Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

horseroed
 

 kasler-journal.dk

Page Down


   

 

 

Kilde: Claus Bjørn "H.C. Hansen", forlaget Fremad, 2004
 


Horserødlejren  /  Vestre Fængsel  /  Grønland

ifølge
H.C. Hansen

1: 1943   m.a. Folketinget    
2: 1957   Stats- og udenrigsminister


 

1. 1943

Om kommunisterne i Horserød-lejren og Vestre Fængsel:

»Nu blev de anbragt under forhold, som var så hensynsfulde, som det nu engang er muligt, når en internering skulle finde sted og der ikke i lejren skulde opstå en hovedcentral for kommunistisk propaganda og aktion, men der har været evig uro derude, simpelthen fordi det er et led i den kommunistiske taktik.

De Internerede har ikke selv villet yde nogen som helst medvirken til at skabe roligere forhold, og efter et flugtforsøg, som var forberedt, blev det nødvendigt at foretage en midlertidig overflytning til Vestre Fængsel.

Hvad enten kommunisterne græder deres krokodilletårer eller de driver deres ophidsende agitation, er det opløsning og nedbrydning af det demo-kratiske samfundsliv, de tilsigter, og derfor fortjener de ingen medynk fra vor side.«
 

2. 1957

Hemmeligt brev af 16. november 1957 fra H.C. Hansen til den amerikan-ske ambassadør, Val Peterson, vedrørende oplagring af atombomber på Grønland. Brevet er uden underskrift og arkiveret som uformel medde-lelse, kontra-signeret af udenrigsministeriets direktør, Nils Svenningsen:

 

- "Under Deres besøg her for et par dage siden gjorde De nogle bemærkninger om den mulige oplagring af ammunitionsforsyninger af en særlig slags på forsvarsområderne i Grønland.

Jeg fik det indtryk, at Deres regering ikke så noget problem i denne sag, som efter dens opfattelse var dækket af Overenskomsten af 27. april 1951, ifølge hvilken hver regering vil tage sådanne skridt, som er fornødne eller hensigtsmæssige for at løse deres opgaver i Grønland,

og

- den amerikanske regering er berettiget til at oplagre forsyninger, træffe foranstaltninger til områdets beskyttelse m.v.

og

- enhver form for materiel, forsyninger m .v. skal kunne indføres i Grønland under fritagelse for undersøgelse.

 

De fremlagde ikke nogen konkret plan om en sådan mulig oplagring og stillede heller ikke spørgsmål vedrørende den danske regerings holdning til denne sag.

Jeg mener ikke, at Deres bemærkninger giver anledning til nogen kom-mentarer fra min side."

 

Den amerikanske viceudenrigsminister Murphy skrev til Pentagon:

- "Vi er følgelig nu i stand til at gå i gang med deployeringen".

 

Dermed solgte Danmark, ved H.C. Hansen uden om regerin-gen, den danske suverænitet over Grønland - de facto - ikke blot uformelt og konfidentielt.
 

                                         index

 

 

 kasler-journal.dk

Page Up

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011