Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

forfalskerne                                                                                                                                                                                                                                                                             kasler-journal.dk
Page Down

 

 

Forfalskerne

---------------------------------

 

 

»Vi er nødt til at se fortiden i øjnene«

 

 

Berlingske Tidende, 5. oktober 2007

Af Ann Lind Andersen

- Kan man lave seriøse, men kulørte spillefilm om nazisterne? Den debat har filmen »Forfalskerne« igen vakt til live i Tyskland. Men selvfølgelig kan man det, insisterer filmens instruktør, Stefan Ruzowitsky.

Nazisterne stjal, voldtog, løj, forfalskede og bedrog, og det nazistiske system var korrupt helt ind i hjertet. Det mener den østrigske instruktør Stefan Ruzowitsky, og det er en af de vigtigste pointer, han vil formidle med »Forfalskerne«, der har dansk premiere i dag.

Filmen, der fortæller den på sin vis kulørte, men autentiske historie om, hvordan nazisterne brugte kz-fanger i et gigantisk falskmøntneri, har vakt debat i Tyskland, hvor tyske anmeldere har kritiseret den for præcis de ting, den er rost for af internationale anmeldere.

»De tyske anmeldere har kritiseret filmen for dens nemme tilgang til sit historisk tunge stof, for dens spænding, for at være en film, man er underholdt af og ikke en, man straffer sig selv med. Og nogle mener ligefrem, at man slet ikke bør lave spillefilm om Holocaust. Men jeg er dybt uenig. Man er nødt til at fortælle disse historier, og man skal bruge alle sine talenter til at fortælle dem bedst muligt, så folk vil lytte,« siger Stefan Ruzowitsky.

Han indrømmer gerne, at det var ideen om at lave en film om en falskmøntner, der tvinges til at fortsætte sit »erhverv« i en koncentrationslejr, der tiltrak ham. Men samtidig var filmen også et politisk statement:

»Jeg er østriger, der er delvis opvokset i Tyskland. Jeg har bedsteforældre, der var i berøring med nazismen, og jeg lever i et land, hvor en som Jürg Haider lever i bedste velgående. Så jeg ville gerne lave en film, der har med den del af vores historie at gøre,« siger Stefan Ruzowitsky.

Han mener klart, at der hviler en nazistisk skygge over hjemlandets historie.

»Det hed sig, at østrigerne var de første ofre for nazisterne, men det er jo en løgn, og derfor er det også svært for os at håndtere vores fortid. Det kan man stadig se, hvis du spørger de højreorienterede i Østrig i dag. De vil ganske vist sige, at Holocaust var en forfærdeligt ting, men samtidig også plædere for, at nazisterne ikke kun var onde, men også gjorde en masse gode ting som at sænke arbejdsløsheden og bla-bla. Den slags dobbelttale er ikke vejen frem, vi er nødt til at være mere konfronterende, når det gælder vores fortid,« siger Stefan Ruzowitsky.

At nazismen lurede lige i nabolaget ved han fra sin egen familiehistorie:

»Det er ikke sådan, at jeg er dybt traumatiseret over min familiehistorie, for den er nok typisk østrigsk. Min farfar tænkte på et tidspunkt, at det ville gavne hans karriere at blive nazistisk partimedlem og ansøgte om medlemskab. Min morfar var dyrlæge på landet. Han blev grebet af den opløftede stemning omkring nazismen, der fejede ind over landet, og deltog i militærøvelser. Så det er ikke sådan, at jeg er barn af store krigsforbrydere – bare almindelige folk, der sympatiserede med nazisterne. Men efter krigen var der en skam. Min bedstemor rejste sig konsekvent og forlod lokalet, hvis nogen begyndte at tale om nazisterne,« fortæller Stefan Ruzowitsky.

At komme overens med berøringsangsten hvad angår fortiden er et af de idealistiske mål bag filmen, uden at Stefan Ruzowitsky af den grund vil kalde sig selv idealist.

»Jeg er selv meget pragmatisk, men jeg beundrer idealisterne. Derfor er hovedpersonerne i mine film som regel altid idealister. Og selv om filmens hovedperson ved første øjekast er pragmatiker om noget – han accepterer vilkårene og prøver at overleve på bedste vis – har han også idealer. Ikke politiske som kommunisten Burger i filmen, der sætter sin ideologi højere end menneskeliv, men sine egne om ære og om at hjælpe de andre fanger. For Burger viser netop, at der også kan være en mørk side af idealismen, som når den f.eks. bliver til en vished om, at man har patent på den rigtige holdning,« siger Stefan Ruzowitsky.

Han skynder sig i samme åndedrag at understrege, at virkelighedens Burger på ingen måde er så ekstrem som i filmen. Det er virkelighedens Adolf Burger, der har skrevet den bog, filmen er baseret på. Han var den yngste fange på falskmøntnerholdet, fængslet for at være kommunist. En overlever, der på trods af sine 90 år stadig rejser rundt og holder foredrag.

