, 546. XIII 132; a 1122 f (779 f).

mønt- og toldunionen. XIII 31; a 324 (174).

Bondetoget 29.7.1935. X a 545. XIII a 61, 111, 174.

Bopa (modstandsgruppe). VII a 1950.

Borgerlisten, ved kommunalvalgene i hovedstaden 5.5.1943. XIII a 820 (534).

Borgerværn. VII a 399, 1893.

Bornholm. VI 43; a 180 f, 251. X a 560. XI 4; a 28 f, 53. XIII a 878 (586), 951 (651).

værnemagtsarbejder (befæstningsanlæg). IV a 572, 639. VIII 44; a 207, 214. X a 201, 259. XIII a 352 (200).

Bornholms Avis. V a 30.

Bornholmsruterne. IV 66; a 394 (395). V a 77, 79. XIII a 1583 (1183).

Bovrup. XIV a 56, 60 f, 705(101).

Bovruparkivet. III St. b 516, 645 f. X a 603. XIV a 386, 891 (353).

Bramminge. XIII a 197.

Branderup. XIV a 705 (101).

Brandt, August, firma, Lüneburg. XIII a 1524 ff (1134 f).

Brandt & Ravntoft, firma. VIII a 214, 220. X a 200 f.

Branners forlag, se navnereg. Branner, Povl. (Fejl)

Brasilien, gesandtskabet i Danmark. V 17; a 143. XIII 113 f; a 980 f (677 f), stilling til Grønlandstraktaten. XIII 130; a 1097 (765). da. skibe. XIII a 1562 (1165).

Braunschweiger Kohlenbergwerke, Holmstedt. VIII a 43.

Bredebro. XIV a 705 (101), 1034 (590).

Bredevad. XIV 17; a 659 (21).

British Broadcasting Company, se B.B.C.

Broen, dansksproget blad, udg. af det ty. propagandaministerium. X a 443. XIII a 1510 (1121).

Broholm-mødet 16.8.1940. IV a 427. X 40; St. 114.

Brande. XIV a 1050 (606).

Brændsel. Produktion af indenlandsk. V a 46. III a 25, 53. IX a 195. Forsyninger fra udlandet, se Kul.

B.T. da. dagblad. V a 30, 45, 46, 71. VII a 1785. X a 531;St. 107.

Buchenwalde, ty. koncentrationslejr. XIII 165; a 1440 (1055).

Buldog, firma, København. VII a 1870 f. X a 411.

Burmeister & Wain. IV a 165—68, 245, 643, 653, 700, 758. V a 80. VI a 195. VII a 298, 1413, 1415, 1427, 1848, 1852, 1872, 1877. X 26; a 238, 244, 246, 249, 255, 377—80, 428, 561; st. 14, 16, 27 ff, 33, 36, 40 ff, 102, 112 f. XIII a 948 (648).

549-550

Bur-Wain Diesel A/S. X a 238.

B & W-Avis. VII a 387.

Burkal. XIV a 246 f.

"Buten Schleswig-Holsteiner, Die". XIV a 51, 762 (165).

Büro RAM, se Tyskland: Auswärtiges Amt (St. 872).

Børsen, da. Dagblad. IV a 257. V a 269, 295. XI 27; a 187.

Canada, ang. Grønland. IV a 564 f, 612. V 25 ff; a 204—08; St. 23. XIII 119 f, 125 ff; a 38 (36), 408 (246), 1051 (732), 1064 (742).

oprettelse af konsulat. V 26; a 204. XIII 121 f; a 1039 f (723), 1044 (727), 1048 ff (730 f), 1053 (733), 1064 (742).

kryolitinteresser. V a 204, 207. XIII 125; a 1055 (735), 1057 (736), 1059 (739), 1063 (742).

Carlsbergbryggerierne. Strejke 1942. XIII a 642 (383), 646 (386), ang. folkestrejken 1944 VII a 1876. Schalburgtage. XIII a 242.

