Dette er en SmartCMS kopi af den originale Mogens Kasler-Journal, som blev lukket 16. marts 2011

beret01aintro2                                                                                                                                                                                                                                                                      kasler-journal.dk

Page Down

 

Regeringer - og Rigsdagens medlemmer: 1939 - 1947

Hvem begik det største forræderi?

De faktiske hændelser:

Rigsdagens Folketing og Landsting under besættelsen 1940 -  1945
 fra 10. april 1940  -   til 29. august 1943 under regeringerne Stauning, Buhl, Scavenius
stemte for samtlige love i tysk favør

Dertil beslutninger fra Rigsdagens Samarbejdsudvalg til Departementschefsstyret
fra september 1943 til 4. maj 1945 - til fortsat samarbejde med tyskerne

Rigsdagens Samarbejdsudvalg - kaldet 13-mandsudvalget - de facto landets skyggeregering fra den 29. august
fastlagde kursen for Departementschefsstyret

Den 10. maj 1945 genindtrådte rigsdagen uden det grundlovssikrede nyvalg til rigsdagen
og udnævnte en junta-regering
med 9 medlemmer af friheds-juntaens modstandsfolk  og 9 anløbne politikere fra rigsdagen
korrupt anløbne, fordi de indsatte en ny regering for sig selv og 9 modstandsfolk
uden et påkrævet nyvalg til Rigsdagen efter besættelsen

Vælgerne blev ikke spurgt, om de ønskede, at de samme rigsdagsmedlemmer
under besættelsen
som - med få undtagelser - alle var indvalgt i 1939 og 1943 og havde stemt for samarbejdet med tyskerne
skulle blive siddende efter befrielsen

I juni 1945 gjorde de samme rigsdagsmedlemmer en absurd kovending ved at stemme for
den netop tiltrådte junta-regerings lovforslag
som dikterede love med tilbagevirkende kraft, inklusiv dødsstraf

Dermed blev værnemagernes og de krigsfrivillige indsats
 og civilister som sabotagevagter og tilsvarende der havde fulgt
de 3 regeringers og rigsdagens - og arbejdsanvisningens - opfordring til at deltage i samarbejde i tysk favør
 
et samarbejde lovfæstet i den demokratisk valgte rigsdag og dermed indiskutabelt lovligt
af de samme politikere efter krav fra junta-regeringen i juni 1945
pludselig gjort ulovligt og kriminelt

Denne absurde kolbøtte medførte at besættelsestiden og retsopgøret vil forblive en tragisk og uendelig saga
 og en næsten uforklarlig periode i kongeriget Danmarks historie
 

 

Oversigt A:

Regeringerne 1939  -  1940  -  1942  -  1943  -  maj 1945  -  okt. 1945  -  1947
 

 

Ministeriet Stauning 1939

Efter Rekonstruktionen 8. Juli 1940  

Ministeriet Buhl. Maj - Nov. 1942

 

Udnævnt 30/4 1929

   

Udnævnt 4. Maj 1942

1

S / Statsminister: Thorvald A. M. Stauning

1

S / Statsminister: Thorvald A. M. Stauning

1

S / Statsminister: Vilhelm Buhl 

 

* Minister for Søfart og Fiskeri 1929 - 1933

  - o -  
  * Forsvarsminister 1933 - 1935 og   - o -  
  * Forsvarsminister 1. - 8. juni 1941   - o -  

2

RV / Udenrigsminister: P. R. Munch

2

UP / Udenrigsminister: Erik J. G. Scavenius

2

UP / Udenrigsminister: Erik J. C. Scavenius

3

S / Finansminister: V. Buhl

3

S / Finansminister: V. Buhl

3

S / Finansminister: V. Buhl til 16. Juli 1942

     

* derefter / S Alsing E. Andersen

4

S / Landbrugsminister: Kr. M. Bording

4 S / Landbrugsminister: Kr. M. Bording 4 S / Landbrugsminister: Kr. M. Bording 

5

S / Justitsminister: S. Unmack Larsen

5

V / Justitsminister: Harald Petersen til 9. Juli 1941 * derefter E. Thune Jacobsen

5 UP / Justitsminister: E. Thune Jacobsen 

6

RV  / Indenrigsminister: Bertel Dahlgaard

6

V / Indenrigsminister: Knud Kristensen 

6

V / Indenrigsminister: Knud Kristensen 

7 S / Min. for offentlige Arbejder: Axel I. Sørensen 7 UP / Minister for offentlige Arbejder: Gunnar Larsen 7 UP / Minister for offentlige Arbejder: Gunnar Larsen

8

S / Socialminister: Ludvig V. Christensen

8 S / Arbejds- og Socialminister: Johannes Kjærbøl 8 S / Arbejds- og Socialminister: Johannes Kjærbøl

9

S / Kirkeminister: Johannes T. C. Hansen

9

KF / Kirkeminister: K.V.K.Fibiger

9 KF / Kirkeminister: K.V.K. Fibiger
10 RV / Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen 10 RV / Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen 10 Undervisningsminister: Jørgen P.L. Jørgensen 

11

S / Forsvarsminister: Alsing E. Andersen

11

V / Forsvarsminister: Søren Brorsen 

11 Forsvarsminister: Søren Brorsen
12 S / Handelsminister: Johs. Kjærbøl 12 KF / Handelsminister J. Christmas Møller til 3. Okt. 1940 * derefter Halfdan Hendriksen 12

KF / Handelsminister Halfdan Hendriksen 

         
 

Ministeriet Scavenius 1942-43

Junta-Regeringen 10. Maj 1945

  Ministeriet Kristensen 30. okt.1945
  Udnævnt 9. November 1942

- uden valg til rigsdagen

   
1 UP 1 / Stats- og 1 S 1 / Statsminister Vilhelm Buhl 1 V 1 / Statsminister Knud Kristensen
2 Udenrigsminister: Erik J. C. Scavenius  2 KF 1 / Udenrigsminister Christmas Møller   F-J 6 2 UP / Udenrigsminister Gustav Rasmussen
3 UP 2 / Finansminister: K. H. Kofoed  3 S 2 / Finansminister H.C. Hansen 3 V 2 / Finansminister Thorkild Kristensen

4

RV 1 / Indenrigsminister: Jørgen Jørgensen 

4 V 1 / Indenrigsminister Knud Kristensen 4 V 3 / Indenrigsminister Ejnar Kjær
5 UP 3 / Justitsminister: E. Thune Jacobsen 

5

S 3 / Justitsminister N. Busch-Jensen   F-J  4 5 V 4 / Justitsminister A.L.H. Elmquist

6

UP 4 / Undervisningsm.: A.C. Højberg Christensen

6 RV 1 / Undervisningsminister A.M. Hansen 6 V 5 / Undervisningsminster M.R. Hartling
7 UP 5 / Kirkeminister: V. Holbøll 7 DS 1 / Kirkeminister Arne Sørensen   F-J 5 7 V 6 / Kirkeminister Carl Hermansen

8

V 1 / Forsvarsminister: Søren Brorsen

8 KF 2 / Forsvarsminister Ole Bjørn Kraft 8 V 7 / Forsvarsminister Harald Petersen

9

UP 6 / Min.for offentlige Arbejder: Gunnar Larsen

9 S 4 / Minister for offentlige arbejder Carl Petersen 9 V 8 / Minister for offentlige arbejder N. Elgaard

10

S 1 / Landbrugsminister: Kr. M. Bording

10 V 2 / Landbrugsminister Erik Eriksen 10 V 9 / Landbrugsminister Erik Eriksen

11

KF 1 / Handelsminister Halfdan Hendriksen

11 KF 3 / Handelsminister Vilhelm Fibiger

11

V 10 / Handelsminister J. Villemoes

12

S 2 / Socialminister: Laurits Hansen

12 S 5 / Arbejds- og socialminister H. Hedtoft-Hansen 12 V 11 / Arb.- og socialminister Søren P. Larsen

13

S 3 / Arbejdsminister: Johannes Kjærbøl

13 DKP 1 / Trafikminster Alfred Jensen   F-J  3 13 V 12 / Forsyningsminister Axel Kristensen

14

V 2 / Trafikminister: N. Elgaard 

14 DKP 2 / Min. for særl. anliggender Mogens Fog  F-J 7 14 V 13 / Min.f. særl. anligg. Per Federspiel  F-J 2

* Ministeriet indgav 29. August 1943 sin

15 DKP 3 / Minister u. portefølje Aksel Larsen   F-J 8    

* Afskedsbegæring og ophørte samtidig at fungere

16 DS 2 / Min.u. portefølje Kr. Juul Kristensen F-J 10    

* Derefter Departementschefsstyret til 9. Maj 1945

17 S 6 / Minister u. portefølje  Frode Jakobsen   F-J  1    
    18 UP 1 / Min.u. portefølje Henrik Kauffmann  F-J 9         
  9 moralsk anløbne politikere i selskab med  
  9 medlemmer af F-J = Friheds-juntaen    
       
      Ministeriet Hedtoft-Hansen 1947
    1 S / Statsminister Hans Hedtoft-Hansen
    2 UP / Udenrigsminister Gustav Rasmussen
    3 S / Finansminister H.C. Hansen
     4     S / Indenrigsminister Alsing Andersen / J. Smørum 
    5 S / Boligminister Johs. Kjærbøl  
    6 S / Justitsminister Busch_Jensen  F-J 4
                                                                             7    S / Undervisningsminster H. Frisch / Julius Bomholt
    8 S / Kirkeminister Frede Nielsen
    9 S / Minister for offentlig arbejder Carl Petersen
    10 S / Landbrugsminister Kr. Bording
    11 S / Fiskeriminister Chr. Christiansen
    12 S / Handelsminister Jens Otto Krag
    13 S / Socialminister J.N.A. Strøm
    14 S / Arbejdsminister Marius Sørensen
    15 S / Minister uden portefølje Vilhelm Buhl
    16 S / Minister uden portefølje Fanny Jensen
         

Oversigt B:

Rigsdagens politiske partiers parlamentariske grundlag

1939  -  1943  -  10. maj 1945  -  30. oktober 1945  -  1947:

 

 

