Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

blixen10                                                                                                                                                                                                                                                                            kasler-journal.dk
Page Down

 

 

Register

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

Admiralen Andreas de Richelieu, se Tage Kaarsted.

Advokatfirma, hrs. Vagn Aagesen & hrs. Thorkil Knudtzon.

Advokatfirma, hrs. Otto Liebe & hrs. Andreas Martensen-Larsen.

Abrahamson, Gottlieb Hartvig, 1816-92, titulær baron Gedalia; vekselerer, medstifter af Landmandsbanken, 5. okt. 1871.

Abrahamson, Arnold, -1910; gross; Dansk Svovlsyre og Superfosfatfabrik.

Abrahamson, Martin Arnold, 1870-, diplomingeniør fra The Central Technical Institute, London; adlet sir af engelske regering for tjenester under krigen 1914-18 i Røde Kors. Dansk Rekylriffel Syndikat, Det Transatlantiske Kompagni, Gagliardi & Co, Industrial Trading Co, Tvermoes og Abrahamson, United Export Co; medstifter af Clearing House, underskrev handelsaftalen med Sovjet.

Andersen, P.O.A, 1862-1929; statsgælddirektør; af bankkommissær Green omtalt som storspekulant. Det Helsingørske Dampskibs-selskab; Det Baltiske Produkt Kompagni.

Arnold, Tonni. "Bror Blixen".

Assurance Compagniet Baltica, 1915 ved Østasiatisk Kompagni, Det Forenede Dampskibs Selskab, Landmandsbanken. 17 mio kr. Fritz Bülow, J. Clan, N.C. Groes-Petersen, Erik Henius, J.P. Justesen, Ditlev Lauritsen, Ehr. Owesen, H.I. Schiødt.

August Petersen & Co, 1917, København-Guayaquil, Ecuador, 0,5 mio kr. Harald Plum, Oluf Aarestrup, ingeniør H. Flensborg, kommandør Schlüter, Eskild Yding.

Bach`s Cane Sugar Co, Compagnia Azucarera de Bach, København og plantage ved Iiolo, Filipinerne; 0,8 mio kr. F. von Zernichow, E. Schou, Rudolf Sand, Karl Anker Jørgensen, N.B. Bach, C.L. Bach, Lennart Larsson, H Schmidt.

Ballins Sønner & Hertz Garveri & Skotøjsfabrikker, 1918, fusion af 16 virksomheder, 27 mio kr: Max Ballin, K. Levysohn, B. Dessau, W. Wei-mann, O. Bang, F.C. Jarl, H.C. Kristensen, Johan Levin, J. Messerschmidt, Karl Meyer, J. Nathansen, F. Paulsen, Chr. Schou, C.V. Slomann.

Baltic Cotton Company Ltd A/S, 1919, kapital 1922: 5 mio kr. ØK-selskab. Thomas Frederik Westenholz, D.L Lauritzen, J Madsen-Mygdal, H Schubelev, Rotterdam.

Banques des Pays du Nord, Paris, 1911: Landmandsbanken, Stockholm Enskilda Bank, Centralbanken for Norge, Kristiania, Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris, Banque de Commerce de l`Azoff-Don, Petrograd; 30 mio francs. Charles Laurent, Henri Estier, Jean Daville, B Kamenka, A Pellerin, Emil Glückstadt, J. Sejersted-Bødtger (Hambro & Søn); direktion G Brizon, Frederik Prior, Henri de Sigalas.

Bech, Carl. Landmandsbankens bankråd, Bech, van Siclen & Co.

Bech, van Siclen & Co, 1916, København-New York, ved Georg Bech. 5 mio kr. Harald Plum, Oluf Aarestrup, Carl Bech, Halvor Jacob-sen, New York, K.F. Knudsen, London, A.F Lassen, Eskild Yding, Johs. Larsen.

Benzon, Alfred, fabrikejer, 1855-1932. Privatbankens bankråd, De forenede Bryggerier, De Forenede Gummi og Luftringe Fabriker, Den kgl. Porce-lænsfabrik, Dampskibsselskaberne Merkur og Vulcan, Nordisk Kabel & Trådfabriker, Siam Electricity Co.

Benzon, Otto, fabrikejer, forfatter, 1856-1927; direktør for Kgl Teater 1913-14. Siam Electricity Co, Jendarata Rubber Co, Northern Rubber Co, United Plantations.

Bentzon, V, 1861-1937, dr.jur. professor i retsvidenskab; Landmandsbankens bankråd.

Berleme, Aage, 1886-; købmand, Fa. Carl Höepfner. Dansk-Polsk Kompagni, Russisk Handelskompani, Spansk Transatlantisk Co.

Bernström, John, 1848-1925; ing. dir. Seperator; malkemaskiner (Alfa-Laval), Stockholm.

Birck, Laurits Valdemar, 1871-1933, dr.polit. 1902, professor ved Københavns Universitet 1911, journalist, konservativt medlem af Folketinget, medlem af Den Overordentlige Kommission, vareforsyning og priser.

For kommissionen mødte 6. august 1918 formanden, overformynder M.P. Friis, L.V. Birck og Herman Heilbuth; for Industrirådet Bent Dessau, Max Ballin og C.F Jarl. Max Ballin citerede Bircks udsagn til Aalborg Stiftstidende:

At Ballin var en hjerteløs spekulant, at Ballins medarbejder, Rohtenberg, var en hamborgerjøde, at Ballin og Rohtenberg stod bag lyssky aktiviteter og smuglerier.

Max Ballin: "Jeg tillægger mig samme samfundsfølelse, som De, professor Birck, tillægger Dem selv. Når jeg skal giver oplysninger må jeg kræve at blive troet på mit ord".

L.V. Birck: "Det sagde Alberti også".

Max Ballin: "Efter den udtalelse kan Industrirådets medlemmer ikke forhandle videre her".

L.V. Birck: "Jeg opfordrer Dem til at anlægge sag mod mig for mine artikler".

Max Balling: "Professor Birck er en ringe mand".

L.V. Birck: "Pas på, jøde, du kan få et par lussinger".

Bent Dessau: "Efter det passerede kan Industrirådet ikke fortsætte forhand-lingerne".

C.F. Jarl: "Jeg er enig med Ballin. Forhandling med professor Birck er umulig. Ved nye forhandlinger må vi kræve, at Birck ikke er med".

Blixen, Bror. "Brev frän Afrika". "Nyama".

Blixen, Karen Christence Dinesen, 1885-1962; ankom Afrika 1914; direktør for Karen Coffee Company, Kenya, 1923-31; bopæl Rungstedlund 1931, ejer 1939; forfatterdebut 1934: Isak Dinesen, "Seven Gotic Tales"; ægtefælle 1914: Blixen-Finecke, Bror Frederik baron von, 1886-1946; direktør Karen Coffee Company 1914-23; derefter safarileder; ægteskabet opløst 1925.

Karen Blixens forældre:

Dinesen, Adolph Wilhelm, 1845-95; løjtnant, forfatter; rigsdagsmand 1892-95; samejer 1879 med søsteren Alvilde Dinesen: Rungstedgård, Rung-stedlund, Folehavegård, Rungsted Ladegård, Sømandshvile; ægtefælle 1881: Dinesen, Ingeborg Westenholz, 1856-1939; Karen Coffee Company.

Karen Blixens søskende:

1) Inger "Ea" Benedicte Dinesen, 1883-1922; Karen Coffee Company, ægtefælle 1916: Neergaard, Viggo de, 1881-1965; godsejer, Valdemarskilde, Charlottedal, Lille Frederikslund; Karen Coffee Company.

2) Dinesen, Anders Rusti, 1884-1976; godsejer,Leerbæk; Karen Coffee Company.

3) Ellen "Elle" Alvilde Dinesen, 1886-1959; Karen Coffee Company; ægtefælle 1916: Dahl, Knud, 1876-1945; advokat, godsejer, Sandbjerg; interessent i C.A.Reitzels Forlag A/S, udgiver Karen Blixen, Syv fantastiske Fortællinger, 1935.

4) Dinesen, Thomas Fasti, 1892-1979, løjtnant, civiling, forfatter; besidder 1916 af den for godset Katholm, Wentzel Laurentius Dinesens substituerede fideikommiskapital; Victoria Cross 1918; Karen Coffee Company, farmer i Kenya 1920-25; ejer af Folehavegård 1950, af Leerbæk 1956; ægtefælle 1926 Jonna Lindhardt.

Bror Blixens forældre:

Blixen-Finecke, Frederik Theodor baron von, 1847-1919, stamhusbesidder til Dallund (Fyn), og Näsbyholm (Sverige); ægtefælle: Clara Alvilda Benedicte Krag-Juel-Vind-Frijs, 1855-1925; komtesse til Frijsenborg.

Bror Blixens søskende:

1) Carl, 1874-1940; x Olga Wrangel.

2) Ellen, 1875-1911; x Erland af Kleen.

3) Agnes, 1878-1956; ægtefælle 1898: Rosen, Carl Clarence, greve, von, 1867-1955, Karen Coffee Company

4) Marta, 1879-1950; x Claes Cederstrøm.

5) Thyra, x Gustaf Hamilton.

6) Hans, Brors tvillingebroder, 1886-1917; x Brita Trolle.

Karen Blixens farfar og farmor:

Dinesen, Adolph Wilhelm, 1807-76; godsejer, Katholm, ægtefælle: Dagmar Alvilda von Haffner, 1818-74; søster til Thyra Frijs, Frijsenborg; døtre af general Johan Wolfgang von Haffner, 1770 -1829, opretter af stamhuset Egholm.

Karen Blixens far, Wilhelm Dinesens 7 søskende, heraf:

1) Dinesen, Wentzel Laurentius, 1843-1916, godseejer til Katholm; godset solgt 1917 af datteren, grevinde Agnes Knuth.

2) Dinesen, Alvilde, medejer 1879 Rungstedgård, Rungstedlund, Folehavegård, Rungsted Ladegård, Sømandshvile; ægtefælle 1880: Dinesen, Jens Kraft, godsejer til Kragerup, Wiffertsholm, Skjørringe.

3) Dinesen, Dagmar Alvilde, 1874-1950, Karen Coffee Company,.ægtefælle: Folsach, Christian Caspar von, 1858-1950, godsejer til Gjessinggård.

Karen Blixens farfaders svoger:

Haffner, Wolfgang von, 1810-87, besidder af stamhuset Egholm, landstingsmand 1866, indenrigsminister 1869 i regeringen Frijs 1865-70; Wolfgangs svoger konseilspræsident, Carl Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, Frijsenborg.

Karen Blixens farfaders svigerinde:

Haffner, Thyra Valborg von, 1821-88, ægtefælle: Frijs, Carl Emil Krag-Juel-Vind,1817-96, lensgreve til Frijsenborg, besidder af stamhuset Stensballegård; land-stingsmand 1866-80; konseilspræsident og udenrigs-minister 1865-70. Ved faderen, Frederik Carls død, 1815, udgjorde lensgrevskabet Frijsenborg og baroniet Juellinge samt stamhuset Stensballegård ialt 45.000 hektar, med 42 kirker. Juellinge arvedes af Carl Emils broder, Erhard KJVF.

Karen Blixens far, Wilhelm Dinesens fætter:

Frijs, Mogens Krag-Juel-Vind-, 1849-1923, lensgreve til Frijsenborg, besidder af stamhuset Stensballegård; legationsråd i London 1876-80; land-stingsmand 1880-1918; såkaldt engelsk orienteret verdensmand; protesterede 1914 mod ophævelsen af 1860-grundlovens valgprivilegier for landstin-gets godsejere og højest beskattede: hyppige rejser til Asien og Afrika; medejer af plantager i Malya og Siam, solgt 1910 til Ø.K; gik 1919 imod lensafløsningsloven, måske motiveret ved at han ikke havde sønner, ejer af jagtfarm i Naivasha, Kenya; ægtefælle.1884: Frijs, Fritze Sophie Elisabeth, 1865-1949, komtesse Danneskiold-Samsøe; 4 døtre:

1) Inger Dorte, 1885-1975, overhofmesterinde hos dronning Alexandrine; ægtefælle 1907: Wedell, Julius, 1881-1963, lensgreve til Wedelsborg. Karen Coffee Company; i 1959 overdrog Inger Wedell, Frijsenborg og Wedelsborg til sønnen, ven til Karen Blixen, lensgreve Mogens Wedell, der med 10.000 hektar blev Danmarks største jordbesidder.

2) Helle, 1886-1974, ægtefælle 1908: Frijs, Frederik Krag-Juel-Vind-, 1882-1926, lensgreve til Juellinge.

3) "Daisy", Anne Margrethe, 1888-1917; ægtefælle 1910: Grevenkop-Castenskiold, Henrik, gesandt i London.

4) "Sophie", Agnes Louise, 1892-1975, ægtefælle 1914: Bernstorff, Eric, 1883-1968, lensgreve til Gyldensteen; Karen Coffee Company.

Karen Blixens morfar:

Westenholz, Regnar, 1815-66; grosserer i Hamborg, Westenholz Brothers i London. 1853 godsejer til Mattrup med Strids Mølle, Thyrstinggård og Våbensholm, stadig i slægtens eje; folketingsmand 1853-55; Rigsrådet 1856-57; finansminister 1859-60 samtidig med Bror Blixens farfar, udenrigsministeren; i samme regering var KBs faders fætter, lensgreve Frijs kommiteret; ægtefælle: "Mama", Mary Lucinde Grut-Hansen, 1834-1915; bopæl på Folehavegård fra 1882.

Karen Blixens morfaders broder:

Westenholz, Andreas, -1895, grosserer, Westenholz Brothers, generalkonsul i London; godsejer til Dronninggård, 1866-65; solgt til udstykning; Østasiatisk Kompagni, Siam Electricity Company.