Carlsen, C, entreprenørfirma, Randers. VIII 41, 43; a 195—208, 210 f, 221—24.

CB-korpset. IV a 51, 688, 690. Val7. VII a 171, 509 (512), 633, 716, 745, 1508, 1511, 1524. XIII a 215, 949 (649),

folketyske tidsfrivilliges fritagelse XIV 159 f; a 488, 490, 988 f (489),

opløsning 19.9.1944. VII 209, 212; a 1894, 1908.

CBU-korpset. VII 209; a-1894, 1908 XIII a 215.

Cement, forbrug ved de af Gunnar Larsen foreslåede offentlige arbejder. IV a 473. X 60 f; a 271 f, 333 ff, 339, 351, 561 f, 581, 584.

produktionen af. VIII a 196, 204. X a 271, 581, 583. XIII a 1513 1123).

leverancer til værnemagten. VIII a 203, 205. X 56; a 213.

Cementa, sv. firma. XIII a 486.

Cementcentral, Dansk, A/S. IV a 166, 168. V a 568. VII a 1468. X a 246, 248, 390, 508, 516 f; St. 40.XI a 66 f. XIII a 286 (145), 438, 476, 486, 1136 (791).

interesser i Baltikum. V 66; a 562, 566. X a 267 f. XIII136 f; a 324 (174), 435, 444, 450, 462— 65,487,1144 f (797 f), 1148 (801), 1153 (806).

økon. støtte til „Foreningen af danske arbejdere i udlandet. VII a 1483, 1484 (skr. 10.4.1942), 1485. X 35 ff; a 155, 406 (skr. 10.4.1942), 407 f, 410 f, 428 ff, 431, 434—37; St. 92, 99, 183, 194, 197—200 XI a 197.

„Fædrelandet". X 22, 26; a 154, 159, 167, 432 ff; st. 40, 42 f. XI a 196.

nat.-soc. småpartier. VII a 799, 1473. X 22, 33, 39—42; a 155, 268, 395, 423 ff, 427 f, 432, 435—39, 443, 446 f; St. 74, 78 f, 120, 178, 195.

Cementfabrik, Rørdal, se Rørdal Cementfabrik.

Cementindustri, ty. XIII a 376 (219), 1144 (797).

Portland-Cement-Fabrik Kursachsen (Karsdorf) X a 215; St. 169. XIII a 281 (142).

Cementkartel, Det internationale. IV st. 78, 86. XIII 5; a 433, 438, 447, 462, 473, 485 f, 491.

Cementkompagniet af 18.8.1936 A/S. X a 433.

 

Censur. IV a 117.

551-552

beslaglæggelser af skrifter. IV a 463, 612. V a 46. VII 163; a 1327, 1344, 1354 f, 1357, 1730. XIII a 84 (76). XIV 50; a 128 f.

ang. bøger og boganmeldelser. V 13; a 30, 47, 191 f. VII a 628 (630).

censurudvalget. VII 89, 91; a 763, 766—69, 773, 1666, 1732 f, 1736 ff. X 11—15; a 15—25, 27 f, 30 f, 42 f, 45 ff, 49 f, 61—63, 65 f, 68—73, 76 ff, 82, 85 ff, 92—97, 99, 106—10.

forbud mod anti-semitisk spottevise. XIII a 637 (378).

filmcensur. IV a 420. V 13; a 30. XIII a 957 (657).

import af udenlandske blade. IV a 642. V 13; a 31, 45, 55.

postcensur. IV a 414, 470 f, 694. VII 112, 132; a 204, 278, 289, 774 f, 961; St. 159. X12,17; a 60,62,68—73,76 flF, 95,105—10. XIII 1; a 7 (7), 12 (12), 14 (14), 40 f (38), 409 (247), 614 (357), 811 f (528). XIV a 684 (80).