Medlemmerne af Rigsdagen 1939

Medlemmerne af Rigsdagen 1943  

Rigsdagen 10. Maj 1945

 

Valget til Folketinget 3. April 1939

Valget til Folketinget 3. April 1943  

* Genindkaldt uden Folketingsvalg

 

og til Landstinget 14. April 1939

og til Landstinget 14. April 1943  

Se spalte Folketingsvalget 30. Okt. 1945

1

B = Bondepartiet

B = Bondepartiet  

- o -

2

DK = Danmarks kommunistiske Parti

- o - 1

DK = Danmarks kommunistiske Parti

3

DR = Danmarks Retsforbund

DR = Danmarks Retsforbund 2

DR = Danmarks Retsforbund

 

- o -

DS = Dansk Samling 3

DS = Dansk Samling

4

KF = Konservative Folkeparti

KF = Det konservative Folkeparti 4

KF = Det konservative Folkeparti

5

NA = Danmarks Nationalsocialistiske. Arbejder-Parti

NA = Danmarks Nationalsocialistiske Arbejder-Parti  

- o -

6

RV = Radikale Venstre

RV = Radikale Venstre 5

RV = Det radikale Venstre

7

S = Socialdemokratiet

7

S = Socialdemokratiet

6

S = Socialdemokratiet

8

SL = Slesvigske Parti / DNSAP-Nord

- o -

 

- o -

9

V = Venstre (Liberale Venstre)

8

V = Venstre (Liberale Venstre)

7

V = Venstre (Liberale Venstre)

 

UP = Uden for Partierne

UP = Uden for Partierne

 

UP = Uden for Partierne

 

Rigsdagen 1939

Rigsdagen 1943

 

Rigsdagen 10. Maj 1945

  Folketinget 1939 Folketinget 1943   Folketinget 10 Maj 1945
   

Samlingens 1. Afdeling

  Genindkaldt efter besættelsen uden forud valg
  Parti - Kandidat valgt 1. gang  Parti - Kandidat valgt 1. gang    Parti - Kandidat valgt 1. gang 
 

A. Storkredse i København - Frederiksberg

A. Hovedstadens Omraade.

 

A. Hovedstadens Omraade.

 

I. Søndre Storkreds

I. Søndre Storkreds.

 

I. Søndre Storkreds.

1

KF. 1932 / Gerda Mundt, 1874, Borgerrepræsentant.

1

KF / Gerda Mundt.

1

KF / Gerda Mundt.

2

KF. 1924 / O. P. Bouet, 1879, Værkmester.

- o -

 

- o -

 

- o -

2

KF. okt. 1944 / Johs. E. Kastrup Olsen. 1898

2

KF / Johs. E. Kastrup Olsen.

1

S. 1929 / E. Friis, 1877, Rodemester. 

1

S / E. Friis

1

S / E. Friis

2

S. 1935 / Johs. Kjærbøl. 1885, Handelsminister. 

2

S / Johs. Kjærbøl. fhv. minister.

2

S / Johs. Kjærbøl. fhv. minister.

3

S. 1936 / Nina Andersen,1900, Borgerrepræsentant

3

S / Nina Andersen, Sekretær.

3

S / Nina Andersen, Sekretær.

4

S. 1936 / Rasmus Hansen,1896 Redaktionssekretær 

4

S / Rasmus Hansen, Redaktør.

4

S / Rasmus Hansen, Redaktør.

5

S. 1906 / Th. Stauning, 1873, Statsminister 

- o -

 

- o -

 

II. Østre Storkreds

II. Østre Storkreds

 

II. Østre Storkreds

1

DK. 1932 / Aksel Larsen, 1897, Støberiarbejder. 

- o -

1

DK. / Aksel Larsen, Støberiarbejder.

 

- o -

1

DS. 1943 / Arne Sørensen, 1906, Højskolelærer. 

1

DS. / Arne Sørensen, Kirkeminister.

 

- o -

1

KF. 1934 / Halfdan Hendriksen, 1881, fhv. Minister.

1

KF / Halfdan Hendriksen, fhv. Minister.

1

KF. 1933 / C. Westermann, 1894 Kmm.dørkaptajn

2

KF / O.A.S. Westermann. Kommandørkaptajn.

2

KF / O.A.S. Westermann.

2

KF. 1932 / William Prieme, 1894, Grosserer. 

- o -

 

- o -

 

- o -

3

KF. jan. 1943 / Poul Claussen, 1889, Apoteker. 

3

KF / Poul Claussen.

 

- o -

1

NA 1943 / Helge Bangsted, 1898, Redaktør. 

 

- o -

1

RV 1929 / K.E.S. Rager, 1884, Civilingeniør. 

1

RV / K.E.S. Rager. Civilingeniør.

1

RV / K.E.S. Rager.

 

- o -

1

S 1943 / Gudmund. Odgaard.1900, Kontrolør 

1

S / Gudmund. Odgaard.

1

S 1935 / H.C. Hedtoft-Hansen, Forretningsfører.

2

S / Hans Hedtoft, 1903

2

S / H. Hedtoft. Arbejds- og Socialminister

2

S 1939 / Ingvard Dahl, Tømrer / 1894

3

S / Ingvard Dahl. Tømrer.

3

S / Ingvard Dahl.

3

S 1918 / J. Friis-Skotte, fhv. Minister / 1874

- o -

 

- o -

4

S 1939 / Lars M. Olsen. Sekretær. / 1905 

4

S / Lars M. Olsen. Sekretær.

4

S / Lars M. Olsen.

5

S 1939 / Ludvig Christensen, Socialminister. / 1878

5

S / Ludvig Christensen, fhv. Minister.

5

S / Ludvig Christensen, fhv. Minister.

  III. Vestre Storkreds III. Vestre Storkreds   III. Vestre Storkreds
1

KF 1939 / Aksel Møller, Ekspeditionssekretær  / 1906

1

KF / Aksel Møller

1

KF / Aksel Møller

2

KF 1920 / C.J.F. Sven, Overretssagfører / 1887

2

KF / C. J. F. Sven.

2

KF / C. J. F. Sven.

3

KF 1936 / O.P.J. Skjerbæk, Overinspektør. / 1885

- o -

 

- o -

1

RV 1935 / Valdemar Sørensen, Grosserer / 1880

1

RV / Valdemar Sørensen

1

RV / Valdemar Sørensen

1

S 1929 / Alsing Andersen, Forsvarsminister. / 1893

1

S / Alsing Andersen, fhv. Minister.

1

S / Alsing Andersen, fhv. Minister.

2

S 1935 / Fr. Dalgaard, Lrsf..Forretningsfører / 1893

2

S / Fr. Dalgaard

2

S / Fr. Dalgaard

3

S 1918 / J. Chr. Jensen, Direktør. / 1877

3

S / J. Chr. Jensen.

3

S / J. Chr. Jensen.

4

S 1925 / O.E. Einer-Jensen, Hovedkasserer. / 1889

4

S / O. E. Ejner-Jensen, Forbundsformand.

4

S / O. E. Ejner-Jensen.

  Rigsdagen 1939  /  Folketinget Rigsdagen 1943  /  Folketinget   Rigsdagen 10. Maj 1945  /  Folketinget
 

B. Amterne paa Øerne

B. Øernes Omraade

 

B. Øernes Omraade

 

Københavns Amtskreds

Københavns Amtskreds

 

Københavns Amtskreds

1

DKP 1939 / Martin Nielsen. Redaktør. 1900

- o - Rigsdagsforbud mod DKP

1

DKP / Martin Nielsen.

1

DR 1936. UP 2/9 1939 Svend E. Johansen / 1902

- o -

 

- o -

 

- o -

1

DR 1943 / Chr. Norlev, Sognepræst. 1883

1

DR / Chr. Norlev.

 

- o -

1

DS 1943 / Ove Hoff, Civilingeniør. 1905

1

DS / Ove Hoff.

1

KF 1932 / Kristen Amby. Fængselspræst / 1894

- o -

 

- o -

2

KF 1920 / Povl Drachmann, Cand.polit / 1887

- o -

 

- o -

 

- o -

1

KF 1926 / Alfred Bindslev, Borgmester. 1896

1

KF / Alfred Bindslev.

1

KF 1935 / Carsten Raft. Journalist. / 1895

2

KF / Carsten Raft, Journalist.

2

KF / Carsten Raft.

 

- o -

3

KF 1929 / H. Thyge Jacobsen, Sognepræst. 1896

3

KF / Hans Thyge Jacobsen.

 

- o -

4

KF * 1941 / Poul Sørensen, Forretningsfører. 1904

4

KF / Poul Sørensen.

1

NA 1939 / Aage Henriksen. Fuldmægtig. 1902

- o -

 

- o -

 

- o -

1

NA 1943 / Ejner Jørgensen, Købmand. 1898

 

- o -

1

RV 1929 / Jørgen Jørgensen, Undervisningsminister.

1

RV / Jørgen Jørgensen, 1888, fhv. Minister.

1

RV / Jørgen Jørgensen.

 

- o -

1

S 1943 / Chr. Hougaard, Lærer. 1897

1

S / Chr. Hougaard.

1

S 1936 / H.C. Hansen. Partisekretær. 1906

2

S / H.C. Hansen * Forbud mod politisk virke

2

S / H.C. Hansen. Finansminister

2

S 1916 / N. P. Nielsen. 1871

- o -

 

- o -

 

- o -

3

S 1943 / Oluf Carlsson, Sekretær. 1907

3

S / Oluf Carlsson.

 

- o -

4

S 1943 / Th. Poulsen, Maskinarbejder. 1890

4

S / Th. Poulsen.

3

S 1932 / W. Villumsen. Typograf. 1889

5

S / W. Villumsen. Typograf

5

S / W. Villumsen.

 

Frederiksborg Amtskreds

Prederiksborg Amtskreds

 

Prederiksborg Amtskreds

1

KF 1934 / Victor Larsen. Proprietær. 1890

1

KF / Victor Larsen, Proprietær. KF

1

KF / Victor Larsen.

1

RV 1934 / Aage Fogh. Konsulent. 1896

1

RV * okt. 1939 / P.D. Jensen, Parcellist. 1880

1

RV / P.D. Jensen.

