Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

blixen02                                                                                                                                                                                                                                                                              kasler-journal.dk
Page Down

 

-

Familier - 
 

 

 

og andre tråde

 

 

 

 

- herregårdsskyttekorps -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

PERSONGALLERI 

Det må erindres, at i alle sekler har en hustru ofte født mange børn; og dog skete det, at en tjenestepige lagde krop, uden navn, til en husbonds barn. 

Samme forhold gælder i politik, og i erhvervslivet.

Mysteriet Den afrikanske Farm fortsætter med et persongalleri, KB´s familie- forbindelse til slægterne Dinesen, Westenholz, Hansen-Grut, Frijs, Blixen-Fine- cke, Plum, osv. 

KB, 1885-1962; ankom Afrika 1914; aktionær i KCC, Kenya, direktør 1923-31. 

Ægtefælle Bror Frederik baron von Blixen-Finecke, 1886-1946, farmer, direk- tør KCC 1914-23; derefter safarileder; ægteskabet opløst 1925.

Bror Blixens forældre: Frederik Theodor baron von Blixen-Finecke, 1847-1919 stamhusbesidder til Dallund (Fyn) og Näsbyholm (Sverige); ægtefælle Clara Alvilda Benedicte Krag-Juel-Vind-Frijs, 1855-1925; komtesse til Frij-senborg.

Bror Blixens søster: Agnes, 1878-1956; ægtefælle Carl Clarence greve von Rosen, 1867-1955, KCC.

Bror Blixens farfar: Carl Frederik Axel Bror baron von Blixen Finecke. Carl Frederik arvede Dallund, Näsbyholm og godser i Pommern; de pommerske godser solgt 1847.

Da Slesvig-Holsten under prinsen af Nør gjorde oprør 1848-50, gik Carl Frede- rik i krig med sit private herregårdsskyttekorps. Som kan have inspireret Aage Westenholz til Korps Westenholz´ rekylskytter 1908.

Carl Frederik forudså krigen mod Preussen. Ved brev af 3. okt. 1863 skrev han til Bismarck om et forlig, der kunne have forhindret krigen. Han fik imøde-kommende svar fra Bismarck, men blev ikke fulgt af den danske regering. Danmark mistede Slesvig-Holsten til Preussen.

KB.s forældre: Adolph Wilhelm Dinesen, 1845-95; løjtnant, forfatter; samejer 1879 med søsteren Alvilde Dinesen: Rungstedgård, Rungstedlund, Folehave- gård, Rungsted Ladegård, Sømandshvile; ægtefælle Ingeborg Westenholz D, 1856-1939; KCC.

KB.s søskende: Inger "Ea" Benedicte Dinesen, 1883-1922; KCC; ægtefælle Viggo de Neergaard, 1881 -1965; godsejer, Valdemarskilde, Charlottedal, Lille Frederikslund; KCC.

Anders Rusti Dinesen, 1884-1976; godsejer, Leerbæk; KCC.

Ellen "Elle" Alvilde Dinesen, 1886-1959; ægtefælle advokat Knud Dahl, 1876- 1945; godsejer, Sandbjerg, KCC.

Thomas Fasti Dinesen, 1892-1979, løjtnant, civilingeniør, forfatter; besidder 1916 af den for godset Katholm, Wentzel Laurentius Dinesens substituerede fideikommiskapital; Victoria Cross 1918; farmer i Kenya 1920- 25; KCC; ejer af Folehavegård 1950, Leerbæk 1956; ægtefælle Jonna Lindhardt.

KB.s farfar og farmor: Adolph Wilhelm Dinesen, 1807-76; godsejer, Katholm; ægtefælle Dagmar Alvilda von Haffner, 1818-74; søster til Thyra von Haffner Frijs, Frijsenborg.

KB.s far, Wilhelm Dinesens søskende:

Wentzel Laurentius Dinesen, 1843-1916, godsejer, Katholm.

Alvilde, købte 1879 Rungstedgård, Rungstedlund m.v; ægtefælle Jens Kraft Dinesen, godsejer, Kragerup, Wiffertsholm, Skjørringe.

Dagmar Alvilde Dinesen, 1874-1950; ægtefælle Christian Caspar von Folsach, 1858- 1950, godsejer, Gjessinggård; KCC.