Søskende til Karen Blixens mor, Ingeborg Westenholz Dinesen:

1) Westenholz, Regnar Asger, 1855-1925; godsejer til Matrup; medlem af sogne- og amtsråd; præsident for Agrarforeningen; for frihandel og stærkt forsvar, imod statens deltagelse i social og økonomisk politik.

2) Westenholz, Mary "Bess", 1857-1947; ugift; bopæl Folehavegård; redaktør af Protestantisk Tidende; udelukket fra Folkekirken ved dom 1908; trængte ind i Rigsdagen 19.aug 1909 for at holde protesttale mod landets korrupte styre jvf. Alberti-skandalen, men blev afbrudt; talte for kvindernes frigørelse, men undertrykte indfødte kvinder via aktier i Corner Coconut Co, Jendarata Rubber Co, Karen Coffee Co.

3) Westenholz, Aage, 1859-1935, ingeniør, Corps Westenholz, Karen Coffee Company, Corner Coconut Co, Jendarata Rubber Co, Siam Electricity, Westenholz Brothers Co, United Plantations; ægtefælle: Grut-Hansen, Ellen Margrethe, 1875-1951; datter af løjtnant, godsejer William Grut Hansen, Gammalstorp, Sverige. Karen Coffee Company.

4) Westenholz, Karen "Lidda", 1861-1949; ægtefælle: Sass, Georg, 1851-1943; skibsreder, godsejer til Leerbæk; Karen Coffee Company, Corner Coconut Co, Jendarata Rubber Co. Siam Electricity, Westenholz Brothers Co.

Karen Blixens oldefar:

Hansen, Andreas Nicolay, 1798-1873, (broder nationalbankdir. Hans Peder Hansen, 1797-1861); grosserer; medinterresent i Ham-bros Bank, London; medstifter af Privatbanken 1857; ejer af Kokkedal og Øregård, (Nordsjælland), Tirsbæk (Vejle), Nr. Holmegård (Lemvig); ægtefælle1825 på Guernsey-Jersey: Grut, Emma Eliza, 1803-1865. 7 børn:

1) Hansen, Alfred Peter, 1829-93, grosserer; x Emmy Gotschalk:

Grut-Hansen, Charles, 1867-1922, godsejer, Kollekolle og Værløsegård; medlem af bestyrelsen for Corps Westenholz, 1908-19.

Grut-Hansen, William, godsejer, Gammalstorp, Sverige, x Gertrud Heilmann.

Grut-Hansen, Emmy Margrethe, 1862-1923; ægtefælle: Tuxen, Jean,1854-1927; dir. Orlogsværftet. Det Forenede Dampskibs Selskab, Jendarata Rubber Co, United Plantations, Nordisk Kabel & Trådfabriker, Siam Electricity Co.

Grut-Hansen, Ellen Margrethe, Karen Coffee Company. x Aage Westenholz.

Grut-Hansen, Mary, x  Torben Grut Hansen.

Grut, William Lennart, Bangkok. Siam Electricity, m.v.

2) Edmund Hansen-Grut, 1831-1907, øjenlæge, professor; x Bertha Hoskjær, 1832-1911.

Hansen-Grut, Ellinor, 1859-1934; Karen Coffee Company; ægtefælle: Knudtzon, S. Chr. 1844-1913, nationalbankdirektør.

Knudtzon, Thorkil, 1884-1977, advokat; Karen Coffee Company, Corner Coconut Co, Continental and Oversea Trading Co, Dansk Rekyl-Riffel Syndikat. United Plantations, Westenholz Brothers Co, Nationalbankens bankråd. Magasin du Nord; ægtefælle 1910 Karen Tuxen, (maleren, prof. S.L.Tuxen).

Knudtzon, Kristian, 1888-1952, ugift; generalmajor 1941, chef for den danske brigade, Stockholm, 1943-45; militærattache i Moskva. Brigaden kostede 67 mio sv. kr; onde tunger påstod, at halvdelen var anvendt til Knudtzons repræsentation.

Hansen, Torben Grut, 1865-1952; adjudant hos Christian d. 9. og Frederik 8. 1902-06, chef for Christian d. 10` adjudantstab 1924, generalinspektør for Ingeniør-tropperne 1926, generalmajor, kammerherre;. formand for bestyrelsen Korps Westenholz 1908-18, Karen Coffee Company, Corner Coconut Co, Dansk Ilt og Brintfabrik, Dansk Rekylriffel Syndikat, Danske Sukkerfabrikker, Jendarata Rubber Co, International Plantations, Siam Electricity Co, Skandinavisk-Amerikansk Petrolums A/S, Westenholz Brothers Co; ægtefælle 1899: Grut-Hansen, Mary, 1876-1958, datter af godsejer William H. Grut, Gammalstorp

3) "Mama", Mary Lucinde Grut-Hansen, 1832-1915, gift med Aage Westenholz far, Regnar Westenholz, 1815-66.

4) Hansen, Harald, 1835-1902, grosserer, x Anna de Jonquieres.

Grut Hansen, Andreas Nicolay, 1872-1949; Corner Coconut Co, Det Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni, Det Østasiatiske Kompagni, Dansk Rekylriffel Syndikat. United Plantations.

5) Karen Blixens "Tante Ellen", Ellen Mathilde Hansen, 1836-1913, ægtefælle: Peter Andreas Plum, 1829-1915; læge; bopæl Sct. Annæ Plads, København; Karen Dinesens ophold under kursus på Kunstakademiet ved årskiftet 1905-06, etc.

6) Octavius Hansen, 1838-1903, advokat.

Emma Eliza Hansen, 1869-1949, ægtefælle: Benzon, Otto, 1856-1927; apoteker, fabrikejer, forfatter direktør for Kgl Teater 1913-14. Jendarata Rubber Co, Northern Rubber Co, Siam Electricity Co, United Plantations.

Benzon, Alfred, (broder til Otto Benzon) apoteker, fabrikejer 1855-1932; Privatbankens bankråd, De forenede Bryggerier, De Forenede Gummi og Luftringe Fabriker, Den kgl. Porcelænsfabrik, Dampskibsselskaberne Merkur og Vulcan, Nordisk Kabel & Trådfabriker, Siam Electricity Co.

7) Gustav Hansen, 1843-1912, etatsråd.
 

Bojesen, Aage, 1871-; søofficer; siamesiske marine; jagtkaptajn/adjudantchef, marinen, for Christian 10; Gransøe & Co.

Bojesen, Magnus, 1871-; søofficer, kommandør i siamesiske marine; Siam Electricity Co; dir. Alfred Olsen & Co.

Boye, A, & Co, 1916, København-Sau Paolo; 5 mio kr. Bestyrelse: Harald Plum, Oluf Aarestrup, Aage Bojesen, V de Coninck Smith, Eskild Yding, A.J Høhne,

Brandt, Ernst, 1885-, dir. Brandt & Co, Cairo-Alexandria.

Brandt & Co, 1917, København-Cairo-Alexandria, 1 mio kr: Bestyrelse: Harald Plum, Oluf Aarestrup, M.A Abrahamson, Preben Ahlefeldt Laurvig Bille, Frederik Haack, Ernst Brandt, M.J. Davidsen, Paul Hersom.

Branting, Hjalmar, 1860-1925; astronom; redaktør af Social-Demokraten, Stockholm; stats-, finans-, udenrigsminister; deltager i Fredskonferencen, Paris, 1919, Genuakonferencen 1922.

British Bank of Northern Commerce, 1912, Landmandsbanken, København, Stockholm Enskilda Bank, Stockholm, Centralbanken for Norge, Christiania, Banque de Commerce de l`Azoff-Don, Petrograd, Banque de Paris et des Pays Bas, Paris; 2 mio £. Bestyrelse: Rigth Hon. Earl Grey, London, James Currie, London, Emil Glückstadt, S.E Dahl, Kristiania; form.f.norske handelskammer i London K.F. Knudsen; form.f.svenske handelskammer i London H. Bendixon, K.A Wallenberg, Stockholm; I. Jørgensen (Johnsen & Jørgensen, London), ØK ved J. Madsen-Mygdal.

BBNC fik i 1914-15 et tab på 50.000 pund, hvoraf Landmandsbanken dækkede 1/3. Beløbet betaltes i 3 rater i 1916 = 17.625 pund; ifølge bankkommissionen indtjent ved spekulation i DFDS-aktier.

Budtz, Th.E, 1856-; kriminaldommer; Folkebankens bankråd.

Burmeister & Wain, 1872. 1908 10 mio kr. Bestyrelse: Andreas de Richelieu, C.E. Am-mentorp, Johan Hansen, A. Blixen-Finecke, P. de Nully Brown, C.C. Clausen, C.F. Jarl, C.M. Rottbøll, Chr. Sonne, Martin Dessau, Ivar Knudsen, A.F. Jensen.

Bursell, Ernst Åke; farmer, plantageejer, Ruiru, Kenya; tidligere forvalter i Karen Coffee Co. 1930 Tanganyika Planting Company/A.P Møller.

Bülow, Frits, 1872-1955, advokat, 1910 defensor i rigsretssagen mod J.C. Christensen og Sigurd Berg; 1910-13 justitsminister i regeringen Berntsen; juridisk konsulent for Landmandsbanken; formand for Landstinget og Nationalbankens bankråd, afgik som formand efter Landmandsbanksagen; medkonstruktør af Novembersyndikatet 1921; Assurance Compagniet Baltica, Collstrop Skovbrug, Dampskibsselskabet Oceana, Dansk-Italiensk Export Co, Dansk Rekylriffel Syndikat, Det Sønderjydske Kompagni, Det Østasiatiske Industri- og Plantagekompagni, Landmandsbankens Byggeselskab, Tivoli.

Carstensen, C. Dampskibsselskabet Oceana.

Carøe, C.J, -1893; Carøe & Co, Østasiatiske Kompagni.

Carøe, N.C, Dansk Svovlsyre og Superfosfatfabrik.

Centrosojus, russiske kooperative foreningers centralorgan, 1898; strukturen med lokale andelsforeninger ført videre efter revolutionen underlagt partiet; tilført flere produktioner og nye kompetancer til inden- og udenrigshandel.

Clan, J. dir. Udenrigsministeriet. Privatbankens bankråd. Assurance Compagniet Baltica.

Clausen, C.C, advokat. Burmeister & Wain, Dansk-Russisk Dampskibsselskab, De Danske Spritfabrikker, De Danske Sukker-fabrikker, Nordisk Oversøisk Handelsselskab.

Clearing House; formelt aktieselskab stiftet 1919 af Harald Plum, Martin A. Abrahamson, Carl Holbek; den primære hensigt var at sikre Transatlantisk Kompagnis værdier i Rusland ved russiske guldleverancer; sekundært at gøre Clearing House til international central for vareudveksling mellem Rusland-Balticum og Europa-USA efter revolutionen. Samtidig stiftede H.N Andersen konkurrenten United Baltic Corporation Ltd. i London.

Cold, C.T.M, dir. Det Forenede Dampskibsselskab; kaprede i Petrograd ulovligt som formand for Dansk Røde Kors 7 sovjet-beslaglagte Ø.K-skibe; fratrådte som udenrigsminister efter løgn om medvirken i aktiespekulation via Landmandsbanken.

Cold, Frederik. Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni.

Colding, Theodor, gross; Privatbankens bankråd. Wilh. Colding & Co. Køben-havns Margarinefabrik, Nordisk Oversøisk Handels-selskab.

Collet, Holger, 1863-1943; Landmandsbankens bankråd; kammerherre, hofjæger-mester, godsejer, Lundbygaard og Rønne-bæksholm.

Collstrop, Andreas, 1847-1933. Landmandsbankens bankråd, Collstrop Trælast, Crown Butter Export Co, Dansk-Russiske Damp-skibsselskab, Scandinavian Preserved Butter Co, Theodor Lund & Petersen, United Danish Butter Preserving Co, United Export Co.

Collstrop, R, Trælast; 1914; 1,2 mio kr. Andreas Collstrop, Emil Glückstadt, Axel Schmidt.

Collstrop R, Skovbrug, 1919, 0,1 mio kr.  E. Bülow, M. Hansen, K. Lund, W. Schoenberg,. Skove, savværker, træim-præneringsfabrikker i Danzig og Rusland beslaglagt eller ødelagt under krigen og revolutionen.

Continental and Oversea Trading Co. 1916, København, Frankrig, Sydamerika. 4 mio kr. Valdemar de Coninck Smith, Valdemar Glückstadt, Ove Aarestrup, Georges Lacroix, J. Lind, Harald Plum, Eskild Yding. Rekonstrueret efter tab 3,6 mio kr. i 1922, a/s-kapital nedskrevet til 0,5 mio.  Theodor Jensen, Thorkil Knudtzon, Valdemar Eigtved, Ernst Sally Meyer, Aage Dessau.

Corner Coconut Company Ltd, 1913; 1.500 acres kokosplantage på malayiske halvø; kapital 33.000 £.  Aage Westenholz, Torben Grut, Mary "Bess" Westenholz, Andreas Nicolay Grut-Hansen, Thorkil Knudtzon.

Crown Butter Export Co, 1907, 1,3 mio kr. Andreas Collstrop, Emil Glückstadt, Torben Grut, E. Falk-Jensen, Carl Rothe Bech, Ove Sehested-Juul, A Martensen-Larsen, A Kraunsøe, H Wenck, Henri Konow (udenrigs- og krigsminster i kupregeringen 1920), Harald Plum, Eskild Yding.