presse- og radiocensur. IV 18, 22; a 20, 27 f, 47,117,146 (149), 166, 203, 322, 417, 457, 565, 641. V 10—13; a 13 ff, 18 f, 26—91, 129—40. VII 201 f; a 11, 15 f, 25, 623 (625), 657. VIII a 16, 145. X 46; a 69, 246, 297. XI a 20, 23. XIII2, 109 f; a 13—16 (13—16), 108 (98), 411 (249), 416, 957—60 (657 ff). XIV 17, 166; a 33 f.

telegraf- og telefoncensur. IV a 48, 414, 470. V 13; a 14, 31. VII 89 ff, 112, 132; a 109, 204, 246, 289, 762—74, 961, 1508, 1511 f, 1666, 1732 f, 1736 ff, 1963 f; st. 251, 254 f, 421 f. X 10—17; a 15—104, 106, 107—W (da.-ty. protokol 19.4.1940). XIII a 40 f (38), 409 (247), 450, 463, 487.

Aflytning - af rigsdagen. VII a 768. X 14; a 21.

af politiske partier. VII a 767 f, 774. X 14 ff; a 20 ff, 56, 58, 80, 82 ff.

af kommunister. VII a 774; st. 255. X a 95.

af national-socialistiske organisationer og personer. VII 90; a 763, 768 f, 773, 1508, 1511 f; St. 255. X 14 f; a 16, 21 f, 53, 57, 80, 83 f, 94, 104, 3,54, 522; sp 183.

af NESAs ledning til Sverige. VII a 768. Xa21.

af samtaler mellem Bornholm og det øvrige Danmark.X -14; a 28 f, 53.

af samtaler over Lyngby radio. VII a 768. X a 21.

af Robert Stærmoses telefon. VII a 763 ff, 767 f, 772 f. X 15; a 16—21, 94.

af tyskvenlige grupper udenfor DNSAP. X a 57 f, 83 f.

af ty. officielle samtaler. VII a 763. X 13; a 16, 28 f, 33, 89 (91), 92 f.

ty. kontrol af korrespondance mellem udenrigsministeriet og gesandterne. V 24; St. 20. X a 73 ff. XI a 23. XIII 5, 116, 128; a 39 ff (37 f), 408 (246), 660 (399), 878 (586), 993 f (688 f), 1073 (750), 1555 (1159).

ty. kontrol af udenlandske gesandters telegrafiske forbindelse med udlan-det. XIII 116; a 993 f (688 f).

pressecensur efter 29.8.1943. IV a 284 (285). V a 29 f. XIII a 876 (584).

telefonaflytning. X 12—15, a 26, 29, 53, 62, 85, 87 f.

udlandskontrollen for post, telegraf og telefon (opr. efter 5.5.1945). VII a 766 f. X a 19 f, 107, 216.

udkast til undtagelseslovgivning. VII a 1986.

Centraladministrationen efter 29.8.1943, se Departementschefstyret.

Centralkartoteket, se Politiet (St. 703).

553-554

Centraltrykkeriet, Blaagaardsgade, Kbhvn. VII St. 484.

Chicago Daily News, arner, dagblad. XIII 156; a 1367 (993).

Chile, ambassaden i Berlin. XIII a 739 (467 f).

gesandtskabet i Kbhvn. V 17; a 143. XIII a 739 (468), 982 (678), 1565 (1168).

da. gesandt Fin Lund. V68. XIII a 1013 (703).

beslaglæggelse af da. skibe marts 1941. IV a 440. XIII 169; a 408 (246), 1541 (1149), 1552 (1157), 1559 (1162 f), 1561 (1164), 1565 (1168).

bygning af skib i Danmark. XIII a 1565 (1168), 1583 (1183).

Chr. Holm, da. tankskib. XIII a 1537 (1146), 1559 (1163).

Christiani & Nielsen, entreprenørfirma. VIII 43; a 185, 189, 192, 216; st. 79 f. IX st. 326 f. X a 311 f, 585.