Thyra Valborg von Haffner Frijs, 1821-88, ægtefælle Carl Emil Krag-Juel-Vind- Frijs, 1817-96, lensgreve til Frijsenborg, besidder af stamhuset Stens-ballegård. Ved faderens død, (Frederik Carl) 1815, udgjorde lensgrevskabet Frijsenborg og baroniet Juellinge samt stamhuset Stensballegård ialt 45.000 hektar, med 42 kirker. Juellinge arvedes af Carl Emils broder, Erhard K-J-V-F.

Wilhelm Dinesens fætter: Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs, 1849-1923, lensgreve til Frijsenborg, besidder af stamhuset Stensballegård; hyppige rejser til Asien og Afrika; medejer af plantager i Malya og Siam, solgt 1910 til Ø.K; medlem af Folketinget; gik 1919 imod lensafløsningsloven, ejer af jagtfarm i Naivasha, Kenya; ægtefælle Fritze Sophie Elisabeth, 1865-1949, komtesse Danneskiold- Samsøe; 4 døtre:

Inger Dorte, 1885-1975; ægtefælle Julius Wedell, 1881-1963, lensgreve til We delsborg. KCC. I 1959 overdrog Inger W. Frijsenborg og Wedelsborg til sønnen, lensgreve Mogens Wedell, der med 10.000 ha ejendom blev Dan-marks største jordbesidder. 

Helle, 1886- 1974, ægtefælle Frederik Krag-Juel-Vind-Frijs, 1882-1926, lens- greve, Juellinge. "Daisy", Anne Margrethe, 1888-1917; ægtefælle Henrik Gre- venkop-Castenskiold, gesandt i London. "Sophie", Agnes Louise, 1892-1975, ægtefælle Eric Bernstorff, 1883- 1968, lensgreve, Gyldensteen; KCC.

-

Regnar Westenholz, 1815-66; grosserer i Hamborg og Westenholz Brothers, London. 1853 godsejer, Matrup gods; ægtefælle "Mama", Mary Lucinde Han- sen-Grut W. 1834-1915, bopæl Folehavegård fra 1882.

Thomas Frederik Westenholz, - 1883, godsejer, Matrup.

Thomas Westenholz, -1963, godsejer, Matrup.

Thomas Frederik Westenholz, ingeniør, Baltic Cotton Co, Ø.K.

Andreas Westenholz, grosserer, Westenholz Brothers, London; godsejer, Dronninggård; Østasiatisk Kompagni, Siam Electricity Co.

Regnar Asger Westenholz, 1855-1925; godsejer, Mattrup, Westenholz Bro- thers Co.

Mary "Bess" Westenholz, 1857-1947; ugift; bopæl Folehavegård; talte for kvin- dernes frigørelse, men undertrykte indfødte kvinder som aktionær i KCC, Cor- ner Coconut Co, Westenholz Brothers Co, Jendarata Rubber Co.

Aage Westenholz, 1859-1935, ingeniør; Siam Electricity Co, Rekylkorps  Wes- tenholz, Dansk Rekylriffel Syndikat; KCC, Corner Coconut Co, Westenholz Bro- thers Co, Jendarata Rubber Co, United Plantations, International Plantations; ægtefælle Ellen Margrethe Grut-Hansen W, 1875- 1951; datter af godsejer Wil- liam Grut Hansen, Gammalstorp, Sverige.

Karen "Lidda" Westenholz, 1861-1949; ægtefælle Georg Sass, 1851-1943; skibsreder, godsejer, Leerbæk; KCC, Siam Electricity, Corner Coconut Co, Wes- tenholz Brothers Co, Jendarata Rubber Co.

-

Andreas Nicolay Hansen, 1798-1873, grosserer; interessent i Hambros Bank, London; medstifter af Privatbanken 1857; godsejer, Kokkedal og Øregård, Nordsjælland; Tirsbæk, Vejle; Nr. Holmegård, Lemvig; ægtefælle Emma Eliza Grut, 1803-1865; børn:

1) Alfred Peter Hansen, 1829-93, grosserer; ægtefælle Emmy Gotschalk

Charles Hansen Grut, 1867-1922, godsejer, Kollekolle og Værløsegård; Korps Westenholz.

2) William Hansen Grut, godsejer, Gammalstorp, ægtefælle Gertrud Heil- mann.

