Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret06akom06B                                                                                                                                                                                                                                                                 kasler-journal .dk
Page Down

 

Oversigt over den danske Flaade den 29. August 1943
 

Navn Underlagt Chef eller Fører Plads den  
og hvilken   29. August

 

Kategori Myndighed oplagt = o 1943

Bemærkninger:

         
* Artilleriskibe        
Peder Skram Kystflaaden o Holmen

Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler

Niels Juel K/k. Westermann Holbæk

Angrebet udfor Hundested. Sat p.Grund Nykøbing Bugt. Skibet ødelagt Kl. 11.40.

* U-Baade      

 

Havmanden K/1. Sølling Holmen

Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler Kl. 04.15.

Havfruen o

Flydedok paa Holmen, sænket s.m. Flydedok v.Aabning af Bundventiler Kl. 04.15.

Havkalen O/k. Linde Sænket paa Holmen ved Aabning af Bandventiler Kl. 04.12.
Havhesten O/k. Franck Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler KL 04.15.
Daphne K/1. Konradsen Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler Kl. 04.12.
Dryaden o Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler Kl. 04.15.
Rota S/1.  I. Pedersen (a.i.) Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler Kl. 04.12.
Bellona o Sænket paa Holmen ved Aabning af Bundventiler Kl. 04.12.
Flora o Ventiler aabnet, ringe Vanddybde, Baaden ikke vandfyldt.
Ran o Baaden udrangeret i Materielreserven, ikke ødelagt.
Triton o Baaden udrangeret i Materielreserven, ikke ødelagt.
Galathea o Baaden udrangeret i Materielreserven, ikke ødelagt.
* Mineskibe        
Lindormen O/k. (R) R. Andersen Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.35.
Lossen O/k. Clausen Sprængt og sænket paa Holmen KL 04.20.
* Minefartøjer        
Lougen K/L Hastrup Sprængt og sænket i Søminegraven Kl. 04.30.
Laaland K/1. P. G. Holdt Sprængt og sænket i Søminegraven Kl. 04.35.
Kvintus o Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.13.
Sixtus o Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.13.
Dampbaad A Skoledelingen Lunkebugt Sænket paa Hvidegrund i Lunkebugten.
* Værkstedsskib        
Henrik Gerner Kystflaaden K/L Wern Holmen Bombeforsager. Skibet stukket i Brand og raseredes Kl. 04.25.
* Minestrygere        
Søløven O/k. Munter Korsør Overrumplet af T.W.M. ved Ildoverfald i Korsør Havn.
Søbjørnen O/k. E. Rasmussen Holmen Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.22.
Søulven O/k. Jørgensen Holmen Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.22.
Søridderen O/k. Groth Korsør Besat af T.W.M. i Korsør Havn efter kortvarig Kamp.
Søhesten O/k. T. Larsen Kalundborg Overrumplet af T.W.M. i Kalundborg Havn.
Søhunden o Holmen Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.22.
Skagerrak ---- o Holmen Ikke ødelagt, oplagt Materiel.
Springeren K/1. Dam Korsør Overrumplet af T.W.M. Ved Ildoverfald i Korsør Havn.
Havørnen K/L Schultze Grønsund Paa Grund ved Stammenakke Kl. 14.00. Skytset ødelagt. Fortrolige Sager brændt.
Hajen K/1. Palsgaard Korsør Overrumplet af T.W.M. ved Ildoverfald i Korsør Havn — kort Kamp.
Narhvalen o Holmen Oplagt til Hovedeftersyn ved Orlogsværftet, ikke ødelagt.
M.S.1 S/L I Gad Skelskør Afs.til Agersø, og Hesnæs. Afgik 30. Aug. Aften til Trelleborg, ankom 31. August.
M.S.2 S/1. I  Brinck-Lund Kalundborg  
M.S.3 S/1. I  R. Andersen Køge Bugt Besat af tyske Minestrygere.
M.S. 4 S/1. I (R) Larsen Holmen Brændt og sænket ved Hønsebroløbet i Flaadens Leje.
M.S.5 S/1. I (R) Kinch Nyborg Overrumplet af T.W.M. Voldsomt Ildoverfald.
M.S.6 S/1. I Corfitzen Nyborg Overrumplet af T.W.M. Voldsomt Ildoverfald.