1

S 1935 / Emil Retoft. Borgmester. 1894

- o -

 

- o -

 

- o -

1

S 1943 / Kai Jensen. 1909

1

S / Kai Jensen.

2

S 1939 / R.S. Schytz, Montør. 1901

2

S / B.S. Schytz, Montør.

2

S / B.S. Schytz.

1

V 1935 / Marius Jensen. Gaardejer. 1888

1

V / Marius Jensen, Gaardejer.

1

V / Marius Jensen.

 

Holbæk Amtskreds

Holbæk Amtskreds

 

Holbæk Amtskreds

1

RV 1929 / N.P. Andreasen. Parcellist. 1881

1

RV / Niels P. Andreasen, Parcellist.

1

RV / Niels P. Andreasen.

1

S 1920 / Fr. Andersen. Borgmester. 1877

- o -

 

- o -

2

S 1939 / Otto Jensen. Sekretær. 1897

- o -

 

- o -

 

- o -

1

S * 1944 / Arne Rosenholm, Kommunelærer. 1903

1

S / Arne Rosenholm.

 

- o -

2

S 1929 / J.S. Smørum, Husmand. 1891

2

S / J.S. Smørum.

1

V 1920 / Vagn Bro. Politimester. 1894

1

V / Vagn Bro, Politimester. V

1

V / Vagn Bro.

 

Sorø Amtskreds

Sorø Amtskreds

 

Sorø Amtskreds

1

KF 1926 / Alfred Bindslev. Redaktør. 1896

- o -

 

- o -

 

- o -

1

KF 1943 / K. Bøgholm, Redaktør, cand, mag. 1898

1

KF / K. Bøgholm.

1

S 1913 / H.P. Hansen. fhv. Minister. 1872

1

S / H.P. Hansen, fhv. Minister.

1

S / H.P. Hansen, fhv. Minister.

2

S 1920 / J.P. Jensen. Dyrlæge. 1869

- o -

 

- o -

 

- o -

2

S 1943 / Kaj Bundvad, Sekretær. 1904

2

S / Kaj Bundvad.

1

V 1927 / Arnth Jensen. Førstelærer. 1883

1

V / Arnth Jensen, Førstelærer.

1

V / Arnth Jensen.

 

Præstø Amtskreds

Præstø Amtskreds

 

Præstø Amtskreds

1

B 1935 / Axel Chr. Hartel. Landm.. Cand.mag. 1889

- o -

 

- o -

1

KF 1920 / Povl Falk-Jensen. Forpagter. 1884

1

KF / Povl Falk-Jensen, Forpagter.

1

KF / Povl Falk-Jensen.

1

RV 1935 / Kristian Nygaard. Højskolelærer. 1887

1

RV / Kristian Nygaard, Højskolelærer.

1

RV / Kristian Nygaard.

1

S 1932 / H.P. Hansen, Borgmester. 1875

1

S / H.P. Hansen, Borgmester.

1

S / H.P. Hansen.

2

S 1935 / Viggo Nielsen, Journalist. 1900

- o -

 

- o -

3

S 1935 / Carl Petersen, Statshusmand. 1894

2

S / Carl Petersen, Statshusmand.

2

S / Carl Petersen. Min.f. offentlige Arbejder

4

V 1924 / Otto Himmelstrup, Sekr. Cand. polit. 1883

1

V / Otto Himmelstrup, Docent.

1

V / Otto Himmelstrup.

 

Bornholms Amtskreds

Bornholms Amtskreds

 

Bornholms Amtskreds

1

S 1906 / Hans Rasmussen, Redaktør. 1873

1

S / Hans Rasmussen, Redaktør.

1

S / Hans Rasmussen.

1

V 1937 / Hans Conrad Koefoed, Gaardejer. 1888

1

V / Hans Conrad Koefoed, Gaardejer.

1

V / Hans Conrad Koefoed.

 

Maribo Amtskreds

Maribo Amtskreds

 

Maribo Amtskreds

1

KF 1936 / J.L. Grønning, Proprietær. 1882

- o -

 

- o -

 

- o -

1

KF 1943 / Poul Hjermind, Landsretssagfører. 1910

1

KF / Poul Hjermind.

1

RV 1918 / A.M. Hansen. fhv. Min. Statsrevisor. 1877

1

RV / A.M. Hansen, Statsrevisor

1

RV / A.M. Hansen, Statsrevisor

1

S 1938 / Peder Nørgaard, Underdirektør. 1895

- o -

 

- o -

 

- o -

1

S 1943 / J. Sehested-Grove, Redaktionssekr.  1900

1

S / J. Sehested-Grove.

2

S 1932 / V. Buhl, Finansminister. 1881

2

S / V. Buhl, fhv. Statsminister.

2

S / V. Buhl, fhv. Statsminister.

3

S 1926 / Hartvig Frisch, Lektor. 1893

3

S / Hartvig Frisch, Professor, Dr. phil.

3

S / Hartvig Frisch.

1

V 1932 / N.C. Løje, Proprietær. 1873

- o -

 

- o -

 

Rigsdagen 1939  /  Folketinget

Rigsdagen 1943  /  Folketinget

 

Rigsdagen 10. Maj 1945  /  Folketinget

 

Odense Amtskreds

Odense Amtskreds

 

Odense Amtskreds

1

KF 1920 / Christmas Møller. Cand. jur. 1894

- o -

 

- o -

 

- o -

1

KF 1941 / Chr. R. Christensen, Gaardejer. 1903

1

KF / Chr. R. Christensen.

 

- o -

2

KF 1932 / Kristen Amby, Fængselspræst. 1894

2

KF / Kristen Amby.

1

RV 1920 / Oluf Steen. Landmand. 1892

1

RV / Oluf Steen, Landmand.

1

RV / Oluf Steen.

1

S 1909 / C.N. Hauge, fhv. Minister. 1870

- o -

 

- o -

 

- o -

1

S / 1940 / Holger Larsen, Maskinarbejder. 1906

1

S / Holger Larsen.

2

S 1928 / Johs. Hansen. Kirkeminister. 1881

2

S / Johs. Hansen, fhv. Minister.

2

S / Johs. Hansen, fhv. Minister.

3

S 1926 / L.M. Larsen (Bjerre). Gaardejer. 1883

3

S / L. M. Larsen (Bjerre), Gaardejer.

3

S / L. M. Larsen, Bjerre.

4

S 1935 / Povl Fr. Jensen (Horsebæk). Gaardejer. 1879

- o -

 

- o -

1

V 1926 / Søren P. Larsen. 1888

1

V / Søren P. Larsen.

1

V / Søren P. Larsen.

 

Svendborg Amtskreds

Svendborg Amtskreds.

 

Svendborg Amtskreds.

 

KF 1924 / A.C.D. Petersen. Statsrevisor. 1880

- o -

 

- o -

 

- o -

KF 1932 / Henning Hasle, Hrs.sagfører. 1900

 

KF / Henning Hasle, fhv. Minister.

 

RV 1909 / P. Munch. Udenrigsminister. Dr. phil. 1870

RV / P. Munch, fhv. Minister, Dr. phil.

 

RV / P. Munch, fhv. Minister.

 

S 1939 / Poul Hansen, Kontorist. 1910

S / Poul Hansen, Kontorist.

 

S / Poul Hansen.

 

S 1939 / Svend Horn, Maskinarbejder. 1906

S / Svend Horn, Maskinarbejder.

 

S / Svend Horn.

 

V 1919 / J. Chr. Jensen-Broby, Gaardejer. 1888

V / J. Chr. Jensen-Broby, Gaardejer.

 

V / J. Chr. Jensen-Broby.

 

V 1929 / A.C. Duborg, Godsejer. 1879

- o -

 

- o -

 

- o -

V 1943 / Harald Petersen, Redaktør. 1893

 

V / Harald Petersen.

 

Rigsdagen 1939  /  Folketinget

Rigsdagen 1943  /  Folketinget

 

Rigsdagen 10. Maj 1945  /  Folketinget

 

Amterne i Jylland

Jyllands Omraade

 

Jyllands Omraade

 

Hjørring Amtskreds

Hjørring Amtskreds

 

Hjørring Amtskreds

 

- o -

KF 1943 / L. P. Fabricius, Sognepræst

 

KF / L. P. Fabricius.

 

S 1932 / Chr. Christiansen. Forretningsfører. 1895

S / Chr. Christiansen, Forretningsfører.

 

S / Chr. Christiansen.

 

S 1932 / E. 0. Levinsen. Forretningsfører. 1891

- o -

 

- o -

 

- o -

S 1943 / L. Qvist Hansen, Inkassator.

 

S / L. Qvist Hansen.

 

V 1932 / Hans Pinstrup. Gaardejer. 1892

V / Hans Pinstrup, Gaardejer.

 

V / Hans Pinstrup.

 

V 1910 / J.S.Vanggaard. Statsrevisor. 1875

- o -

 

- o -

 

V 1935 / E. M. Kjær. Kommunelærer. 1893

- o -

 

- o -

 

- o -

V 1943 / Marius J. Heilesen, Gaardejer.

 

V / Marius J. Heilesen.

 

Thisted Amtskreds

Thisted Amtskreds

 

Thisted Amtskreds

 

KF 1920 / V. Fibiger. Proprietær. 1886

KF / V. Fibiger.

 

KF / V. Fibiger. Handelsminister

 

S 1926 / Marinus Sørensen. Gaardejer. 1886

S / Marinus Sørensen, Statsrevisor, Gaardejer.

 

S / Marinus Sørensen, Statsrevisor.

 

V 1932 / J. E. Nørgaard. Gaardejer. 1891

V / J. E. Nørgaard, Gaardejer.

 

V / J. E. Nørgaard.

 

Aalborg Amtskreds

Aalborg Amtskreds.

 

Aalborg Amtskreds.

 

B 1924 / Svend Nielsen. Gaardejer. 1879

- o -

 

- o -

 

- o -

DS 1943 / Robert Stærmose. 1907

 

DS / Robert Stærmose.

 

KF 1926 / Ole Bjørn Kraft. Redaktør. 1893

KF / Ole Bjørn Kraft.