»Burger og en anden overlevende – ham, der synger opera i filmen – besøgte os på filmsettet under indspilningen. De kom op at skændes over den SS-officer, der stod i spidsen for operationen. Burger mente, han var ansvarlig for at have dræbt seks af deres kammerater, og den anden mente, at havde det ikke været for ham, ville de alle været blevet dræbt. Og de har jo begge ret. At have de to mænd på settet var en meget stærk oplevelse for mig. Selv om filmen foregår i en kz-lejr, kunne vi som professionelt filmhold ikke gå og tænke på det hele tiden, men den dag de kom, blev det hele virkeligt. Det var meget følelsesladet,« fortæller Stefan Ruzowitsky.

Han vil ikke udelukke at lave flere film om den dunkle fortid, for under research til »Forfalskerne« faldt han med egne ord »over utrolig mange historier om folk i ekstreme vilkår, som er perfekt filmmateriale«.

 

Berlingske Tidende, 5. oktober 2007. »Forfalskerne« er en fremragende film om nazisme og opportunisme.

Af Ebbe Iversen

 

Falskmønteren Salomon Sorowitsch – nr. to fra venstre spillet af Karl Markovics – ankommer til kz-lejren Sachsenhausen.

(Revision 2011: Billedt findes ikke længere på Berlingskes hjememside)

Falskmønteren Salomon Sorowitsch – nr. to fra venstre spillet af Karl Markovics – ankommer til kz-lejren Sachsenhausen.

 

At forsøge at fatte det fundamentalt ufattelige er aldrig fuldstændig forgæ-ves. For eksempel er det umuligt fuldt ud at begribe mekanismerne i nazis-mens afstumpede barbari, men man er nødt til at blive ved med at udforske dem for at forhindre historien i at gentage sig.

»Forfalskerne« er et markant led i denne udforskning, og den er stor filmkunst. På autentisk baggrund fortæller den om den jødiske falskmønter Salomon Sorowitsch, der fører sig frem som velbeslået levemand i tre-divernes Berlin, men arresteres og sendes til en koncentrationslejr. Hans skæbne synes beseglet, men ironisk nok reddes han af sin kriminelle fortid.

Nazisterne har nemlig besluttet at fremstille store mængder falske dollar- og pundsedler for at undergrave deres fjenders økonomi, og her er en mand som Sorowitsch naturligvis nyttig. Han overføres til en særlig privilegeret sektion af lejren Sachsenhausen, hvor han sammen med et udvalg af tidligere typografer, trykkere og bankfolk i den såkaldte Operation Bernhard arbejder hårdt for at fabrikere de falske penge med en blanding af faglig stolthed og permanent angst for at blive skudt.

Salomon Sorowitsch er med andre ord opportunist og kollaboratør. Han er snu, slesk og beregnende, og dermed bliver »Forfalskerne« til en psykologisk udfordring, der insisterer på at fastholde tilskuerens interesse i en umid-delbart set inderligt frastødende hovedperson.

Det er denne insisteren, der gør filmen så stærk og anfægtende. At lade os føle sympati for et godt menneske, som behandles dårligt, er jo nemt nok, men den østrigske instruktør Stefan Ruzowitzky tvinger os til at koncentrere sympatien om en skidt karl, der altid er ude på at mele sin egen kage. Det er modigt, og det virker – i løbet af filmen kommer slynglen Sorowitsch til at fremtræde mere nuanceret, hans veludviklede evne til at tilpasse sig sætter de nazistiske ugerningers brutale vilkårlighed ekstra i relief, og man må nøje overveje, om man med føje kan bebrejde ham, at han samarbejder med bødlerne i et forsøg på at redde livet. Hvordan ville man selv reagere i den situation?

Her er virkelig stof til selvransagelse, for »Forfalskerne« rummer skrappe moralske dilemmaer, men den er hverken tør eller belærende. Tværtimod er den blændende flot instrueret blandt andet med virkningsfuld brug af kontrasten mellem lys og skygge, og dens frapperende billeder er fyldt med talrige både visuelt og psykologisk interessante detaljer.

Den østrigske skuespiller Karl Markovics er brillant som kamæleonen Sorowitsch, der trods sin duknakkede underdanighed alligevel besidder en form for æresbegreber, og en rammehistorie, som placerer ham i Monte Carlo efter krigens afslutning, giver god mening. Fortiden og fremtiden belyser hinanden i denne suverænt konstruerede film, der intelligent trodser konventionerne ved at gøre handlingens centrale SS-mand til en bleg funk-tionærtype med bløde ansigtstræk i stedet for et frådende sadistisk monster.

Måske bliver »Forfalskerne« hen mod slutningen en anelse effektjagende, men det er en minimal indvending mod en usædvanlig stilfuld og begavet film. Den er rystende på en saglig og ofte sarkastisk måde, den er tragisk uden at være blødsøden eller sentimental, den er gennemtænkt og velkomponeret i hvert eneste billede, og man kan sige, at den først og fremmest er præget af magtfuld medfølelse.

Det gør den alt i alt til en af årets bedste film.

klik til Forsiden

 

 

 

  kasler-journal.dk
Page Up

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011