Churchill-klubben, Aalborg. IV a 467 f, 680, 684 f, 693. VII 40, 66, 70, 157; a 174, 176, 281, 301, 314, 610 (613), 1122. XIII a 593 f (430 f), 725 (456).

Civile luftværn, Statens, se. Luftværn.

Clarté, tidsskrift. VII a 201, 946. X 56; a 561 f. Angreb på Gunnar Larsen sept. 1942.

Clea, handelsselskab. V a 262. VII a 200.

Clearing, se Nationalbank, Danmarks: Clearingkonto.

Clearingdrab, se Drab, politiske.

Cleemann, skibsmæglerfirma, Aabenraa. XIV a 659 (20).

Confederation Internationale des travailleurs intelléctuels. XI a 182.

Cykler, beslaglæggelser af, 14.9.1943. IV 65; a 378.

Cyrill, da. skib. XIII a 1567 (1169).

Czekoslovakiet. IV a 452. VII a 527. VIII 27; a 123, 128; st. 61, 65. IX a 127.

Daell, P.M. s fond. X 66; a 210.

Dagens Nyheter, sv. dagblad. Va55. XIII a 1188 (835 f), 1539 (1148).

Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse. Fra Januar 1944 til Maj 1945. Udg. af Københavns magistrat 1946. VII a 1844.

Dagmarhus. Ty. rømning efter kapitulationen. XIII a 951 (651); sabotage mod, se Sabotage: København (St. 774).

DAK, se „Dansk Antikommunisme".

Dampskibsrederiforening, Dansk, se Dansk Dampskibsrederiforening.

Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866. V a 77, 79.XIII a 1583 (1183).

Dan, maskinfabrikken A/S. XIII a 169, 237.

Danalith A/S. VIII a 189. X a 228.

Danisco, firma. XIII a 305 (155).

Danish Council, London. IV a 124 f. V 22, 47; a 50, 167, 168, 178, 179, 270. XIII 117; a 1001 f (694 f), 1010 (701), 1018 (706), 1539 f (1147 f).

Danmark, skoleskib. V a 198, 201.

Danmark besat og befriet. Red. af Hartvig Frisch. Fremad. Kbhvn. 1945. IV 43; a 4; st. 15 f. V 15. VII 204. IX St. 87, 121. X 52, 54, 61, 62; a 199, 301, 303—10, 332—36; St. 168.

Danmark under besættelsen. Red. af Vilh. la Cour. Kbhvn. 1946—47. VII a 4, 128, 161, 350, 412, 418, 485, 538, 713, 846, 966, 1007, 1326, 1880. IX a 211.

Danmark under verdenskrig og besættelse. Red. af Aage Friis. Odense 1946—48. VII 12, 54, 59 f, 67, 75, 180, 187, 212; a 4, 326, 401, 412, 418, 485, 846, 966, 1880, 1906, 1914. XIII a 443.

Danmarks og Dansk. Navne begyndende hermed søges, såfremt de ikke er anført her, under navnets næste betydende ord.

555-556

Danmarkskredsen. VIII st. 13, 77. IX 9—25; a 7—26, 34—59, 61—109, 151, 161 f, 176; st. 5 S, 12—27, 32—75, 171—90, 223—31, 233—36, 239^5, 250, 262, 265— 70, 275—78, 281 f, 297—309, 337, 370 f. , XIII a 420, 423, 430, 441, 454.

ang. DNSAP. IX 14; a 22 fif, 65, 73; st. 49.

rigsdagen. IX 12 f; st. 173, 186 f.

Højgaardkredsen. IX 22 f; a 38, 47—50, 55, 62, 78, 93; st. 33 f, 36, 50 ff, 67 f, 122, 160 f, 175, 180 f, 184 f, 227—30, 282, 337.

Dannebroge, ugeblad. IX a 22. X a 84.

Dannevirke, blad. XIV 16 f, 166; a 33 S.

Dannevirke, illegalt blad. VII a 310, 1654.