Dagmar, 1847-1928, prinsesse af Danmark, datter af Christian 9; trolovet Maria Feodorrovna 1864 med zartronfølger Nikolaj, (død 1865). 1866 g.m. tronfølgeren Alexander. Søn, zar Nikolaj II. Onde tunger i zar Nikolais officerskorps 1914-17 påstod, at enkezarinaen var tyskvenlig og umoralsk; fordi hendes far, Chr. 9, var tysker. Dagmars viste afsky for revolutionen, magtskiftet, morderne med blodige hænder, der havde dræbt hendes søn og hans familie, trods han forlængst var abdiceret som zar. Under Sovjets handelsforhandlinger i København 1920 måtte delegationen bo på hotel; ambas-saden var lukket for "morderne".

Dahl, Knud, 1876-1945; advokat; Karen Coffee Co; dir. Silkehuset, København; godsejer til Sandbjerg, Als; Slesvig Hjælpeforening, Grænseforeningen, Grænseforlaget. Knud Dahl, C.A.Reitzels Forlag A/S, udgiver Karen Blixen, Syv fantastiske Fortællinger, 1935.

Dahl, Thorkil; United Plantations.

Dam, Th, dir; Northern Rubber Co.

Damm, Peter Nicolay, 1839-1918, dir. Handelsbanken; Det Sibiriske Kompagni,

Damm, Einar, 1872-1932; dir. Handelsbanken; Det Almindelige Landbrugs- og Plantagekompagni.

Dampskibsselskabet af 1912, kapital 1916 1,6 mio kr: A.P Møller, R.A Robbert, A.W Christensen / prokurister Karl Anker Jørgensen, Th Christensen, Viggo Lindhard, Niels Bonnesen, Aage Hartel.

Dampskibsselskabet Dania, 1900, kapital 1918 0,6 mio kr: Ditlev Lauritzen, Herman Heilbuth, Ernst Sally Meyer, Chr Andresen.

Dampskibsselskabet Orient, 1915; opr. ØK-selskab; 10 mio kr: Ove Ringberg, A.F. Evers, J.F Fenger, Aage Høffding, Christian Schmiegelow. 3. juni 1923 købte Orient af ØK Orient-aktier pålydende 7,5 mio kr. til kurs 320 = 24 mio kr., hvorefter a/s-kap nedsattes til 2,5 mio kr.

Dampskibsselskabet Oceana, 1916, 1919 2 mio kr: nedskrevet 1923 til 75.000 kr. Fritz Bülow, Valdemar Glückstadt, Oluf Aarestrup, C Carstensen, Harald Plum, Paul Dessau.

Danneskjold-Samsøe, Aage, 1886-1945. Landmandsbankens bankråd: lensgreve; besidder af grevskabet Samsøe 1914, fra 1919 under navn Bratting-borg; besidder af det Holmegaardske Fedeikommis.

Dansk Ilt og Brint Fabrik, 1918, 0,2 mio kr; Frederik Moltke, Torben Grut Hansen, dr.tech. M.C. Holst, F.V. Nielsen, Stockholm, dr. F. Linde, München,

Dansk-Italiensk Export Co, 1916, København-Genua, kapital 1919 2 mio kr: Fritz Bülow, Valdemar Glückstadt, Oluf Aarestrup, C Carstensen, Harald Plum, Paul Dessau.

Dansk Ostindisk Plantage Selskab, 1918, 6,2 mio kr. Bestyrelse: Christian David, R.V Forman, Oscar Richter. 24.600 hektar gummitræ- og oliepalmeplantage ved Kotta Penang, Bilah, Sumatra; selskabet solgt 1923 for 10 mio kr. til engelske Wattie Co Concern.

Dansk Rekyl-Riffel Syndikat, 1900, kapital 0,5 mio kr;

Søren Jensen, Ch.H. Christensen, Carl Winther, Frederik greve Moltke, rekylsystemets konstruktører general W.H.O. Madsen og rustmester Bjarnow, samt fra 1908 Aage Westenholz, Corps Westenholz rekylriffelbevæbnede milits, og Andreas Richelieu.

1915 kapital 0,8 mio kr; Ch. H. Christensen udtrådt.

1918 kapital 5 mio kr; Carl Winther udtrådt; M.A. Abrahamson (Harald Plum) og H.K. Faartoft indtrådt.

1919 H.K. Faartoft udtrådt; Frederik Moltke, Werner Haubroe Aage Henckel indtrådt.

1922. 9. juli og 27. september meddeler Landmandsbanken om store tab, og hjælp fra  ØK, Store Nordiske Telegraf., Nationalbanken og Staten.

Harald Plum / Landmandsbanken overdrager Transatlantisk Kompagni til Externa.

Landmandsbanken køber Dansk Rekyl-Riffel Syndikat, et bifirma i Transatlantisk Kompagni.

M.A. Abrahamson (Transatlantisk) udtrådt; Kristen Riis-Hansen, (Landmands-banken) og Knud Sthyr (Externa) indtrådt.

1923 9. marts arresteres Emil Glückstadt, føres til Vestre Fængsel sygeafdeling. 3. juni Emil Glückstadt konverterer fra mosaisk tro til katolik. 23. juni døde Emil Glückstadt på Kommunehospitalet under operation med lokal-bedøvelse.

Knud Sthyr, Kristen Riis-Hansen og Frederik Moltke udtrådt; W.C. Lassen Haubro, Aage F.C. Henckel, Otto Reedtz-Thott og Johannes Fenger indtrådt.

1924 Torben Rist indtrådt. 1925 Peter Pagh-Hansen indtrådt.

1926-28 Søren Mørch hævder, (se senere), at Harald Plum tilbagekøbte Riffelsyndikatet for 1 mio kr af Landmandsbanken.

Otto Reedtz-Thott og Johs. Fenger udtrådt; Torben Grut, Edvard Bülow, Franz Norstrand, Paul Christian Steman og Troels Frederik Plum Troels-Smith indtrådt.

1929, stærk uro omkring Folkebankens engagement med Harald Plum og partnere.

2/8 Torben Grut udtrådt; Andreas Nicolay Grut indtrådt.

23/10. 6 dage før børskrakket i Wall Street begik Harald Plum selvmord på Thorø.

7/12 Andreas Nicolay Grut udtrådt.

1930 Torben Rist, Franz Norstrand, Paul Steman og Troels Frederik Plum Troels Smith udtrådt; Thorkil Knudtzon, Erik Valeur, Flemming Allerup, Emil Chr. Hertz og Percy Ipsen indtrådt.

1931 Flemming Allerup udtrådt.

1934 Emil Hertz og Erik Valeur udtrådt; Torben Grut og Peter Suhr indtrådt.

1935 Produktgrosserer Søren Jensen udtrådt.

1936 A/S-registreringsnummer ændret fra 2205 til 13.842 Nyt Navn: Dansk Rekylriffel Syndikat / Dansk Industri Syndikat / Compagnie Madsen A/S. Paul Bøggild indtrådt.

1937 Peter Suhr udtrådt; prokurist Karl Anker Jørgensen (Dampskibs-selskabet af 1912 / A.P Møller rederier) indtrådt.

1940 Edvard Bülow og Peter Pagh-Hansen udtrådt.

1941 Johan H.P. Lading indtrådt; dr.med. Thorvald Madsen indtrådt. En læge i våben-fabrikation.

1943 Karl Anker Jørgensen udtrådt.

1944 Sabotørgruppen Bopa sprænger Riffelsyndikatet; stopper for en tid firmaets leverancer til tyskerne.

1945 Regnskabstatus 31 mio kr. Aktiver: Bank & kasse 4,4 / fonds 1,1 / andre aktier, nom. 2,7 2,6 / egne aktier 0 / skat, bunden 0,8 / maskiner 1,2 / værktøj 0 / inventar 0,1 / bygninger 1,4 / patenter 0,2 / fabrikata/materialer 5,5 / tilgode datterselsk. 0,4 / debitorer 4,3 / tilgode krigsforsikringserstatning 9,1.

Passiver: Aktiekapital 5,0 / reserve 1,3 / reserve 0,5 / reserve 0,2 / reserve 1,9 / reserve 1,2 / reserve 2,5 / reserve 0,1 / afskrivn.ejd. 0,8 / l}n 0 / kreditorer 14,0 / gæld 1,5 / krigsforsikring 0,2 / tantiemekonto 0 / udbyttekonto 0,4 / bonuskonto 0,4 / gevinst- og tabskonto 1,0.

1946 Torben Grut og Werner Lassen Haubro udtrådt; Julius Hansen indtrådt.

1947 Regnskabsstatus 20 mio kr. Aktiver: Bank og kasse 3,0 / fonds 0,2 / andre aktier 0,5 / egne aktier 0 / skat, bunden 0,9 / maskiner 1,2 / værktøj 0 / inventar 0,1 / bygninger 1,2 / patenter 0,2 / fabrikata/materialer 4,3 / tilgode datterselsk. 2,3 / debitorer 2,0 / tilgode krigforsikringserstatning 4,1.

Passiver: Aktiekapital 5,0 / reserve 1,3 / reserve 0,2 / reserve 1,2 / reserve 0,2 / Afskrivn.ejd. 0,8 / konto skade-ramte aktiver 0,3 / kreditorer 6,2 / * * konto avancebegrænsning 3,5 / konto uopgjorte ricisi 1,2 / gevinst- og tabskonto 0.

1949 Arnold Mærsk McKinney Møller indtrådt; Thorkil Knudtzon udtrådt.

1951 Julius Hansen udtrådt; Erik Ringsted indtrådt.

1952 Percy Ipsen udtrådt. 1956 Axel G.T. Reedtz-Thott indtrådt. 1957 Thorvald Madsen udtrådt. 1959 Aage Henckel og Johan H. P. Lading udtrådt; Ejlif Andersen og Hjalmar Kyrsting indtrådt. 1960 Erik Ringsted udtrådt; Harald Jannik Ipsen indtrådt.

1962 Selskabets navn ændres til DISA; bestyrelsesformand, skibsreder Arnold Mærsk McKinney Møller.

 

Dansk-Russiske Dampskibsselskab, 1893/1918, 10 mio kr; C.C Clausen, Johan Guildal, C.F Ernst, Andreas Collstrop, Vagn Aage-sen, Westy Stephensen, Kay Reinhard.

Dansk Sojakagefabrik, stiftet af Ø.K. 1909, 2 mio kr; H.N. Andersen, J.Madsen-Mygdal, M. Christensen; kapital 1920 8 mio kr. Emil Glückstadt, Ernst Michaelsen, Chr. Schmiegelow, J. Madsen-Mygdal, Carl J. Michaelsen.

Dansk Svovlsyre og Superfosfatfabrik, 1904, kapital 1907 1,5 mio kr. Arnold Abraham-son, N.C. Carøe, Otto Güssefeld, Hermann Heilbuth, H. Siegumfeldt, A.Clement.

Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, 1890/1925. 5 mio kr. Carl Skibsted, Benny Dessau, Even Nielsen, Alfr. Olsen, Ditlev Lauritzen.

David, C.L.. advokat, Dansk Ostindisk Plantageselskab, Schous Fabrikker, Aarhus Oliefabrik.

De Danske Spritfabrikker, 1881/1925. 7 mio kr. Chr.H.Olesen, H.O.Damgaard Nielsen, C. Tvede, C.C.Clausen, Chr.Cloos, L.A.Dam, Ernst Genkel, Louis Meyer, L.M. Riber, Svend Holbæk.

De Danske Sprængstoffabrikker. Frederik greve Moltke, ing. K.W.Nielsen, ing. Ancher Boye.

De Danske Sukkerfabrikker, 1872/1926. 22,5 mio kr. Torben Hansen Grut, Ivan Kondrup, J.Hofman Bang, C.C.Clausen, Westy Stephensen, L.Wilhjelm, F.Jarl, Otto Reedtz-Thott.

De Forenede Bryggerier, 1890-94, Tuborg, (Tvedes, Kongens, Marstrand, Rabeshave, Alliance, Ravnsborg, Frederiksberg, Kastrup, Svanholm, Ny Bryghus); 1916 12 mio, reserve 9,5 mio kr; Alfred Benzon, A.F. Lassen Landorph, L. Zeuthen, Karl Meyer, Carl H Melcior, J.P Winther, Benny Dessau.

De Forenede Gummi- og Luftringefabriker, 1919. Max Lester, J.S. Monies, Alfred Benzon, Niels Schack Eyber, Kai Bing.

De Forenede Smøreksportører, Holbek og T & S .Plum, 1911; 0,1 mio kr. Carl Holbek, V.F.E. Horneman, Thorvald Plum.

Den hvide elefant, se Ole Lange.

Den kongelige Porcelænsfabrik, 1872/1926; 4 mio kr. Andreas de Richelieu, Alfred Benzon, F.Schröder, Hjalmar Madsen, M.Warburg.

Dessau, Benny, 1868-; Privatbankens bankråd; dir. Tuborg Bryggerier, M.J. Ballins Sønner & Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker, Danske Oliemøller & Sæbefabrikker.

Dessau, Harry, ; dir. Mogensen & Dessau Væverier, Odense.

Dessau, Hartvig, 1854-; grosserer, Landmandbankens bankråd. H Dessau & Co..

Dessau, Martin, 1865-; dir. Burmeister & Wain.

Dessau, Paul, Dampskibsselskabet Oceana, Dansk-Italiensk Export Co.

Dessau, Aage L. 1889-; dir. Continental and Oversea Trading Co, Paris,

Det Almindelige Handelskompagni, 1916; kapital 1918 20 mio kr. H.P Hjerl-Hansen, Fr. Nørgaard, Chr. Hansen, Johan Hansen, Carl Holbek, Poul Larsen, Otto E. Andersen, Andreas de Richelieu.

Det Almindelige Landbrugs- og Plantagekompagni, 1919, 2,5 mio kr. H.P Hjerl-Hansen, Otto E. Andersen, Einar Damm, Chr. G Hansen, J. Wedell-Neergaard.