Emmy Margrethe Hansen Grut Tuxen, 1862-1923; ægtefælle Jean Tuxen, 1854 -1927; dir. Orlogsværftet; Siam Electricity Co, Jendarata Rubber Co, United Plantations.

Ellen Margrethe Hansen Grut Westenholz, KCC; ægtefælle Aage Westenholz.

Mary Hansen Grut, ægtefælle generalmajor Torben Hansen Grut.

William Lennart Hansen Grut, Bangkok. Siam Electricity, Corner Coconut Co, Westenholz Brothers Co, Jendarata Rubber Co,

3) Edmund Hansen Grut, 1831-1907, øjenlæge; ægtefælle Bertha Hoskjær, 1832-1911.

Torben Hansen Grut, 1865-1952; adjudant hos Christian 9. og Frederik 8; chef for Christian X.s adjudantstab, generalinspektør for ingeniørtropperne, gene- ralmajor, kammerherre; ægtefælle Mary Hansen Grut, 1876-19 58, datter af godsejer William Hansen Grut, Gammalstorp. Korps Westenholz, Siam Electri- city Co, KCC, Corner Coconut Co, Westenholz Brothers Co, Jendarata Rubber Co, International Plantations, Dansk Rekylriffel Syndikat.

Ellinor Hansen Grut Knudtzon, 1859-1934; KCC; ægtefælle S. Chr. Knudtzon, bandirektør, 1844- 1913.

Søn: Thorkil Knudtzon, 1884-1977, advokat; KCC, Corner Coconut Co, Westen- holz Brothers Co, United Plantations, Dansk Rekylriffel Syndikat; ægtefælle Karen Tuxen, (maleren, prof. T).

Søn: Kristian Knudtzon, 1888-1952, ugift; generalmajor 1941, chef for den danske brigade, Stockholm, 1943-45. Brigaden kostede 67 mio sv. kr; onde tun- ger påstod, at halvdelen var anvendt til general Knudtzons repræsentation.

4) "Mama", Mary Lucinde Grut-Hansen, 1832-1915, ægtefælle Regnar Westen- holz, 1815- 66. Aage Westenholz far.

5) Harald Hansen, 1835-1902, grosserer, ægtefælle Anna de Jonquie res.

Andreas Nicolay Hansen Grut, 1872-1949; godsejer, Corner Coconut Co, Uni- ted Plantations, Østasiatisk Kompagni, Østasiatisk Industri- og Plantage Kom- pagni, Dansk Rekylriffel Syndikat.

6) KB.s "Tante Ellen", Ellen Mathilde, 1836-1913, ægtefælle lægen Peter An- dreas Plum, 1829-1915; bopæl Sct. Annæ Plads, København; KB.s opholdssted under kursus på Kunstakademiet ved årskiftet 1905-06.

7) Octavius Hansen, 1838-1903, advokat.

Datter: Emma Eliza, 1869-1949, ægtefælle, fabrikejer, forfatter Otto Benzon, 1856- 1927: Siam Electricity Co, Jendarata Rubber Co, United Plantations. Otto Benzons broder: fabrikejer Alfred Benzon, 1855-1932; Siam Electricity Co.

-

De store forventninger blev ikke indfriet. Den afrikanske Farm, Karen Coffee Company gik fallit med tab i størrelsen 2 mill kr. En tabsansættelse i nutids-værdi, 20 mill, tjener intet formål, selv om det måske ville være i Thomas Dinesens ånd.

De vanskelige forhold på farmen, besværet med bortforpagtningen etc, og den afviste bistand fra lokale advokater og revisorer, peger på, at englænder- ne på et tidspunkt ønskede at fryse Karen Blixen ud, mistænkt som tyskvenlig, som mulig spion. Det var ikke blot spørgsmålet om pengene fra de snavsede kilder og følhopperne til general Lettow. Dertil hendes mange rejser fra farmen, til behandling for sygdom og formentlig flugt fra ensomheden i den fjendtlige atmosfære. Det hjalp, da Thomas Dinesen blev dekoreret for fri- villig tapper militærtjeneste for englænderne.

Fra 1925 burde det være gået fremad, potentialet var tilstede, men bestyrel- sen nægtede hende kredit til overtagelse af farmen.