 

KF / Ole Bjørn Kraft, Forsvarsminister

 

NA 1939 / Th. M. Andersen. Smedemester. 1888

- o -

 

- o -

 

RV 1935 / J. Hassing-Jørgensen. fhv. Minister.1872

- o -

 

- o -

 

S 1932 / J.N.A. Strøm, Fabriksarbejder. 1898

S / J.N.A. Strøm, Fabriksarbejder.

 

S / J.N.A. Strøm.

 

S 1930 / Jens Sørensen (Sejlflod).  1878

S / Jens Sørensen, Sejiflod, Gaardejer.

 

S / Jens Sørensen, Sejiflod.

 

S 1935 / C. Bollerup Madsen. Redaktør. 1884

S / C. Bollerup Madsen, Redaktør.

 

S / C. Bollerup Madsen.

 

S 1935 / Chresten Andersen. Husmand. 1885

S / Christen Andersen, Husmand.

 

S / Christen Andersen.

 

V 1922 / N. Elgaard. Redaktør. 1879

V / N. Elgaard, fhv. Minister.

 

V / N. Elgaard, fhv. Minister.

 

V 1929 / N. Edvard Sørensen. Statshusmand. 1893

V / Edvard Sørensen, Statshusmand.

 

V / Edvard Sørensen.

 

Viborg Amtskreds

Viborg Amtskreds.

 

Viborg Amtskreds.

 

- o -

KF 1943 / Poul Chr. Thomsen, Forstander.

 

KF / Poul Chr. Thomsen.

 

RV 1920 / Bertel Dahlgaard, Indenrigsminister.1887

RV / Bertel Dahlgaard, fhv. Minister.

 

RV / Bertel Dahlgaard, fhv. Minister.

 

S 1920 / A.C. Mortensen. Redaktør. 1870

S / A. 0. Mortensen, Redaktør.

 

S / A. 0. Mortensen.

 

S 1929 / Th. Hauberg. Førstelærer. 1887

S / Th. Hauberg, Førstelærer.

 

S / Th. Hauberg.

 

V 1907 / S. Brorsen. fhv. Minister. Gaardejer.1875

V / S. Brorsen, fhv. Minister.

 

V / S. Brorsen, fhv. Minister.

 

V 1914 / Laust Nørskov. Gaardejer. 1883

V / Laust Nørskov, Gaardejer.

 

V / Laust Nørskov.

 

Randers Amtskreds

Randers Amtskreds.

 

Randers Amtskreds.

 

KF 1935 / Chr. E. Boeck-Hansen. Direktør. 1882

KF / Chr. E. Boeck-Hansen, Civilingeniør, Dir.

 

KF / Chr. E. Boeck-Hansen.

 

S 1939 / Alfr. Andersen. Typograf. 1889

S / Alfr. Andersen, Typograf.

 

S / Alfr. Andersen.

 

S 1924 / Gustav Pedersen, Forretningsfører. 1893

S / Gustav Pedersen, Forretningsfører.

 

S / Gustav Pedersen.

 

S 1929 / M.F. Mortensen. Statshusmand. 1874

S / M. F. Mortensen, Statshusmand.

 

S / M. F. Mortensen.

 

V 1932 / P.R. Christiani. Ingeniør, Dr. teohn. 1877

- o -

 

- o -

 

- o -

V 1943 / Simon From, Forpagter. 1904.

 

V / Simon From.

 

V 1920 / Knud Kristensen. Gaardejer. 1880

V / Knud Kristensen, fhv. Minister. Gaardejer.

 

V / Knud Kristensen, fhv. Minister.

 

Aarhus Amtskreds

Aarhus Amtskreds.

 

Aarhus Amtskreds.

 

DKP 1936 / Alfred Jensen. Murerarbejdsmand. 1903

- o -

 

DKP / Alfred Jensen. Trafikminister

 

KF 1932 / Henning Hasle. Konsul, Lrs.sagfører. 1900

- o -

 

- o -

 

- o -

KF 1943 / Flemming Hvidberg, Prof., Dr. theol.1897

 

KF / Flemming Hvidberg.

 

KF 1939 / O. Kier. Ingeniør. 1891

KF / 0. Kier, Civilingeniør.

 

KF / 0. Kier.

 

S 1935 / Holger Eriksen. Journalist. 1894

S / Holger Eriksen, Redaktør.

 

S / Holger Eriksen.

 

S 1932 / Leonhard Hansen. Forretningsfører. 1887

S / Leonhard Hansen, Forretningsfører.

 

S / Leonhard Hansen.

 

S 1924 / J. Kr. Jensen (Lillering), Gaardejer. 1887

S / J. Kr. Jensen (Lillering), Gaardejer.

 

S / J. Kr. Jensen, Lillering.

 

S 1924 / A. Sneum. Kommunelærer. 1879

S / A. Sneum, Kommunelærer.

 

S / A. Sneum

 

- o -

S 1943 / A.K. Harbo Andersen, Kom.lærer. 1891

 

S / A.K. Harbo Andersen.

 

Skanderborg Amtskreds

Skanderborg Amtskreds.

 

Skanderborg Amtskreds.

 

KF 1918 / P. Korsgaard. Ingeniør. 1874

KF / P. Korsgaard, Civilingeniør.

 

KF / P. Korsgaard.

 

S 1939 / Anton Simonsen, Husmand. 1887

- o -

 

- o -

 

S 1923 / Albinus Jensen, Redaktør. 1883

- o -

 

- o -

 

- o -

S 1932 / Axel Sørensen, fhv. Minister, Hypotekbkdir.

 

S 1932 / Axel Sørensen, 1882. fhv. Minister

 

- o -

S 1944 / C. Charles Olsen, Sadelmagermester.1891

 

S / C. Charles Olsen.

 

V 1939 / Kr. Juul, Gaardejer. 1892

V / Kr. Juul, Gaardejer.

 

V / Kr. Juul, Gaardejer.

 

Vejle Amtskreds

Vejle Amtskreds.

 

Vejle Amtskreds.

 

B 1932 / Valdemar Thomsen, Gaardejer. 1887

B / Valdemar Thomsen, Gaardejer

 

- o -

 

DR 1932 / P. Gregersen, Lærer. 1889

- o -

 

- o -

 

KF 1939 / J. Sohultz Petersen, Proprietær. 1877

- o -

 

- o -

 

- o -

KF 1943 / Karl Olsen, Adjunkt. 1908

 

KF / Karl Olsen

 

RV 1939 / P. H. Clausager, Civilingeniør. 1900

RV / Peder Halskov Clausager, Civilingeniør.

 

RV / Peder Halskov Clausager

 

S 1920 / Holger Larsen, Redaktør. 1880

S / Holger Larsen, Redaktør.

 

S / Holger Larsen

 

S. 1939 / Axel I. Pedersen, Skotøjshandler 1905

S / Axel Ivan Pedersen, Skotøjshandler.

 

S / Axel Ivan Pedersen

 

S 1939 / M. Larsen, Togfører. 1893

S / M. Larsen, Togfører.

 

S / M. Larsen

 

- o -

S 1943 / Victor Gram, Forbundsformand. 1910

 

S / Victor Gram

 

V 1918 / Inger Gautier Schmit, Frue 1877

V / Inger Gautier Schmit, Frue

 

V / Inger Gautier Schmit

 

V 1935 / Laurits Pedersen, Gaardejer 1886

V / Laurits Pedersen, Gaurdejer

 

V / Laurits Pedersen

 

Rigsdagen 1939  /  Folketinget

Rigsdagen 1943  /  Folketinget

 

Rigsdagen 10. Maj 1945  /  Folketinget

 

Ringkøbing Amtskreds

Ringkøbing Amtskreds.

 

Ringkøbing Amtskreds.

 

B 1935 / Jens Thomsen, Gaardejer. 1880

B / Jens Thomsen, Gaardejer

 

- o -

 

KF 1918 / A. Vesterager, Lærer. 1870

KF / A. Vesterager, Lærer

 

KF / A. Vesterager

 

RV 1929 / M.P. Rasmussen, Gaardejer. 1882

RV / M. P. Rasmussen (Gylling) Gaardejer

 

RV / M. P. Rasmussen, Gylling.

 

S / 1929 / Kr. M. Bording, Landbrugsminister. 1876

S / Kr. M. Bording, fhv. Minister

 

S / Kr. M. Bording, fhv. Minister

 

S 1932 / Niels Yde, Lærer. 1878

- o -

 

- o -

 

- o -

S 1942 / Alfred Andreassen, Skoleinspektør. 1894

 

S 1942 / Alfred Andreassen

 

V 1935 / J. Sønderup, Gaardejer. 1894

V / Jens Sønderup, Gaardejer

 

V / Jens Sønderup

 

V 1914 / O.C. Krag, Kreditforeningsdir. Dr. phil. 1870

- o -

 

- o -

 

V 1926 / O. M. Julin, Landssekretær. 1882

- o -

 

- o -

 

- o -

V 1942 / Harald Nielsen, Sekretær. 1896

 

V / Harald Nielsen

 

- o -

V 1943 / Ole Østergaard, Gaardejer. 1877

 

V / Ole Østergaard

 

Ribe Amtskreds

Ribe Amtskreds

 

Ribe Amtskreds

 

DR 1932 / Oluf Pedersen. Landmand. 1891

DR / Oluf Pedersen

 

DR / Oluf Pedersen

 

- o -

KF 1943 / E. Finnemann Bruun, Direktør.

 

KF / E. Finnemann Bruun

 

RV 1932 / J.K. Jensen (Gørding), Læge. 1870

RV. K. Jensen (Gørding), Læge

 

RV. K. Jensen, Gørding

 

S 1929 / L. J. Bomholt 1896

S / L. Julius Bomholt, Formand for Radioraadet.

 

S / L. Julius Bomholt

 

S 1928 / M. K. Sørensen, Overportør. 1879

S / M. K. Sørensen, Overportør

 

S / M. K. Sørensen

 

- o -

S 1943 / Mads M. Dons, Overtelegrafformand. 1881

 

S / Mads M. Dons.

 

V 1935 / Erik Eriksen, Gaardejer. 1902

V / Erik Eriksen.Gaardejer

 

V / Erik Eriksen.