M.S. 7 ---- S/1. I Barfoed Als Odde Sejlet til Landskrona Ank. Kl. 19.00.
M.S. 8 S/1. I (R) Hansen Holmen Bombeforsager, sænket ved Opbrydning af 3 Søventiler Kl. 04.45.
M.S. 9 S/1. I A. Clausen Rudkøbing Sejlet til Trelleborg.
M.S. 10 --- S/1. I M. Petersen Holmen Hovedeftersyn, ikke sejlklar, sænket ved Aabning af Søventiler Kl. 04.20.
* Inspektionsskibe        
Islands Falk --- o Holmen Oplagt Materiel, intet foretaget.
Hvidbjørnen Skoledelingen K/k. Hempel-Jørgensen Lunkebugt Afs. m.»Ingolf« t.Store Bælt. Sænket v.Sprgn.Nord f. Vengeancegrund Kl.12.00.
Ingolf Søværnskom. Kmd. Evers Lunkebugt Afs. til Store Bælt. Overrumplet af tysk Minestryger. Indk.Korsør under tysk Flag.
Beskytteren Kystflaaden o Holmen Oplagt Materiel, intet foretaget.
Bevogtningsfartøjer        
Hvalrossen --- K/1. Grønbech Holmen Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.20. 
Makrelen --- K/1. Ulrich Holmen Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.20.
Nordkaperen --- K/1. Knudsen K/1. Sundet Sejlet til Lndskrona
Havkatten Kystdefens. K/1. Würtz Holmen Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.55.
Sælen Kystflaaden K/1. Markmann Holmen Sprængt og sænket paa Holmen Kl. 04.55.
Opmaalingsskibe        
Heimdal o Holmen Oplagt Materiel. Ammunitionsmagasiner fyldt — iøvrigt intet.
Freja o Holmen Oplagt Materiel — intet foretaget.
Kongeskib        
Dannebrog Kystflaaden o Holmen Intet foretaget.
Øvelseskuttere        
Thyra Skoledelingen Lunkebugt Forladt af Besætningen — iøvrigt intet.
Svanen Forladt af Besætningen — iøvrigt intet.
Kuttere        
 P. 1 Kystflaaden S/1. 1 (R) B. Pfeiffer Randers Besat af T.W.M.
 P. 2 S/1. II (R) AHJacobsen Korsør Besat af T.W.M.
 P. 3 --- S/1.1(R)C.J.Faurschou Vejle Besat af T.W.M.
 P. 4 S/1.1(R) H.A.Jørgensen Nyborg Besat af T.W.M.
 P. 5 S/1. 1 (R) R. F. Olsson Næstved Afg. Kl. 09.15 til Grønsund, besat af T.W.M.
 P. 6 S/1.1(R) H.C.I. Andersen Kalundborg Besat af T.W.M.
 P. 7 S/1. 1 (R) J.M. Stamphøj Nyborg Besat af T.W.M.
 P. 8 S/1. 1 (R) H. Hansen Bogø Havn Besat af T.W.M.
 P. 9 S/1. 1 (R) R.'A. Muhldorff Korsør . Besat af T.W.M.
 P. 10 S/1. 1 (R) L. H. Jensen Holmen Besat af T.W.M.
 P. 11 S/1.1 (R) F. B.. Petersen Bogense Sat paa Bedding 30. August, besat af T.W.M. 31. August.  
 P. 12 S/1. 1 (R) W. F. Berendsen Holmen Besat af T.W.M.
 P. 13 S/1. 1 (R) M.C. Steffensen Nykøbing F. Besat af T.W.M. Fortrolige Sager tilintetgjort.
 P. 14 S/1. 1 (R) K. E. Munk Rudkøbing Afgik gennem Klørdyb. Taget af tysk Vagtskib ved Kjelds Nor.
 P. 15 --- S/1. 1 (R) S. Christensen Mariager Besat af T.W.M.
 P. 16 o Holmen Besat af T.W.M.
 P. 17 S/1. 1. (R) P. Olsen Randers Besat af T.W,M.
 P. 18 S/1. 1 (R) A. Grønbek Holmen Besat af T.W.M.
 P. 19 S/1. 1 (R) J. Frederiksen Rudkøbing Afgik gennem Klørdyb. Taget af tysk Vagtskib ved Kjelds Nor. Fortrol. Sager brændt.  
 P. 20 S/1. 1 (R) A. J. Hansen Nykøbing F. Besat af T.W.M.
 P. 21 S/1. I.(R) T. Hansen Korsør Besat af T.W.M.
 P. 22 S/1. 1 (R) H. Aa. Tegnberg Nyborg Besat af T.W.M.
 P. 23 S/1. I (R) P. L. Fabricius Vejle Besat af T.W.M.
P. 24 S/1. 1 (R) P. Ø. Pedersen Horsens Besat af T.W.M. 
P. 25 S/1. 1 (R) P. G. Eskesen Bandholm Besat af T.W.M. den 31. August. Fortrolige Sager tilintetgjort.
P. 26 S/1. 1. (R) Kanstrup Kalundborg Besat af 'T.W.M.
P. 27 S/L I (R) F. G. Mikkelsen Besat af T.W.M.
P. 28 --- S/1. II (R) F. Schrøder Nakskov Besat af T.W.M.
P. 29 S/1.I (R) J. C. Hansen Masnedsund Besat af T.W.M. i Store Bælt. Fortrolige Sager tilintetgjort.
P. 30 S/1 I. (R) H. E. Lindholm Faaborg Afgik til Dyreborg Kl. 07.15. Fartøjet forladt af Besætningen.
P. 31 --- S/1. I (R) .G. Thomsen Hundested Besat af T.W.M.
P. 32 S/1. I (R) J.P.S. Mogensen Korsør Besat af T.W.M.
P. 33 S/1. 1 (R) P. J. Larsen Køge Havn Besat af tyske Marine.
P. 34 S/1. 1 (R) W. S. V. Thomsen Nyborg

