Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

laeserne.htm                                                                                                                                                                                                         kasler-journal.dk
Page Down


 

 

kasler-journal

Læsernes side

 

Velkommen til læsernes side for
kommentarer  -  kritik  -  rettelser  -  og forslag

Skriv din mening nøjagtig som du har lyst
om alle emner og alle temaer

klik til  læsernes skrivested
husk at udfylde EMNE:


Se din tekst her på Læsernes side
dagen efter den er skrevet

 

Fra: Ove Nyklit [mailto:nyklit@mail.dk]
Sendt: 31. august 2007 14:06
Til: 'mogens.kasler@privat.tele.dk'
Emne: Jeg søge oplysninger

Hr. Mogens Kasler.
Jeg tillader mig at henvende til Dem, da jeg undersøger på nettet efter, hvad der skete den dag min biologiske far blev skudt under krigen. Jeg var den dag han døde 2 md. Og vi har aldrig talt meget om ham, sikkert fordi jeg havde en god stedfar. Det eneste sted han dukkede op var på Deres hjemmeside, under afsnittet Private krige, med følgende oplysninger:
1944/06/30/10   Skov, Egon Asger Fredborg.       203             TG 94           10
Jeg er klar over at han blev skudt under den store generalstrejke, hvor tyskerne skød
vildt omkring, og der var flere dødsofre den dag, men jeg kender ikke med sikkerhed det sted i København han blev skudt, og hvilke hændelser der var årsagen til at tyskerne skød. Hvis de ikke skulle ligge inde med oplysninger, der specifik omhandler den hændelse der medførte min fars død, vil jeg være glad hvis De havde nogle forslag til hvor jeg kan søge efter dem.  
Med venlig hilsen
Ove Fredborg Schou Nyklit
Rekkende By 4
4720 Præstø
Mail.
nyklit@mail.dk

 

Til Ove Nyklit.
Søg via mikrofilm i de københavnske dagblade. Søg dagene 29. juni - 9. juli 1944. Mikrofilm rekvireres på biblioteket, som også har et læseapparat.
* Se noten i den kronologiske version:
www.kasler-journal.lha.dk/privatkrig03.htm
og i den alfabetiske version:
www.kasler-journal.lha.dk/privatkrigraa.htm

samt den tilsvarende tabel Borgerkrig i Danmark

.................................................................................

1. september 2007
Gurli Roth Moltzen. 19. november 1917 - 25. januar 1945
 Bent Roth Moltzen, 23.4.1924, Asylvej 43. 2600 Glostrup, skriver:
Min storesøster blev dræbt i januar 1945. Hun var 28 år. Det begyndte den 31. december 1944 da hun skulle fejre nytåret sammen med nogle gymnastikkammerater. På vej til en sporvogn i Rantzausgade blev hun passet op af nogle mænd i Struen-segade. Efter den episode gik hun ikke til gymnastik før den aften den 25. januar 1945, hvor hun blev skudt.
Vores mor var nede for at hente hende ved 21-tiden. Da de kom til hjørnet af Skytte-gade og Struensegade kom en bil uden lys kørende langsomt fra Hans Tavsensgade. Ud sprang Hipoer og skød vildt omkring. Min mor var mindre end min søster, som blev ramt i hovedet. Vores mor lagde sig ned hos min søster og kaldte på hende, men blev bange og løb til den nærmeste opgang for at få hjælp, men hoveddøren var låst, så løb hun hjem.
Hipoen som skød min søster, skød nu efter vores mor, en glasdør ca. 50 meter fra min søster blev gennemhullet. Den første ambulance blev beskudt og måtte opgive, først da der kom tyske politisoldater, dem med metalskiltet på brystet, kunne min søster komme med en anden ambulance til Militærhospitalet, hvor hun døde 7 timer senere.
Efter dette voldsomme skyderi, hvor mange uskyldige mennesker blev dræbt og sårede, er det jeg kan huske efter denne hævnakt fra Hipo's side en episode nede på Kapelvej først på aftenen, hvor flere Hipoer blev skudt af Frihedsbevægelsen. Det var noget med en mand som skulle lægge en mappe med penge på en trækvogn. En stikker ringede til Politigår-den og dette var måske skyld i ovenstående episode.
Min søsters fulde navn er: Gurli Roth Moltzen, født den 19.11.1917.
Under "Daglige beretninger om begivenheder under den tyske besættelse", kapital 4, 3. del, er skudepisoden med min søster nævnt med navn Gudrun. Hun hedder Gurli.
Med venlig hilsen
Bent Roth Moltzen
brm@sport.dk