 

V 1935 / Einar Simonsen, Gaardejer. 1894

V / Einar Simonsen, Gaardejer

 

V / Einar Simonsen

 

V 1939 / O. Øllgaard, Gaardejer. 1890

V / O.Øllgaard, Gaardejer.

 

V / O.Øllgaard

 

Haderslev-Aabenraa-Sønderb.-Tønder Amtskreds

HadersIev-Aabenraa-Sønderb.-Tønder Amtskreds

 

HadersIev-Aabenraa.-Sønderb.-Tønder Amtskreds

 

KF. 1932 / A. Svensson, Redaktør. 1880

KF / A. Svensson, Redaktør

 

KF / A. Svensson

 

KF 1935 / Peter Petersen. Domæneforpagter. 1875

KF / Peter Petersen, Domæneforpagter

 

KF / Peter Petersen

 

NA 1939 / Frits Clausen, Læge. 1893

NA / Frits Clausen, Læge

 

- o -

 

S 1920 / J.P. Nielsen, Bager. 1873

- o -

 

- o -

 

S 1924 / P.H. Mortensen, Maskinarbejder. 1886

S / P.H. Mortensen, Maskinarbejder.

 

S / P.H. Mortensen, Maskinarbejder.

 

S 1929 / H.J. Hinricksen, Arbejdsmand. 1883

- o -

 

- o -

 

- o -

S 1943 / Anders Andersen, Stereotypør. 1901

 

S / Anders Andersen

 

- o -

S 1943 / Frede Nielsen, Redaktør

 

S / Frede Nielsen

 

SL 1939 / Jens Møller, Dyrlæge. 1894. DSNAP-N

- o -

 

- o -

 

V 1935 / Jørgen Gram, Gaardejer. 1887

V / Jørgen Gram, Gaardejer.

 

V / Jørgen Gram

 

V 1939 / Erik Appel, Domæneforp. Cand. mag. 1880

V / Erik Appel, Domæneforp. Cand. mag.

 

V / Erik Appel

 

Færø Amtskreds

Færøerne

 

Færøerne

 

UP 1939 / Johan Poulsen, Førstelærer. 1890

UP 1943 / Thorstein Petersen, Bankdirektør. 1899

 

UP / Thorstein Petersen

 

Rigsdagen 1939

Rigsdagen 1943

 

 

 

Landstinget 1939

Landstinget 1943 - 1945

   
 

Landatingsvalgte 1939

Landstingsvalgte 1943

   

1

KF 1928 / 17. M.O. Schaumnn, Fabrikant. 1875

1

KF 1928 / 17. M.O. Sohaumann. Fabrikant. 1875

   

2

KF 1932 / 16. H.P. Stein. Redaktør. 1874

- o -

   
 

- o -

2

KF 1918 / 18. P. Korsgaard, Civilingeniør. 1874

   

3

KF 1932 / 18. J. R. Poulsen, Proprietær. 1873

- o -

   
 

- o -

3

KF 1924 / 16. O. Bouet, Værkmester. 1879

   

4

KF 1932 / 19. Holger Unmack, Direktør. 1870

- o -

   
   

4

KF 1935 / 19. Lisbet Hindsgaul, Frue. 1890

   

5

RV 1920 / 9. C.Th. Zahle, fhv. Minister. 1866

- o -

   
 

- o -

5

RV 1939 / 9. Anna Westergaard, Fuldmægtig.1882

   

6

RV 1936 / 10. Martin Sørensen. Gaardejer. 1874

6

RV 1936 / 10. Martin Sørensen, Gaardejer. 

   

7

S 1918 / 1. M. Jensen-Aale. 1865

- o -

   
 

- o -

7

S 1918 / 2. K. K. Steinoke, fhv. Minister. 1880

   

8

S 1918 / 2. Albert Jensen, Urmager. 1869

- o -

   
 

- o -

S 1918 / 7. Johs. Kr. Johansen, Husejer. 1878

   

9

S 1918 / 6. C.F. Sørensen, Sparekasserevisor. 1870

- o -

   
 

- o -

S 1920 / 4. Jørgen Møller. 1877

   

10

S 1924 / 8. N.P. Fisker, fhv. Minister. 1886

- o -

   
 

- o -

S 1920 / 5. H.P. Johansen, Kommunelærer. 1881

   

11

S 1932 / 3. J. P. M. Simonsen, Redaktør. 1869

- o -

   
 

- o -

S 1928 / 6. Ch. Petersen, Forretningsfører. 1877

   

12

S 1934 / 4. A. Johansen, Hovedkasserer. 1868

- o -

   
 

- o -

S 1930 / 3. H.R. Stumph, Redaktør . 1876

   

13

S 1935 / 5. Johannes P. Nielsen, Forretningsf.1869

- o -

   

14

S 1936 / 7. O.E. Christiansen, Borgmester. 1879

S 1936 / 1. C.E. Christiansen, Borgmester. 1879

   
 

- o -

S 1936 / 8. Severin Hansen, Fisker. 1880

   

15

V 1909 / 14. S.C. Nørgaard, Overlærer. 1873

V 1909 / 14. S.O. Nørgaard, Overlærer. 1873

   

16

V 1920 / 11. H. Jefsen Chrlstensen, Gaardej. 1880

V 1920 / 11. H. Jefsen Christensen, Gaardej. 1880

   

17

V 1920 / 13. Svenning Rytter, Byretspræsident.1875

V 1920 / 13. Svenning Rytter, fhv. Byretspræsident.

   

18

V 1928 / 12. J. Villemoes, Konsul, Grosserer. 1880

V 1920 / 12. J. Villemoes. Handelsminister

   

19

V 1936 / 15. Esther M.Pedersen, Redaktør. 1885

V 1936 / 15. Esther Malling Pedersen, Redaktør.

   
 

Rigsdagen 1939  /  Landstinget 1939

Rigsdagen 1943  /  Landstinget 1943 - 1945

 

 

 

1. Kreds

1. Kreds

   

20

KF 1932 / 1. Halfdan Hendriksen, Direktør. 1881

- o -

   

21

KF 1935 / 4. Lisbet Hindsgaul, Frue. 1890

Se 4

   
 

- o -

KF 1940 / 4. Joh.Dahlerup-Petersen, Frue. 1896

   
 

- o -

KF 1943 / 1. I.C.B.Bonnichsen, Skoleinspektør.1888

   

22

RV 1939 / 8 Hermod Lannung, Lrs.sagfører. 1895

RV 1939 / 8. Hermod Lannung, Lrs.sagfører. 1895

   

23

S 1918 / 5. K.K. Steincke, fhv. Minister. 1890

- o -

   
 

- o -

S 1918 / 7. Victor Fornæs, Driftsleder. 1881

   

24

S 1928 / 7. Charles Petersen, Forretningsfører. 1877

- o -

   
 

- o -

S 1939 / 9. Erik Jacobsen, Sekretær. 1886

   

25

S 1928 / 9. Andrea Brochmann, Frue. 1868

- o -

   
 

- o -

S 1943 / 5. Otto Wiinblad, Typograf. 1887

   

26

S 1936 / 3. Ingeborg Hansen, Lrs.sagfører. Frue.1886

S 1936 / 3. Ingeborg Hansen, Landsretssagfører

   

27

S 1939 / 10. A.O.C. Fløtkjær, Forretningsfører.1892

- o -

   
 

- o -

S 1946 / 10. P. Christiansen, Malermester. 1880

   

28

S 1939 / 2. Max Bønder, Murer . 1886

- o -

   
 

- o -

S 1945 / 2. N.C. Gram, Forretningsfører. 1878

   

29

S 1939 / 6. Josef Andersson, Forretningsfører. 1885

S 1939 / 6. Josef Andersson, Forretningsfører. 1885

   
 

2. Kreds

2. Kreds

   

30

KF 1918 / 12. Axel B. Lange, Købmand. 1878

- o -

   
 

- o -

KF 1943 / 8. Einar P. Foss, Civilingeniør. 1893

   

31

KF 1937 / 7. J.I. Krarup, Forpagter. 1882

KF 1937 / 3. Johs. Krarup, Forpagter. 1882

   
   

KF 1946 / 11. P. Stochholm, Kontorchef. 1904

   

32

RV 1935 / 4. Oluf Johansen, Statshusmand. 1894

RV 1936 / 9. Oluf Johansen, Statshusmand. 1894

   

33

RV 1936 / 5. Axel Christensen, Smedemester. 1889

RV 1936 / 12. Axel Christensen, Smedemester.

   

34

S 1918 / 3. A.P. Hansen, Husmand. 1876

S 1918 / 1. A.P. Hansen, Husmand. 1878

   

35

S 1932 / 9. Hans Hansen, Tømrer. 1885

S 1932 / 6. Hans Hansen, Tømrer. 1885

   

36

S 1936 / 11. R. Kantsø, Hovedkasserer. 1877

- o -

   
 

- o -

S 1941 / 4. F. Wil1umsen, Sogneraadsforrnand 1882

   

37

S 1936 / 8. P.K. Thomsen, Overlærer. 1878

S 1943 / 10. P.K. Thomsen, Overlærer. 1878

   

38

S 1938 / 10. Severin Hansen. Fisker. 1880

- o -

   

39

S 1939 / 6. Alfred Date, Overlærer. 1882

S 1939 / 5. Alfred Date, Overlærer. 1882

   

40

V 1939 / 1. P.B. Thisted Knudsen, Sagfører. 1904

- o -

   
 

- o -

V 1928 / 7. H.C. Andersen, Førstelærer. 1881

   

41

V 1939 / 2. Nikoline Winther, Frue. 1891

V 1939 / 2. Nikoline Winther, Frue. 1891

   
 

3. Kreds

3. Kreds

   

42

S 1938 / Niels Nielsen, Borgmester. 1872

S 1942 / Johs. B. Larsen, Skatteraadsformand. 1892

   
 

4. Kreds

4. Kreds

   

43

KF 1939 / 1. Jørgen Jørgensen, Gaardejer. 1891

KF 1939 / 1. Jørgen Jørgensen, Gaardejer. 1891

   

44

RV 1910 / 5. J. Veistrup, fhv. Gaardejer. 1870

- o -

   
 

- o -

RV 1923 / 5. P.N. Petersen, Røjle, Gaardejer. 1886

   

45

S 1920 / 2. H. P. Johansen, Kommunelærer. 1881

- o -

   
 

- o -

S 1945 / 2. N. Fledelius, Redaktør. 1881

   

46

S 1926 / 3. P.O. Petersen, Husmand. 1878

S 1945 / 3. P.O. Petersen, Husmand. 1878

   
 

- o -

S 1946 / 7 Marinus Larsen, Borgmester. 1886

   

47

V 1920 / 6. Johannes Stensballe, fhv. Minister.1874

V 1920 / 6. J.P. Stensballe,  Civiling. 1874

   

48

V 1932 / 4. A. Elmquist, Lrs.sagfører. Dir. 1888

V 1927 / 4. A.Elmquist, Justitsminister

   
 

Rigsdagen 1939  /  Landstinget 1939

Rigsdagen 1943  /  Landstinget 1943 - 1945

 

 

 

5. Kreds

5. Kreds

   

49

KF 1937 / 1. Jørgen Otsen, Bogtrykker. 1889

KF 1937 / 15. Jørgen Otsen, Bogtrykker. 1889

   

50

KF 1939 / 5. P. A. Poulsen, Førstelærer. 1894

KF 1939 / 13. P.A. Poulsen, Stenderup.

