Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

pletskud

 

 kasler-journal.dk

Page Down

                    

 

                                         

 

Pletskud

 

 

 

Professor Bent Jensen rammer plet i sin kronik:

- "Nazi-Tysklands villige hjælpere"

Jyllands-Posten 21. maj 2005


 

Svøben svinges: - "Hvorfor være kritisk over for de mange danske frivillige, der kæmpede på Østfronten, når man ikke skal være kritisk over for den politik, som sørgede for, at den tyske krigsmaskine fik leveret mængder af levneds-midler og arbejdskraft, samt fik bygget fæstningsanlæg og flyvepladser på dansk territorium vendt mod de allierede?".
 

Og en sviende konklusion: - "Det var altså en både amoralsk, urealistisk og farlig politik, de "realistiske" og "pragmatiske" historikere nu skamroser. De få, aktive modstandsfolk rettede heldigvis noget op på dette billede af Danmark som Nazi-Tysklands de facto allierede".

 

Men uheldigt og for snævert omtaler Bent Jensen:

"Stauning / Munch / Scavenius´ tyskerkurs".

Som om de alene bærer ansvaret?
 

Som om det skete skjult, langt uden for fællesregeringen med Venstre, Konservative, og Staunings fortrolige Vilhelm Buhl?

Nej, tvært imod blev alt konfirmeret af Rigsdagen.
 

Dertil det mest forbløffende, at den samme Rigsdag fra krigsårene 1939 - 1945, i maj 1945 lod Buhl danne frihedsregering med politikere og modstands-folk.
   En de facto junta-regering, ikke et forretningsministerium frem til et nyt rigs-dagsvalg.
 

Rigsdagen vedtog nye love, som ophævede alt det regeringerne Stauning, Buhl, Scavenius og Rigsdagen havde gennemført under krigen. Til gengæld gennemførtes et usædvanligt retsopgør med tilbagevirkende kraft.

Jagten på sonofre kunne gå ind.

 

Humlen er - her Bent Jensens barske kritik af Sovjet og Rusland in mente - om BJ vil medgive:

at juntaen og rigsdagen som lovgiver var grundlovsstridende

at den ordinære straffelov havde været tilstrækkelig

at dødsstraf var utilbørlig mod dansk lynne

at retsopgøret var et attentat mod det i folket grundfæstede demokrati.

 

Henses dernæst til statsministers Fogh Rasmussens negative udsagn om besættelsestidens politikere, må følge, om Bent Jensen mener, at det næste skridt bør blive:

At regeringen Fogh Rasmussen giver æresoprejsning til retsopgørets uret- færdigt dømte, motiveret i en af regeringen udsendt hvidbog om besættel-sestidens realiteter og konsekvenser?

 

Der er tale om principper.

Derfor må Bent Jensens og Anders Fogh Rasmussens svar imødeses med interesse.

 

Mogens Kasler

f. 1925 - journalist, forfatter, it-redaktør, udgiver af kasler-journal

 

 

                                               index


 

 kasler-journal.dk

Page Up

 

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011