MK til BRM. Her det relevante uddrag til læsernes orientering:
Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Kap. 4, 3. del. Side 27
Fredag den 26. Januar 1945.
Episoder: Torsdag Aften ved 21-Tiden forekom Skyderi paa Hjørnet af Struensegade og Skyttegade, hvorunder en ukendt Kvinde fik et Skud gennem Hovedet. Den saarede blev bragt til Mllltærhospitalet. Desuden blev Snedkermester Petersen, Humlebækgade 29, ramt i Hovedet og Ben, og Lagerarbejder Pilpert, Willemoesgade 39, blev ligeledes ramt i Hovedet. Nogle unge Mennesker, der kom fra Gymnastik i Hans Tavsensgades Skole, og som var paa Vej over Skolegaarden, blev kommanderet "Hænderne op", men da dette formodentlig ikke er gaaet hurtigt nok, blev der skudt, og to af de unge Mænd saaredes, medens andre undgik at blive ramt ved at kaste sig ned paa Jorden samtidig med, at der aabnedes Ild. De to saarede blev i Brandvæsenets Ambulance kørt til Lazarettet paa Nyelandsvej. Det har iøvrigt ikke været muligt at skaffe nogen Klarhed over, hvad der laa til Grund for Skyderiet i Kvarteret.
Hipo-Folkene, af hvilke en eller to menes at være blevet dræbt. Den fjerde af de flygtende blev saaret og anholdt. Under Skudvekslingen saaredes tillige Frk. Else Christiansen, Set. Annægade 30, og to tyske Marinesoldater, som var kommet til. Brandvæsenets Ambulance kunde først efter 20 Minutters Forløb køre den saarede af de flygtende til Nyelandsvej Lazaret, hvorfra han senere bragtes til Shellhuset. Da Hipo-Folkene var kørt bort, kom det tyske Politi og tvang to Gadefejere til at dække Blodpølene og fjerne nogle Blomsterbuketter fra det Sted, hvor Hipo-Folkene havde skudt den ene af de flygtende.Dødsfald:
Damen, som forleden blev saaret under Skudvekslingen l Struensegade, Fru Gudrun Moltzen, er Fredag Morgen afgaaet ved Døden.

* Til Bent Roth Moltzen
*
Se noten i den kronologiske version
http://www.kasler-journal.lha.dk/privatkrig06.htm
og i den alfabetiske version
http://www.kasler-journal.lha.dk/privatkrigKM.htm

samt den tilsvarende tabel Borgerkrig i Danmark

.......................................................................................
 

Sent: Saturday, September 29, 2007 9:17 PM
Subject: Aarhus Sabotørerne
Kære Mogens Kasler, 
jeg søger oplysninger om min farfar Knud Evald Olsen f. 1914.
Litteratur, bøger, artikler el. lignende
Han døde i 1998, og vi han tog sin viden med sig.
Han var med i Kolonnerne i Århus - sandsynligvis 2. kolonne (har et ID kort fra Modstandsbevægelsen). Arbejdede på Midtkraft.
En af hans kammerater Walther Petersen blev henrettet på Mindelunden i Skæring. 
Skulle du ligge inde med viden så hører jeg gerne. 
Mvh. 
Allan Daugbjerg Olsen

 
* Til Allan Daubjerg Olsen
Det bedste råd er, at du henvender dig på biblioteket.
Venlig hilsen
Mogens Kasler

..........................................................................
 