Det Baltiske Produkt Kompagni, 1919, 2 mio kr. P.O.A. Andersen, Carl Scavenius, K.A. Grunth, A. Christy.

Det Danske Koloniallotteri A/S, 1906, kapital 1920 1,5 mio francs: Andreas Richelieu, A Thortsen, J. Munthe-Brun, H. Knuth, J.F. Fenger.

Det Forenede Dampskibs Selskab, 1866, kapital 1918: 30 mio kr; overskud 1918: 37, 5 mio. Andreas Richelieu, Emil Glückstadt, Chr. Hasselbalck, A.F. Lassen, Erik Henius, Carl Torp, J.C. Tuxen, CTM Cold, N Høst.

Det Helsingørske Dampskibsselskab, 1881; kapital 1918 0,5 mio kr; P. Brown jun & Co, P.O.A. Andersen, O.F. Jansen, Carl Rasmussen.

Det Sibiriske Kompagni, 1904, Esmanns & Holbeks russiske filialer; kapital 1915 6,4 mio kr; P.N. Dam, H.P. Hjerl-Hansen, Carl Holbek, S.F. Woldbye,

Det Store Bankkrak, se Søren Mørch.

Det Sydamerikanske Plantageselskab, South American Forest Industry and Shipping Co, Ltd, 5.500 hektar plantage ved Cordoba, Argentina, 1917; 2 mio kr. G.C Bartholdy, Holger Zahle, brygger Vagn Jacobsen, læge Paul Plum, F. Krag-J-V-Frijs, Eskil Yding, V. Brickmann, H. Tellander.

Det Sønderjydske Kompagni, 5 mio kr., stiftet 10. sep. 1920,. efter genfore-ningen med Nordslesvig 10. juli 1920. "Formål: Handel-, fabriks- og rederivirksomhed og landbrug i og uden for Danmarks grænser, samt at anbringe kapital i dermed beslægtede foretagender".

DSK købte ejendommen Storegade 4, Åbenrå, med agenturer i Haderslev, Sønderborg og Tønder. Der blev anlagt en sodafabrik, en krydderimølle og et tepakkeri, dertil 0,5 mio kr. i A/S Mommark Færge, og man ville overtage de tyskejede havne: Andreas de Richelieu, lensgreve Schack-Schackenborg, redaktør H.P. Hansen, konsul Outsen, Anthon Bundgaard, købmand og borgmester Holger Fink, Åbenrå, gårdejer Jørgen From, teglværksejer Hollensen, gårdejer Zachariassen, bankdirektør Nielsen, Sønderborg, bankdirektør Rossen, Tønder, kaptajn P.Michelsen, Åbenrå, købmand Frees, Haderslev, købmand Mathias Nielsen, Åbenrå, amtslæge Lausten-Thomsen, Tønder, hrs. Fritz Bülow og J Madsen-Mygdal.

Det Transatlantiske Kompagni, 1916; kapital 1919 30 mio kr. Martin.Arnold Abrahamson, Andreas Collstrop, Emil Glückstadt, K.F Knudsen, London, A.F Lassen, Harald Plum, H.P Prior, Kay Reinhard, Ove Ringberg,

DTK omfattede 127 firmaer, heraf: Dansk Rekylriffel Syndikat / Bech, van Siclen & Co, New York / A Boye & Co, Sao Paulo / Brandt & Co, Cairo-Alexandria / The Contintal & Oversea Trading Co, Paris / Dansk-Italiensk Export Co, Genua / The East-Sibirian Trading & Packing Co, Wladivostock / Fr. Gagliardi, Sidney / Carl Höepfner, Reykjavik / A.I. Larsen & Co, Merida, Yucatan, Mexico / Ostindiske Handelsskab, Soreabaya / Aug. Petersen & Co, Guayaquil / Russisk Handelskompagni, Moskva / Russisk Asiatisk Kompagni, Omsk, Sibirien / Det Spansk Transatlantiske Kompagni, Barcelona / Det Sydamerikanske Plantageselskab, Buenos Aires / Det Udenlandske Skovindustriselskab, Petrograd / The Union Trading Co Ltd, Buenos Aires / Vils, Johnson & Co, Rio de Janeiro / Winkel & Gedde, Kobe / The Alliance Trading Co, London / The Continal Trading Co, Stockholm / Russian Forrest Industry Ltd, Kristiania / F.C Sievers & Cia, Valpasario / Asbjørn Thon, Kristiania. Ved slutopgørelse august 1923 underskud 207 mio kr.; heraf til Landmandsbanken 165 mio kr. DTK kunne have overlevet, men den liberalistisk stivsindede regering og den offentlige mening - antisemitter hånd i hånd med  antikommunister - havde travlt med at finde syndebukke.

Det Udenlandske Skovindustriselskab, 1916, 8 mio kr; Erik Plum, Jørgen Sehested, Julius Wedell, Carl Winther, F.M Rosenørn-Lehn, Eigil Leth, K.F Knudsen, Young Farney, J.C Juel, Elias Kiær.

Det Østasiatiske Kompagni; 1897 2 mio. 1920 50 mio. kr. Isak G. / Emil Glückstadt, H.N. Andersen, Axel Heide, Holger Petersen, C.J. Carøe, J. Deuntzer, Andreas de Richelieu, V. Høffding, Alexander Foss, Ludvig Wedell-Wedelsborg, C.F Maegaard, J.Madsen-Mygdal, Hans Schiödt, Chr. Schmiegelow, W Weimann..

Det Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni, 1916 20 mio kr. Emil Glückstadt, Fritz Bülow, C. Sonne, C.C. Hansen, Andreas Nicolay Hansen Grut, Louis Richelieu, Frederik Cold, Svend Gad, C von Holck, Christian Schmiegelow, Frederik Juel, Aage Hvalsøe, Erik Leth, Joh. Mygdal-Madsen/Thomas Mygdal-Madsen. Udskilt fra ØK med Dansk Sojakage-fabrik, Munt Austin, Jahore Gummiplantage, Kretay Kokos og Gummiplantage, Timor Gum-miplantage, Pong Tin Mine, Malakka. - "Det ny Selskab har sluttet Overenskomst med Det Østasiatiske Kompagni om Fortsættelse af det mellem Det Østasiatiske Kompagni og Dansk Sojakagefabrik bestaaende vekselvirkende Samarbejde samt om, at Det Østasiatiske Kompagni som hidtil skal bestyre Plantagerne i Østen".

Deuntzer, Johan Henrik, 1845-1918, konseilspræsident, udenrigsminister 1901-05, ju- rist, professor ved Købehavns Universitet, Østasiatiske Kompagni, Siam Electricity Co.

Deuntzer, Sophus, læge, Bangkok.

East Asiatic Rubber Estates, London; 400.000 £, ved: The Earl of Denbigh, etatsråd H.N Andersen, sir Ernest Birch, Metcalfe Larken, J Madsen-Mygdal, Svend Gad. Mount Austin og Timor, 3000 acres, samt 11.000 acres nykøbte gummiplantager samledes 1916 i East Asiatic Rubber Estates.

Externa A/S, 1922, Transatlantisk Kompagnis afviklingsselskab; kapital 12 mio kr; Ernst Sally Meyer, Landmandsbanken. Knud Styhr, Transatlantiske Kompagni. Carl Michaelsen, tidl. Dansk Sojakagefabrik.

Evers, A.F, 1857-; viceadmiral, Dampskibsselskabet Orient.

Eyber, Niels Schack, 1858-1924. Landmandsbankens bankråd; dir. Dansk-Vestindiske Nationalbank; Aarhuus Privatbank, Jydsk Telefon, De Forenede Gummi- og Luftringefabriker. Niels Schack Eyber idømt bøde i Landmandsbanksagen.

Falk-Jensen, E; advokat; Crown Butter Export Co.

Farney, Young, disponent, Kristiania; Det Udenlandske Skov-industriselskab.

Fenger, J.F, 1881-1934; advokat; Dampskibsselskabet Orient, Danske Koloniallotteri, forsvarer for admiral Andreas Richelieu.

Fich, Oscar, 1877-; advokat; Privatbankens bankråd, Det Forenede Dampskibs Selskab. forsvarer for overformynder M.P. Friis.

Foch, Ferdinand, 1868-1942; fransk generalstabschef, marskal, chefgeneral for Ententens allierede hære 1918.

Foss, Alexander, Foss, Einar, Foss, Erling, Foss, Torben, Foss Electric,

Flensborg, Holger, 1875-, banechef, Statsbanerne. August Petersen & Co.

Foch, Ferdinand,

Fabrikken Russoco, 1917, kapital 0,5 mio kr.K. Øllgaard, ingeniør Niels Munk Plum, kaptajn Ebbe Gørtz.

Folkebanken, 1898; kapital 1919: 6 mio kr. Gustav Graae, Frederik Moltke, Einar Jørgensen, C.F Olivarius, B.G Schioldann, Th. E. Budtz, I.L. Johansen, K.L. Jensen, Oscar Meyer, Andreas Nicolay Hansen Grut, H.O. Bjørløw, A. Tofft, F.C. Bretteville-Plum.

Fortuna, Spritfabrikken; 1891, 1918, kapital 2,5 mio kr: Emil Glückstadt, Chr. Lassen, Oluf Aarestrup, Chr. Jensen, N.P. Bruun

Frihavnens Skibsprovianteringsforretning, 1899; Valdemar Glückstadt, Max Levig (Lester), V.T. Schønberg.

Friis, Michael Petersen, 1857-1944, depar.chef, overformynder, statsminister regeringen Friis april-maj 1920 efter Liebes kupregering; tiltalt for aktiespekulation via Landmandsbanken.

Gagliardi, F, & Co; 1918, København, Sidney; 0,5 mio kr. Harald Plum, A.M Abraham-son, Henrik Madsen, H.Wenck, Fr. Gagliardi, Genua.

Gammeltoft, Carl, 1855-1933, Privatbankens bankråd; dir. Danske Sukkerfabrikker.

Genua-konferencen; april-juli 1922 afløste Cannes-konferencen jan 1922; 23 europæiske stater deltog, inkl. Tyskland og Sovjet. Fra Danmark deltog bl.a. Emil Glückstadt og Ernst Sally Meyer fra Landmandsbanken, samt Laura Glückstadts senere ægtefælle, gesandt H.A. Bernhoft. Problem, de konfiskerede vestlige værdier i Sovjet; parterne skiltes i uenighed, fordi Belgien/Frankrig krævede ubetinget tilbagegivelse af udenlandsk ejendom i Sovjet; Tyskland-Sovjet underskrev freds- og handelstraktat i Rapollo, 16. april samme år.

Glad, L.C, fabrikant; Landmandsbankens bankråd.

Glückstadt, Emil, 1875-1923, dir. Landmandsbanken. Banques des Pays du Nord, Paris. British Bank of Northern Commerce, London, Collstrop Trælast, Continental and Oversea Trading Co, Crown Butter Export Co, Dansk-Italiensk Export Co, Dansk Sojakagefabrik, Det Forenede Dampskibsselskab, Det Transatlanske Kompagni, Det Østasiatiske Kompagni, Det Østasiatiske Industri- og Plantage Kompagni. Fortuna Spritfabrik, Nordisk Oversøisk Handels-selskab, Theodor Lund & Petersen, United Export Co.

Glückstadt, Isak, medstifter af Landmandsbanken.

Glückstadt, Waldemar, Continental and Oversea Trading Co, Dampskibsselskabet Oceana, Dansk-Italiensk Export Co, Frihavnens Skibspro-viantering, Max Levig & Co.

Goldschmidt, Axel, 1869-; bankierfirma D.B.Adler; Handelsbankens bankråd, Køge Trævare-fabrik.

Gransøe & Co, 1916; 0,5 mio kr. Oluf Aarestrup, Aage Bojesen, A.J Höhne, K.F. Knud-sen, Harald Plum.

Green, Holmer, 1875-1931, redaktør, Dagbladet Børsen, udgiver af Greens Danske Fonds og Aktier; bankinspektør, dir. Nationalbanken.

Grut, Andreas Nicolay Hansen, 1872-1949; godsejer: Corner Coconut Co, Det Øst-asiatiske Industri og Plantage Kompagni, Det Østasiatiske Kompagni, Dansk Rekylriffel Syndikat. United Plantations.

Grut, Charles Hansen, 1867-1922, godsejer, Kollekolle, Værløsegård: Korps Westenholz.

Grut, Torben Hansen, 1865-1952; adjudant hos Christian 9 og Frederik 8; chef for Christian X.s adjudantstab, generalinspektør for ingeniørtropperne, generalmajor, kammerherre: Korps Westenholz, Siam Electricity Co, Karen Coffee Company, Corner Coconut Co, Dansk Ilt og Brintfabrik, Harald Plums selskaber inkl. Dansk Rekyl-Riffel Syndikat, Danske Sukkerfabrikker, International Plantations, Jendarata Rubber Co, Skandinavisk-Amerikansk Petroleums A/S, Westenholz Brothers Co.

Grut, William Lennart Hansen, Bangkok. Corner Coconut Co, Jendarata Rubber Co, Siam Electricity, Westenholz Brothers Co.

Guildal, Johan, 1855-1920, Handelsbankens bankråd, fabrikant, Goldschmidt & Nord-holms Farverier; Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

Grøn, M.C, 1854-, gross. Handelsbankens bankråd. Grøn & Søn, Randbøldals Fabrikker,

Graae, Gustav, 1878-; advokat; Folkebankens bankråd, Købmandsstandens Oplysningsbureau, Nordisk Frøkontor,

Guldberg, Vilhelm, søofficer; svoger til H.N Andersen; Østasiatiske Kompagni, Siam Elektricity Co.

Gyro, Skive,

Hage, Christopher, 1848-1930, købmand i Sibirien; gross; handelsminister 1916-20 i Zahles regering; Store Nordiske Telegrafselskab.