Gik det mistrøstigt for Bror og Karen Blixen, gik det glimrende for Åke Bur- sell, der var ansat af Bror, arbejdede som forvalter på farmen i flere år, men sagde stillingen op under Karen Blixen.

Åke Ernst Hjalmar Bursell farmede videre i Tanganyika/Tanzania, tidl. Tysk Øst-Afrika, fra 1918 britisk protektorat. Det gik så godt for Bursell, at rederiet A.P. Møller i 1930 fik ham med i et nyt selskab, The Tanganyika Planting Co, hvori Bursell sad som medlem af bestyrelsen i mange år.

-

Tænkte Karen Blixen på noget tidspunkt, at hun rejste til Afrika som impe-ria list? Hvilke tanker har hun i så fald gjort sig, bortset fra nurseriet med gode råd og hæfteplaster til farmens indfødte familier, squatterne. Gjorde hun sig præcise overvejelser om, hvorfor Onkel Aage i 1908 for egen regning stiftede Korps Westenholz? 100 mænd med rekylrifler og motorcykler, og derefter Estlandskorpset 1918-20 til angreb mod Sovjet?

Ser man på kompagniet af Tordenskjolds soldater i de af Westenholz para- lelt med Karen Coffee stiftede selskaber, in casu Aage Westenholz fortid i Siam, burde hun ikke være i tvivl. Men kunne hun? I 1936-42 forsvarede hun absolutismen i novellen Sorg-Agre. Kolonisering, imperialismen, var tidens gave fra vorherre. Måske på Rungstedlund fremført med Unitarernes frimodig- hed, støttet af kvindesagsforkvinden, Mary Bess Westenholz. 

Moster Bess havde ikke øje for, at på samme tid hun som en furie trængte ind i Rigsdagen, greb dirigentklokken, larmede og råbte: "Mænd, forstokkede mænd, jeg kræver valgret til Danmarks kvinder", støttede hun undertrykkelsen af kvinderne i Siam, Malya og Afrika, med sine plantageaktier.

-

The Corner Coconut Company Ltd. Vedtægter af 17. dec.1913. Kokosplanta- ge i Malaya. 1.530 acres. Aage Westenholz, Torben Grut, Mary Bess Westen- holz, Andreas Nicolay Hansen Grut, William Lennart Grut, Georg Sass, Thorkil Knudtzon. Aktiekapital 35.820 £ i aktier på 10 £, heraf 5800 £ friaktier, på øvrige 30.000 £ er indbetalt 60 pct kontant.

The Westenholz Brothers Co Ltd. Vedtægter af 28. nov. 1913. Kokosplantage i Malaya. 1.160 acres. Aage Westenholz, Torben Grut, Mary Bess Westenholz, Georg Sass, Regnar Asger Westenholz, William Lennart Grut, Thorkil Knudt- zon. Aktiekapital 24. 700 £ i aktier på 10 £. Deraf er 4.700 £ friaktier, øvrige 20. 000 £ er kontant indbetalt.

Dertil overtagelsen 1. jan.1918 af:

The Jendarata Rubber Co. Hjemsted Bangkok i Siam, anerkendt som dansk selskab 1907 ved Wilhelm Gedde, T.A Göttsche, Aage Jonsen. Kapital 40.000 £. Ændrede vedtægter dec. 1917. 3836 acres gummi- og kokosplantage ved Penang. 1800 acres beplantet med gummitræer, 1006 acres med kokos, 500 acres under rydning, 30 acres bebygget, 1500 acres jungle. 1918: Aage Westenholz, Torben Grut, Jean Tuxen, Otto Benzon, ingeniør Aage Jonsen, kommandør William Lennart Grut, Vilhelm Gedde, Herluf Hansen. Aktiekapital 1916 47.000 £. Regnskabsbalance 1917: 1.172.000 £. Overskud 488.000 £. Udbytte 80 pct.

1. jan. 1918 fusioneredes fire selskaber i et nyt selskab: The United Planta- tions Ltd: Corner Coconut Co 37.000 £ / Westenholz Brothers 25.000 £ / Rajah Una Estate 53. 000 £ / Jendarata Rubber Co 282.000 £. Værdi ialt 387. 000 £. Hjemsted Malaya States, ved: Aage Westenholz, Jean Tuxen, N. Stoltz, Torben Grut, Otto Benzon, Andreas Nikolaj Hansen Grut, Aage Jonsen, Thorkil Knudt-zon.