Sent: Wednesday, October 03, 2007 3:12 PM
Subject: Likvideringer under besættelsen
Kære Mogens Kasler,
Jeg henvender mig til dig, fordi jeg har fået at vide, 1) du er den i Danmark, der har den største viden og indsigt i drab og likvideringer under besættelsen 1940-1945.
Når jeg henvender mig til dig, skyldes det, at jeg bøvler med en rigtig vanskelig sag. En tidligere modstandsmand har lettet sit hjerte overfor mig, og fortalt om sine skræmmende oplevelser under besættelsen i Århus, bl.a. likvideringer. Han vil gerne have, at jeg nedfælder hans beretning til hans børn og børnebørn, og det vil jeg gerne, men jeg har naturligvis betinget mig, at jeg kan få bekræftet de likvideringer, han har berettet om. Og det kniber for mig. Det er her, jeg håber du kan hjælpe.
Jeg har været inde på din hjemmeside og tjekket din oversigt over drab og likvideringer, men har ikke kunnet finde likvideringer/drab, der matcher min mands beretning.
Han skal angiveligt have foretaget to likvideringer for modstandsbevægelsen i Århus:
- Den første 2) i marts/april 1945 i den indre by i Århus. Den likviderede var en tysk officer. - Den anden to-tre uger senere i Marselisborg ved sporvogsremisen. Den likviderede var i civil, men måske en Hipo-mand.
Den danske likviderings-litteratur koncentrerer sig om modstandsbevægelsens likvideringer af stikkere, men jeg har ikke noget sted kunnet få oplyst, om der findes en registrering over drab på tyske soldater/officerer/danske i tysk tjeneste. Jeg mangler også en oversigt over forsvundne tyske soldater eller officerer. Når jeg finder dette interessant, hænger det sammen med, at "min" modstandsmand fortæller, at efter han likviderede officereren og den civilklædte, 3) dukkede folk op og fjernede omgående de to lig. Hvorfor? Måske fordi modstandsbevægelsen frygtede repressalier fra tyskerne, hvis likvideringerne blev kendt, og  måske er de likviderede blevet dumpet et eller andet sted og siden glemt. Der var jo kaos i de sidste måneder af besættelsen. Men hvis de to er begravet et eller andet sted af modstandsbevægelsen, figurerer de to likviderede måske på en liste over savnede. Lyder det plausibelt?
Jeg håber inderligt, du er i stand til at bringe mig videre. Hvis ikke, er jeg nødt til at opgive projektet, og det vil være ærgerligt, fordi jeg tror på "min" modstandsmand. Hvilken interesse skal han i øvrigt også have i at binde mig en historie på ærmet, som han ved han kan risikere at få afsløret som løgn og latin?
På forhånd tak for hjælpen,
Venlig hilsen
Paul E. Eriksen
Vestervejen 13
6720 Fanø

   Til Paul E. Eriksen.
   Jvf. mine indføjelser 1, 2, 3.

 
 Ad 1: Naturligvis er jeg ikke - den i Danmark, der har den største viden og indsigt i drab og likvideringer under besættelsen 1940-1945. Og jeg ved dernæst intet om, hvorvidt andre har en større indsigt - bortset fra Justitsministeriet.
   Ad 2 og 3: Jeg tror ikke, det omtalte har fundet sted. Men derfra og til, at kunne afsløre din hjemmelsmand som ekspert i løgn og latin - er der et stort spring.
   Søg via mikrofilm i de århusianske dagblade. Søg alle dage i marts-april 1945. Mikrofilm rekvireres på biblioteket, som også har et læseapparat.

   Med venlig hilsen
   Mogens Kasler
  
   ....................................................................
 

Sent: Tuesday, December 04, 2007 11:33 AM
Subject: ålborg-studerende, Galster
Kære Mogens Kasler
Vi er tre danskstuderende på Ålborg Universitet, der skriver projekt i Sprogbrugsanalyse. Emnet er Afhøring og materialet vi har valgt er Kommissionens stenografiske referat d. 20. juni 1952 og - formodentlig - d. 26. juni 1952, med Hækkerups afhøring af Jon Galster.

Vi vil skrive om det konkrete materiale, vi anvender. Om muligt, hvem der stenograferede, hvor det foregik, hvor de stenografiske referater herefter blev opbevaret og hvordan De fik lov til at se og publicere stenografierne på Deres hjemmeside.

På forhånd tak.