Hage, Gustav, Northern Rubber Co.

Hage, Johannes, 1842-1923; ejer af Nivaagaard, oprettede Nivågård Malerisamling.

Hansen, Allan. Landmandsbankens bankråd, Nordisk Oversøisk Handelsselskab, Skandinavisk-Amerikansk Petroleums A/S.

Hansen, Johan, 1861-; reder m.v; Privatbankens bankråd; handelsminister 1908-09 i regeringen Neergaard; C.K. Hansen, Dampskibs-selskabet Dannebrog, Burmeister & Wain, Almindelige Handelsselskab, byggede museum på Kastelsvej for sin kunstsamling, splittet ved auktion 1934-35.

Hansen, Ulf, advokat; Siam Electricity Co.

Hansen, Wilhelm, 1868-; Landmandsbankens bankråd:. stifter og dir. Dansk Folkeforsikring, Mundus-Hafnia forsikring; kunstsam-lingen Ordrupgaard.

Hambros Bank, London, 1912; kapital 1921 4 mio £. Landmandsbanken, København, Stockholms Enskilda Bank, Stockholm, Centralbanken for Norge, Christiania, Banque de Commerce l`Azoff-Don, Petrograd, Banque de Paris et des Pays Bas, Paris; medlem af bankrådet: form.f.norske handelskammer i London, sir K.F. Knudsen.

Handelsbanken, Kjøbenhavns Handelsbank, 1873, 1918: F. de Jonquieres, Joh. Hansen, Axel Goldschmidt, M.C.Grøn, Joh.G.Guil-dal, H.P.Hjerl Hansen, Chr.Holm, N.Juel, Poul Larsen, Chr.Moltke, N.C.Monberg, W.Neergaard, N. Chr.Poulsen, A.C.C.L.Schaffalitzky de Muckadell, Hans H.Sthyr, J. Wedel-Neergaard, Frederik Nørgaard.

Harboe, E, 1867-; advokat, konservativt medlem af Folketinget 1918-21; for Stor-Danmark-grænsen. Russisk Handelskompagni; Dampskibs-selskabet Oceana.

Hasselbalch, Christian, 1851-1925, tekstilfabrikant, Privatbankens bankråd, Det Forenede Dampskibs Selskab, Nordisk Oversøisk Handelsselskab.

Hey, Frederik L, 1857-1921, Privatbankens bankråd, vinhandler, godsejer, Billeshave; Kastrup Glasværk, forsikr. Absalon.

Hays, Ted Heyward, læge; Siam Electricity Co.

Haxthausen, tidligere generalkonsul i Petrograd.

Hedemann, Carl G.H von, 1865, søofficer; Union Trading Co.

Heering, William, 1876-; fabrikant; Peter F. Heering, Privatbankens bankråd.,

Heilbuth, Herman. Landmandsbankens bankråd. Dampskibsselskabet Dania, Dansk Svovlsyre og Superfosfatfabrik.

Heide, Axel, 1861-1915, dir. Privatbanken; Østasiatiske Kompagni, Siam Electricity Co.

Hindenburg, Paul von H. und von Beckendorff, Paul, 1847-1934; officerssøn af brandenburgsk adel; generalfeltmarskal 1914, leder af grænseværnet mod øst 1919, præsident 1925; førte reaktionær storgodsejerpolitik; fik fjernet Stresemann, Bruning og von Schleicher; støttede von Papen og industrikapitalen; accepterede Hitlers kup ultimo juni 1934 mod de konservative; efter sigende under pres fra søn-nen, generalmajor Oscar v. H.

Hjerl-Hansen, H.P, 1870-; gross; handelsminister i kupregeringen Liebe 29. marts 1920; dir. E.F. Esmann, Odense-København, Det Almindelige Handelsselskab, Det Almindelige Landbrugs- og Plantagekompagni. Carl Kjærs Efterfølgere, Det Sibiriske Kompagni.

Holbek, Carl, medstifter af Clearing House, underskrev handelsaftalen med Sovjet. De Forenede Smøreksportører, Det Almindelige Handelskompagni, Det Sibiriske Kompagni.

Holst, M.C. 1875-; dr.tech; Aarhus Oliefabrik, Dansk Ilt og Brint Fabrik.

Horneman, V.F; De Forenede Smøreksportører,

Høffding, Victor, 1836-1910; grosserer, jern og frø; Privatbankens bankråd; medstifter af Østasiatiske Kompagni.

Høffding, Aage, grosserer; Dampskibsselskabet Orient.

Höhne, A.J; 1876-; dir. Gransøe & Co.

Industrial Trading Co, 1917, 3 mio kr. Emil Glückstadt, Harald Plum, Kay Reinhard, Torben Grut, Martin A Abrahamson, H.E Tvermoes; tidl. fa. Tvermoes & Abrahamson, teknisk import & eksport; filialer i Petrograd, Gøteborg, Antwerpen.

Ipsen, Percy Harald, 1880-, civiling. dir. Dansk Rekyl-Riffel Syndikat. Percy Ipsen blev hårdt angrebet for ivrig selskabelig omgang med tyskerne 1940-45.

Ipsen, Harald Jannik, Dansk Rekyl-Riffel Syndikat.

Jacobsen, Vagn, 1884-1931; brygger, dir. Carlsberg Bryggerierne; aktivist for Stor-Dan-mark 1920; Det Sydamerikanske Plantage-selskab.

Jantzen, H. dir. Ostindisk Handelsselskab. Plantageselskabet Sumatra.

Jarl, C.F. (f. Jørgensen) 1872-; ingeniør, Privatbankens bankråd. Øresunds Chemiske Fabrikker, Ballins Sønner & Hertz., Burmeister & Wain, Aarhus Oliefabrik.

Jendarata Rubber Co, 1907, Bangkok, Siam-København; 4.800 acres gummiplantage; kapital 40.000 £. Vilhelm Gedde, T.A Göttsche, Aage Jonsen. 1913, kapital 47.000 £; overskud 1916 80 % = 488.000 $. Aage Westenholz, Torben Grut, Jean Tuxen, Otto Benzon, Aage Jonsen, Lennart Grut, Vilhelm Gedde. Herluf Hansen.

Jennow, Maage & Co, 1913, København/Kola/Murmansk/Archangelsk; 1 mio kr. Knud Øllgaard, H.L de Coninck Smith, Andreas Jennow, Kurt Maage.

Jensen, Theodor, 1866-; frøhandel en gros; kons. m.a. Folketinget; Continental and Overseas Trading Co.

Jensen, Søren, produktgross. huder & slagteriaffald, medstifter af Dansk Rekylriffel Syndikat.

Johansen, I.L, stationsforstander; Folkebankens bankråd.

Johnson, Helge A, skibsreder, Stockholm; United Plantation.

Judenitch, Nikolaj, 1862-, general, minister i Nordvestregeringen; forsøgte okt-nov 1919 fremtrængen mod Petrograd som chef for de baltiske, russiske, finske, svenske og danske frikorps. Judenitch blev efter fransk krav støttet af den tyske hær, der feb 1918 havde erobret Estland for at hjælpe den tysk-estiske overklasse på riddergodserne mod overgreb; Trotsky gik til modangreb og vandt; Judenitch flygtede bl.a. til København.

Juel, J.C. gross; Kristiania; Det Udenlandske Skovindustriselskab.

Juncker, Th. dir. Aarhus Oliefabrik, medlem af nazipartiet og Dansk-Tysk Forening.

Justesen, J.P. gross; Assurance Compagniet Baltica.

Jørgensen, Einer, 1870-, Folkebankens bankråd;.entreprenør; Dansk Arbejdsgiverforening,

Jørgensen, Karl Anker; prokurist, A.P.Møller rederier. Bach´s Cane Sugar Co, Dansk Rekyl-Riffel Syndikat, Tanganuika Planting Co.

Karen Coffee Company Ltd A/S, København-Nairobi, Britisk Østafrika, Kenya.

1913-14. Vedtægter af 28. nov. 1913. Selskabets kaffeplantage i Østafrika, stor 660 acres. Værdi 13.000 £. Bestyrelse: Aage Westenholz, Ingeborg Dinesen, Mary Bess Westenholz, Inger Benedicte Dinesen. 

Aktiekapital 16.500 £ i aktier på 10 £, lydende på navn; deraf 1.500 £ friaktier; på rest 15.000 £ er indbetalt 60 %.

* I april 1915 rejste KB til Paris, derfra til Danmark. Hun lå syg i fire måneder hos bl.a. prof. Rasch. Bror til København. I nov. sejlede Bror og KB fra Gøteborg til London; derfra nåede de tilbage til farmen, dec.1916.*

1916. Selskabets kaffeplantage i Britisk Østafrika, stor 660 acres. Værdi 25.000 £. Aage Westenholz, Ingeborg Dinesen, Mary Bess Westenholz, Inger Benedicte Dinesen, Georg Sass, Ellen Margrethe Westenholz. Aktiekapital 25.000 £ i aktier på 10 £, lydende på navn. 5.000 £ er friaktier. 20.000 £ er indbetalt kontant".

1917. Ændrede vedtægter af 28. sept. 1916. Selskabets plantager og farms i Britisk Østafrika af samlet areal ca. 10.660 acres. Aage Westenholz, Torben Grut, Ingeborg Dinesen, Christian Folsach, Georg Sass, Carl Clarence Rosen, Viggo Neergaard, Thorkil Knudtzon. Aktiekapital 930.000 kr. i aktier på 1000 kr. lydende på navn. 84.000 kr. er friaktier. 846.000 kr. er indbetalt kontant.

1918. Selskabets plantager og farms i Britisk Østafrika af samlet areal 10.660 acres. Aage Westenholz, Torben Grut, Ingeborg Dinesen, Christian Folsach, Georg Sass, Carl Clarence Rosen, Viggo Neergaard, Thorkil Knudtzon. Aktiekapital 977.000 kr. i aktier på 1.000 kr. lydende på navn. 97.000 kr. er friaktier. 880.000 kr. indbetalt kontant.

* August 1919 rejser Karen og Bror Blixen via ophold i London til Danmark. Bror Blixen rejser til Sverige; derfra til farmen, marts 1920. KB ankommer til farmen dec. 1920. *

1922. Selskabets plantager og farms i Britisk Østafrika af samlet areal 10.660 acres. Aage Westenholz, Torben Grut, Ingeborg Dinesen, Christian Folsach, Knud Dahl, Carl Clarence Rosen, Viggo Neergaard, Thorkil Knudtzon. Aktiekapital 1.200.000 kr. i aktier på 1.000 kr. lydende på navn. Udstedt 62.000 kr. nye aktier, heraf 18.000 kr. friaktier for ydede tjenester, og 44.000 kr. aktier, hvoraf er indbetalt 50 pct uden forpligtelse til yderligere indbetaling.

Tab 1921: 367.867 Sh. Tab 1922: 82.140 Sh. Efter afskrivning af reservefonden 29.106 Sh. udviste tabskontoen 484.983 Sh. heri 62.048 Sh. indbefattet tab ved udstedelsen af aktier til underkurs. Regnskabsbalancens passiver: 2.110.278 Sh. På aktivsiden underskud: 484.983 Sh. Bygninger, løsøre, m.v.: 309.069 Sh.

Farmenes værdi: 1.316.225 Sh. Bogani Estate, 4.749 acres: 834.557 Sh. M`ba- gathi Estate, 657 acres: 289.000 Sh. Uasin Gishu Estate, 5.400 acres: 192.668 Sh.

* Thomas Dinesen og KB rejser fra farmen i marts 1925. Thomas Dinesen i Aden. KB rejser til Danmark via Paris; er tilbage på farmen marts 1926. *

Ændrede vedtægter af 26. juni 1925. Selskabets plantager og farms i Britisk Østafrika af samlet areal 5.260 acres. Uasin Gishu Estate, 5.400 acres, solgt efter regnskabsafslutningen. Aage Westenholz, Torben Grut, Ingeborg Dinesen, Thomas Dinesen, Viggo Neergaard, Thorkil Knudtzon. 

Aktiekapital 59.160 £. Oprindelig 20.000 £, hvoraf 5.000 £ friaktier. 1915 udvides aktiekapitalen med 5.000 £, der indbetaltes kontant. Af de 5.000 £ friaktier udstedtes 2.000 £ som bonus til tegnerne af de oprindelige 15.000 £ betalbare aktier, 2.850 £ udstedtes som betaling til selskabets direktør, funktionærer og andre for udført arbejde.

Der regnes skiftevis med engelske pund og danske kroner. 

1916 ændredes aktiekapitalen fra sterling til danske kroner, udvidedes til 1 mill. kr, heraf 497.000 kr. til ombytning med den tidligere aktiekapital 24.858 £ i forholdet 1.000 kr. nye aktier for hver 50 £ ældre aktier. 480.000 kr. indbetaltes kontant. Bestyrelsen bemyndigedes til at udstede resterende 20.000 kr. betalbare aktier og 3.000 kr. friaktier. 1919 udstedtes 1.000 kr. friaktier.

1921 og 1922 udvides aktiekapitalen til 1.200.000 kr., hvoraf 150.000 kr. betaltes med 50.751 Rupees og 44.000 kr. med 50 pct uden forpligtelse til yderligere indbetaling. 28.000 kr. udstedtes som friaktier for ydede tjenester.

Dette afsnit i regnskabet har utvivlsomt løftet et par øjenbryn i datidens børskredse, og vakt lidt postyr blandt aktionærerne, der næppe alle var forretningsmænd, men grever, komtesser m.v, der fulgte KB´s oplevelser i Afrika.