   

51

KF 1939 / 7. O.H. Malchau, Overassistent. 1892

KF 1939 / 14. O.H. Malchau, Trafikkontrolør. 1892

   

52

RV 1936 / 9. Fr. Kristiansen, Gaardejer. 1890

RV 1936 / 5. Fr. Kristiansen, Gaardejer. 1890

   

53

S / 1930 / 10. H.R. Stumph, Redaktør. 1876

- o -

   
 

- o -

S 1940 / 4. Alfred Kristensen, Trafikekspedient.1897

   

54

S 1920 / 4. Jørgen Møller. 1877

- o -

   
 

- o -

S 1940 / 7. Chr. J. Hansen, Pakmester. 1893

   

55

S 1936 / 2. O.I. Offersen, Karetmager. 1882

S 1936 / 1. O.I. Offersen, Sogneraadsformand. 1882

   

56

S 1936 / 3. S. Chr. Grove, Redaktør. 1872

- o -

   
 

- o -

S 1943 / 6. Anna Rasmussen, Syerske, Frue. 1892

   

57

S 1936 / 8. Albert Andersen, Journalist. 1888

S 1936 / 8. Albert Andersen, Forretningsfører. 1888

   

58

S 1939 / 6. N.P. Jensen, Borgmester. 1880

- o -

   
 

- o -

S 1946 / 2. Aage Petersen, Arbejdsmand. 1896

   

59

V 1918 / 14. J. P. Bækgaard, Husmand. 1878

V 1918 / 11. J.P. Bækgaard. 1878

   

60

V 1922 / 13. Jens Jensen, Murrnester. 1890

V 1939 / 10. Jens Jensen, Murmester. 1890

   

61

V 1930 / 11. Jens Høyer, Forpagter. 1872

- o -

   

62

V 1932 / 12. K.J. Pedersen, Gaardejer. 1873

- o -

   
 

- o -

V 1943 / 3. Jørgen Bjerg, Gaardejer. 1884

   
 

- o -

V 1943 / 9. A.M. Bjerre, Politimester. 1895

   

63

V 1936 / 15. Jens Rahbek, Gaardejer. 1886

- o -

   
 

- o -

V 1946 / 12. Johs. Jensen, Gaardejer. 1884

   
 

6. Kreds

6. Kreds

   

64

B 1935 / 2. J.S. Foget, Gaardejer. 1900

- o -

   
 

- o -

V 1926 / 2. Kr. Fuglsang, Gaardejer. 1878

   

65

KF 1936 / 1. M. Chr. Korsgaard, Proprietær. 1883

KF 1936 / 1. M.Chr. Korsgaard, Proprietær. 1883

   

66

RV 1939 / 8. G. Gudiksen, Gaardejer. 1881

RV 1939 / 8. G. Gudiksen, Gaardejer. 1881

   

67

S 1918 / 7. Kr. Johansen, Husejer. 1878

- o -

   
 

- o -

S 1932 / 7. S. Th. Wittrup, Skatteraadsformand. 1883

   

68

S 1920 / 4. Laurits Knudsen. 1869

- o -

   
 

- o -

S 1939 / 4. Th. Jensen, Borgmester. 1887

   

69

S 1929 / 9. N.P. Josiassen, Redaktør. 1873

- o -

   
 

- o -

S 1938 / 9. N. P. Nielsen, Karetmager. 1880

   

70

S 1939 / 10. Henry Hansen, Rørmester. 1897

S 1939 / 10. Henry Hansen, Rørmester. 1897

   

71

S 1939 / 5. Aksel Hvid, Murmester. 1877

S 1939 / 5. Aksel Hvid, Murmester. 1877

   

72

V 1918 / 3. H. Hauch, Gaardejer. 1876

V 1918 / 3. H. Hauch, fhv. Minister, Gaardejer.1876

   

73

V 1922 / 11. Søren S. Nielsen. Amtsskolekonsulent. 1877

V 1922 / 11. Søren S. Nielsen, Amtsskolekonsulent. 1887

   

74

V 1924 / 12. Henrik Jensen, Gaardejer. 1873

- o -

   
 

- o -

V 1940 / 12. Jens Peder Ravn, Overlærer. 1884

   

75

V 1932 / 6. N.Chr. Nielsen Mann, Husmand. 1894

V 1932 / 6. N. Chr. Nielsen-Man, Gaardejer. 1894

   
 

7. Kreds

7. Kreds

   

76

S-RV 1939 / P.S. Niclasen, Redaktør. 1889

S-RV 1936 / Poul Niclasen, Redaktør. 1889

   
         
         
 

Parti-Gruppering ved Samlingens Slutning

Parti-Gruppering ved Samlingens Slutning

   
 

Folketinget 1939

Folketinget 1943 - 1945

   
 

Socialdemokratiet: 64

Socialdemokratiet:

   
 

Venstre: 30

Venstre:

   
 

Det konservative Folkeparti: 26

Det konservative Folkeparti:

   
 

Det radikale Venstre: 14

Det radikale Venstre:

   
 

Bondepartiet: 4

Bondepartiet:

   
 

Danmarks Retsforbund: 3

Danmarks Retsforbund:

   
 

DKs kommunistiske Parti: 3

DKs kommunistiske Parti:

   
 

D.N.S.A.P: 3

D.N.S.A.P:

   
 

Slesvigske Parti / D.N.S.A.P-N: 1

Slesvigske Parti / D.N.S.A.P-N:

   
 

Uden for Partierne: 1

Uden for Partierne: 1

   
 

= 149

= 149

   
 

Landstinget 1939

Landstinget 1943 - 1945

   
 

Socialdemokratiet: 35

Socialdemokratiet:

   
 

Venstre: 18

Venstre:

   
 

Det konservative Folkeparti: 13

Det konservative Folkeparti:

   
 

Det radikale Venstre: 8

Det radikale Venstre:

   
 

Bondepartiet: 1

Bondepartiet:

   
 

Uden for Partierne: 1

Uden for Partierne:

   
 

= 76

= 76

   
         
 

Rigsdagen 10. Maj 1945

Rigsdagen 30. Okt. 1945

 

Rigsdagen - Okt. 1947

 

Parti: 

Parti:

   
1

DK = Danmarks kommunistiske Parti

1

DK = Danmarks kommunistiske Parti

   
2

DR = Danmarks Retsforbund

2

DR = Danmarks Retsforbund

   
3

DS = Dansk Samling

3

DS = Dansk Samling

   
4

KF = Det konservative Folkeparti

4

KF = Det konservative Folkeparti

   
5

RV = Det radikale Venstre

5

RV = Det radikale Venstre

   
6

S = Socialdemokratiet

6

S = Socialdemokratiet

   
7

V = Venstre

7

V = Venstre

   
 

UP = Uden for Partierne

UP = Uden for Partierne

   
         
 

Rigsdagen 10. Maj 1945

Rigsdagen 30. Okt. 1945

 

Rigsdagen 1947

 

A. 1  /  Folketinget 10 Maj 1945

A. 2  /  Folketinget 30. oktober 1945

 

A. Folketinget  1947

   

Samlingens 2. Afdeling.

   
   

Efter Folketingsvalget 30. oktober 1945

   
 

Parti - kandidaten valgt 1. gang 

Parti - kandidaten valgt 1. gang

   
 

A. Hovedstadens Omraade.

A. Hovedstadens Omraade.

   
 

I. Søndre Storkreds

I. Søndre Storkreds

   
 

KF / Gerda Mundt.

- o -

   
 

- o -

DK 1945 / C.M. Leth Mouritzen, Kom.lærer. 1902

   
 

- o -

DK 1945 / Villy Karlsson, Kemigraf. 1919

   
 

KF / Johs. E. Kastrup Olsen.

- o -

   
   

KF 1920 / J. Christmas Møller, fhv. Mininister. 1894

   
   

KF 1945 / Erna Sørensen, Frue, Sagfører. 1896

   
 

S / E. Friis

- o -

   
 

S / Johs. Kjærbøl. fhv. minister.

S 1935 / Johs. KjærbøL fhv, Minister. 1885

   
 

S / Nina Andersen, Sekretær.

- o -

   
 

S / Rasmus Hansen, Redaktør.

S 1936 / Rasmus Hansen, Redaktør. 1896

   
 

- o -

S 1945 / Ib Kolbjørn, Raadmand. 1905

   
 

II. Østre Storkreds

II. Østre Storkreds.

   
 

- o -

DK 1932 / Aksel Larsen, fhv. Minister. 1897

   
 

- o -

DK 1945 / Robert Mikkelsen, Landsretssagfører.1902

   
 

DS. / Arne Sørensen, Kirkeminister.

* Arne Sørensen valgt, søgte orlov

   
 

- o -

DS 1943 / Ove Hoff, Civilingeniør. 1905

   
 

KF / Halfdan Hendriksen, fhv. Minister.