Dansk Antikommunisme (DAK), forening. III st. b 142, 144, 475. X 41; a 423, 449; st. 83 f. XIII a 137, 140, 161 f, 186, 235.

Dansk Arbejdsfællesskab, se Nationalsocialistiske Arbejderparti, Dan-marks (St. 685).

Dansk Arbejdsmands Forbund, se Fagbevægelsen.

Dansk Dampskibsrederiforening. IV a 259. Da. skibe i udlandet. IV a 701—04. XIII 168—71; a 1535 (1145), 1137 (1146), 1542 (1150), 1545 ff (1152 f), 1549—53 (1155 ff), 1555 ff (1159 f), 1559 f (1162 f), 1562 f (1165 f), 1566 (1169), 1568 (1171), 1578 (1179). Ty. krav om bevæbning af handelsskibe 1941—42. IV a 456, 468, 470, 477.VIII 31, 33—36; a 157, 159 ff, 165 f.XI a 167 f, 170.XIII 172.

Dansk Enhedsparti. IX 16; a 22. X 22, 33, 39, 41; a 84, 155, 436, 444, 448; St. 80.

Dansk Eternit-Fabrik. X a 180, 197, 623.

Dansk Folkefællesskab. IX 10,15 f, 20, 23 ff; a 21 f, 35, 47, 49 f, 52—55, 58, 71, 75, 79, 81—85, 150 f; St. 40, 61, 180, 182 ff, 244 f, 266, 301, 304 f, 532. X a 84.

Dansk Folkeligt Centrum. XIII a 812 (528).

DANSK FOLKEPARTI. IV a 581. VII a 835. X 52; a 199 f, 551; St. 122.

DANSK FRONT, blad. V a 45. VII a 1473. X 22, .33, 41; a 84, 155, 395, 425, 436, 443 f, 448j St. 78 ff, 178.

Dansk Frugtavl, landsforeningen. IX a 73. XI 26; a 185 f. XIII a 156, 161, 181.

Dansk Funktionær-Forbund, se Fagbevægelsen.

Dansk-islandsk nævn. IV a 598 f.

Dansk-islandsk Samfund. V a 85.

Dansk Kirke i Udlandet. XIII a 1466 (1080).

Dansk nationalsocialistisk Parti, Ejnar Vaaben. IX 15 f, 19; a 21, 27—30, 85; St. 239.

Dansk-Nordisk Front. IX a 58.

Dansk-Nordisk Ungdomsforbund. XIV a 186, 198 f.

Dansk Pensel Industri. X a 161, 169.

Dansk Samling. IV a 493, 806 f. VII a 1376; st. 611. IX a 108; St. 105. XIII a 652 (391). aflytning af partiets telefoner. VII a 763 ff, 767 f, 772 f. X 15; a 16—21, 94. bemyndigelsesloven, forslag om ophævelse af. IV a 806. møde i Grundtvigshus 22.5.1942, tale af Peter de Hemmer Gudme. VII a 617 (620), 623 (625). politiets kontrol med kandidater og stillere for partiet. VII 88; a 758—61, 920. påstande om forbindelse med ty. myndigheder. VII a 1947, 1950. VIII a 140. ty. krav om partiets opløsning. VII a 175, 498, 618 (621). valget 1943. VII a 1259. IX st. 252. XIII a 811 ff (528 f).

557-558

Dansk Samråd. XIV 66, 73, 89, 92, 171.

Dansk Samvirke. IX 24; a 49; St. 266, 301.

Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe. IV a 161. VII a 175.

Dansk Skytte Union, se Skytteforeninger, danske.

Dansk socialistisk arbejderforbund. X 37; a 394 f, 413, 414, opråb mod revisionen af sociallovene 1942; St. 178.

Dansk Socialistisk Forbund. VII a 1472.

Dansk socialistisk Forlag. Wilfred Petersens Forlag. X a 523 f, 549.

Dansk socialistisk Parti, Wilfred Petersen. IV a 107. VII a 173, 1964. VIII a 153. IX a 21.X 52; a 84, 523, 530; St. 116.