Tabsårene, der begyndte i 1921 og 1922 afslører, hvilke metoder Westenholz og Knudtzon satte i højsædet:

I 1921 og 1922 udvidedes aktiekapitalen til 1.200.000 kr. uden at præcisere, i hvilket år, der skete hvad. Vi får dernæst at vide, at 44.000 kr. aktier er betalt med 50 pct, = 22. 000 kr. Siden blev det kun 25 pct. Samt at der er udstedt 28.000 kr. friaktier for ydede tjenester. Er de 28.000 kr. identisk med bruttoydelsen af tjenesten, eller udgør den kun 50 pct. af 28. 000 = 14.000 kr.?

1924 udvides kapitalen til 1.446.000 kr., med 246.000 kr., hvoraf 160. 000 kr. betaltes med 25 pct. af deres pålydende, uden pligt til yderligere indbetaling. 50.000 kr. til afgørelse af gældspost 9.460 Sh., og 36.000 kr. udstedtes uden kontant indbetaling som vederlag til selskabets direktør, KB, da Brors ansættelse var ophørt.

I 1925 er kapitalen konverteret til 57.840 £; for hver gammel aktie på 1.000 kr. er udstedt 4 aktier á 10 £. Samtidig udvides aktiekapitalen med 1.320 £ til 59. 160 £.

De nye aktier udstedt uden indbetaling som vederlag til direktøren. Aktiekapitalen 1.446.000 kr konverteret til 57.840 £ sterling, er afregnet til kurs 25,00 d.kr. per £ á 20 Sh. 1 Sh = 1.25 dkr. 

Regnskabsbalancen viste aktiv/passiv saldo 1.886.154,35 Sh.

Tabskontoen efter afskrivning udgjorde 216.055 Sh. overført til 1926.

1928. Areal 5.260 acres. Aage Westenholz, Torben Grut, Ingeborg Dinesen, Thomas Fasti Dinesen, Viggo Neergaard, Torkild Knudtzon. Aktiekapital 59.160 £. Regnskabsbalance aktiver/passiver 1.973.328 Sh.

Tab 1925-26-27 opgjort til i alt 545.731 Sh. Der var udstedt 5.916 aktier á 10 £, opført til værdi af 1.183.200,00 Sh.

* 1929-30. Fra primo april 1929 til medio feb. 1930 er KB på Rungstedlund, og i England på besøg hos Denys Finch-Hattons familie. * Karen Blixen forlod Afrika i august 1931.*

Den 2. okt. 1931 trådte selskabet i likvidation med godsejer Viggo de Neergaard som likvidator. 17. jan. 1933 blev Karen Coffee Company afmeldt Aktieselskabs-registret.

1913, 16.500 £. Aage Westenholz, Ingeborg Dinesen, Mary "Bess" Westenholz, Inger Benedicte Dinesen. Areal 660 acres.

1916, 0,93 mio kr. Aage Westenholz, Torben Grut, Ingeborg Dinesen, Christian von Folsach, Georg Sass, Clarence von Rosen, Viggo de Neergaard, Thorkil Knudtzon. Areal 10.660 acres.

1922, 1,2 mio kr. Aage Westenholz, Torben Grut, Ingeborg Dinesen, Christian von Folsach, Knud Dahl, Clarence von Rosen, Viggo de Neergaard, Thorkil Knudtzon.

1925, 59.160 £; Aage Westenholz, Torben Grut, Ingeborg Dinesen, Thomas Fasti Dinesen, Viggo de Neergaard, Thorkil Knudtzon. Areal 5.260 acres.

Nye aktier 1.320 £ udstedt uden indbetaling som kontraktmæssigt vederlag til selskabets direktør Karen Blixen Finecke.

1928, 59.160 £. Aage Westenholz, Torben Grut, Ingeborg Dinesen, Thomas Fasti Dinesen, Viggo de Neergaard, Thorkil Knudtzon. 1931, 2. oktober; selskabet trådt i likvidation ved Viggo de Neergaard. Underskud, brutto, cirka 2 mio sh; avance ved køb af aktier til underkurs ikke indregnet.

Restgæld 268.000 kr. på pant opindelig 400.000 solgt til Armadores Finance and Investment Co. 1937, Karen Estates, 20 minutter fra Nairobi centrum, udbydes af Remy Martin, fa. Richardson & Martin, i parceller af 10 acres a 15 £ per acres. 15 £ x 5.260 = 78.900 £.

Kinch, Emanuel, 1862-1934, Oriental Provision Store, Andersen & Co, Bangkok, Siam Electricity Co.

Kinch, Frederik, Oriental Provision Store, Andersen & Co, Bangkok.

Kiær, Elias, gross; Kristiania; Det Udenlandske Skovindustriselskab.

Kierulf Petersen, C, advokat; Brandt & Co.

Koltschack, Alexander, 1874-1920, admiral, nov. 1918 – jan. 1920 minister i Omskregeringen, selvudråbt rigsforstander, øverstbefalen-de for de antibolsjevikiske styrker, henrettet i Irkutsk.

Knuth, Heinrich, 1870-1939;  greve, kammerherre, ordenskapitlet; x Elisabeth Vind, besidderinde af det Vind-Tesdorphske Fidei-kommis. Danske Koloniallotteri;

Konow, Henri, 1862-, viceadmiral; udenrigs- og forsvarsminister i kupregeringen Liebe, marts-april 1920; Crown Butter Export Co, Spansk Transatlantisk Co.

Krassin, Leonid, 1870-1926, ingeniør, dir.f. russiske Siemens-Schuckert; kommissær for udenrigshandel, deltog i Genua-konferencen 1921-22; formand for økonomiske råd, Moskva; gesandt i Paris/London, 1923-26. Se Centrosujus.

Kraunsøe, A, dir; Crown Butter Export Co,

Krebs, G, ingeniør; United Export Co.

Kristensen, H.C, gross. Ballins Sønner & Hertz.

Kaarsted, Tage, 1928-, kgl. ordenshistograf, professor ved Odense Universitet. "Admiralen Andreas de Richelieu, Forretningsmand og politiker".

Lading, H.P, prok. Nordisk Kabel og Trådfabriker, Dansk Rekyl-Riffel Syndikat.

Landmandsbanken, 1920 100 mio kr. Bankraadet 1920 og 1921: Carl Bech, V. Bentzon, F. Brockenhuus-Schack, Otto Bull, H. Collet, Andreas Collstrop, Aage Danneskjold-Samsøe, H. Dessau N. Schack Eyber, M.P. Friis, L.C Glad, Allan Hansen, Wilh. Hansen, Hermann Heilbuth, A.G. Moltke, F.C. Moltke, H.P. Prior, Fr. Raben-Levetzau, Andreas Richelieu, Viggo Reimer, Kay Reinhard, O.C Scavenius, Chr. Sonne, Bjørn Stephensen, A Tesdorph, Bendt Wedell. Direktion: Emil Glückstadt, Ove Ringberg, Frederik Rohte, Emil Rasmussen, C Harhoff.

Bankrådets formand 22. september 1922-1926 hrs. Vagn Aagesen.

Bankrådets formand, jan 1931 skibsreder A.P Møller.

Lange, Ole. "H.N. Andersen og ØK", I – II.

Lassen, A.F. godsejer 1901 Høvdinggaard, plantageejer 4.000 ha i Chile. Bech, van Siclen & Co, De forenede Bryggerier, Det Forenede Dampskibs Selskab, Det Transatlantiske Kompagni.

Lassen Landorph, F, administrator; Privatbankens bankråd, Tuborg, De Forenede Bryggerier.

Lasson, Frans. Karen Blixen. Breve fra Afrika I 1914-24, II 1925-31. udgivet for Rungstedlundfonden af Frans Lasson. Gyldendal 1978.

Lausen, Fr, dir. Århus Oliefabrik, Plantageselskabet Sumatra.

Lauritzen, Ditlev, 1859-1935; smøreksportør, skibsreder; Nationalbankens bankråd; Esbjerg Handelsbank, Dampskibsselskaberne Dania, Jylland, Vesterhavet. Assurance Compagniet Baltica, Danske Oliemøller & Sæbefabrikker, Baltic Cotton Company.

Lerche, Kay de, søofficer; Siam Electricity Co.

Lerche, Christian, lensgreve, Lerchenborg; økonomisk rådgiver Niels Schack Eyber; efter Landmandsbankens sammenbrud var greven ruineret, solgte godset.

Lester, Max (Levig), 1856-1966. assurandør; Max Levig & Co, søforsikring, associeret Assurance Compagniet Baltica; Frihavnens Skibsprovianteringforretning, De Forenede Gummi- og Luftringefabrikker.

Leth, Eigil, ingeniør, 1880-, Det Udenlandske Skovindustriselskab; medlem af den.danske regeringsdelegation i Moskva 1923.

Levin, J.M & Co, vekselererfirma; Landmandsbankens væsentligste børsmægler.

Levin, Johan M, vekselerer. Ballins Sønner & Hertz.

Levig, Max & Co, søforsikring: indehavere Max Lester (Levig) og Valdemar Glückstadt; associeret til Assurance Compagniet Baltica.

Liebe, Otto; advokat, juridisk rådgiver for Christian 10; statsminister for kupregeringen april 1920.

Litvinof, Maxim, 1876-; (opr. litauer; Meier Heloch Wallach); fængslet socialdemokrat, flygtede til Schweitz, sluttede sig til Lenin; udsending til England 1917, fængslet som gidsel; folkekommissær for Sovjets udenrigshandel 1920, deltager i delegationen til København 1920, udenrigsminister 1921, Genua-konferencen 1922 og Rapallo-fredsaftalen med Tyskland samme år, afløst af Molotov 1939, ambassadør i USA 1941-43.

Lund, K, prokurist; Collstrop Skovbrug.

Lyngbye, H.P, konferensråd; Privatbankens bankråd.

Madsen, Henrik, 1861-; cand. jur; politiinspektør, chef for Kbh.s Opdagelsepoliti 1895-1919; undersøger af Albertisagen 1908; Fr. Gagliardi & Co.

Madsen, Wilhelm Hermann Oluf, 1844-1917, general, krigsminister i Deuntzers regering 1901-05; samme år med rustmester Bjarnov konstruktør af rekylsystem til pistoler, rifler, maskingeværer, maskinkanoner. Dansk Rekyl-Riffel Syndikat.

Madsen-Mygdal, Johannes, 1874-1924; broder til Th.M-M; dir. i Østasiatiske Kompagni. Baltic Cotton Co, British Bank of Northern Commerce, Dansk Sojakagefabrik, Det Sønderjydske Kompagni, Det Østasiatiske Kompagni, Det Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni.

Madsen-Mygdal, Thomas, 1876-1943, landbrugskonsulent, præsident for landbrugsrådet 1919, ejer 1920 af godset Edelgave, rette navn iflg. onde tunger en gave fra H.N.Andersen; landbrugsminister i ministeriet Neergaard 1920-24; statsminister for koalitionen venstre-konservative 1926-29, medlem af Dansk-Tysk Forening og nazipartiet, begravedes 1943 fra Holmens Kirke med tysk honnør; Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni.

Magasin du Nord, Th.Wessel & Vett, 1899/1926. 8 mio kr. C.C.Clausen, Carl Vett, Carl Raffe, Carl Torp, Kay Reinhard, Aug. Bagge, Thorkild Knudtzon.

Mannerheim

Martensen-Larsen, Andreas, 1882-1935, advokat; dømt 1931 for overtrædelse af aktieselskabsloven. Crown Butter Export Co.

Messerschmidt, John, 1855-, fabrikant. Ballins Sønner & Hertz.

Migel, Parmenia. "Tatania".

Moltke, Adam, 1868-1958; Landmandsbankens bankråd; godsejer, Espe, greve, kammer-herre, hofjægermester.

Moltke, Christian, 1833-1918; Handelsbankens bankråd, godsejer, Lystrup og Jomfruens Egede; greve, kammerherre, hof-jægermester.

Moltke, Frederik Christian, 1858-1926; Landmandsbankens bankråd;.godsejer, lensgreve til Bregentved.

Moltke, Frederik, greve, ritmester, 1877-1939; Folkebankens bankråd; Dansk Rekyl-Riffel Syndikat, Dansk Ilt og Brint Fabrik, De Danske Sprængstoffabrikker.

Monberg, N.C, 1856-1930; arkitekt, entreprenør; trafikminister i regeringen Liebe marts-april 1920; Handelsbankens bankråd..

Morgan, John Pierpont I, 1837-1913. Morgan Bank. Emil Glückstadt - volontør i Morgan Bank.

Muckadell, A, Schaffalitzky de, 1859-, lensgreve til Muckadell; Handelsbankens bankråd.

Møldrup, J.V. 1867-; advokat; United Export Co,

Møller, Arnold, P, skibsreder; A.P. Møller rederier, Landmandsbankens bankråd, Dansk Rekyl-Riffel Syndikat, Tanganyika Planting Company, m.m.

Møller, Arnold Mærsk McKiney; skibsreder; A.P. Møller rederier, Dansk Rekylriffel Syndikat, Tanganyika Planting Company, m.m.

Mørch, Søren, lektor i historie ved Odense Universitet. "Det Store Bankkrak". Landmandsbankens sammenbrud 1922-1923.

Nansen, Fridtjof, 1861-1930; norsk polar- og oceanforsker; tog initiativ til udveksling af tyske krigsfanger i Sibirien, russiske i Europa 1920; Geneve-konferencens overkommissær for hjælp til hungerramte i Rusland 1921; hjælp til statsløse jøder i Polen/Rusland 1922; Nobels Fredspris 1923.

Nathansen, Johan, 1870-1922, advokat, Ballins Sønner & Hertz.

