Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

viceadmiralen.htm                                                                                                                                                                                                                             kasler-journal.dk
Page Down
 

-

-

-

-

-

Viceadmiralen

-

 

Havde det betydning den 9 april 1940

 

at den danske admiral var jøde?

-

-

-

-

1. viceadmiral 

-At admiralen var jøde kan lyde ejendommeligt. Historikeren Søren Helsted sætter fingeren på et ømt punkt i sin bog:

"Truslen mod Danmark, Regeringen og de militære chefers trussels-opfattelse 1938-40". Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, maj 2000. Bogen  støttes af et væsentligt kildemateriale, herunder admiral Hjalmar Rechnitzer dagbog.

Kongen var øverstbefalende. Rechnitzer (1872-1953) 1. viceadmiral, direk-tør for Marineministeriet, chef for Søværnskommandoen 1932- 40.

Skandalen den 9 april 1940, at søværnet ikke gjorde modstand mod tysker- ne, medførte Rechnitzers afsked i maj 1940. En gruppe højtstående flådeoffi-cerer udtalte mistillid til ham.

Helsted bemærker side 83:

- "Derudover omtaler dagbogen flere gange det gode forhold mellem de dansk-tyske mariner og deres chefer, det positive udbytte af besøget i Berlin og Rechnitzers egen væsentlige rolle i de tilsyneladende forbedrede dansk-tyske forbindelser. Her skal det dog nævnes, at man ikke herudaf kan tolke, at Rechnitzer lod sig smigre til en positiv opfattelse af naziregimet som sådan. Da han var jøde, ville dette også undre meget". 

Citat slut.

Ser man det. Hitler havde på det tidspunkt mildest talt boykottet de tyske jøder, tvunget dem til emigration, fængslet dem, sat dem i kz-lejr, og gen-nemført ydmygelser af jøderne i Østrig, Sudeterland, et cetera. Hensigten kunne for enhver jøde ikke være tydeligere, derfor må man efterlyse Rech-nitzers motiv til søværnets, vel at mærke af ham beordrede, passivitet den 9. april. 

Kan dette, at han var jøde, eventuelt have spillet en rolle? Eksistenskam-pen for en datids dansk jøde betød at være, eller blive akklimatiseret. For en jødisk officer kunne det være et problem, den franske affære kaptajn Dreyfus in mente. Dreyfus blev dømt som spion og forvist til det barske fængsel på Djævleøen, Dreyfus var uskyldig, blev først år senere rehabiliteret.

-Hvilke forestillinger gjorde en dansk-jødisk officer, Rechnitzer, sig om antisemitismens udskejelser i Nazi-Tyskland? Man skulle tro, at det i høj grad netop havde opmuntret ham til hvidglødende kamp mod nazisterne? 

Men, nej, Rechnitzer beordrede søværnets passivitet. Det er faktisk ufor-klarligt, hvorfor? Spørgsmålet må stå åbent. 

Ligeledes må henstå, om det omstridte medlem af Frihedsrådet, Frode Jakobsen, muligvis var af jødisk slægt? 

I så fald er det absurd, at han den 9. april havde samme idol som nazisterne, filosoffen Friedrich Nietzsche, i kraft af Nietzches lillesøster, Elisabeths Försters falskneri: At Nietzsche skulle være antisemit.

Just derfor satte Hitler "tante Elisabeth"s Nietzsche-museum på finans-loven.

-

-

klik til index

-

-


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011