-

Aage Westenholz havde tjent en formue i Siam; forudsætningen var danske igangsætteres ekspansion, med blandt andet Aage Westenholz som direktør i Siam Electricity Company; farbroderen Andreas Westenholz var aktionær i ØK.

Siam Electricity Company, 1898, aktiekapital 1902: 150.000 £, datterselskab af Østasiatisk Kompagni:

Etatsråd H.N. Andersen, ØK, konseilpræsident Johan Henrik Deuntzer, direk- tør Isak Glückstadt, Landmandsbanken, direktør Axel Heide, Privatbanken, ad- miral Andreas de Richelieu, ingeniør L. Blech, kaptajn V.Guldberg, dr. T. Hay- ward Hays, ingeniør A. Jonson, direktør Emanuel Kinch, kaptajn K. de Lerche, kaptajn Louis Richelieu, ingeniør C. Sommer, kaptajn Trolle, ingeniør, direktør Aage Westenholz.

Østasiatisk Kompagni, oprettet 1897; bestyrelsen: H.N. Andersen, J.H. Deunt- zer, Isak Glückstadt, Axel Heide, grosserer C.J. Carøe, grosserer Victor Høff- ding, grosserer Holger Petersen, kommandør C.F. Maegaard, admiral Andreas Richelieu; aktionær, godsejer Andreas Westenholz. Aktiekapital 1905: 10 mill kr.

H.N. Andersen befandt sig i opgør med sin kompagnon, Emanuel Kinch, i en del af ØK, Andersen & Co. Den uro udnyttede Aage Westenholz, han skaffede kapital til overtagelsen af Siam Electricity Co.

SEC 1904: Alfred Benzon, Otto Benzon, Torben Grut, Georg Sass, Jean Tu- xen, ingeniør C. Sommer, H. Dehlholm. T.A. Göttche, ingeniør Aage Jonsen. Direktion: Aage Westenholz. Aktiekapital 150.000 £.

1911: Otto Benzon, Torben Grut, Georg Sass, Jean Tuxen, Andreas Richelieu, T.A. Götsche, Aage Jonsen, Kaptajn Schiønning, William Lennart Grut. Direk- tion: Aage Westenholz. Aktiekapital 250.000 £.

1912-16: Aage Westenholz, Otto Benzon, Torben Grut, Jean Tuxen, Andreas Richelieu, Aage Jonsen, T.A.Göttsche, William Lennart Grut. Direktion: William Lennart Grut. Aktiekapital 350.000 £.

1918-20: Uro omkring Aage Westenholz´ navn i forbindelse med Korps Wes- tenholz og Estlandskorpset. Det ses at han er trådt ud af Siam Electricity Co’s bestyrelse.

1918: Torben Grut, Otto Benzon, Jean Tuxen, Andreas Richelieu, Aage Jon- sen, M. Bojesen, T.A. Göttsche, William Lennart Grut. Direktion: William Len- nart Grut. Aktiekapital 700.000 £.

1922 er Aage Westenholz tilbage som formand: Aage Westenholz, Torben Grut, Otto Benzon, Jean Tuxen, Andreas Richelieu, Aage Jonsen, M. Bojesen, advokat Ulf Hansen. Direktion: William Lennart Grut. Kapital 700.000 £.

SEC.s koncession med Siam/Thailands regering udløb i 1950.

-

Andersen, Glückstadt, Richelieu, Westenholz:

H.N Andersens levnedsbeskrivelse til Kraks Blå Bog er gennem alle år meget lakonisk; der er intet om fødselsår, forældre, uddannelse, kun:

"Etatsråd, Direktør for ØK. Stiftede 1884 Firmaet Andersen & Co i Bangkok, som kom til at danne Grundlaget for Det Østasiatiske Kompagni, der stiftedes i 1897". Hæderstegn fra Christian 9, Frederik 8, Christian 10: Ridder af Danne- brogsordenen, Etatsråd, Dannebrogsmændenes Hæderstegn, Kommandør af Dannebrogsordenen, Kommandør af 1. grad af Dannebrogsordenen, Storkors af Dannebrogsordenen, Ridder af Elefanten, Fortjenstmedaljen i guld.