Nationalbanken i Kjøbenhavn, 1818, A/S med seddelmonopol; 1907, handelsministeren påser at banken opfylder de af staten og det offentlige pengevæsen pålagte forpligtelser. 1917 27 mio kr. C.A. Olesen, Bernstorff-Mylius, Fritz Bülow, L. Fleron, Emil Hjorth, Kirketerp, C.A. Knuth, D. Lauritzen, Lüttichau, Edv. Neergaard, V. Oldenburg, Rosenkrantz, S.H. Sthyr, C.S Wassard, J. Winther, Johs. Lauridsen, Westy Stephensen, Marcus Rubin, C. Ussing.

Neergaard, Niels, 1854-; politiker, Venstre; finansminister 1908-13, stats- og finansminister 1920-24, finansminister 1927-29; Store Nordiske Telegraf Selskab.

Neergaard, Wenzel Flach de, 1864-1919; Handelsbankens bankråd. godsejer Faarevejle og Petergaard;

Nordisk Kabel- og Trådfabriker, 1919, 2 mio kr. Emil Glückstadt, Aage Hassel, Alfred Benzon, E.J.Raffel, H.Harkier, stifter: dir. H.P.Prior; prokura H.P.Lading, J.C.Tuxen.

Nordisk Oversøisk Handelsselskab, 1916. 1918 15 mio kr, nedskrevet 1919 til 0,9 mio, plus reserverede forskrivninger 7,5 mio kr; tab ialt ved status 1922 19 mio kr. Emil Glückstadt, Andreas Richelieu, Th. Colding, Max Ballin, C.C. Clausen, Allan Hansen, Chr. Hassel-balck, H.C.V. Siegumfeldt, H. Eriksen, H.L. de Coninck Smith.

Nordiske Trust Co, 1926, kapital 4 mio kr; Andreas Nicolay HansenGrut, A. de Coninck Smith.

Norstrand, Franz, 1876-; Privatbankens bankråd; gross. fa. Carl Norstrand, , Dansk Rekyl-Riffel Syndikat. Aarhus Oliefabrik.

Northern Rubber Co, 1925, Kuala Hou Estate, Malakka, 1 mio kr. Gustav Hage, A.E. Kirchhoff, K. Wium, Jørgen Brock.

Olesen, Chr, 1885-, dir. Danske Spritfabrikker. Privatbankens bankråd. De Danske Spritfabrikker konkurrent til Landmandsbankens Spritfabrikken Fortuna.

Olesen, C.A, Nationalbankens bankråd.

Olivarius, C.F, advokat. Folkebankens bankråd..

Oppermann, Adolf, 1861-1935, professor i skovbrug v. Landbohøjskolen; Det Udenlandske Skovindustriselskab.

Ostindiske Handelsselskab, 1917, 2 mio kr. H. Siegumfeldt, H. Jantzen, A.A. Nøkleby, P.F. Wonsild, Harald Plum, Eskil Yding.

Paulsen, Fr. 1861-, bankdir. Københavns Diskontobank. Ballins Sønner & Hertz..

Pedersen, Erik Helmer, 1932-, historiker, dr.phil. "Pionererne".

"Pionererne", se Erik Helmer Pedersen.

Plum, Erik. Det Udenlandske Skovindustriselskab, T&S Plum, P& E Plum, Plums Handels-Aktieselskab. Russisk Handelskompagni.

Plum, Frederik, 1835-1905, købmand i Assens.

Plum, Harald. 1881-1929. August Petersen & Co; Bech, van Siclen & Co, Boye & Co, Brandt & Co, Clearing House, Continental and Overseas Trading Co, Dampskibsselskabet Oceana, Dansk-Italiensk Export Co, Dansk Rekyl-Riffel Syndikat, Det Transatlantiske Kompagni, F. Gagliardi & Co, Gransøe & Co, Industrial Trading Co, Ostindiske Handelsselskab, Scandinavian Preserved Butter Co, Spansk Transatlantiske Co, Theodor Lund & Petersen, United Danish Butter Preserving Co, United Export Co, United Trading Co, Winkel & Gedde.

Plum, Kaj Munk, 1878-; grosserer; N. M.& F.Plum, Plums Kolonialforretning A/S.

Plum, Niels Munk, 1882-1942, ingeniør; Fabrikken Russoco.

Plum, Paul, grosserer, P&S Plum, P&E Plum, Det Sydamerikanske Plantageselskab, Det Transatlantiske Kompagni.

Plum, Peter Andreas, 1829-1915; læge/kirurg; prinsesse Dagmars livlæge i Skt. Petersborg 1866-67; gift med Ellen M Grut Hansen, Karen Blixens "Tante Ellen på Skt. Annæ Plads", datter af købmand, etatsråd Andreas Nicolay Hansen x Eliza Grut.

Plum, Sophus Munk, 1847-1904; grosserer; P & S.M Plum

Plum, Thorvald, 1844-1923; grosserer; P & S.M Plum, De Forenede Smøreksportører

Plum, Frederik C. Bretteville, 1873-1937; dir. Folkebanken.

Plum, Thorvald S. Bretteville, 1876-1941; N.M. & F.Plum, Plums Handels-Aktieselskab.

Plum, Troels Frederik, se Troels-Smith.

Poulsen, A, gross. Dampskibsselskabet Oceana.

Poulsen, N, kreditforeningsdir. Handelsbanken.

Prior, Frederik; bankdir. Paris.

Prior, H.P. 1866-1936, Nordisk Kabel- og Trådfabrikker. Prior idømt fængsel under Landmandsbanksagen for bedrageri ved NKTs betaling af aktiespekulation.

Privatbanken, 1857. 1916 36 mio kr. Chr. Hasselbalch, H. Klitgaard, C.W. Ahlefeldt Laurvig, A. Blixen-Finecke, Alfred Benzon, J. Clan, Th. Colding, Benny Dessau, Fr.L.. Hey, J.H. Koch, F. Lassen Landorph, adv. Otto Liebe (kupregeringen 1920), H.P.J. Lyngbye, A. C. Schlichtkrull, E. Suenson.

Privatbanken rekonstrueret okt. 1928 ved nedskrivning af a/s-kap. med 80 pct. tilført 28 mio; kapital 1931 40 mio kr; O.A.Andersen, Benny Dessau, Eigil Bramsen, O.Fich, C. Gammeltoft, O.E. Andersen, Alfred Benzon, O. Buhl, Wm. Heering, C.F. Jarl, Fr. Nordstrand, Chr.H. Olesen, P. Wonsild, V. Zeltner.

Raben-Levetzau, Frederik, 1850-1933; Landmandsbankens bankråd; lensgreve til Aalholm med Bremersvold, Beldringe, Lekkende; udenrigsminister 1901 i J.C. Christensens regering, demissionerede 1908; bidrog til at vælte regeringen efter afsløringen af svindleren. justitsminister Peter Adler Alberti.

Rajah Una Estate, 2.600 acres kokosplantage, Malaya; se United Plantations.

Ramm, J, adjunkt; Det Udenlandske Skovindustriselskab.

Rapallo-traktaten, se Genua-konferencen.

Reimer, Viggo, 1856-1940. Landmandsbankens bankråd;.dir. Landmandsbanken Nakskov; Nakskov Handelskompagni/Ø.K, Nakskov Skibsværft/Ø.K. Den danske Mælkekondeseringsfabrik/Ø.K.

Reinhard, Kay, 1871-1928. Landmandsbankens bankråd; dir. Dansk-Russiske Dampskibsselskab. Det Forenede Dampskibs Selskab, Industrial Trading Co, Magasin du Nord, Theodor Lund & Petersen, United Export Co.

Reedtz-Thott, Otto, 1872-1927, lensbaron til Gavnø; Dansk Rekylriffel Syndikat, Store Nordiske Telegrafselskab, De Danske Sukkerfabrikker,

Reedtz-Thott, Axel, baron til Gavnø. Dansk Rekylriffel Syndikat.

Reyn, P, bankdir. Aarhus Privatbank; Aarhus Oliefabrik.

Richelieu, Andreas du Plessis, 1852-1932, tidl. admiral i Siam. Landmandsbankens bank-råd –1922. Burmeister & Wain, Dansk Rekylriffel Syndikat, Danske Koloniallotteri, Det Forenede Dampskibs Selskab, Det Sønderjydske Kompagni, Det Østasiatiske Kompagni, Den kongelige Porcelænsfabrik, Nordisk Oversøisk Kompagni, Siam Electricity Co; aktiv for Stor-Danmark til Sli-Dannevirke.

Richelieu, Louis, 1856-1910, marineminister i Siam, Østasitiske Industri og Plantage Kom-pagni, Siam Electricity Co, hofjægermester, Kokkedal gods, medlem af nazipartiet, undersøger af jødisk kapital i danske firmaer.

Richter, Oscar, Medan, Sumatra; Dansk Ostindisk Plantage Selskab.

Ringberg, Ove, 1883-1922, dir. Landmandsbanken. Det Transatlantiske Kompagni, Dampskibsselskabet Orient, United Export Co.

Rodzianko, Michail, 1859-1924, medlem af Dumaen; marts 1917 Dumaens provisoriske komite; opfordrede zaren til abdikation.

Rosenørn-Lehn, Frederik, 1867-, godsejer til Rössjöholm, Skåne, lensbaron til Oreby- og Berritsgaard gods; Det Udenlandske Skovindustriselskab.

Rosenørn-Lehn, Otto; viceminister i Petrograd for Danmarks gesandt; repræsenterede Østrig i Rusland 1917-18.

Rohte, Frederik, 1884-1962, dir. i Landmandsbanken.

Rohte, Holger, 1872-1944; kaptajn, dir. Store Nordiske Telegrafselskab; Brandt & Co.

Rohte, Tyge J, 1877-1970, grosserer, Rohte & Rosenstand; handelsminister 1920-22 (Neergaard).

Rohte, William, 1852-1926, hofmarskal,

Russisk Handelskompagni. 1915, overtog United Export Co.s russiske forretninger og Russisk-Asiatisk / Theodor Lund & Petersens 16 filialer i Sibirien. Kontor i Petrograd, Moskva og større byer. 5 mio kr: E Harboe, Aage Berleme, C.F Drechsel, H Hammerich, Carl Rasmussen, H. Siegumfeldt, I.W Werner, Harald Plum, Erik Plum; afviklet fra 1922 via Externa.

Sadolin & Holmblad,

Sand, Rudolf, advokat; Bach`s Sugar Co.

Sass, Georg, 1851-1943; skibsreder, godsejer, Leerbæk. Karen Coffee Company, Siam Electricity, Corner Coconut Co, Westenholz Brothers Co, Jendarata Rubber Co.

Scandinavian Preserved Butter Co, Busck jun. & Co, 1919, 0,3 mio kr. Andreas Collstrop, Torben Grut, Harald Plum.

Scavenius, Erik, 1877-1962, godsejer til Voergaard, diplomat, udenrigsminister i Zahles regering 1909-10 og juni 1913 til kongekuppet marts 1920, formand for Det Radikale Venstre 1920-22, udenrigsminister 1940, stats- og udenrigsminister 1942-45.

Scavenius, Harald, 1873-1939, gesandt i Rusland 1912- 1918, Harald Plums talsmand for europæisk aktion mod Sovjet, udenrigsminister i regeringen Neergaard, maj 1920-22, delegationsleder for grænseforhandlingen ved fredskonferencen i Paris 1920; fyret fra U.M. okt. 1922 af H.N.Andersen, Neergaard og Chr.X.

Scavenius, O.C., 1875-1945, diplomat, gesandt i Rusland 1909-12, Stockholm 1912-19; fratrådt som dir. for U.M. okt. 1922 i protest mod behandlingen af H. Scavenius.

Schous, C Fabrikker, 1916/1926. 2,5 mio kr. Lauritz Schou, E.V. Schou, Holger Schou, C.L.David, A.H.Wellendorf.

Schou, E. V. -1925; fabrikant, Schous Fabrikker, godsejer, Palsgaard. Bach`s Sugar Co.

Schønberg, V.T. Frihavnens Skibsproviantering.

Schlichtkrull, A, departementschef; Privatbankens bankråd.

Schiöler, Eiler Lehn, 1874-1929; vekselerer; Skandinavisk-Amerikansk Petroleums A/S; erklæret konkurs af Landmandsbanken, vidnede mod bankens spekulationskonsortier.

Schlüter, P, kommandør, August Petersen & Co.

Schröder, Fritz, 1866-1936, dep.chef; justitsminister i ministeriet Friis, 1920; dir. Nationalbanken. Dampskibsselskabet Orient. Den kgl. Porcelænsfabrik.

Sehested, Jørgen, 1885-; godsejer, Broholm; Det Udenlandske Skovindustriselskab.

Sehested-Juul, Ove, 1892-1948; godsejer, Ravnholt, Hellerup, Lykkesholm; United Export Co, Crown Butter Export Co,

Siam Elektricity Co, Ltd, 1898, Bangkok-København, 33.400 £; kapital 1902 150.000 £: H.N Andersen, J.H Deuntzer, Isak Glückstadt, Axel Heide, Andreas Richelieu, L. Blech, V. Guldberg, T, Heyward Hays, A. Jonson, Emanuel Kinch, Kay de Lerche, Louis. Richelieu, C. Sommer, kaptajn Trolle, Aage Westenholz.

1905: Alfred Benzon, Otto Benzon, Torben Grut, Georg Sass, Jean Tuxen, C. Sommer, H. Dehlholm, T.A Göttsche, Aage Westenholz.

1907, 250.000 £: Otto Benzon, Torben Grut, Georg Sass, Jean Tuxen, H. Dehlholm, T.A Göttsche, dr. Reytter, A. Jonsen, kaptajn Schiønning, Aage Westenholz.

1911: Otto Benzon, Torben Grut, Georg Sass, Jean Tuxen, Andreas Richelieu, T.A Göttsche, A. Jonson, dr. Reytter, kaptajn Schiønning, Lennart Grut, Aage Westenholz.