KF 1924 / Halfdan Hendriksen, fhv. Minister. 1881

   
 

KF / C.A.S. Westermann.

KF 1933 / C.A.S. Westermann, Kom.dørkaptajn.1894

   
 

KF / Poul Claussen.

- o -

   
 

- o -

KF 1945 / Oda Christensen, Frue. 1901

   
 

RV / K.E.S. Rager.

- o -

   
 

- o -

RV 1945 / Kirsten Gloerfelt.Tarp, Kontorchef. 1889

   
 

S / Gudmund. Odgaard.

- o -

   
 

S / Hans Hedtoft. Arbejds- og Socialminister

S 1935 / Hans Hedtoft, fhv. Minister. 1885

   
 

S / Ingvard Dahl.

- o -

   
 

S / Lars M. Olsen.

S 1939 / Lars M. Olsen, Sekretær. 1905

   
 

S / Ludvig Christensen, fhv. Minister.

- o -

   
 

- o -

S 1945 / Frode Jakobsen, fhv. Minister, cand.mag.1906

   
 

III. Vestre Storkreds

III. Vestre Storkreds

   
 

- o -

DK 1945 / Inger Merete Nordentoft,Skoleinspektør. 1908

   
 

- o -

DK 1945 / Thorkild Holst, Redaktionssekretær. 1908

   
 

KF / Aksel Møller

KF 1939 / Aksel Møller, Statsrevisor. cand, polit. 1906

   
 

KF / C. J. F. Sven.

- o -

   
 

- o -

KF 1945 / Chr. Gyldenslette, Vinhandler. 1893

   
 

RV / Valdemar Sørensen

- o -

   
 

S / Alsing Andersen, fhv. Minister.

S 1929 / Alsing Andersen, fhv. Minister. 1893

   
 

S / Fr. Dalgaard

S 1935 / Fr. Dalgaard, Landsretssagfører. 1893

   
 

S / J. Chr. Jensen.

S 1929. J. Chr. Jensen, Direktør. 1877

   
 

S / O. E. Ejner-Jensen.

- o -

   
 

Rigsdagen 10. Maj 1945  / Folketinget

Rigsdagen 30. Okt. 1945  /  Folketinget

 

Rigsdagen 1947

 

B. Øernes Omraade

B. Øernes Omraade

   
 

Københavns Amtskreds

København. Amtakreds

   
 

DKP / Martin Nielsen.

DK 1939 / Martin Nielsen, Redaktør. 1900

   
 

- o -

DK 1945 / Laurits Hansen, Statshusmand, Sorø.1897

   
 

DR / Chr. Norlev.

DR 1943 / Chr. Norlev, Sognepræst. 1883

   
 

DS / Ove Hoff.

- o -

   
 

- o -

DS 1945 / Paul E. Holt, Lektor. 1900

   
 

KF / Alfred Bindslev.

- o -

   
 

KF / Carsten Raft.

KF 1935 / Carsten Raft, Journalist. 1895

   
 

KF / Hans Thyge Jacobsen.

KF 1929 / Hans Thyge Jacobsen, Sognepræst. 1896

   
 

KF / Poul Sørensen.

KF 1941 / Poul Sørensen, Forretningsfører. 1904

   
 

RV / Jørgen Jørgensen.

RV 1929 / Jørgen Jørgensen, fhv. Minister. 1888

   
 

S / Chr. Hougaard.

- o -

   
 

S / H.C. Hansen. Finansminister

S 1936 / H.C. Hansen, fhv. Minister. 1906

   
 

- o -

- o -

   
 

S / Oluf Carlsson.

- o -

   
 

S / Th. Poulsen.

S 1943 / Th. Poulsen, Maskinarbejder. 1890

   
 

S / W. Villumsen.

- o -

   
 

Frederiksborg Amtskreds

Frederiksborg Amtskreds.

   
   

DK 1945 / Ragnhild Andersen, Metalarbejderske. 1807

   
 

KF / Victor Larsen.

KF 1934 / Victor Larsen, Proprietær. 1890

   
 

RV / P.D. Jensen.

- o -

   
 

- o -

- o -

   
 

S / Kai Jensen.

S 1943 / Kai Jensen, Sogneraadsformand. 1909

   
 

S / B.S. Schytz.

S 1939 / R.S. Schytz, Borgmester. 1901

   
 

V / Marius Jensen.

- o -

   
 

- o -

V 1945 / Axel Kristensen, Civilingeniør. 1895

   
 

Holbæk Amtskreds

Holbæk Amtskreds

   
 

RV / Niels P. Andreasen.

RV 1929 / Niels P. Andreasen, Parcellist. 1881

   
 

S / Arne Rosenholm.

- o -

   
 

S / J.S. Smørum.

- o -

   
 

- o -

S 1945 / Poul Hansen (Kalundborg), Sekretær. 1913

   
 

V / Vagn Bro.

- o -

   
 

- o -

V 1945 / Johs. Larsen, Forstander. 1899

   
 

- o -

V 1945 / P.B. Thisted Knudsen, Sagfører. 1904

   
 

Sorø Amtskreds

Sorø Amtskreds

   
 

KF / K. Bøgholm.

KF 1943 / K. Bøgholm, Redaktør, cand. mag. 1898

   
 

S / H.P. Hansen, fhv. Minister.

- o -

   
 

- o -

S 1945 / Poul Hansen, Slagelse. Forretningsfører. 1904

   
 

S / Kaj Bundvad.

S 1943 / Kaj Bundvad, Sekretær. 1904

   
 

V / Arnth Jensen.

V 1927 / Arnth Jensen, Førstelærer. 1883

   
 

Præstø Amtskreds

Præstø Amtskreds

   
 

KF / Povl Falk-Jensen.

- o -

   
 

- o -

KF 1945 / Arne P. Stæhr Johansen, Branddirektør. 1907

   
 

RV / Kristian Nygaard.

- o -

   
 

- o -

RV 1945 / Johs. Christiansen, Redaktør. 1888

   
 

S / H.P. Hansen.

- o -

   
 

- o -

S 1945 / Hans Hækkerup, Ekspeditionssekretær. 1907

   
 

S / Carl Petersen, Minister for offentlige Arbejder

S 1935 / Carl Petersen, fhv. Minister. 1894

   
 

V / Otto Himmelstrup.

V 1924 / Otto Himmelstrup, Docent. 1883

   
 

Bornholms Amtskreds

Bornholms Amtskreds

   
 

S / Hans Rasmussen.

S 1945 / Axel Berg, Skolebetjent. 1903

   
 

V / Hans Conrad Koefoed.

V 1937 / Hans Conrad Koefoed, Gaardejer. 1888

   
 

Maribo Amtskreds

Maribo Amtskreds

   
 

- o -

DK 1945 / Svend Marius Nielsen, Matros. 1909

   
 

KF / Poul Hjermind.

KF 1943 / Poul Hjermind, Landsretssagfører. 1910

   
 

RV / A.M. Hansen, Statsrevisor

RV 1918 / A.M. Hansen, fhv. Minister, Statsrevisor. 1877

   
 

S / J. Sehested-Grove.

- o -

   
 

S / V. Buhl, fhv. Statsminister.

S 1932 / V. Buhl, fhv. Statsminister. 1881

   
 

S / Hartvig Frisch.

S 1926 / Hartvig Frisch. Professor. Dr. phil. 1893

   
 

- o -

V 1945 / Hans Kristian Kristensen, Forstander. 1892

   
 

Rigsdagen 10. Maj 1945  / Folketinget

Rigsdagen 30. Okt. 1945  /  Folketinget

 

Rigsdagen 1947

 

Odense Amtskreds

Odense Amtskreds

   
 

- o -

DK 1945 / Petra M. Petersen, Frue. 1901

   
 

KF / Chr. R. Christensen.

KF 1941 / Chr. R. Christensen, Gaardejer. 1903

   
 

KF / Kristen Amby.

KF 1932 / Kristen Amby, Fængselspræst. 1894

   
 

RV / Oluf Steen.

RV 1924 / Oluf Steen, Landmand. 1892

   
 

S / Holger Larsen.

S 1940 / Holger Larsen, Odense. Maskinarbejder. 1906

   
 

S / Johs. Hansen, fhv. Minister.

S 1924 / Johs. Hansen, fhv. Minister. 1881

   
 

S / L. M. Larsen, Bjerre.

- o -

   
 

- o -

V 1945 / Viggo Hauch, Ekspeditionssekretær. 1905

   
 

V / Søren P. Larsen. 1888

V 1926 / S.P. Larsen, Arbejds- og Socialminister

   
 

Svendborg Amtskreds.

Svendborg Amtskreds

   
 

- o -

DK 1945 / Villy Fuglsang, Arbejdsmand. 1909

   
 

KF / Henning Hasle, fhv. Minister.

- o -

   
 

- o -

KF 1945 Peder Jakobsen, Gaardejer. 1898

   
 

RV / P. Munch, fhv. Minister.

- o -

   
 

- o -

RV 1934 / Aage Fogh, Sekretær. 1896

   
 

S / Poul Hansen.

S 1939 / Poul Hansen, Svendborg, Kontorist. 1910

   
 

S / Svend Horn.

S 1939 / Svend Horn, Maskinarbejder. 1906

   
 

V / J. Chr. Jensen-Broby.

V 1919 / J. Chr. Jensen-Broby, Gaardejer. 1888

   
 

V / Harald Petersen.

V 1943 / Harald Petersen, Forsvarsminister. 1893

   
 

Rigsdagen 10. Maj 1945  / Folketinget

Rigsdagen 30. Okt. 1945  /  Folketinget

 

Rigsdagen 1947

 

C. Jyllands Omraade

C. Jyllands Omraade

   
 

Hjørring Amtskreds

Hjørring Amtskreds

   
 

KF / L. P. Fabricius.

DR 1945 / Søren Olesen, Kommunelærer. 1891

   
 

S / Chr. Christiansen.

KF 1943 / L. P. Fabricius, Sognepræst. 1891

   
 

- o -

S 1932 / Chr. Christiansen, Forretningsfører. 1895

   
 

S / L. Qvist Hansen.