Sandheden om grundlaget for ØK var mere nuanceret. Andersens kompag- non i Andersen & Co var skipper Peter Andersen fra Flensborg. Firmaet drev Oriental Hotel, byggeri, provianteringshandel, skibsfart. Andersen & Co udvi- dedes i 1887 med Oriental Provision Store på initiativ af brødrene Peter, Fre- derik og Emanuel Kinch, der mødte med egne midler fra Frantz Th. Adolphs Enke & Co, København.

Andersen & Co og Oriental Provision Store indgik ved oprettelsen af ØK i 1897, som Bangkokfilial. Her var Vilhelm Guldberg og Emanuel Kinch ligestil- lede direktører. Emanuel Kinch var træt af samarbejdet, havde varslet sin opsigelse. 1904 kaldt til København og af bestyrelsen beskyldt for dårlig ledelse og regnskabsssvindel. Kinch blev presset til at stille 221.000 kr. til ØK.s disposition. Kinch tog tilbage til Bangkok, rejste hjem i 1907; blev direktør for sit gamle fir- ma Adolphs Enke & Co. og vandt senere opgøret mod Andersen.

Realiteten bag Andersens attak mod Kinch var en del af ØK.s regnskabsma- nipulation med fiktive aktivposter for at skjule underskud ved for hurtig ekspansion. Enten har H. N. Andersen været for smart, eller også var de to bankdirektører i ØKs bestyrelse, Isak Glückstadt og Axel Heide, og bestyrelsen i øvrigt, forsætlig medskyldige.

Oriental Provision Store var storleverandør til den siamesiske marine. Andreas de Plessis de Richelieu var marinekommandør og chef for orlogs-værftet i Bangkok; broderen Louis, senere nazist, var chef for kongeskibet Vesatri. Brødrene Richelieu var danske marineofficerer. Andreas ankom 1875 med anbefaling fra den danske marineminister og introduktion fra udenrigsministeren, samt en personlig hilsen til Siamkongen fra Christian 9. Andreas blev siamesisk admiral og marineminister. Louis ankom 1884. Han afsluttede siamtiden som kommandør i flåden, en tid marineminister. De rejste begge hjem i 1902.

1892 var Andersen i København. På vegne den danske koloni i Siam over- rakte han en gave til guldbryllupsparret, Christian 9 og dronningen. Samtidig søgte han at rejse kapital hos Tietgen, Privatbanken, og Glückstadt, Land- mandsbanken. Det blev nej. Landmandsbanken sendte en observatør til Bang- kok.

Landmandsbanken havde planer om Københavns Frihavn, finansiering af en toldfri oplagshavn i København for handelen med Finland, Rusland, Baltikum, Polen, Nordtyskland. ØKs planer, der i denne omgang ikke kunne realiseres, var udarbejdet af Andersen og Andreas Richelieu. De holdt sammen fra Siamtiden, til venskabet kølnedes efter Landmandsbankens sam-menbrud 1922-24.

Siam oprustede i 1893. Richelieu sendte Andersen til Europa, nu som indkø- ber af land- og sømilitære forstærkninger, og i hemmelig mission som kon-gelig budbringer. Siam var klemt mellem Englands Hong Kong-Burma og Fransk Indokina. 1785 havde Siam afstået landområder mod nord og øst, 1893 Laos og Cambodja til Frankrig. 1909 mistede Siam de malyiske stater mod syd, til England.

Et dansk-russisk prinsebesøg, 1890, hvori deltog den senere myrdede zar Nikolai II, bidrog til Siamkongens henvendelse 1893 til Christian 9 og zar Niko- lai 1, formidlet af Richelieu og Andersen. Siamkongen bad, uden resultat, om hjælp til en voldgift mod den franske aggression.

-

Fra 1886 udvidede Richelieu, Andersen, Kinch, Guldberg, Westenholz, lægen Sophus Deuntzer o.m.a. deres forretninger via kongelige koncessioner til skovhugst, jernbaner, sporveje, minedrift, kokos-, palmeolie- og gummi-plantager. Halvdelen af Siams landområde var dækket af skov, monsunskove mod nord, regnskove mod syd. Århundreders vækst af titusinder tonstunge kæmper af ceder og teak, faldt for økse og sav. Vilhelm Guldberg, senere svoger til H.N. Andersen, fik koncession på et areal monsunskov i Wang Shao Distrikt, 30 dagsrejser nord for Bangkok. Arealet ansattes til 5x16 miles, dvs. ca. 20.000 hektar. Videre ekspansion krævede kapital. Andersen drog konsekvensen, bosatte sig 1896 i København. Guldberg og Emanuel Kinch passede forretningen i Bangkok.