1915, 350.000 £: Otto Benzon, Torben Grut, Jean Tuxen, Andreas Richelieu, A. Jonsen, T.A Göttsche, M. Bojesen, Lennart Grut.

1918, 700.000 £: Torben Grut, Otto Benzon, Jean Tuxen, Andreas Richelieu, A. Jonson, M. Bojesen, Lennart Grut.

1922, Aage Westenholz, Torben Grut, Otto Benzon, Jean Tuxen, Andreas Richelieu, A. Jonson, M. Bojesen, Ulf Hansen, Lennart Grut. Regnskabsbalance, 1902: 3,3 mio ticals. 1922: 16,5 mio ticals.

Siegumfeldt, H; dir. Dansk Svovlsyre & Superfosfat, Russisk Handelskompagni, Ostindisk Handelsselskab,

Skandinavisk-Amerikansk Petroleums-A/S, 1912, 3 mio kr. Torben Grut, Allan Hansen, E. Schiöler.

Smidth, F.L & Co; interessentskab 1891 F.L.Smidth, Poul Larsen, Alexander Fos; efter Smidths død 1899 ført videre af Poul Larsen og Alexander Foss.

Smith, Harald de Coninck, 1886-, dir. 1918-23 Nordisk Oversøisk Handelsselskab, 1924-26 dir. Externa.

Smith, Valdemar de Coninck, advokat; Continental and Oversea Trading Co.

Smith, H.L. de Coninck; grosserer; Jennow, Maage & Co.

Sonne, Christian, 1859-1940, forpagter af Knuthenborg/Rosenlund. Landmandsbankens bankråd; præsident for Landbrugsrådet, landbrugsminister i regeringen Friis april-maj 1920;. Østasiatiske Kompagni, Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni,

Sommer, C, ingeniør; Siam Electricity Co.

Sorg-Agre. Fortælling af Karen Blixen i samlingen Vinter-Eventyr. Gyldendal 1942.

Spansk Transatlantiske Co, 1918, København/Barcelona; 0,8 mio kr. Harald Plum, Aage Berleme, Henri Konow, Eskil Yding, Troels-Lund.

Stakemann, Emil, advokat. Tanganyika Planting Company.

Stampe, P, advokat, Aarhus Oliefabrik.

Stein, Hendrik, 1874-1944, redaktør, dagbladet Børsen, Greens Danske Fonds & Aktier.

Stephensen, Westy, 1868-1950, dir. Nationalbanken; Dansk-Russiske Dampskibsselskab,

Stephensen, Bjørn. Landmandsbankens bankråd.

Stoltz, N; United Plantations.

Sthyr, Hans H, 1868-; grosserer; fa. Sthyr & Kjær; Handelsbankens bankråd; formand 1927 for Akademisk Skytteforening.

Sthyr, Knud, 1884-1977. konsulent i Udenrigsministeriet, dir. Det Transatlantiske Kom-pagni, Dansk Rekyl-Riffel Syndikat, Externa.

Suenson, Eduard, 1842-1921; Privatbankens bankråd; stifter af Store Nordiske Telegrafselskab.

Svanholm, Th. Adler; 1876-; Vacuum Oil Company, Det Danske Kulkompagni.

Tanganyika Planting Company Ltd, 1930, København, Østafrika; 80.000 £: A.P Møller, Karl Anker Jørgensen, N.B Bach, Emil Stakemann, K.P Thomsen, Ernst Åke Bursell, Arnold Mærsk Mc-Kenney Møller. Aktionærernes antal overstiger ikke 10; ved overdragelse af aktier har A.P Møller forkøbsret.

Tesdorph, A, 1859-1929; godsejer, Pandebjerg, Gjedsergaard, Ny Kirstineberg; Landmandsbankens bankråd. Nykøbing Sukkerfabrik, Dansk Frøavlskompagni,. Trifolium, Holten & Bondarzewski.

Tellander, B.H, dir. Det Sydamerikanske Plantageselskab.

The International Corporation, okt. 1920; efter fransk indbydelse samledes i Paris en gruppe amerikanske og europæiske erhvervs- og finansfolk. Formål, at fremskaffe kapital til økonomisk genrejsning af Europa, sætte Tyskland i stand til at betale krigsskade-erstatninger, samt fremme et effektivt handelssamkvem med Sovjetunionen. Et overnationalt Clearing House, i princippet efter Plums hensigt.

Theodor Lund & Petersen, 1916; 1 mio kr. Andreas Collstrop, Emil Glückstadt, Harald Plum, Kay Reinhard.

Thomsen, K.P, fabrikant; Tanganyika Planting Company.

Thortsen, A, oberst; Danske Koloniallotteri.

Thurman, Judith, 1946-. "Isak Dinesen". The Life of a Storyteller. New York 1982. "Karen Blixen - en fortællers liv". Gyldendal 1983.

Tofft, A; dir. Folkebanken.

Torp, Carl, 1855-1929, dr.jur. prof; Det Forenede Dampskibs Selskab.

Trifolium, Holten & Bondarzewski, 1918, 0,8 mio kr: A.Tesdorph, J.Q.Larsen, T.W. Nissen, Eskild Yding, Erik Plum, Moskva.

Troels-Lund, assessor; Spansk Transatlantisk Co.

Troels-Lund, Troels, 1840-1921; kulturhistoriker, titulær professor 1888; ordenshistograf 1897-1921.

Troels-Smith, Troels Frederik Plum, 1871-; oberstløjtnant, Dansk Rekylriffel Syndikat

Trolle, V, søofficer; Siam Electricity Co.

Trotzky, Leo Davidovitch, 1877-1940; opr. Leo Bronstein; deporteret 1898 til Sibirien, flygtet 1902 til London; udgav Iskra/Gnisten s.m. Plekhanov og Lenin 1902-04; arresteredes s.m. sovjetten 1905 under første revolutionsforsøg; talte ved 2. Internationale i København 1910 om et særstandpunkt mellem bolshevikker og menshevikker; flygtning og bladudgiver i Østrig, Sovjets krigskommissær, øverstkommanderende for den røde hær. 1918-25; uenig med Stalin, udvist 1929; eksil i Tyrkiet, Frankrig, Norge, myrdet af KGB i Mexico 1940.

Tuxen, Jean, 1854-1927, søofficer, direktør for Orlogsværftet. Det Forenede Dampskibs Selskab, Jendarata Rubber Co, United Plantations, Nordisk Kabel & Trådfabriker, Siam Electricity Co.

Tvermoes, Harald, 1883-; ingeniør; dir. tysk A.E.G.-filial København, Tvermoes & Abrahamson.

Tvermoes & Abrahamson, teknisk import & eksport; filialer i Petrograd, Gøteborg, Antwerpen.

Union Baltic Corporation Ltd, 1919, 2 mio £; stiftet af ØK mfl. som konkurrent til Harald Plums Clearing House.

United Danish Butter Preserving Co, 1909, 0,2 mio kr. Andreas Collstrop, E. Drechsel, Krag-J-V-Frijs, Harald Plum, Eskild Yding.

United Export Co, 1911, 10 mio kr. J.V Møldrup, Emil Glückstadt, Kay Reinhard, M.A Abrahamson, Ove Ringberg, H. Hammerich, G. Krebs, Sehested-Juul, Harald Plum, Eskild Yding.

United Plantations Ltd, Malaya; 1918 plantagerne Jendarata Estate, Rajah Una Estate, Corner Coconut Estate, Westenholz Brothers Estate; ialt 10.100 acres, 397.000 £; 1922 600.000 £; regnskabsbalance 5,5 mio $. Aage Westenholz, Jean Tuxen, N Stoltz, Torben Grut, Otto Benzon, Andreas Nicolai Hansen Grut, Aage Jonsen, Thorkil Knudtzon, Thorkil Dahl, Torben Andreas Grut, Helge Johnson, Lennart Grut.

United Plantations Ltd, Malaya; United Plantations Ltd, South Africa. Svend Torben Westenholz.

Union Trading Co, 1916, 2 mio kr; Harald Plum, Andreas Collstrop, C.G Hedemann, Eskild Yding, Karl F Knudsen, London.

Ussing, Carl, 1857-1934, dir. Nationalbanken.

Wedell, Bent, 1840-1922; lensgreve til Wedelsborg. Landmandsbankens bankråd.

Wedell, Julius, 1881-1963, lensgreve til Wedelsborg, Karen Coffee Co, Det Udenlandske Skovindustriselskab.

Wedell-Neergaard, J. Det almindelige Landbrugs- og Plantageselskab.

Wedell-Wedellsborg, Ludvig, 1863-; baron, kgl.jægermester. Østasiatiske Kompagni.

Weimann, E.L. & Co

Weimann, W. Ballins Sønner & Hertz, Østasiatiske Kompagni.

Wallenberg, K.A. Sockholm Enskilda Bank, British Bank of Northern Commerce.

Wallenberg, Marcus, 1864-; adm. dir. Stockholm Enskilda Bank; deltager i Fredskonferencen, Paris, 1919; Folkeforbundet; internationale kommissioner.

Wenck, Heinrich, 1851-1936; prof. overarkitekt ved DSB. Fr. Gagliardi & Co.

Wenck, Henri, 1872-1933; flådechef; delegat fredskonferencen Paris 1921 ang. dansk-tysk søgrænse; Crown Butter Export Co.

Wendelboe-Knudsen, dir. Det Sydamerikanske Plantageselskab, Union Trading Co, Buenos Ayres.

Werner, Johannes, 1866-1934; advokat, Russisk Handelskompagni; forfatter "Gedalia og hans forfædre".

Westenholz, Andreas grosserer, godsejer, Dronninggård. Westenholz Brothers, London; Østasiatisk Kompagni, Siam Electricity Co.

Westenholz, Ellen Margrethe Grut-Hansen, 1875- 1951, Karen Coffee Company.

Westenholz, Mary "Bess", 1857-1947; Corner Coconut Co, Westenholz Brothers Co, Jendarata Rubber Co. Karen Coffee Company.

Westenholz, Regnar, 1815-66; grosserer i Hamborg og Westenholz Brothers, London. 1853 godsejer, Matrup.

Westenholz, Regnar Asger, 1855-1925; godsejer, Mattrup. Westenholz Brothers Co.

Westenholz, Svend Torben, 1911-; Nordisk Ventilator Co, International Plantations and Finance Ltd, United Plantations Ltd, Malaysia, United Plantations South Africa Ltd; ejer af Matrup gods, 2.000 ha inkl. skov; datter pianistinden Elisabeth Westenholz.

Westenholz, Thomas Frederik, ingeniør, godsejer, Matrup.Baltic Cotton Co, Østsiatisk Kompagni.

Westenholz, Aage 1859-1935, ingeniør; Siam Electricity Co,  Karen Coffee Company, Corner Coconut Co, Westenholz Brothers Co, Jendarata Rubber Co, United Plantations, International Plantations, Dansk Rekylriffel Syndikat; Corps Westenholz. rekylkorps.

Westenholz Brothers Co Ltd, 1913; 1.000 acres kokosplantage i Malya; kapital 22.300 £; Aage Westenholz, Torben Grut, Mary "Bess" Westenholz, Georg Sass.

Vils, Knud. Vils, Johnson & Co, 1916.

Winther, Carl, advokat. Dansk Rekylriffel Syndikat, Det Udenlandske Skovindustrisel-skab.

With, Erik, 1869-1959; kaptajn i hæren, chef for Akademisk Skyttekorps 1911-17, hærens efterretningschef 1911-18, general, chef for generalstaben 1931; "Soldaterkammerat med H.M. Christian 10"; pro engelsk trods dansk neutralitet 1914-18; effektiv talsmand for Stor-Danmark til Sli-Dannevirke-Ejder; væsentlig andel i kongekuppet 1920.

Winkel & Gedde, 1916, 0,8 mio kr; M.A Abrahamson, Harald Plum, O Aarestrup, C Kleist Gedde, Gregers Winkel.

Woldbye, S.E; Det Sibiriske Kompagni.

Wonsild, P, 1886-; Privatbankens bankråd. Ostindisk Handelsselskab, Dansk Svovlsyre og Superfosfatfabrik.

Yding, Eskild. Aug. Petersen & Co; Bech, van Siclen & Co, Boye & Co, Continental and Oversea Trading Co, Crown Butter Export Co, Det Sydamerikanske Plantageselskab, Ostindisk Handelsselskab, Spansk Transatlantiske Co, Trifolium, Holten & Bonderzewski, United Danish Butter Preserving Co, United Export Co, Union Trading Co.

Zahle, Holger, advokat, Det Sydamerikanske Plantageselskab.

Zernichow, Frederik von, norsk kaptajn, bestyrer på Jendarata Rubber Plantage; Bach`s Sugar Co.

Ørum Pedersen, J, dir. Aarhus Oliefabrik; iflg. Søren Mørch opnåede Ørum Pedersen et lån på 600.000 kr. i Landmandsbanken; holdt Glückstadt og ØK underrettet om dispositioner i Aarhus Oliefabrik, selskabets plantager i Østen, og filialer i Letland og Rusland.

Aagesen, Vagn, advokat. Dansk-Russisk Dampskibsselskab. 21. sept. 1922 formand for Landmandsbankens bankråd; morbrødre: godsejer Charles Neergaard, Gyldenholm, og godsejer Edvard Neergaard, Torslev.

Aarhus Oliefabrik; 1871 Adler, Wulff & Meyer; fabrikker i Rusland, Tyskland, England; 1928 24 mio kr; C.L..David, C.Andersen, P.Stampe, Chr.G.Hansen, P.Reyn, Franz Norstrand, M.C.Holst, Th.Juncker.

Aarestrup, Oluf. Dampskibsselskabet Oceana, Aug. Petersen & Co.

 

 

index

 

 

 

 kasler-journal.dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011