Dansk Studiering. IV a 685.

Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik. IV a 180. X a 281.

Dansk-tysk Forening. IV a 115, 117, 119, 210, 233, 434, 514, 757. V 64; a 558, 561; St. 39—44. VII 24, 92; a 118; st. 637. IX a 35, 176; st. 71, 310. X 10; a 295, 297, 299, 513 f, 603—06, 609. XI a 26. XIII 111; a 463, 544 (297), 962 (662).

Dansk-tysk pressesekretariat, se Ty. myndigheder i Danmark (St. 864).

Dansk-tysk regeringsudvalg, se Regeringsudvalg, da.-ty.

Dansk Ungdoms Samvirke. IV a 649, 683. VII a 1329. XIII a 614 (357), 811 (528).

Danske Arbejdere, blad. VII a 1475, 1477 f, 1480, 1483 f. X 36; a 397, 399 f, 402, 406 f, 431; St. 92, 94, 100 f, 180 f, 184, 195, 197. XI a 197.

Danske Dagblades Fællesrepræsentation. IV a 47. V 11; a 13, 27, 62, 129.

Danske Dommerforening, Den, se Dommerforeningen.

Danske Frysningskompagni, Det, A/S. X a 536.

Danske i udlandet. VII a. 570, 701. XIII 110; a 964 (663). Se endv. Danish Counoil og Frie danske i udlandet og Skibsfart.

Danske Landmænds Kreaturudvalg (DLK). XIII a 149, 158 f, 234.

Danske Politiefterretninger. (DPB). VII a 245, 265, 313 f, 391 f, 1248 f, 1721. X a 552.

Danske råd, London, se Danish Council.

Danske Selskab, Det. IV a 805. IX 54; a 203.

Danske Tidende, illegalt blad. VII a 1646, 1694, 1729, 1737, 1785; St. 428. X a 196, 258.

Das Reich, ty. tidsskrift. XI 27; a 187. XIII a 54 (50). XIV a 898 (359).

Das schwarze Korps, ty. blad. VII a 756.

DDPA, Det Danske Petroleums Aktieselskab. XIII 168; a 1537 ff (1147 f)

De Arbejdsløse, blad. X a 409, 535.

De frie Danske. Illegal gruppe. IV a 697, 699, 707, 714, 757 f. VII 41, 48, 68 f, 197; a 233, 241, 245—51, 254, 258, 281, 300 f, 305, 372, 377, 453, 457, 459, 490, 641—44, 1012, 1637, 1666, 1677, 1681, 1683, 1705 f, 1716, 1722 f, 1725 f, 1728—39, 1759, 1776; st. 223 f, 351, 419 —22, 425, 428, 597. XIII a 670 (409). Illegalt blad. IV a 212, 463, 474, 698, 788. VII .68, 208; a 244 f, 298, 398, 403, 405, 1652, 1660, 1664 f, 1672, 1687 f, 1692—96, 1782, 1785 ff, 1887. Illegalt skrift. XIII a 680 (417), 779 (502), 844 (554).

Demokraten, Aarhus. Da. dagblad. IV a 433, 537, 543, 553. V a 30, 50, 73. XIII a 195, 394 (234)

Demonstrationer, forbud 12.4.1940. VII 59, 61, 160; a 554, 556 (tekst), 1300, 1303, 1305, 1317 ff, XIII 55 f; a 375 (219), 394 (235), 397 (237). XIV 167; a 1000 (533).

9.6.1941. VII 65, 75, 162; a 160, 668 ff, 671 (tekst), 672, 676 f, 1370, 1372 f. XIII a 569 f (319 f), 575 (325), 582 (331)

559-560

1292 (927). XIV 173; a 1010 (549).

tyskfjendtlige. VII a 367. XIII a 449.

tyskvenlige, se Mindretal, ty., i Danmark (St. 676) og Nationalsocia-listiske, se National-socialistiske Arbejderparti, Danmarks, demonstratio-ner (St. 688 f.).

anv. af engelske farver, Royal Air Force-huer etc. 1941—44. VII 74 f; a 160, 228, 293, 299, 367, 372, 470 (471), 667—77. XIII a 847 (556 f). XIV a 615, 635.

mønter med hentydning til 9. april 1941. VII 75; a 672.