Aage Westenholz kombinerede sin ingeniørviden med erfaringer fra tiden som godsejersøn på Matrup gods og skovbrug. Han var fodermester for 150 ponyer, til han fik gennemført sporvognsdrift med elkraft fra Siam Electricity Co; han var kaptajn i den siamesiske sømineafdeling og oprettede sammen med Peter Andersen, Peter Kinch og Aksel Schwalbe, The Siam Agricultural Co. Selskabet skulle drive en risplantage, 500 hektar; rishøsten slog fejl, plantagen måtte sælges efter flerårige tab.

Siam Cement Co begyndte med import af dansk cement, med bl.a. Aage Westenholz som aktionær. Det blev til en danskejet fabrik, der udviklede sig til en af Siam/Thailands største industrielle virksomheder.

1894 erobrede Japan Kinas havneby Port Arthur i Kwantung, stormagterne intervenerede. 1898 forpagtede Rusland Port Arthur for 50 år. 1904 udbrød den russisk- japanske krig. Port Arthur overgav sig 2. jan. 1905. Krigen kunne hver- ken Richelieu eller H.N. Andersen forudse. Eller kunne de?

Måske var tegnet Kinas gymnastik- og bokserforeningers oprør, hemmelige politiske selskaber samlet i Frivillige Nationale Foreningers revolte 1900-1901 mod "alle fremmede djævle". Bevæbnede gymnaster, brydere og boksere be- satte Peking, kejserfamilien flygtede, stormagterne rykkede kejseren til und- sætning.

1899 oprettede ØK Det Russisk-Østasiatiske Dampskibsselskab der omgå-ende blev en succes. Fragtraterne var lukrative med troppetransporter og fragter med krigsmateriel; derefter handels- og passagerfragter til Amerika, indvandrernes Mekka.

-

Den 60-årige konseilpræsident og finansminister Jacob Brønnum Scavenius Estrup, godsejer til Kongsdal og Skafføgaard, havde fra 1877 afgjort alle rigets finanser ved dekreter. Estrup blev 21. okt. 1885 udsat for et attentat. Gernings- manden den 19-årige typograf, Julius Rasmussen: "Rasmussen er af natur god og kærlig, men har fået hele sin åndsretning forkvaklet". Julius Rasmussens forkvakling bestod i, at han arbejdede for Venstrepressen i modstanden mod Estrups intolerante Højre. Dommen lød på 14 års tugthus, fangen begik selv- mord.

Fra nov. 1885 regerede godsejer Estrup diktatorisk. Det nyoprettede genda- merikorps brugte sablen mod al opposition. I jan. 1886 stadfæstede Højesteret seks måneders fængsel til Folketingets formand, partiet Venstres stifter, Chris- ten Berg, for at have overværet, uden at påtale, at en uniformeret politi-mester, der provokerende sad for nær talerstolen som observatør ved et venstremøde, lidt håndfast blev bedt om at forlade tribunen.

Estrup var forhadt, uden at det gjorde indtryk på den 76-årige Christian 9. Efter Venstres fremgang ved valget i 1894 indgav Estrup sin afskedsbegæring. Regeringschef efter Estrup blev udenrigsminister, lensbaronen til Gavnø, Tage Reedtz-Thot, der sad til 1897; derpå ministeriet Hørring, og 1900-1901 ministe- riet Hannibal Sehested, stamhusbesidder til Broholm.

Tiden for et et systemskifte nærmede sig. Ved forliget efter valget i 1894 øve- de lensgreve Mogens Frijs, Frijsenborg, afgørende indflydelse. Han var leder af de frikonservative, en ny partigruppe. 1901 stemte Mogens Frijs mod Sehe- sted. Systemskiftet fra godsejervælde til parlamentarisme var en kendsger-ning. Juraprofessor, medlem af ØKs og Siam Electricitys bestyrelse, Johan Deuntzer, blev ny konseilpræsident.

-

-

-

3: Rekyler - og Karen Blixens familie

-

-

-

 kasler-journal.dk

Page Up


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011