Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

journalistbal
 

 kasler-journal.dk

Page Down

 

 

 

 

 

- til bal i den borgerlige

 

med festtale og debat

 

kun for de udvalgte

 

 

 

Politiken, 12. maj 2006, (citat):

- "V afviser udvælgelse til journalist-bal

Venstre stod bag omstridt invitation til bal med Fogh på Marienborg.

Det var ellers en aften, Anne-Mette og Anders havde set frem til.

Herrerne skulle møde i mørkt tøj, og ægtefæller/ledsagere var naturligvis inviteret. Men først brændte deltagerne ham af, og så krævede oppositionen en forklaring på, hvem der skulle have betalt gildet.

Statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) invitation af en række udvalgte journalister til en middag i statsministerens officielle repræsentationsbolig, Marien-borg, nord for København, medførte i dag utilsigtede konsekvenser, og festen måtte aflyses.

Årsag: De inviterede ønskede ikke på den måde politisk at blive sat i bås. For eksempel glimrede medarbejdere fra Politikens Hus ved deres fravær på gæstelisten.

Selv om der stod Anne-Mette og Anders på invitationen, understreger Venstres pressechef, Søs Marie Serup, at partiet stod for arrangementet og betalingen. Indbydelseskortet var dog sendt fra Statsministeriet.

»Det var en invitation til et bredt udsnit af politiske kommentatorer, og jeg kan afvise, at det skulle være med baggrund i deres personlige, politiske overbevisning«, siger pressechefen.

S: Pinligt.

Næstformanden for den socialdemokratiske folketingsgruppe, Morten Bødskov, kalder dog invitationen for »ekstremt pinligt«, da netop statsministeren samtidig er pressens minister. »For os er det dybt forunderligt, at pressens minister åbenbart laver et selektivt middags-arrangement med udvalgte journalister for at diskutere, hvad som helt givet må være hans egen politiske dagsorden. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvem som skulle betale, og om Anders Fogh Rasmussen har sendt invitationen som Venstres formand eller som statsminister«, siger Morten Bødskov.

Det aflyste bal kommer samtidig med, at Anders Fogh Rasmussen netop har oplyst, at han i over to år ikke har villet give et interview om Irakkrigen.

Villy Søvndal kalder presseballet for »ren despotisme« og mener, at statsministeren på den måde sammenblander parti– og statsapparatet.

(Citat slut)

 

Faktum er, at de journalistiske medarbejdere i dagspresse, radio og tv burde være dem, der inviterede pressens minister, statsministeren, til en årlig festmiddag.

Som hine tiders i Restaurant Wivex ved Tivoli. Indbudt af det daværende Københavns Journalistforbund - uden bihæng - ikke som nu, hvor Journa-listforbundet er velsignet med fotografer og teleteknikere.

 

Dog, vær glad, hele denne veldædige hob - inklusive diværste interessenter, opvartere og musikanter - henvises til - ikke Marienborg, men udstillings-bygningen Forum.

Her bliver statsministerens tale garneret med festlig musik og fællessang, plus en ironisk festtaler, der rister statsministerens meriter over en sagte ild.

Derpå åbnes for aftenens frie debat.

 

Det vil diktatoraspiranten Anders Fog Rasmussen næppe blive så glad for. For tænk nu, hvis han mødte journalisten fra Ekstrabladet, som han nægtede at give et interview om årsagen til den danske deltagelse i Irak-krigen? Uagtet journalisten klagede til statsadministrationens ombudsmand, og i 2007 fik medhold.

Men fører-diktatoren-in-spe negligerede også ombudsmandens henstilling - noget hidtil ganske uhørt.

 

Hvad mon den statsminister egentlig bilder sig ind?

 

index


 

 kasler-journal.dk

Page Up
 

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011