P.S. Dette bliver måske ikke sidste gang jeg mailer. Skal jeg maile med tiltaleformen De eller du? Jeg vil personligt gerne gå over til du, det er jeg vant til.
Med venlig hilsen

(Nick Pedersen, Sara Jacobsen og)
Synnøve Carlsson
Bøgevej 13,
9574 Bælum

Kære Synnøve Carlsson,
tak for din mail. 
Foreløbig er mit bedste bud, at du fra kasler-journals Forside, spalte 3, går ind på
Beretning III fortsat Supplement til  9. april. Alt om det såkaldte Rostockmøde 2

Kommissionsdomstolens afhøring af adjunkt, stud. jur. Jon Galster

Lad mig derefter høre fra dig.

Venlig hilsen

Mogens Kasler

..............................................................................

 
 
Sent: Tuesday, November 06, 2007 10:59 PM
Subject: Ørum sagen
Hej Mogens Kasler,
jeg ved ikke hvor længe din website har været tilgængelig, jeg er  først faldet over den nu, hvor jeg søgte oplysninger om Ørum-sagen.
Der findes via google en reference til omtale af oberstløjtnant T.P.A.Ørum på din site, men det er ikke lykedes mig at finde den. Din website er jo fantastisk omfattende, og måske også derfor ret så  u-overskuelig i den nuværende form.
Min interesse skyldes ikke Ørum men derimod min far, flyverløjtnant  A.G.K. Jessen, som sammen med en anden flyver A. Lannøe og en  flyverhåndværker Born sent i 1940 blev arresteret af tyskerne og efter en paraderetssag blev idømt lange fængselsstraffe for spionage til fordel for englænderne, efter en til lejligheden vedtaget ny lov "Lex  Ørum" som fik effekt med tilbagevirkende kraft.
Vær venlig at oplyse hvor på din website jeg kan læse om denne sag.
Med venlig hilsen
Sten Weidinger Jessen, Århus.

Sten Weidinger Jessen, Århus.

Tak for tllsendte.
Læs - "et par forord til "De Parlamentariske Kommissioner", tredie-sidste-afsnit:
   Personnavne, sidetal, søges i internetbrowserens øverste eller næstøverste
bjælke.
Klik på Søg, klik på Søg på denne side: Skriv den søgte tekst, ex: Ørum
   Dernæst: http://www.kasler-journal.lha.dk/  /  Forsiden  / 
   Søg Ørum i samtlige beretninger, og hjælper det ikke, så søg i Beretning 7.
Søg endvidere Ørum i "Besættelsestidens Fakta". kasler-journal.dk, Forsiden, spalte 1.
Venlig hilsen
Mogens Kasler
 
To: "mogens kasler" <mogens.kasler@privat.tele.dk>
Sent: Wednesday, November 07, 2007 6:16 PM
Subject: Re: Ørum sagen
- mange tak, Det prøver jeg.
Sten Weidinger Jessen


..................................................................................
Sent: Thursday, January 31, 2008 3:05 PM
Subject: SV: ålborg-studerende, Galster
Kære Mogens Kasler
Tak for din hurtige tilbagemelding i december. Vi er dig alle tre tak skyldig for et godt materiale til vores projekt. Det er jo komplet umuligt at få adgang til materiale der direkte gengiver en afhøring fra 2007 og det er lige så svært at finde materiale fra sprogforskere som har studeret sprogbrugen under afhøringer. I bogen "Ordets magt" står der også at teorier der er særligt møntet på sprogbrug i retssammenhænge i Danmark er - ”eks-tremt underbelyst indenfor dansk forskning.” -
Vores fokus var at påvise hvordan sproget under afhøringen afslørede magtstrategier. Det var spændende - og morsomt at læse hvordan Galster endte med at afhøre både dommeren og Hækkerup. Projektet blev vel modtaget.
med venlig hilsen
Synnøve Carlsson

Bøgevej
13,
9574 Bælum

Kære Synnøve Carlsson.
Flot, at jeres projekt blev vel modtaget.
Venlig hilsen
Mogens Kasler

............................................................................................


 

 

 

klik til index

 kasler-journal.dk
Page
Up

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011