S 1943 / L. Qvist Hansen, Inkassator. 1900

   
 

V / Hans Pinstrup.

V 1932 / Hans Pinstrup, Gaardejer. 1892

   
 

- o -

V 1935 / Ejnar Kjær, Indenrigsminister. 1893

   
 

V / Marius J. Heilesen.

V 1943 / Marius J. Heilesen, Gaardejer. 1890

   
 

Thisted Amtskreds.

Thisted Amtskreds

   
 

KF / V. Fibiger. Handelsminister

KF 1920 / V. Fibiger, fhv. Minister. 1886

   
 

S / Marinus Sørensen, Statsrevisor.

S 1926 Marinus Sørensen, Statsrevisor, Gaardejer. 1886

   
 

V / J. E. Nørgaard.

- o -

   
 

- o -

V 1940 / Kresten Damsgaard, Konsulent. 1903

   
 

- o -

V 1945 / Aage G. Holm, Dommer. 1890

   
 

Aalborg Amtskreds.

Aalborg Amtskreds

   
 

- o -

DK 1945 / Laurits L. Nielsen, Kontrolbestyrer. 1901

   
 

DS / Robert Stærmose.

DS 1943 / Robert Stærmose. 1907

   
 

KF / Ole Bjørn Kraft, Forsvarsminister

KF 1926 / Ole Bjørn Kraft, fhv. Minister. 1893

   
 

S / J.N.A. Strøm.

S 1932 / J.N.A. Strøm, Fabriksarbejder. 1898

   
 

S / Jens Sørensen, Sejiflod.

- o -

   
 

S / C. Bollerup Madsen.

S 1935 / C. Bollerup Madsen, Redaktør. 1884

   
 

S / Christen Andersen.

- o -

   
 

V / N. Elgaard, fhv. Minister. 1879

V 1922 / N. Elgaard. Min. for offentlige Arbejder

   
 

V / Edvard Sørensen.

V 1929 / Edvard Sørensen, Statshusmand. 1893

   
 

Viborg Amtskreds.

Viborg Amtskreds

   
 

KF / Poul Chr. Thomsen.

- o -

   
 

RV / Bertel Dahlgaard, fhv. Minister.

RV 1920 / Bertel Dahlgaard, fhv. Minister. 1887

   
 

S / A. 0. Mortensen.

- o -

   
 

- o -

S 1945 / N. Busch-Jensen, fhv. Minister. 1886

   
 

S / Th. Hauberg.

S 1929 / Th. Hauberg, Førstelærer. 1887

   
 

V / S. Brorsen, fhv. Minister.

- o -

   
 

- o -

V 1945 / Knud Møller Lorentzen, Dommer. 1892

   
 

V / Laust Nørskov.

V 1914 / Laust Nørskov, Gaardejer. 1883

   
 

Randers Amtskreds.

Randers Amtskreds

   
 

- o -

DK 1945 Chr. A. Christiansen, Afdelingsformand. 1894

   
 

KF / Chr. E. Boeck-Hansen.

KF 1935 / Chr. E. Boeck-Hansen, Civilingeniør. 1882

   
 

S / Alfr. Andersen.

- o -

   
 

- o -

S 1945 / Otto Bille, Gaardejer. 1883

   
 

S / Gustav Pedersen.

S 1924 / Gustav Pedersen, Forretningsfører. 1893

   
 

S / M. F. Mortensen.

- o -

   
 

- o -

S 1945 / Poul Hansen, Grenaa. Højskoleforstander. 1897

   
 

V / Simon From.

V 1943 / Simon From, Forpagter. 1904

   
 

V / Knud Kristensen, Gaardejer, fhv. Minister.

V 1924 / Knud Kristensen, Statsminister, 1880

   
 

Aarhus Amtskreds

Aarhus Amtskreds

   
 

DKP / Alfred Jensen. Trafikminister

DK 1936 / Alfred Jensen, fhv. Minister. 1903

   
 

- o -

DR 1945 / Viggo Starcke, Overlæge. 1895

   
 

KF / Flemming Hvidberg.

KF 1943 / Flemming Hvidberg, Professor, Dr. theol. 1897

   
 

KF / 0. Kier.

- o -

   
 

- o -

KF 1945 / Gudrun Hasselriis, Skoleinspektør. 1890

   
 

S / A. Sneum

S 1924 / Axel Sneum, Kommunelærer. 1879

   
 

S / Holger Eriksen.

- o -

   
 

S / Leonhard Hansen.

S 1932 / Leonhard Hansen, Forretningsfører. 1887

   
 

S / J. Kr. Jensen, Lillering.

- o -

   
 

S / A.K. Harbo Andersen.

- o -

   
   

V 1945 / Elin Appel, Højskolelærer, cand, mag. 1913

   
 

Skanderborg Amtskreds

Skanderborg Amtskreds

   
 

- o -

DK 1945 / Ib Nørlund, Redaktør. 1917

   
 

KF / P. Korsgaard.

- o -

   
 

- o -

KF 1945 / Aage L. Rytter, Direktør. 1900

   
 

S 1932 / Axel Sørensen, fhv. Minister

- o -

   
 

S / C. Charles Olsen.

- o -

   
 

- o -

S 1945 / Eiler Jensen, Formand f.de samv. Fagf.b. 1894

   
 

- o -

S 1945 / Lars P. Jensen, Uddeler. 1909

   
 

V / Kr. Juul, Gaardejer.

V 1939 / Kr. Juul, Gaardejer. 1892

   
 

- o -

V 1945 / Jens Chr. Christensen, Gaardejer. 1906

   
 

Vejle Amtskreds

Vejle Amtskreds

   
 

- o -

DK 1945 / Mogens Fog, fhv. Minister, Professor. 1904

   
 

- o -

DS 1945 Viggo E. Aidt, Kommunelærer. 1901

   
 

KF / Karl Olsen

KF 1943 / Karl Olsen, Lektor. 1908

   
 

RV / Peder Halskov Clausager

- o -

   
 

- o -

RV 1945 / Axel Sørensen, Ruglykke. Husmand. 1900

   
 

S / Holger Larsen

S 1920 / Holger Larsen, Vejle. Redaktør. 1880

   
 

S / Axel Ivan Pedersen

- o -

   
 

S / M. Larsen

- o -

   
 

S / Victor Gram

S 1943 / Victor Gram, Sekretær. 1910

   
 

V / Inger Gautier Schmit

- o -

   
 

V / Laurits Pedersen

V 1935 / Laurits Pedersen, Gaardejer. 1886

   
 

- o -

V 1945 / N. Chr. Christensen, Redaktør. 1896

   
 

- o -

V 1945 / Thorkil Kristensen, 1899. Finansminister

   
 

Rigsdagen 10. Maj 1945  / Folketinget

Rigsdagen 30. Okt. 1945  /  Folketinget

 

Rigsdagen 1947

 

Ringkøbing Amtskreds

Ringkøbing Amtskreds

   
 

KF / A. Vesterager

- o -

   
 

RV / M. P. Rasmussen, Gylling.

RV 1929 / M.P. Rasmussen, Gaardejer. 1882

   
 

S / Kr. M. Bording, fhv. Minister

- o -

   
 

- o -

S 1946 / Poul 0. Nilsson, Cigarsorterer. 1901

   
 

S 1942 / Alfred Andreassen

S 1942 / Alfred Andreassen, Skoleinspektør. 1894

   
 

V / Jens Sønderup

V 1935 / Jens Sønderup, Gaardejer. 1894

   
 

V / Harald Nielsen

V 1942 / Harald Nielsen, Sekretær. 1896

   
 

V / Ole Østergaard

- o -

   
 

- o -

V 1945 / Jens E. Foged, Landbrugskonsulent. 1910

   
 

- o -

V 1945 / Peder P. Krog, Gaardejer. 1886

   
 

Ribe Amtskreds

Ribe Amtskreds

   
 

DR / Oluf Pedersen

- o -

   
 

- o -

DK 1945 / Laurits Th. Rosendahl, Fagf.formand. 1879

   
 

KF / E. Finnemann Bruun

- o -

   
 

RV. K. Jensen, Gørding

- o -

   
 

- o -

RV 1935 / Kristian Nygaard, Højskolelærer. 1887

   
 

S / L. Julius Bomholt

S 1929 / L. Julius Bomholt, Formand for Radioraadet.1896

   
 

S / M. K. Sørensen

S 1928 / M.K. Sørensen, Overportør. 1879

   
 

S / Mads M. Dons.

- o -

   
 

V / Erik Eriksen, 1902

V 1935 / Erik Eriksen, Landbrugs- og Fiskeriminister

   
 

V / Einar Simonsen

V 1935 / Ejner Simonsen, Gaardejer. 1894

   
 

V / O.Øllgaard

V 1939 / O. Øllgaard, Gaardejer. 1890

   
 

HadersIev-Aabenraa-Sønderborg-Tønder Amtskreds

Haderslev-Aabenraa-Sønderborg-Tønder Amtskreds

   
 

KF / A. Svensson

- o -

   
 

KF / Peter Petersen

- o -

   
 

- o -

KF 1945 / Carl G. Bartholdy, Kaptajn. 1895

   
 

S / P.H. Mortensen, Maskinarbejder.

S 1924 / P. Mortensen, Maskinarbejder. 1886

   
 

S / Anders Andersen

S 1943 / Anders Andersen, Stereotypør. 1901

   
 

S / Frede Nielsen

S 1943 / Frede Nielsen, Redaktør. 1891

   
 

V / Jørgen Gram

V 1935 / Jørgen Gram, Gaardejer. 1887

   
 

V / Erik Appel

V 1939 / Erik Appel, Domæneforp., cand. mag. 1880

   
 

- o -

V 1945 / F. Heick, Forstander. 1904

   
 

Færøerne.

Færøerne.

   
 

UP / Thorstein Petersen, 1899

UP 1943 / Thorstein Petersen, Bankdir. Gen.konsul

   

                          Opdateres til næste udgave af Kasler Journal

                                                                             klik til Registrant                                                                           

 kasler-journal.dk

Page Up

 


Copied from the original Mogens Kasler-Journal by SmartCMS ® 2011