Paa Bedding.

P. 35 --- S/1. 1 (R) K. V. Svensson Svendborg Depechebaad for Distriktet. Taget af tysk T-Baad ved Klørdyb.
P. 36 S/1. II (R) P. T. Mortensen Holmen Besat af T.W.M.
P. 37 S/L II (R) P. K. Bom Holbæk Afgik med »Niels luel«, besat af T.W.M.
P. 38 S/L II (R) K. A. Skjoldborg Holmen Besat af T.W.M.
K.1 Kystdefension. S/1. II (R) H. M. T. Beldring Holmen Besat. Fortrolige Sager tilintetgjort.
K. 2 S/1. II (R) K. R. Reinholdt Sundet Besat. Fortrolige Sager tilintetgjort.
K. 3 --- S/1.I (R) J. A. Andersen Kattegat - - d. 28/8. Sejlet til Landskrona.
K. 4 S/1. I (R) S. H. Pedersen Kattegat Besat.
K. 5 --- S/1. II (R) A. H. Kok Helsingør Besat.
K. 6 S/1. 1 (R) I. B. Jensen Humlebæk - - d. 28/8.  Sejlet til Landskrona.
K. 7 --- S/1. 1 (R) H. Nielsen Isefjord Besat.
K. 8 S/1. 1 (R) H. Rasmussen Lynetten - - d. 28/8. Sejlet til Landskrona.
K. 9 S/1. I (R) E. A. Krumpen Køge Bugt Besat.
K.10 S/1. I (R) H. C. Flakholm Stubbekøbing Sejlet til Malmø.
K. 11 S/1. I (R) E. R. Vierø Fakse Bugt - - d. 28/8. Sejlet til Malmø.
K. 12 S/1. I (R) K. C. Nondal Sundet - -  d.28/8. Sejlet til Landskrona.
K. 13 S/1. I (R) H. C. H. Sørensen Lynetten Sejlet til Malmø.
K. 14 S/1.I (R) R. L. Jørgensen Holmen Besat. Fortrolige Sager tilintetgjort. 
K. 15 --- S/1.I (R) K. A. Bang Sundet - - d. 28/8. Sejlet til Landskrona.
K. 16 S/1. I (R) T. Damgaard Rødvig Besat. Fortrolige Sager tilintetgjort.
K. 17 S/1. I (R) C. F. Lous Grønsund - - d. 28/8. Sejlet til Malmø. ..
K. 18 S/1. II (R) B. Christensen Holmen Besat. Ikke sejlklar. Fortrolige Sager tilintetgjort.
K.19 og K. 20      

Endnu ikke overtaget af Søværnet; laa under Søtransportvæsenet, afholdt Prøver.

 

klik til Beretning VI fortsat - 6                           klik til index

 kasler-journal .dk

Page Up

 

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011