15.6.1940 i Sønderjylland. XIV a 666 (29).

26.9.1940 i København. XIII a 412 (250). 9.4.1941 og 1942. IV a 440, 557, 561—64, 567 f, 663. V a 67. VII 64.

„Admira"-fodboldkampen i København 4.6.1941. IV a 573; st. 118. VII a 160. VIII st. 71. XIII 61 f; a 508—12 (267—70).

mod da. tiltrædelse af Anti-kominternpagten nov. 1941. IV 47; a 51, 53, 270 f, 454 f, 627, 642. VII 66; a 199; St. 117. XIII 70 f; a 550 ff (304 f), 554 (307), 1007 (699).

Aalborg, okt. 1942. IV a 478, 712, 714.

mod DNSAP og Frikorps Danmark 1942—43. IV a 670. VII a 236, 477 f.

sympatitilkendegivelser over for nedskudte eng. flyvere 1943. VII 156; a 1260 ff. Aug. 1943. VII a 505, 580, 1533.

Graasten 26.5.1944. XIV 56, 183; a 194, 584, 1028 (575), 1048 (604).

strejker, s.d.

Den danske Arbejder, se „Danske Arbejdere".

Den fulde Sandhed. Pjece af Preben Wenck. 1940. IV a 91, 432, 525 f. X a 527, 534. XIII a 362 (208).

Den politiske modstand under besættelsen. Af Oluf Pedersen. IX 50, 54; a 203, 211.

Den røde Pimpernel. Restaurant, Kbhvn. VII a 1416, 1441, 1453.

Denmark's Legal Status During the Occupation. Af Alf Ross. VII a 128.

Departementschefstyret, dannelse sept. 1943. IV 13, 62 ff; a 311—44, 355 ff, 401; St. 106 f. VII 185; a 328, 1217, 1222, 1543 ff; St. 100, 264 f, 605. IX 47—58; a 197—213, 218 f, 226, 228, 233 f, 236, 244. XI 11; a 7. XIII 106; a 206, 875 (583), 916 (624), 923 (628), 925 (630), 931 (635), 934 f (638).

adgang til udstedelse af lovanordninger. IV a 314—17, 322 f, 329—33, 336, 338-42. VII 203. IX 48 f, 51 f; a 199 f, 226, 233 f, 244. XI a 183. XIII a 936 (639), 938 (641), 1527 (1137). XIV 43, 77, 83; a 803 (223), 810 (232); 815, (240), 828 f (258), 958 (451).

ang. deportationer, se Udenrigsministeriet (St. 895).

folkestrejken i Kbhvn. juni—juli 1944. VII 205 f; a 1849, 1852 f, 1855, 1857—60, 1862.

da. forsvarere ved ty. krigsret. VII a 1579 f, 1590, 1609.

Frøslevlejrens oprettelse. VII a 1617 (1619).

gidseltagning. VII a 1583.

jurisdiktionsspørgsmålet og retshåndhævelsen efter 29.8.1943. VII a 1216. XIII a 928 f (633).

jødeaktionen okt. 1943. XIII 157, a 1377 (1001).

politiordningen efter 29.8.1943. VII a 342.

telegraf- og telefoncensuren. X a 85.

ty. mindretal. XIV 43, 77, 83, 160, 182; a 803 (223), 815 (240), 828 f (258), 958 (451 f), 1025 f (570 f).

værnemagtsarbejder. VIII a 198, 204, 219 f.

561-562

 

 

Fortsættes i næste udgave af Kasler Journal

 

                  klik til index

 

 

 kasler-journal .dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011